NOVOSTI | September 2019

The Art of Direct Action: Social Sculpture and Beyond

Eden najpomembnejših premikov v sodobni umetnosti zadnjih dveh desetletij zadeva umetnike in umetniške kolektive, ki so svoj fokus preusmerili iz reprezentacije na neposredno družbeno delovanje. Publikacija pokaže, zakaj ta premik lahko spremeni naše razumevanje umetniške produkcije in nas spodbudi da ponovno premislimo vlogo umetnosti v družbi.

 

Zbornik vključuje prispevke: Karen van der Berg, Mary Jane Jacob, Care M. Jordan, Granta Kesterja, Philippa Kleinmichela, Kuda Production, Daniela Josepha Martineza, Marine Naprushkine, Dana Petermana, Rainerja Rappmanna, Pedra Reyesa, Johna Robertsa, Gregoryja Sholetteja, Caroline Tisdall, Antona Vidokla, Caroline Woolard.

Založnik: Sternberg Press, 2019

Cena: 24,99 €

 

McKenzie Wark, Molekularno rdeče: teorija za dobo antropocena / Mckenzie Wark, Molecular Red: Theory fort he Anthropocene

Warkovo kompleksno in navdihujoče, mestoma tudi pionirsko delo lahko označimo kot premik od raziskovanja medijskih reprezentacij na ravni vsebine in diskurza k raziskavam medijev in dela kot tehnologije; njegov pristop bi lahko imenovali tehnični ali tehnološki materializem. 

Založnik: Sophia, 2018 / Verso, 2015

Cena:  20,00 € / 13,00 €

 

Perhaps It Is High Time For A Xeno-Architecture To Match

Cilj knjige je premisliti predpono Xeno- in preizkusiti, kaj vsebuje – ne zgolj v retoričnem smislu, ampak tudi kot sredstvo prakse, da bi preizkusili ideje, ki jih predpona vsebuje, prenesti na področje arhitekture. 


Zbornik vključuje prispevke avtorjev: Armen Avanessian, Benjamin H. Bratton, Kathleen Ditzig, Daniel Falb, Anke Henning, Victoria Ivanova, Markus Miessen, Luciana Parisi, Patricia Reed.

Založnik: Sternberg Press, 2018

Cena: 19,71 €

 

Marina Gržinić, ur., Border Thinking: Disassembling Histories of Racialized Violence

 

Zbornik poskuša prevprašati in ponuditi odgovore na trenutne problematike vezane na mejo v Evropi. Centralnega pomena za to raziskavo je begunska kriza, ki jo je mogoče razumeti kot krizo globalnega zahodnega kapitalizma in njenih komponent: modernizacije, nacionalizma, strukturnega rasizma, odtujitve ter družbenega, političnega in ekonomskega nasilja.

Založnik: Sternberg Press, 2018

Cena: 22,00 €