MG+MSUM

Sanja Iveković: Triangle, 1979, 2000+ collection
#

Sanja Iveković

1949, Zagreb, Yugoslavia; lives in Zagreb, Croatia

 

Triangle, 1979

photographs of the performance

 

Že od vsega začetka svoje umetniške kariere se Sanja Iveković ukvarja s fotografijo in videom. Veliko njenih del se osredotoča na družbeni položaj žensk, posebej na strategije predstavljanja ženske in njene vloge v družbi.

Na fotografijah vidimo akcijo, ki jo je Sanja Iveković izvedla na balkonu svojega stanovanja v Zagrebu na dan, ko je mesto obiskal Tito. Upodobitev ženske na balkonu ima v zahodnem slikarstvu dolgo zgodovino in govori o zunanjem in notranjem prostoru. Ženske so omejene na dom. Z balkona lahko opazujejo, kaj se dogaja zunaj, a so pri tem tudi same opazovane. Posredno to delo govori o konceptu javnega prostora, o geopolitični situaciji v tistem času in o sodelovanju v političnem življenju. Akcijo lahko razumemo tudi kot obliko državljanske nepokorščine. Zajela je tri osebe: človeka na strehi hotela na drugi strani ceste, miličnika na ulici pod umetničinim blokom in umetnico na balkonu.

From the start of her artistic career, Sanja Iveković has worked with photography and video. A large part of her work focuses on the social position of women, especially on the strategies of representation of women and their social roles. The photographs show an action performed by Sanja Iveković on the balcony of her flat in Zagreb on the day of Tito’s visit to the city. The depiction of a woman on a balcony as a motif has a long history in western painting, speaking both of the external and internal space. Women are confined to their homes. They can observe the activity outside from the balcony, but at the same time they are being observed. The work indirectly speaks about the concept of public space, the geopolitical situation at that time, and participation in political activities. The action may also be understood as a form of civil insubordination.It involved tree people: the person on a roof of the hotel across the street;the policeman in the street in front of the artist’s building; and the artist on her balcony.

online exhibition