MG+MSUM

+MSUM | SLOVAR SKUPNEGA ZNANJA | Subjektivizacija

Slovar skupnega znanja - Glossary of Common Knowledge je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.

 

Drugi seminar v okviru projekta Slovar skupnega znanja: Subjektivizacija je potekal 13. in 14. decembra 2014.

 

Kustosi projekta so Zdenka Badovinac, Bojana Piškur (MG+MSUM) in Jesús Carrillo (Museo nacional centro de arte Reina Sofía, Madrid).

 

 

Namen projekta je ustvariti slovar drugačnih terminov, kot jih najdemo v obstoječi literaturi o umetnosti, in k oblikovanju slovarja pritegniti institucije in posameznike iz Evrope in drugih delov sveta, ki bodo predlagali termine, povezane z lastnimi praksami in konteksti, in jih primerjali med seboj. Tako imenovani naratorji bodo ves čas sodelovali v procesu urednikovanja slovarja in na osnovi primerjav proizvajali tudi nova znanja. S tem bo Slovar skupnega znanja postal alternativa podobnim projektom, ki so prilagojeni dominantnim epistemološkim modelom. Termini bodo obravnavani v okviru različnih seminarjev in v povezavi s petimi referenčnimi polji (zgodovinjenje, subjektivizacija, geopolitika, druga institucionalnost, skupno), nato se bodo med seboj primerjali in z različnimi asociativnimi povezavami ustvarjali novi. Na seminarjih bodo s kustosi delali naratorji iz institucij mednarodne konfederacije muzejev Internacionala in drugi naratorji z raznih delov sveta. Slovar skupnega znanja bo možno spremljati na spletni strani Slovarja skupnega znanja, ki bo objavljena v prvi polovici leta 2015, dostopen pa bo tudi na spletni strani Moderne galerije. Leta 2017 bo slovar izšel še v knjižni obliki.

 

Na drugem seminarju za Slovar skupnega znanja bo sedemnajst mednarodno priznanih naratork in naratorjev predstavilo petnajst terminov, ki jih povezujejo s procesi subjektivizacije kot so nemir, samoodločanje, interes, dokaz, nadidentifikacija, krhkost, poraženec, transvestit, radikalna predstava. Vsak termin je vezan na izrekanje v kontekstu specifičnih pogojev v določenem lokalnem prostoru, pri čemer upoštevajo nezmožnost izražanja univerzalnih idej ter pokažejo posamezne vidike določenega pojava v prostorskem in časovnem kontekstu. Naratorji opisujejo posledice diskurzivnega in praktičnega udejanjanja subjektivizacije, ki se nahaja izven modelov reprezentacije ali kategorij, v vmesnem prostoru prehajanja med različnimi točkami, v stalnem "postajanju", v neprestanem uprizarjanju sebe v odnosu do drugih. O subjektivizaciji ne govorijo samo kot o postopku preko katerega posameznik afirmira in izbira svojo vlogo v družbi kot avtonomno bitje, temveč tudi o nezmožnosti izbire ali afirmacije znotraj neokapitalističnih produkcijskih pogojev ter o reguliranosti pri udejanjanju lastnih teženj oziroma potencialnosti, ki se odražajo kot napetosti in izčrpanosti oziroma kot neprestano proizvajanje. Podobni procesi transformacije potekajo tudi pri statusu umetnosti ali umetniškega objekta, ki se izraža kot spreminjajoča se instalacija, intervencija, performans, kolaž, pogosto kot najdeno, nematerialno ali časovno določeno delo, ki ga ne opredeljujejo kvalitativni kriteriji, temveč kriteriji njegove subjektivizacije, ki določajo kaj delo proizvaja v relaciji z drugimi deli in ne kaj delo samo na sebi je.

 

 

NARATORJI ZA REFERENČNO POLJE SUBJEKTIVIZACIJA
Kuratorji Slovarja skupnega znanja
Zdenka Badovinac (MG+MSUM, Ljubljana, Slovenija)
Bojana Piškur (MG+MSUM, Ljubljana, Slovenija)
Jesús Carrillo (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Španija)

 

Naratorji iz L'Internationale
Nick Aickens (Van Abbemuseum, Eindhoven, Nizozemska)
Rebecca Close and Anyely Marín Cisneros (MACBA, Diásporas Críticas, Barcelona, Španija)
Francisco Godoy Vega (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Španija)
Marko Jenko (MG+MSUM, Ljubljana, Slovenija)
Anders Kreuger (M HKA, Antwerp, Belgija)

 

Naratorji iz globalne družine
Zoe Butt (Ho Chi Minh City, Vietnam)
Jabulani Chen Pereira (Iranti, Johannesburg, Južna Afrika)
Ekaterina Degot (Moscow, Rusija)
Lisette Lagnado (Sao Paulo, Brazilija)
Miguel A. López (Lima, Peru)
Marta Malo de Molina, Manos invisibles (Madrid, Španija)
Suely Rolnik (Sao Paulo, Brazilija)
Rasha Salti (Beirut, Libanon)

 

 

 

 

Slovar skupnega znanja je petletni raziskovalni projekt, ki ga vodi Moderna galerija (MG+MSUM) v okviru evropskega projekta Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989 in evropske muzejske konfederacije Internacionala.  Podprto s strani Ministrstva za kulturo Republike slovenije in programa Evropske unije Kultura.

 

 
 
 
Priporočamo