MG+MSUM

Izbor publikacij v knjigarnah

Tujost kapitala, Primož Krašovec

Kaj sta to alevičarski/postpolitični Marx in marksizem? Avtorjeva teza je, da gre za vse tisto, kar trči ob realno avtonomijo kapitala. Fragmente tega trka je najti v Marxovem Kapitalu, Očrtih in poznih rokopisih, teoretskem antihumanizmu (zgodnji Rancière), ultralevičarskih teorijah (Camatte), novejših marksovskih razpravah o teoriji vrednosti in denarja (Heinrich, Bryan in Rafferty) ter o razmerju med kapitalom in tehnologijo (razprave o avtomatizaciji, robotih in splošnem intelektu). V teh delih kapital ne nastopa niti kot razmerje med ljudmi niti kot razmerje med ljudmi in rečmi, temveč je določujoče razmerje, tj. tisto, ki določa tako svojo subjektivno kot objektivno funkcijo.
Cena; 20,00 €

 

Morala trga, Človekove pravice in vzpon neoliberalizma, Jessica Whyte

Prodorna sociološka, politično-ekonomska in zgodovinska študija o izrabi koncepta univerzalnih človekovih pravic za moralno ustoličenje neoliberalizma in postavitev človekovih pravic za »moralo trga«. Avtorica se problema loteva v njegovi srži. Analize ne začenja šele s sedemdesetimi in osemdesetimi leti 20. stoletja, temveč s kontekstualizacijo štiridesetih let 20. stoletja, ko je bila sestavljena Splošna deklaracija človekovih pravic in ustanovljeno Društvo Mont Pèlerin, ki je s svojimi vplivnimi člani ukrojilo »civilizacijsko« umestitev neoliberalizma.
Cena; 23,00 €

 

Biennials: The Exhibitions We Love to Hate

Rafal Niemojewski obravnava širjenje obsežnih mednarodnih ponavljajočih se preglednih razstav sodobne umetnosti v okviru bienalov. Od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja so bienali ključnega pomena pri oblikovanju kuriranja kot avtonomne prakse. Odgovorni so bili tudi za znatno preoblikovanje sveta umetnosti in prekinitev obstoječe vrednostne verige na umetniškem trgu.
Cena: 24,99 €

 

Slow Spatial Reader, Chronicles od Radical Affection

Zbornik vključuje 30 sodelujočih posameznikov in kolektivov iz 24 različnih držav, ki podajajo svoje filozofske in disciplinarne vidike z ustvarjalnih področij arhitekture, kiparstva, dramaturgije in performansa na temo prostorske dinamike in/ali prostorske politike. Opisujejo projekte in procese, ki krepijo oprijemljive in nematerialne kvalitete prostorske izkušnje: segajo v razpoke telesa, raziskujejo mehke meje atmosfere in se raztezajo čez geografske in epistemološke koordinate.
Cena: 26,00 €