Specialna muzejska knjižnica

Foto: Zmago Rus

 

TOREK   10.00 – 13.00

SREDA   10.00 – 13.00

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo knjižnice: 

Katja Kranjc, (01) 2416 828, katja.kranjc@mg-lj.si

 

Knjižnica MG+MSUM se nahaja v pritličju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova+MSUM, Maistrova 3Ljubljana.

 

Naslov za izmenjavo publikacij

Moderna galerija, Knjižnica MG+MSUM, Windischerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

KNJIŽNICA MG+MSUM je največja specialna muzejska knjižnica za področje moderne in sodobne umetnosti v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1948 in je namenjena predvsem študentom, raziskovalcem in strokovnjakom, ki proučujejo umetnost 20. in 21. stoletja. Knjižnična zbirka trenutno obsega 70 000 knjig, razstavnih katalogov, strokovnih revij in časopisov.

 

Poudarki knjižnične zbirke:

  • razstavni katalogi moderne in sodobne umetnosti v Sloveniji od leta 1900 dalje

  • razstavni katalogi svetovnih muzejev in galerij

  • monografije umetnikov

  • knjige s področja slikarstva, kiparstva, grafike, fotografije, arhitekture, novih medijev, muzeologije in teorije umetnosti

  • strokovne revije in časopisi

 

Del knjižničnega gradiva hranimo v dislociranem arhivskem delu knjižnice, zato je za raziskovalne in študijske namene priporočljiv obisk knjižnice v dogovoru z vodjo knjižnice.

 

Knjižnični katalog:

Knjižnica ima listkovni in računalniški katalog. Od leta 2010 sodelujemo v slovenskem vzajemnem knjižničnem katalogu COBISS, v katerega sproti vnašamo podatke o novih pridobitvah, postopno pa tudi starejše knjižno gradivo.

V lokalno bazo knjižnice Moderne galerije vstopite tukaj: http://www.cobiss.si