MG+MSUM

SEMINAR | O notranjih pravilih za zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki
Torek, 9. april 2019 | 10.00
#
#
#

V imenu Sekcije za dokumentacijo pri Skupnosti muzejev Slovenije vas vabim na Seminar o notranjih pravilih za zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki ga bo vodil dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS.  

 

Torek, 9. april 2019, ob 10.00 uri, Muzej sodobno umetnost Metelkova, +MSUM.

 

Praksa kaže, da je zavedanje pomena varovanja in hrambe »sekundarnega« dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja ob samem delovanju institucij in ob skrbi za »primarno« gradivo oz. dediščino, ki jo nek muzej hrani in upravlja, žal pogosto še vedno zapostavljeno. Temu ustrezno smo muzealci tudi premalo seznanjeni in usposobljeni za ustrezno odbiranje in ohranjanje tovrstnega gradiva, kar še zlasti velja za gradivo v digitalni obliki. S predavanji strokovnjakov skušamo v okviru Sekcije za dokumentacijo ta primanjkljaj vsaj delno zapolniti z ozaveščanjem, spodbujanjem izmenjave mnenj in izkušenj, s predstavitvami dobrih praks in s sodelovanjem s pristojnimi institucijami (Arhiv RS).

 

Notranja pravila so eden od instrumentov za zagotavljanje varstva gradiva v digitalni obliki, ki jih je že leta 2006 vpeljal Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, nekoliko spremenila pa novela istega zakona iz leta 2014. V okvirju seminarja bo predstavljen pomen notranjih pravil za obvladovanje tveganj v zvezi z gradivom v digitalni obliki, ključne aktivnosti, ki so jih muzeji kot javnopravne osebe dolžni v zvezi s tem izvesti, ter možnosti medsebojnega sodelovanja med muzeji, pri izvajanju  teh nalog, pa tudi sodelovanja Arhiva RS pri tem.