MG+MSUM

U3 | Sergej Kapus: Futur antérieur | Ne – Ja
#

Sergej Kapus

Futur antérieur II

akril na platnu, 145 x 200 cm, 2015

Ne – Ja

akril na platnu, 200 x 145 cm, 2015

 

 

Futur antérieur, prihodnji preteklik ali zloženi prihodnjik odpira časovnost, ki spodbija linearni časovni okvir. Prelamlja z vzročnostjo, v kateri vzrok predhodi učinku. Njegov temeljni paradoks je, da deluje retroaktivno, da artikulira časovno zanko, znotraj katere je tisto, kar je v kronološkem okviru predhodno, postavljeno kot vzvratni učinek kronološko kasnejše sekvence. Imaginarij prihodnjega preteklika je zato nasprotje linearne polnosti. Ni ga mogoče identificirati z nobenim kronometrom. Temelji na prelomu, prekinitvi z obstoječo situacijo, toda hkrati prav skozi prelom, diskontinuiteto, skozi zarezo v razmerju do obstoječega stanja odpira možnost novih sekvenc. Je čas, ki odpira pozitivno mesto odsotnosti, kjer neposredni pristop nujno spodleti. Napoveduje novo sekvenco, ki je ni mogoče utemeljiti vnaprej, temveč »bo bila utemeljena.«  Je čas utopije, ki iz strukturnih razlogov nikoli ne more biti realiziran v sedanjiku.

 

 

_________________

Sergej Kapus (1950) je slikar, pesnik, umetnostni zgodovinar in likovni teoretik. Že med študijem umetnostne zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je začel ukvarjati z likovno teorijo, naravo vizualnosti in likovno prakso. Leta 1991 je v Moderni galeriji pripravil razstavo Podoba in snov, leta 2002 pa pregledno razstavo Slike. Izdal je študijo o Jožefu Petkovšku Ugrabljeni slikar (1998). Od leta 2005 predava na oddelku za slikarstvo ALUO v Ljubljani. 

 

Umetnikova domača stransergejkapus.si