MG+MSUM

U3 | Marjetica Potrč: Rural Practices, Future Strategies
#

Marjetica Potrč

Rural Practices, Future Strategies

2007

 

V 21. stoletju je trajnost osnovana na lokalnih rešitvah – ki običajno slonijo na kakem predmodernem pristopu – in lokalnih praksah. Tovrstna prizadevanja se osredotočajo na oblikovanje majhnih, odpornih skupnosti, ki v praksi izvajajo trajnostni način življenja pri spopadanju s kritičnimi izzivi, kot so visoke cene nafte in globalno segrevanje. Kultura je eden bistvenih stebrov vzdrževanja trajnosti (drugi so okolje, gospodarstvo in družba). Kultura in majhna »trajnostna ozemlja« predstavljajo temelj za življenje na robu katastrofe: skupnosti so razočarane nad globalno razširjenim dobičkaželjnim kapitalizmom in soočene z resnimi vprašanji, kako preživeti v negotovih časih, ki prihajajo. Trajnost je politična, če razumemo politiko kot postopek skupinskega odločanja.

 

Z dovoljenjem: Zbirka lah

 

 

BESEDILO

Marjetica Potrč

Strategije preživetja in oblikovanje skupnosti v postkapitalizmu

Besedilo je prvič izšlo v VOLUME 18: After Zero (Amsterdam) (Winter 2008): strani 100–111, www.volumeproject.org. Besedilo v slovenščini [PDF