L'Internationale - Post-war Avant-gardes between 1957 and 1986

Ponedeljek, 29. 10. 2012, ob 17. uri
Moderna galerija, Cankarjeva 15, avditorijVabimo vas na predstavitev publikacije, ki zaključuje dveletni mednarodni projekt Internacionala. 1957-1986. Umetnost od zatona modernizma do vzpona globalizacije. Internacionala je nova oblika dolgotrajnega sodelovanja med petimi evropskimi muzeji in arhivi. Nastala je na pobudo Moderne galerije, ki je vodila projekt od leta 2010 do letos.

 

Internacionala je nadinstitucionalna mreža petih pomembnih evropskih muzejev in umetniških arhivov (Moderna galerija Ljubljana; Július Koller Society Bratislava/Dunaj, MACBA Barcelona, Van Abbemuseum Eindhoven, M HKA Antwerp). V prihodnjem letu načrtujemo nadaljevanje in razširitev projekta z novimi partnerji, med katerimi sta Museo Reina Sofia iz Madrida in SALT iz Istanbula.

 

Izhajajoč iz dela in zbirk petih ustanovitvenih institucij, publikacija L'Internationale - Post-War Avant-Gardes between 1957 and 1986 predstavlja širok nabor študij primerov ter zgodovinopisnih in teoretskih esejev, ki nam pomagajo na novo razmisliti o umetnostnozgodovinskem obdobju, v katerem naj bi po uveljavljenem kanonu povsem prevladovali Zahodna Evropa in Severna Amerika. S tem, da postavlja kanon pod vprašaj, skuša publikacija opozoriti na in raziskovati razpršeno, multipolarno in občasno medsebojno povezano neoavantgardistično polje, ki je obstajalo že (dolgo), preden je postalo običajno razmišljati v okviru globalizacije ali nadnacionalnosti. Pri tem ta nabor tehtnih prispevkov zastavlja veliko bistvenih vprašanj: Do katere mere je v teh treh desetletjih obstajal skupen mednarodni jezik v umetnosti, medtem ko so se obenem lokalne terminologije in pristopi bistveno razlikovali med seboj? Kako so bile tako razpršene oblike znanja in izkušenj umeščene v svoje posamezne družbene kontekste? Katere vzporednice v umetniških postopkih lahko potegnemo med različnimi regijami ali celo kontinenti? In na koncu, ali lahko take lokalne narative povežemo na nov rizomatski način, ki bi lahko preoblikoval naše predstave o translokalizmu in internacionalizmu?

 

Publikacijo bo predstavil njen urednik Christian Höller. Höller dela tudi kot urednik pri znani avstrijski reviji za sodobno umetnost in teorijo springerin - Hefte für Gegenwartskunst (www.springerin.at) ter je velik poznavalec umetnosti in kulturne teorije.

 

Pisci besedil:
Nancy Adajania, Inke Arns, Zdenka Badovinac, Boris Buden, Jan Ceuleers, José Díaz Cuyás, Eda Čufer, Bart De Baere, Charles Esche, Cristina Freire, Teresa Grandas, Daniel Grún, Ksenya Gurshtein, Jan Hoet, Christian Höller, Vitaly Komar, Lars Bang Larsen, Bartomeu Marí, Marga van Mechelen, Armin Medosch, Viktor Misiano, Piotr Piotrowski, Bojana Piškur, Georg Schöllhammer, Branka Stipanćić, Steven ten Thije, Wim Van Mulders, Immanuel Wallerstein

 

Projekt bo uvodoma predstavila direktorica MG+MSUM Zdenka Badovinac, predstavitev publikacije pa bo v angleščini.

 

 

Internacionala - spletna stran: http://internacionala2012.mg-lj.si/