Avantgarde hladne vojne

Projekt Internacionale*
11. in 12. oktobra 2010
Moderna galerija, Ljubljana
http://internacionala.mg-lj.si

 

Seminar Avantgarde hladne vojne je zasnovan v okviru širšega dolgoročnega projekta mednarodne mreže Internacionala z naslovom 1957-1986: umetnost od zatona modernizma do vzpona globalizacije. Projekt se posveča obdobju med letoma 1957 in 1986, v katerem so v velikem delu sveta (v Španiji, na Portugalskem, v Braziliji, Argentini, Urugvaju, Vzhodni Evropi) vladali razni diktatorski režimi, obenem pa je bila zanj značilna tudi povojna vera v novo moderno dobo, v kateri so imele napredne tehnologije vse pomembnejšo vlogo, svet je bil bolje povezan z novimi oblikami transporta in komunikacijskimi sistemi, mediji pa so imeli vse več moči. To je bil hkrati čas politično in gospodarsko izoliranih prostor ter pospešenih procesov globalizacije.

 

Seminar Avantgarde hladne vojne bo prvenstveno posvečen različnim umetniškim strategijam z emancipatornim potencialom v različnih družbenih kontekstih, ki so zaradi političnih ali ekonomskih razlogov bistveno omejevali svobodno človekovo delovanje. Termin hladna vojna tu uporabljamo kot opis specifičnih odnosov med Vzhodom in Zahodom po drugi svetovni vojni, hkrati pa tudi kot metaforo instrumentalnega razlaganja nepremostljivih razlik med svetovi diktatorskih režimov, ki so obvladovali Vzhodno Evropo in Latinsko Ameriko, na eni strani ter ZDA in evropskih socialnih demokracij na drugi. Imaginarij hladne vojne je temeljil na številnih dihotomijah, med katerimi je bila osnovna prav delitev na sovjetsko in ameriško vplivno območje, pri čemer so bile neuvrščene države zdaj že pozabljena tretja možnost. Eden od ciljev projekta Internacionale je posvečen preseganju ideologije dihotomij in iskanju podobnosti med različnimi povojnimi avantgardnimi tendencami v Vzhodni Evropi, Južni Ameriki in na Zahodu. V ospredju raziskav, ki potekajo na različnih nivojih, so podobnosti in razlike med emancipatornimi potenciali teh umetniških praks v raznih delih Evrope in Amerik.

 

V času, ko so velik del sveta obvladovali različni totalitarni režimi, ki so svoje državljane držali v izolaciji, so bile prav povojne avantgarde model alternativnega mednarodnega komuniciranja, zato bi bilo narobe, če bi poudarjali zgolj njihove specifike, zavezane izoliranim političnim režimom. O tem, kako so bili različni svetovi v času hladne vojne povezani med seboj, piše v svoji knjigi Dreamworld and Catastrophe Susan Buck-Morss, ki celo padec socializma opisuje kot posledico dejstva, da je ta preveč zvesto oponašal kapitalizem. Tudi Boris Groys se je v diskusiji o konceptualnih tendencah v vzhodnoevropski umetnosti (Moderna galerija, junij 2007) zavzel, da bi morali bolj iskati medsebojne podobnosti kot identiteto ali razlike. O različnosti, raznolikosti in identiteti je govoril kot o sodobnih različicah modernistične avtentičnosti ali psevdonimih zanjo. Seveda ob vsem tem ne smemo pozabiti, da so umetniki razvili posebne strategije umetniškega delovanja znotraj posamičnih družbenih kontekstov, kar pogojuje zelo različna branja podobnih umetniških gest. Ljubljanski seminar Avantgarde hladne vojne bo s tremi javnimi predavanji in delavnicami obravnaval umetniška gibanja v Sloveniji, Rusiji in Španiji, katerih interpretacija ni možna brez razumevanja lokalnega konteksta, hkrati pa so njihovi estetski koncepti vpeti v širša mednarodna gibanja in zato tudi danes omogočajo mnoge primerjalne analize.
----------
* Internacionala je nova medinstitucionalna oblika dolgoročnega sodelovanja med štirimi evropskimi muzeji in arhivi. Ustanovne članice Internacionale so Moderna galerija iz Ljubljane, Museu d'Art Contemporani iz Barcelone (MACBA), Van Abbemuseum iz Eindhovna, Július Koller Society iz Bratislave in Museum van Hedenaagse Kunst iz Antwerpa (M HKA).

 

PROGRAM ZA JAVNOST

Ponedeljek, 11. oktober 2010
Moderna galerija, avditorij

18.00 - Marcelo Expósito: Not reconciled (nobody knows what a body is capable of), 2010, 127 minut; projekcija videa (v angleščini)
Film bo predstavil avtor.

 

Torek, 12. oktober 2010
Moderna galerija, avditorij
12.00 - 12.15 pozdravni nagovor in uvod, Zdenka Badovinac
12.15 - 13.15 Marcelo Expósito: Art between institutional experimentation and the politics of social movements
13.15 - 13.45 razprava
13.45 - 15.00 odmor za kosilo
15.00 - 16.00 Eda Čufer
16.00 - 16.30 razprava
16.30 - 17.30 Viktor Misiano
17.30 - 18.30 sklepna razprava

 

- -


Tovarna Rog / Socialni center Rog (Trubarjeva 72)
20.00 - Marcelo Expósito: First of May (The City-Factory, 2004, 60', projekcija videa, sledi razprava (v angleščini)