KNJIGA | Zdenka Badovinac, Tovarištvo: Kuriranje, umetnost in politika v post-socialistični Evropi)

 

Zdenka Badovinac 

Comradeship: Curating, Art, and Politics in Post-Socialist Europe

Urednica: J. Myers-Szupinska
Predgovor: Kate Fowle
Založila: ICI, 2019
ISBN: 978-0-692-04225-0 

COBISS: 3891822

 

Nova knjiga Zdenke Badovinac z naslovom Comradeship: Curating, Art, and Politics in Post-Socialist Europe (Tovarištvo: Kuriranje, umetnost in politika v post-socialistični Evropi), ki je izšla v angleškem jeziku, je tretja v seriji PERSPECTIVES IN CURATING. Serijo izdaja umetnostna organizacija iz New Yorka Independent Curators International, osredotoča pa se na mednarodno aktualne refleksije in diskusije kuratorjev, umetnikov, kritikov in umetnostnih zgodovinarjev ter kuratorskih praks.