MG+MSUM

DIREKTOR | Aleš Vaupotič, dr.

Aleš Vaupotič, portret

 

Po magisteriju iz umetnosti (2004, Akademija za likovno umetnost, smer Video in novi mediji) je bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi kot umetnik, kustos več kot 20 mednarodnih razstav in festivalov, vodja novomedijske produkcijske enote Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab (predsednik 2005–2016).

 

Bil je predavatelj za video in nove medije na visokošolskih zavodih (2007–2018 predavatelj in docent za področje novi mediji/vizualna kultura in komunikacije na Fakulteti za dizajn v Ljubljani; 2012–2018 asistent za področje videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani).

 

Po zaključenem znanstvenem doktoratu iz literarnih ved na Filozofski fakulteti (2011, tema Aktualnost realističnega diskurza v literarni in intermedijski umetnosti) se je leta 2012 zaposlil na Univerzi v Novi Gorici, kjer je razvijal področji teorije novih medijev in digitalne humanistike. Kot videast in novomedijski umetnik je umetniška znanja vključeval v primerjalnoumetnostne raziskave, kar je v skladu z vse večjim uveljavljanjem ne samo verbalnih načinov argumentiranja v humanistiki.

 

Leta 2014 je prevzel vodenje Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici. V vlogi dekana je na Fakulteti za humanistiko pripravil nov interdisciplinarni študijski program II. stopnje Digitalna humanistika. Je izredni profesor za področje književnosti.

 

Od leta 2015 je član časopisnega sveta Likovnih besed. 2019–2020 je bil predsednik strokovne komisije za intermedijske umetnosti pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. 2012–2017 je bil član strokovne komisije za likovno umetnost Upravnega odbora Prešernovega sklada, 2004–2007 pa član komisije za intermedijske umetnosti za Glazerjevo nagrado, Mestna občina Maribor.

 

Leta 2017 je prejel glavno nagrado žirije Salona Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, leta 2014 pa priznanje Majskega salona.

 

Leta 2021 je bil imenovan za direktorja Moderne galerije v Ljubljani.

 

 

Izbrane objave

 • VAUPOTIČ, Aleš. Vprašanje realizma. Založba Univerze v Novi Gorici, 2019.
 • VAUPOTIČ, Aleš. Theory of discourse and semiotics. V: Non/cognate approaches. Sofia: Paradigma, 2019. 67–84.
 • BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Transmedia adaptation. V: (Re)writing without borders: contemporary intermedial perspectives on literature and the visual arts. Champaign, Il.: Common Ground Research Networks, 2018. 101–118.
 • VAUPOTIČ, Aleš. Razučevanje: documenta 14. Likovne besede 106 (2017): 34–47.
 • VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: Zorman, Barbara, Vaupotič, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike. Primerjalna književnost 37.2 (2014): 151–163.
 • BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality. V: Human factors in computing and informatics. SouthCHI 2013. Heidelberg: Springer, 2013. 477–496.
 • VAUPOTIČ, Aleš. Literature and new media art in the "sonnetoid" web projects by Slovenian artists Vuk Ćosić and Teo Spiller. Revue de littérature comparée 87.4 (2013): 423–440.
 • BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Curating new media. Acta graphica 22.3/4 (2011): 79–84.
 • BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, SOLINA, Franc, BATAGELJ, Borut, DEŽELJIN, Damir. Presence: the integration of classical artistic media in a smart space prototype. V: 15th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Vienna. Los Alamitos (California); Washington; Tokyo: IEEE Computer Society, 2009. 98–103.

Celotna bibliografija: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?id=39571.

 

Organizator festivalov novomedijske umetnosti

 • Speculum Artium 2009. Trbovlje, Ljubljana. Speculum Artium 2008. Mestna galerija Ljubljana. Organizator festivala.
 • 1.3 festival videa in novih medijev, 2007–2008, Ljubljana. Direktor festivala.
 • 8. Pixxelpoint. 2007, Nova Gorica, Gorica. Kustos.
 • 12. mednarodni festival računalniških umetnosti (MFRU), 8.–19. 5. 2006, Ljubljana, Maribor. Koordinator selekcije Petra Weibla, kustos sekcije Staro in novo: generalna linija/Old and New: The General Line in direktor festivala.
 • 11. mednarodni festival računalniških umetnosti (MFRU), 10.–13. 5. 2005, Maribor, Ljubljana, Koper, Zagreb, Graz. Koordinator selekcije Petra Weibla, kustos sekcije Open.Line – web art of database elements presentation/spletna umetnost prikazovanja elementov podatkovnih zbirk in direktor festivala.
 • 10. mednarodni festival računalniških umetnosti (MFRU), 11.–15. 5. 2004, Maribor, Ljubljana, Zagreb, Graz. Koordinator selekcije Petra Weibla, kustos sekcije Izgubljeno s prevodom/Lost in Translation.

 

Študij v tujini (izbor)

 • 2009: doktorska poletna šola Interfacing Sciences and Humanities na Univerzi v Bologni.
 • 2006: semester na Wanganui School of Design, UCOL, Nova Zelandija: digitalna animacija.
 • 2004: poletna šola Convivio: Na človeka osredotočeno oblikovanje vmesnika med uporabnikom in računalnikom, Split.
 • 2003: Vivere Venezia 2, mednarodna šola in razstava v okviru 50. mednarodne razstave umetnosti Beneškega bienala. Facoltà di design e arti, Università Iuav di Venezia, mentorji Angela Vettese, Rirkrit Tiravanija, Joseph Kosuth, Olafur Eliasson, Francesco Bonami.