MG+MSUM

MG+MSUM | PISMO | Ministru za kulturo glede imenovanja novega v.d. direktorja

Podpisani člani kolektiva v Moderni galeriji smo danes, 14. decembra 2020, v zvezi z imenovanjem novega vršilca dolžnosti direktorja Moderne galerije na ministra za kulturo prof. dr. Vaska Simonitija naslovili pismo, v katerem izražamo svoj dvom nad smotrnostjo in primernostjo takšnega imenovanja. S tem pismom se pridružujemo izražanju nesoglasja v širši strokovni javnosti, pri ustvarjalcih in zainteresirani javnosti, ki se izkazuje z vrsto javnih apelov ministru za kulturo in zadeva urejanje muzejskega področja.

 

Pismo smo poslali v vednost tudi obema svetoma Moderne galerije, sindikatu Moderne galerije,  Mednarodnem muzejskem svetu ICOM Slovenija in slovenskim stanovskim muzejskim združenjem (Slovenskem muzejskem društvu in Skupnosti muzejev Slovenije) ter medijem.

 

 

Vsebina pisma [PDF]