MG+MSUM

VSE TO JE FILM! Eksperimentalni film v Jugoslaviji 1951-1991
22. december 2010 — 28. februar 2011
#
#
#
#
#
#
#
#

Umetniki na razstavi: Ante Babaja, Žarko Batinović, Breda Beban in Hrvoje Horvatić, Luka Bezić, Mate Bogdanić, Krešimir Buljević, Ana Nuša Dragan, Srečo Dragan, Ivan Faktor, Petar Fradelić, Ivan Ladislav Galeta, Karpo Godina, Tomislav Gotovac, Ljubiša Grlić, Zlatko Hajder, Jovan Jovanović, Branko Karabatić, Željko Kipke, Tomislav Kobija, Vladimir Kristl, Dušan Makavejev, Davorin Marc, Ivan Martinac, Ivica Matić, Miodrag Milošević, Zdravko Mustać, OHO, OM produkcija, Mihovil Pansini, Neša Paripović, Živojin Pavlović, Vladimir Petek, Zoran Popović, Vasko Pregelj, Miloje Radaković, Kokan Rakonjac, Vinko Rozman, Franci Slak, Aleksandar Srnec, Aleksandar F. Stasenko, Mladen Stilinović, Lazar Stojanović, Milan Šamec, Slobodan Šijan, Ljubomir Šimunić, Dušan Tasić, Sava Trifković, Ante Verzotti, Lordan Zafranović, Edvard Zajec, Ira Zorko.

 

Kustosi: Bojana Piškur, Ana Janevski, Jurij Meden, Stevan Vuković

 

Ena najbolj vznemirljivih in, paradoksalno, v raznovrstnih filmskih diskurzih (zgodovinskem, teoretskem, kritiškem, ekonomskem, pedagoškem, itd.) najbolj spregledana oblika filmskega izraza je zagotovo eksperimentalni film, ki je dolgo časa ostajal in še vedno ostaja pretežno v domeni povsem samosvoje, marginalizirane in od večinskih tokov ločene teorije in prakse.

 

Na področju bivše Jugoslavije je eksperimentalni film skoraj dosledno izhajal iz tradicije t.i. amaterskega filma, slednji pa je nastajal predvsem v okviru številnih kino klubov, ki so cveteli zlasti v večjih mestih bivše federacije. Meja med enim (amaterskim) in drugim (eksperimentalnim) tako ni nedoločljiva le spričo dejstva, da jo lahko črta zgolj ali predvsem subjektivna presoja, temveč tudi zavoljo tega, ker se prva oznaka v svojem najbolj razširjenem pomenu navezuje predvsem na produkcijske pogoje, druga pa je vezana na hotenja, postopke in učinke specifičnega filmskega izraza. Za nameček se termina eksperimentalni film in njegova obča sopomenka avantgardni film tako v bivšem kot tudi v aktualnem domačem prostoru nikoli zares nista prijela; namesto tega si je, denimo, hrvaška (specifično zagrebška) šola prizadevala za istočasno kovanje novih teorij in praks, kakršen je na primer tamkajšnji fenomen "antifilma", beograjska šola pa se je trudila okrog še bolj ohlapnega termina "alternativni film".

 

Kratkoročni rezultat tega disciplinarnega povezovanja je bila tolikanj pestrejša filmska produkcija, med dolgoročnejše posledice pa nemara lahko pripišemo dejstvo, da je taista produkcija kot celota pustila toliko manjšo zgodovinsko sled. Kot namreč vemo, lahko v maloštevilnih publikacijah, ki se ukvarjajo z zgodovino slovenskega filma, zaman iščemo celo zgolj omembe amaterskega/eksperimentalnega filma, redki arhivi (npr. ŠKUC sedemdesetih in osemdesetih kot eno redkih ljubljanskih prizorišč kontinuirane promocije in produkcije eksperimentalnega filma) veljajo za izgubljene, bogatih filmskih opusov vsaj sistematično ne hrani noben danes obstoječ in za to usposobljen državni arhiv. Za razliko od tega poraznega stanja v Sloveniji (in le malo boljšega v Srbiji) so na Hrvaškem za svoje avtorje avantgardnega filma dobro poskrbeli: na razpolago so celotne monografije, zgodovinski pregledi, številni DVD-ji, celo restavrirane filmske kopije (v veliki meri po zaslugi Hrvatskog filmskog saveza), predvsem pa je eksperimentalni film brezšivno integriran v nacionalno filmsko zgodovino kot eden ključnih virov novih idej in kadrov.

