MG+MSUM

U3 | BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica: Trackeds Houston
#

BridA/Sendi Mango, Jurij Pavlica, Tom Kerševan,

Trackeds Houston

računalniška animacija na digitalno fotografijo, 2014

 

Pogled z najvišje točke v mestu, stolpnice JPMorgan Chase.

 

Na levi strani je stavba finančnega centra Bank of America, arhitekt Philip Johnson, sledi zgradba Centra za uprizoritvene umetnosti, spodaj v sredini ob gledališkem centru se nahaja drevo za obešanje, ob drevesu je tabla, na kateri piše: »Mnogo zgodb so pripisovali štiristoletni zgodovini tega živega hrasta. Nekateri pravijo, da so v času Republike Teksas (1836–1845) na njegovih gracioznih vejah obesili vsaj enajst zločincev.« Drugi sicer izpodbijajo take zgodbe, a legenda se je ohranila. Center mesta ali downtown Houston loči od predmestja široka avtocesta Gulf Freeway ali Interstate 45, ki je glavna prometna žila med mehiškim zalivom in večjimi mesti v zvezni državi Teksas.

 

Projekt Trackeds je nastal leta 2008 kot rezultat gostovanja, ki ga je organizirala Fondazione Ratti, Como (I), vodil pa arhitekt Yona Friedman. Gre za projekt, ki temelji na raziskovanju dinamičnih struktur v urbanih prostorih ter analizi superavtomatiziranih sistemov za zbiranje in obdelavo zajetih podatkov, s poudarkom na gradnji podatkovne oziroma vizualne vsebine z uporabo kibernetičnih aplikacij.

 

Napredne nadzorne sisteme lahko razumemo tudi kot ogromno mrežo sodobnih vedut krajev in mest. Pogledi niso zajeti z namenom ustvarjanja lepih in očarljivih panoram, njihov osnovni namen je zbiranje podatkov o ljudeh in njihovem početju ter zagotavljanje »varnosti«. Zanimivo je, da so ti sistemi avtomatizirani in avtonomni do te mere, da postajajo edini končni uporabniki in, paradoksalno, edini »občudovalci« zajetih podob.

 

Projekt Trackeds sicer ohranja izvirni format nadzornih sistemov, vendar brez privzete funkcije nadziranja. Ustvarja podobo, ki je ponujena v občudovanje. Čeprav so podatki zajeti iz mikrokozmosa določenih lokacij, je projekt naravnan globalno. Ne zanimajo ga osebni podatki ali statične lastnosti objekta, temveč količina njihovih reduciranih dinamičnih lastnosti, iz katere je mogoče izluščiti globalne vzorce, ki bi prostor in čas skozi umetniško delo predstavljali drugače.

 

Na projekcijo statične referenčne slike prostora, kjer so bili podatki zajeti, se izrisujejo sledi, ki jih zaznava program za sledenje premikanja, in ustvarja dinamična risba. Avtomatizirano podobo poganja programska aplikacija, ki združuje različne informacije v večplastno kompozicijo. Vizualizacija deluje kot hibridna tvorba, odpira različne poglede na izbrano lokacijo, ki se plastijo od substratuma nezavednega, prek zgodovinskih elementov do znanstveno in empirično izmerjenega okolja. Vsak sloj informacije nam podaja novo stanje, dopolnjuje in hkrati briše podobo zaznavnega. Abstraktnost algoritma in digitalni zapis sta hkrati v nasprotju in prelivanju z urbano strukturo okolja. Zvok je generiran glede na pozicijo in gostoto zaznanih objektov ter gradi podatkovno sintezo prostora in časa. Prepletanja zgodovinskih elementov z dinamičnimi fragmenti sedanjosti omogočajo, da se prostor in čas manifestirata nelinearno.

 

Pridobljeni podatki so hranjeni kot zaključena količina številk, ki predstavljajo korelacijo med prostorom in časom. V poljubnem časovnem teku jih lahko opazujemo kot večplastne veličine smeri, hitrosti, pospeška, gostote ter njihovih razlik in seštevkov, ki govorijo o dinamiki določenega urbanega prostora. Hkrati pa so zajeti podatki tudi odsev pravil, ki tam vladajo, ter sled zgodovine, ki je vzpostavila red dinamike.

 

 

TRACKEDS Houston je nastal v sodelovanju s centrom za sodobne umetniške raziskave ALABAMA SONG, Houston, TX ter s podporo Ministrstva za kulturo RS.

 

_____________________

BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica.

Kolektiv je bil ustanovljen leta 1996 na Beneški akademiji za likovno umetnost, kjer so študirali njeni člani Jurij Pavlica, Sendi Mango in Tom Kerševan. Njihovo delo temelji na analizi procesov in vlog v sodobni umetnosti, na načelu umetniškega sodelovanja in skupinskega dela, na raziskavah in projektih, ki vključujejo sodelovanje z drugimi umetniki, strokovnjaki in ustvarjalnimi umi. Zelo so aktivni v svojem mestu, s številnimi povezavami z raziskovalnimi inštituti in univerzami, gostovanj v tujini, lastnim programom za umetnike na delovnem obisku, itd.

 

Spletna stran: www.brida-kud.si