MG+MSUM

U3 | Chang Tsong-Zung, Jeffrey Shaw, Peng Lin: Konfucijevo telo
#

Chang Tsong-Zung, Jeffrey Shaw, Peng Lin

Konfucijevo telo

Instalacija #2Predelava konfucijanskih obredov – Obred omejevanja

Video na treh projekcijah, 15 minut

 

Avtorji: Chang Tsong-Zung, Jeffrey Shaw, Peng Lin

Kustosa: Chang Tsong-Zung in Gao Shiming, v sodelovanju z Jefferyjem Shawom

Video produkcija: CityU School of Creative Media, Paul Nichola

Pobudniki projekta in producenti Predelava konfucijanskih obredov: Jia Li Hall, Tsinghua University Research Center of Chinese Rites

 

 

Izjava kustosov:

Tradicionalna kozmologija in sistem védenja, imenovana li in običajno prevajana kot konfucijansko obredje, sta bila deležna glavnine kritičnih napadov modernih reformatorjev na začetku dvajsetega stoletja. Zato je sodobnim Kitajcem danes li eden najbolj oddaljenih in nerazumljivih vidikov kitajske kulturne preteklosti. Pri tem pa li že od nekdaj leži prav v srčiki civilizacijskega reda Kitajske: v predmodernih časih so se odnosi na vseh nivojih družbe oblikovali na osnovi intuitivnega razumevanja lija, pa naj je šlo za sodne uslužbence ali vaške sosede, pismene ali nepismene. Kot kozmologija je li pripomogel k družbeni in osebni kultiviranosti, ki Kitajcu omogoča, da deluje v svetu. Vsako razpravljanje o »kitajskem duhu« je nepopolno, če ne vključuje tudi sistema lija.

 

Raziskovanje lija predstavlja konceptualni okvir za razvijanje konceptov s področja izkustva in védenja, ki je bilo v moderni dobi v glavnem zajeto v zahodnih pojmih »umetnost« (yi shu) in »estetika« (shen mei). Kot sistem zavedanja in »prakse« li ponuja barometer za merjenje hitrih sprememb, ki se dogajajo v senzibilnosti ljudi na Kitajskem med modernizacijo, še zlasti v smislu njihovih fizičnih teles in njihove »živosti«. Tradicija lija tudi poudarja potencial umetnosti kot sile, ki deluje usklajevalno pri prilagajanju novih senzibilnosti družbi – kar je pomembno poslanstvo umetnosti glede na sodobno spremenljivost družbenih odnosov.

 

Konfucijanski li je civilizacijski okvir, ki pokriva področja estetike, etike in ideologije. Je tudi telesna tehnika, veščina, ki se je lahko naučimo in jo usvojimo. »Poustvarjanje« konfucijanskega lija danes je relevantno kot pomemben alternativni sistem znanja in izvrsten zgodovinski primer »estetike kot politike« (ne spolitizirane estetike). Raziskovalni projekti, ki se jih lotevamo, obravnavajo naslednja povezana vprašanja:

 

1. »Arheologija modernega«. Postati »moderen« pomeni korenito predelan režim telesa, znotraj katerega je umeščena ideologija kitajske »moderne«. Bistveno vprašanje o kitajski modernosti je: kako je bilo konstruirano »kitajsko moderno telo«? Kateri proces je bil potreben?

 

2. Kako se družbeni red fizično manifestira v družbenem telesu? Ali če zastavimo vprašanje obratno: Kako se jaz uveljavi s tem, da si lasti družbeno telo za svoje? Katero tehniko/veščino mora jaz usvojiti, da lahko deluje v družbi in obenem ohranja primerno distanco do Države?

 

3. Kako bi znotraj državnega sistema lahko uporabili družbeno telo, kot je li, za kako obliko plemenske samoopredelitve? (Tj. kot sredstvo odpora in ustvarjalnosti?) Kako bi lahko kaka tehnika, osnovana na jazu, postala narodni/mednarodni jezik družbenega telesa?