MG+MSUM

Gojmir Anton Kos. Slikar v dialogu s fotografijo

Kustosinja Lara Štrumej


Fotografija je bila Kosova ljubiteljska dejavnost, ki se ji je posvečal od poznih dvajsetih let dvajsetega stoletja vse do konca življenja, najbolj intenzivno pa v tridesetih letih. Njegov prvi fotografski aparat je bil na steklene plošče, od zgodnjih tridesetih letih naprej pa je uporabljal fotoaparat leica. Večji del ohranjenega opusa predstavljajo tako črno-beli leica posnetki; iz šestdesetih let so se ohranili barvni diapozitivi.

 

Kos je fotografijo sprva uporabljal za dokumentiranje svojih slikarskih del, nekaterih razstav, na katerih je sodeloval, po vizualni pretanjenosti pa izstopajo fotografije interierov, opremljenih s pohištvom, za katerega je sam izdelal načrte. Na slednje opozarjamo tudi na razstavi, saj gre obenem za redke vizualne dokumente o Kosovih dosežkih na področju oblikovanja notranje opreme.

Sicer pa se razstava v enem delu posveča razmerju med Kosovo fotografijo in slikarstvom, v drugem pa fotografijam kot samostojnim podobam. Za nazornejšo ponazoritev zapletenega odnosa med Kosovo fotografijo in slikarstvom smo na razstavo vključili osem njegovih oljnih slik in eno risbo ter jih postavili ob bok fotografijam, za katere domnevamo, da so mu pomenile določeno vizualno oporo pri racionalnem preverjanju oblik in njihovega razmerja na sliki.

Drugi del razstave obsega fotografije, ki jih je snoval na hitrem odločanju, kaj in kako fotografsko zamejiti, da bo imela črno-bela podoba neko svojo notranjo zakonitost. Kos se tu razkriva kot izvrsten fotograf, ki je v tem mediju prepoznal njegovo ustvarjalno moč in v njem izoblikoval svojo poetiko. Četudi se je fotografsko vračal k temam, ki jih je slikarsko že večkrat analiziral - na primer motivu cvetja, vode oziroma reke, avtoportretu, portretu in ženskemu aktu -, jih je fotografsko podal, kot bi jih doživel na novo.

Na ontološki razliki med slikarstvom in fotografijo so zasnovani tudi posnetki vtisov in doživetji s počitnic v Dalmaciji ali v Selcih, s potovanj v Firence, Milano, Benetke, Pariz, Bruselj in druga evropska mesta, ki jih je obiskal med svojimi študijskimi potovanji in kjer je fotografiral razne ulične prizore. Pri tem je intuitivno dojel pomen "odločilnega trenutka" v fotografiji in svoja naključna srečanja z anonimnimi posamezniki prevajal v vizualno in psihološko zgovorne podobe.

Fotografije, v katerih je Kos polno razvil svoj občutek za estetiko trenutnih posnetkov in sploh za likovne prvine črno-belih svetlobnih zapisov, predstavljajo pomemben dosežek fotografskega modernizma tridesetih let in spreminjajo ustaljeno predstavo o zgodovini fotografije na Slovenskem.

 

V Moderni galeriji hranimo dvaindvajset Kosovih izvirnih fotografij, ki jih je leta 1970 skupaj z umetnikovo dokumentarno zapuščino darovala njegova vdova. Fotografije so nakazovale njegov poglobljeni odnos do medija, toda prave razsežnosti njegovega zanosa in dognanosti v tem mediju je razkrilo šele fotografsko gradivo, najdeno v njegovem ateljeju ob koncu devetdesetih let. Gradivo je uredila, skenirala in popisala Fundacija Gojmir Anton Kos; popis navaja 2200 črno-belih negativov, 87 barvnih diapozitivov in 119 fotografij. Za potrebe raziskave nam je fundacija gradivo dala na voljo, za pripravo razstave pa je posodila izvirne negative.

Povečave iz črno-belih negativov je izdelal Stojan Kerbler. Kerbler je svojo izkušnjo ukvarjanja s Kosovimi negativi podal tudi v pisnem prispevku, objavljenem v katalogu.
Študijo za katalog je prispevala mag. Lara Štrumej, ki je tudi kustosinja razstave in urednica kataloga. Na razstavi bo razstavljenih okoli 120 črno-belih in nekaj barvnih fotografij, osem slik v olju in ena risba.

 

Kosovi fotografiji se bomo posvetili tudi na okrogli mizi 9. novembra ob 18. uri; nanjo smo povabili slikarja in teoretika Sergeja Kapusa, fotografa in teoretika Milana Pajka ter Vlada Stjepića, ki je tudi sam slikar in fotograf.

 

 

Dogodki ob razstavi:

GOJMIR ANTON KOS - okrogla miza:
Torek, 9. 11., ob 18. 00
Sodelujoči: Sergej Kapus, Milan Pajk, Vlado Stjepić, moderatorka: Lara Štrumej

 

V nedeljo, 5. 12. ob 11. uri vabimo na javno vodstvo po razstavi G.A.Kos. Slikar v dialogu s fotografijo. Po razstavi bo vodil umetnik in teoretik Sergej Kapus.

Spletna razstava