MG+MSUM

Jože Barši, pregledna razstava
19. marec 2013 — 06. maj 2013
#
#
#
#
#
#
#
#

Kustosinja razstave: Bojana Piškur

 

Obvestila o aktualnih dogodkih najdete na tej povezavi

Blog Moderna galerija

 

 

Razstava v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova je prva obsežnejša predstavitev tega umetnika srednje generacije. Jože Barši (1955) je diplomiral iz arhitekture in kiparstva, njegove prakse pa ne moremo natančno opredeliti z nobenim od teh pojmov. V tem smislu lahko tudi lažje razumemo njegovo delovanje v umetnosti: od dekonstrukcije kiparskega objekta sredi devetdesetih, do obrata k nekakšnim arhitekturnim raziskavam prostora oziroma njihovi razširitvi v prostorsko postavitev, k uporabni, socialni in relacijski vrednosti umetniškega dela, do poznejših bolj konceptualnih praks, na primer hoje, zvoka, pogovarjanj, branj in registrov vednosti.
Leta 1997 je v organizaciji Moderne galerije predstavljal Slovenijo na beneškem bienalu, dve leti pozneje pa zasnoval Javno stranišče, funkcionalno plastiko, ki je v okviru prve razstave mednarodne zbirke Arteast 2000+ na Metelkovi tudi v resnici služila svojemu namenu. V okviru Moderne galerije je Barši razstavljal še večkrat, na trienalih sodobne slovenske umetnosti U3 (1997, 2010) in na skupinskih razstavah 7 grehov (Moderna galerija, 2004/2005) in Oscilacije: 30 dni zvoka (Mala galerija, 2005). Leta 1999 je imel v Mali galeriji samostojno razstavo z naslovom Hiša, ki je mogoče najizraziteje začrtala umetnikov odnos do sodelovanja oziroma participacije v umetnosti kot protipolu ustvarjanja avtonomnih objektov. Baršija v zadnjih letih zanimajo predvsem pozabljena in spregledana poglavja s področja politične filozofije in umetnosti. Teksti kot prepisi knjig, poglavij in krajših besedil v končni formi ne nastopajo zgolj kot umetnostna forma, temveč vsebina, ki jo sam predeluje in posreduje javnosti.

Barši je poleg omenjenih razstav v kontekstu Moderne galerije razstavljal tudi na istanbulskem bienalu (1995), na 24. mednarodnem grafičnem bienalu (2001), v sklopu projekta Neobičajne dvojice v Celju (2001), na razstavi Walking (2001) in Pogovarjanja (2006) v Škucu, ter na številnih drugih mednarodnih in domačih razstavah, rezidencah, seminarjih in konferencah. Je dobitnik nagrade za vizualne intermedijske umetnosti zlata ptica in poučuje kot redni profesor na ALUO.

Pregledna razstava ne bo predstavila umetnikovih del po kakem linearnem kronološkem zaporedju, temveč se bo osredotočila na nekaj sklopov, katerim lahko v Baršijevem delovanju sledimo vse od konca devetdesetih let: "arhitektura", "sodelovanje", "zaznavanje" in "vednost".

 

V času razstave bo izšel tudi katalog s prispevki Jožeta Baršija, Mladena Dolarja, Bojane Piškur, Rada Rihe in Adele Železnik; oblikoval ga bo Novi kolektivizem.

 

Razstavo je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije.