PREDAVANJE | Dr. Goran Zlodi: Dokumentacija kulturne dediščine – od inventarizacije do komunikacije v spletnem okolju
Petek, 1. marec 2019 | 10.30

Predavanje v organizaciji Sekcije za dokumentacijo, Skupnost muzejev Slovenije

 

Dr. Goran Zlodi

Dokumentacija kulturne dediščine – od inventarizacije do komunikacije v spletnem okolju

Predavanje

 

Petek, 1. marec 2019, ob 10.30 uri, Seminar +MSUM

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana

 

Dr. Goran Zlodi je izredni profesor na Katedri za muzeologijo Oddelka za informacijske in komunikacijske znanosti na Filozofski fakulteti v Zagrebu, kjer je zaposlen od leta 1998. Je strokovnjak, raziskovalec in predavatelj na področjih muzejske dokumentacije, računalniške obdelave podatkov in digitalizacije ter informacijskih sistemov za muzeje. Kot avtor in soavtor je objavil več kot 20 znanstvenih, strokovnih in preglednih del. Sodeluje v mnogih hrvaških in mednarodnih projektih iz področja muzeologije, dokumentacije in obdelave podatkov, med drugim je tudi član CIDOC-a, Sveta za dokumentacijo pri ICOM-u, Mednarodnem muzejskem svetu. Je tudi avtor hrvaškega muzejskega informacijskega sistema za dokumentacijo M++ in aktivno sodeluje pri informatizaciji mreže muzejev na Hrvaškem.

 

Vsebina:

1. Temeljni postopki v povezavi z dokumentacijo kulturne dediščine

- inventarizacija in katalogiziranje predmetov dediščine - ključne kategorije podatkov, uporaba mednarodnih smernic in standardov (ICOM /CIDOC-CRM, SPECTRUM, Cataloging Cultural Objects)

- večnivojski opis (opis zbirke, skupin predmetov, posameznih predmetov)

- vsebinska /predmetna obdelava (indeksiranje vsebin, časovnih in geografskih podatkov, oseb in institucij ipd.)

 

2. Uporaba tezavrov s ciljem standardizacije vsebin in vrednosti podatkov

- nadzorovana terminologija iz obstoječih tezavrov in klasifikacij (AAT, ULAN, TGN, ICONCLASS…)

- ustvarjanje in strukturiranje lokalne terminologije s pomočjo tezavrov itd.

- večjezični tezavri

semantic web (semantični splet) in Linked Open Data (Povezani odprti podatki)

 

3. Komunikacija kulturne dediščine

- komunikacija, ki temelji na dokumentaciji (online katalogi, virtualne razstave in muzeji)

- pristopi s sodelovanjem (Citizen ScienceCrowdsourcing)