MG+MSUM

PREPIH | Viktor Bernik: Okno / luknja v muzeju
18. november 2021 — 02. januar 2022
#

Prepih | Viktor Bernik: Okno / luknja v muzeju
18. november 2021 – 2. januar 2022

 

V postavitvah Viktorja Bernika se prizori realnih prostorov ali objektov prepletajo s posvojenimi medijskimi podobami, s strategijo montaže in prisvajanja pa se izpostavi specifični status posredovanosti podob in izkušenj. Tokratni postopek sledi avtorjevima preteklima intervencijama, tisti v nekdanjem projektnem prostoru Moderne galerije, Mali galeriji, leta 2009 in drugi z naslovom Radio 1 (delo za muzejsko zbirko) v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova leta 2015. Pri obeh je šlo za poskus spodkopavanja dominantnega dojemanja medija razstave in osredotočanje na mejo med zunanjim in galerijskim prostorom. Intervenciji sta temeljili na prevzemanju in reafirmiranju prijemov, ki idejo nevtralnega praznega razstavnega prostora eksplicirajo in vključijo v sam učinek prostorskega posega.

 

Več sodobnih umetnikov posveča temi okna posebno pozornost; tako v delih Paweła Althamerja in Jurija Lejdermana okna tvorijo vzorce in sporočila na površinah zgradb. Bernik z motivom okna problematizira nevtralnost abstraktnega prostora, pri čemer zavestno ukinja dualizem med delom in razstavljanjem.

 

Njegovo delo ni avtonomna danost, ki ji je treba urediti primerno okolje, temveč se dogaja prav v napetih in dinamičnih razmerjih med artefakti, prostorom, gledalcem in institucionalnim okvirom.

 

Že v Mali galeriji so posebno vlogo kot vez med notranjostjo in zunanjostjo dobila velika okna galerije, tista značilnost prostora, ki se najbolj razlikuje od nevtralne »bele kocke«. Hkrati okna lahko razkrivajo presenetljiva sporočila in informacije, ki so pogosto v kontrastu s sivim mestnim svetom. To zlasti velja za drobne detajle v oknih, razne predmete na okenskih policah ali razsvetljena okna ponoči.

 

Z vgradnjo okna na fasadi +MSUM-a je Bernik vzpostavil refleksiven odnos do razstavnega prostora kot bistveno relacijske kategorije, ukinil simbolno mejo, ki notranjost loči od muzejske ploščadi, in znova odprl vprašanja diskurza in praznine, medija razstave in materialnosti umetnosti. Hkrati razstava odpira vprašanje razmerja med neposredno izkušnjo (umetniških del) v fizičnem galerijskem prostoru in medijsko posredovano izkušnjo umetnosti preko tehnoloških vmesnikov, ki jo omogočajo okna kot nekakšni ekrani.

 

Viktor Bernik (1971) je leta 1998 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani diplomiral iz slikarstva pri Metki Krašovec in Bojanu Gorencu, pri katerem je opravil še specialko. Študijsko se je izpopolnjeval v Združenih državah Amerike.
Kustos razstave je Igor Španjol.