MG+MSUM

U3 | Boris Beja: Between the Lines | Another Evening
#
#
#
#

Boris Beja

Another Evening

prostorska postavitev, video, 8:32 min, 2014

 

Vizualna podoba ognjemete prikliče veselje in radost ob praznovanju, nasproti temu zvočni učinki eksplozij, ki so vsakdanji del življenja v različnih vojnih območjih, ustvarjajo občutek tesnobe. Prostorska instalacija spominja na stanje tesnobe, kjer je vprašanje varnosti ves čas v nasprotju s posameznikovimi izkušenjami in spomini. Strah je pogosto povezana z bojevitim ali defenzivnim obnašanjem; tesnobo, ki je posledica groženj čutimo kot neizogibno in neobvladljivo. Strah je skoraj vedno usmerjen v prihodnje dogodke kot je na primer poslabšanje lastnega položaja ali nadaljevanja neznosne situacije.

 

Tehnični pomočnik: Andrej Učakar

 

 

Boris Beja

Between the lines

prostorska postavitev (svinčnik, papir, zvok 60 min), 2014

 

Projekt govori o ideji prostega časa, ki se je najpogosteje povezovala z idejo o svobodi. Z vidika neoliberalnega kapitalizma pa je prosti čas zavezan nesvobodi in prepoznan kot polje, ki ga je možno neskončno ekonomsko izkoriščati. Ponavljajoče se grafitne sledi: črte, linije, meje, omejene s prostorom notnega črtovja in trajanjem glasbene podlage, so procesualno dejanje, s katerim je avtor beležil časovne in prostorske sleti svojega bivanja in ustvarjanja. Ukvarja se z razmerjem med delovnim in prostim časom z vidika vsakodnevnega dela nekega delavca na področju umetnosti. Postavitev je nastala v sodelovanju preživljanja kreativnega časa dveh umetnikov, glasbenim na eni strani in vizualnim na drugi strani.

 

Izris tlorisa: Primož Stražar

 

 

Izjava umetnika:  [PDF: Boris Beja: Vrtača, pesem]


_________________________
Boris Beja (1986) je najprej diplomiral na Naravoslovnotehnični fakulteti v Ljubljani, smer Grafična tehnika leta 2009 in nadaljeval študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je na oddelku za kiparstvo diplomiral leta 2013. V zadnjih letih je pripravil več samostojnih razstav in sodeloval na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejel nekaj nagrad in nominacij, med njimi je leta 2012 prejel Študentsko Prešernovo nagrado za kiparstvo (ALUO). V istem letu pa je bil tudi prejemnik Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, ki ga razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in se podeljuje za izjemen dosežek s katerim se prispeva k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Slov - eniji. V svojih delih združuje različne likovne prakse v estetiziran in sočasno direkten nagovor, v družbeno kritiko, ki razgalja simptome sodobne družbe. Od leta 2010 do 2013 je redno objavljal prispevke s področja vizualne kulture na portalu Planet Siol.net.