CIKEL PREDAVANJ +KANTINA MSUM
Četrtek, 28. junij 2018 | 17:30
#
#

Mednarodni prostor srečevanja +Kantina skupaj z Muzejem sodobne umetnosti Metelkova pripravlja cikel tematskih pogovorov, ki jih bo vodil glasbenik, publicist in aktivist Miha Blažič – N’toko. Namen pogovorov je širšemu krogu poslušalcev predstaviti različne aspekte določene teme, ter jih s sogovorniki skozi več zaporednih dogodkov na sistematičen in dostopen način obdelati. Prav zato se bodo pogovori odvijali v sklopih po tri dogodke – v prvem, ki se ima odviti v poznem pomladanskem času, se bodo govorci posvetili perečemu vprašanju prihodnosti dela, naslednji sklop, predviden za poletje, pa bo namenjen političnim premislekom na temo sodobnih migracij.

 

KAKŠNA JE PRIHODNOST DELA?

Vprašanja o prihodnosti dela zavzemajo veliko prostora v pogovorih delavcev, le redko pa nas pripeljejo do jasnih zaključkov ali strateških smernic. Prej se zgodi, da pogovor odpelje v medle špekulacije, abstraktno sci-fi metafiziko, predvsem pa v tehnološki determinizem – kot da se nam v dobrem in slabem smislu pač obeta prihodnost, kakršno nam jo bo narekoval razvoj računalnikov. V treh pogovorih bomo poskušali z govorci iz različnih področij postaviti nekaj praktičnih in teoretskih izhodišč za naša razmišljanja o razvoju dela.

 

 

Petek, 1. junij 2018, ob 18:00

“O obljubah univerzalnega temeljnega dohodka” – UTD vse bolj pridobiva na popularnosti in se v obdobju izrazitega razkola med levico in desnico kaže kot idealna tehnokratska rešitev naših ekonomskih težav, s katero se lahko strinjajo vsi. Ob veliki popularnosti te ideje pa je osupljivo, kako malo konkretnih predstav imajo govorci o njej in s kakšno samoumevnostjo jo propagirajo. V debatah o UTD po navadi manjka prav zavest, da preoblikovanje trga dela ni nevtralni tehnološki projekt, ampak politični podvig. O političnih in ekonomskih implikacijah uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka bomo govorili z dr. Markom Kržanom.

 

Petek, 22. junij 2018, ob 18:00

“Prikazen prekarstva” – vprašanje novih oblik zaposlitev zadnja leta postaja pereča politična tema, o kateri pa žal vse prevečkrat govorimo brez širšega premisleka in razumevanja funkcije mezdnega dela v kapitalistični družbi. To nas pelje k ideji, da je prekarizacija neizogiben pojav, ki bo hkrati vodil transformacijo družbe. Prekarnost pa seveda ni nekakšen novodobni pojav, ki bi ga prinesle tehnološke inovacije in spremembe v življenjskem slogu ljudi, ampak je oblika zaposlitve, ki je prevladovala vso zgodovino kapitalizmaO preteklosti in prihodnosti t.i. “prekarnih poklicev” bomo govorili s publicistom Lenartom Kučičem.

 

Četrtek, 28. junij 2018, ob 17:30

“Ali nas bodo zamenjali roboti?”

 V času, ko vse večkrat slišimo skrbi o avtomatizaciji in ko se vrstijo jezne kritike “staromodnih delavcev”, ki se nikakor nočejo umakniti inovacijam t.i. ekonomije delitve, se bomo o pretekli in prihodni vlogi strojev pogovarjali s filozofom in pisateljem dr. Mirtom Komelom.

 
Priporočamo