 

Razstava v Moderni galeriji bo prva obsežnejša predstavitev fenomena eksperimentalnega filma bivše Jugoslavije v okviru muzeja in širše povezave še z drugimi oblikami umetnosti. Izpostavili bomo nekatere pomembnejše avtorje, fenomene, festivale (GEFF, Mala Pula, beograjske Alternative, novosadska Marčevska osmica, Festival alternativnega filma Slovenije, itd), produkcije ( Kinoklubi, itd), povezave med avtorji in filme narejene z "drugimi sredstvi".

 

- -

Spremljevalni program


VODSTVA ob 11:00
Nedelje in slovenski kulturni praznik
9. 1., 16. 1., 23. 1., 8. 2., 20. 2., 27. 2.
Vodijo: Karpo Godina, Ana Janevski, Jurij Meden, Miha Peče, Bojana Piškur, Tone Rački

 

PROJEKCIJE ob 18:00
20. 1. Ira Zorko: Ena svetloba za dvoje oči, 1985, čb, 16 mm, prostorska projekcija
15. 2. filmi OM produkcije
22. 2. OM produkcija: KUMBUM (1975-1987), celovečerni avantgardni film

 

SIMPOZIJ: PET POGLEDOV NA EKSPERIMENTALNI FILM
29. 1. 11:00-14:00
Pavle Levi, Darko Štrajn, Hrvoje Turković, Tanja Vrvilo in gostje Karpo Godina, Slobodan Šijan in Želimir Žilnik

 

PREDAVANJA: FILM = EKSPERIMENT ob 18:00
11. 1. "Eksperimentatori i njihova djeca", predavanje o zgodnjih filmskih eksperimentih iz Zbirke filma in videa Muzeja suvremene umjetnosti, Zagreb
Leila Topić (vodja Zbirke filma in videa, MSU)

 

25.1. Predstavitev Hrvatskog filmskog saveza
Diana Nenadić, predavanje in projekcije

 

25.2. Osemdeseta in eksperimentalni filmi v produkciji ŠKUC-a
Barbara Borčić, pogovor in projekcije

 

PREDSTAVITVE KNJIG (datumi naknadno)
Amir Muratović: Slatka slast periferije: Enciklopedija Ivice Matića in projekcije eksperimentalnih filmov Ivice Matića

 

Ana Janevski: As Soon As I Open My Eyes I See a Film: Experiments in Yugoslav Art in the 1960s and 1970s in pogovor z Lukaszem Rondudo (kustos, Arhiv poljskega eksperimentalnega filma)

 

Nova številka revije za film KINO!, posvečene eksperimentalnemu filmu v Sloveniji

 

OKROGLI MIZI ob 18:00
18. 1. Filmska vzgoja v Sloveniji 1950-1970
Sodelujejo: Mirjana Borčić, Jože Dolmark, Nuša Dragan, Tone Rački
Moderatorja: Miha Peče, Adela Železnik

 

9. 2. Od jugonostalgije do alternativne družbe prihodnosti: o preseganju utopij preteklosti
Sodelujejo: Jure Lesjak, Nebojša Milikić, Adela Železnik in drugi
Moderator: Jernej Prodnik

 

PREDSTAVITEV DEL 11. NATEČAJA KRATKE ELEKTRONSKE FORME - KEF z naslovom "še 30 sec v ex-yu"
8.- 10. 2.
V sodelovanju s Kulturnim centrom Rex iz Beograda

8. 2., 20.00-23.00: Otvoritveni dogodek in izbiranje nagrajenca občinstva

 

FILMSKE DELAVNICE ZA MINIMALISTE IN IZVEN
Sobote in slovenski kulturni praznik, 11:00-13.00

V sodelovanju s Kinodvor
15. 1., 29. 1., 8. 2., 19. 2., 26. 2. 2011