Jože Barši: Branje Kapitala. Proletarci vseh dežel združite se!, 2007–2008
#

Jože Barši

1955, Ljubljana

 

Branje Kapitala. Proletarci vseh dežel združite se!, 2007–2008

objekt na podstavku z besedilom na steni

 

Jeseni 2007 sem se v okviru Delavsko-punkerske univerze, ki deluje v Ljubljani, priključil skupini študentov politologije, ki se je dobivala enkrat tedensko in študijsko brala Marxov Kapital. Po političnih spremembah v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji na začetku devetdesetih let je branje Marxa tako rekoč izginilo iz univerzitetnega okolja, obenem pa je slovenski prevod knjige danes nedosegljiv tudi v antikvariatih. Čeprav je branje Kapitala trenutno bolj popularno zaradi svetovne krize, ne zagovarjam neke romantične ideje o razrešitvi svetovne krize sveta z delom, napisanim v 19. stoletju. Kljub temu pa se mi zdi ponovno branje nadvse priporočljivo, ali drugače, s ponovnim branjem je treba Kapital redefinirati, ga nekako na novo izumiti. Brati Marxa ne toliko kot misleca, temveč kot nekoga, ki zahteva, da njegova misel postane družbeno učinkovita.