RAZSTAVA | Mladina 80ta
26. april 2017 — 17. september 2017
#
#
#
#
#

Avditorij, Moderna galerija

 

Pripravila: Ana Mizerit in Robert Botteri

 

Na ogled je izbor kontroverznih naslovnic slovenskega tednika Mladina, ki so jih ustvarili oblikovalski kolektivi in avtorji posamezniki, ter ključnih prispevkov, ki prikazujejo politično, družbeno in kulturno turbulentno obdobje druge polovice osemdesetih let, natančneje med letoma 1987 in 1989. Takrat je Mladina s svojo liberalno odprtostjo in kritično obravnavo dokončno obveljala za nosilko radikalne ter kreativne forme in vsebine.

 

Slovenski tednik Mladina, znan po komentiranju najnovejših dogodkov, predvsem po političnih, gospodarskih, družbenih, kulturnih in drugih temah, je bil že od nekdaj najglasnejši kritik starega načina razmišljanja in glasnik novih idej. Ustanovljen je bil januarja leta 1943, v obdobju naci-fašistične okupacije Slovenije. Med vojno je deloval kot ilegalno mladinsko glasilo Zveze slovenske mladine, ki je podpiralo narodnoosvobodilni boj. V osemdesetih letih se je revija Mladina osvobodila podrejene politične vloge in zaslovela kot politični tednik, ki ruši tabu teme. Med drugim se je ukvarjala z vprašanji svobode tiska in svobode govora, gospodarstvom, privilegiji socialistične nomenklature, politično vloge Jugoslovanske ljudske armade, zatiranjem mladinskih subkultur, ekologijo, stavkami, uspešnostjo samoupravljanja, povojnimi poboji, represijo v socializmu itd. Vprašanje spoštovanja človekovih pravic je bila osrednja tema pisanja Mladine. Zaradi velike odmevnosti, zlasti ob koncu osemdesetih let, je v SFRJ veljala za državnega sovražnika. Do konca osemdesetih let je Mladina ostala edina izrazito radikalno kritična množična revija, ki je obravnavala najrazličnejša aktualna družbena vprašanja; s tem pa je prišla v ospredje zanimanja širše jugoslovanske in slovenske javnosti.