Lawrence Weiner: Nekaj peska + nekaj vročine, 2000
#

Laerence Weiner

Nekaj peska + nekaj vročine

Napis na fasadi Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, 2000

 

Lawrence Weiner je poleg Douglasa Hueblerja in Josepha Kossutha eden najbolj prepoznavnih ameriških konceptualnih umetnikov, ki so mednarodno kariero začeli konec 1960.tih let v New Yorku. Weiner se v svojem delu ukvarja z vprašanjem jezika, pa tudi z odnosom, ki ga umetniško delo vzpostavlja z gledalcem. Besede uporablja kot posrednike vizualnega pomena, ideje in razmišljanja pa spreminja v napise, ki se lahko pojavijo na najbolj nepričakovanih mestih ( na zidovih v urbanem okolju, na platnicah knjig ali kot nalepke). Napis na fasadi Muzeja sodobne umetnosti Metelkova  SOME SAND + SOME HEAT se nanaša na steklarsko tradicijo v Loreni (Francija) in je bil izvorno na dimniku krajevne steklarne. Arbitrarnost izjave se spremeni v igro za gledalce, ki brskajo po spominu za skritimi simbolnimi pomeni in kulturnimi referencami, razmišljajo o delu in ga skušajo razumeti.