2014

+MSUM

Novoletni posvet Moderne galerije

29. december 2014 | 20:00
Vabljeni!
MG+

SUZANA MILEVSKA: Umetnost Tadeja Pogačarja. Od "institucionalnega parazitizma" do "obratne rekuperacije"

19. december 2014 | 18:00
PREDAVANJE. V predavanju bo Suzana Milevska obravnavala koncept »obratne rekuperacije«, ki jo vidimo v različnih obratih v umetniški praksi in strategijah Tadeja Pogačarja, tako v starejših kot novejših delih.
+MSUM

Samoorganizacija: skupnost in delo

18. december 2014 | 15:00
OKROGLI MIZI. Izhodiščni problem pogovorov bo, kako v kontekstu razpada kolektivnih podpornih družbenih mehanizmov na eni strani, in prevladujočega modela dela kot organizacije produktivne kooperacije na drugi.
+MSUM

SLOVAR SKUPNEGA ZNANJA | Subjektivizacija

13. december 2014 — 14. december 2014
PROJEKT. Namen projekta je ustvariti slovar drugačnih terminov, kot jih najdemo v obstoječi literaturi o umetnosti, in k oblikovanju slovarja pritegniti institucije in posameznike iz Evrope in drugih delov sveta.
MG+

EKATERINA DEGOT | Time-specific razstave

12. december 2014 | 18:00
PREDAVANJE. Time-specific razstave: vzpon performativnih predavanj, prekarizacija teksta, koncertna ekonomija in druge novice iz umetnostnega sveta.
+MSUM

Čuvaj besed | 2014

09. december 2014 | 10:00
DEBATA. Pogrešate prostor odprte debate, brez v naprej postavljenih vprašanj in tematik? Želite deliti svoje besede in razmišljanja ali zgolj poslušati govorico mesta? Pridružite se pesniku Esadu Babačiću, čuvaju govorice mesta.
+MSUM

Tematski [FOR]UM: TELO

06. december 2014 | 16:00
Pogovor, ki bo potekal na razstavi bo vključeval tri poglede na telo; telo kot avtonomno umetnostno sredstvo, kot subjekt v historičnem, umetnostnozgodovinskem diskurzu in telo kot izhodišče, možnost ter način bivanja, kot univerzalna, specifična in individualna izkušnja opazovalca in opazovanca.
MG+MSUM

TA VESELI DAN KULTURE! | 2014 | Program

03. december 2014 — 03. december 2014
Program ob 3. decembru: Ta veseli dan kulture! Vstop prost.
+MSUM

TOMISLAV VIGNJEVIĆ: "Od cesarice do čarovnice." Ženske in mrtvaški ples

02. december 2014 | 18:00
Posebna pozornost bo namenjena upodobitvam žensk v mrtvaškem plesu, kjer je pred gledalca razgrnjena cela vrsta različnih stanovskih opredelitev, od mlade matere, ki ji smrt iztrga otroka iz rok, do starke, od cesarice do čarovnice ter od nune do prostitutke itd.
+MSUM

NEVEN KORDA: "Scenosled Metelkove"

28. oktober 2014 | 18:00
Neven Korda nam bo na predavanju predstavil svoj pogled na zgodovino AKC Metelkova z vidika nasprotij med neodvisno (NVO) in avtonomno kulturo. Zgodovina oziroma kot ji pravi avtor »scenosled« Metelkove je v obliki časovnice na ogled v pritličju +MSUM-a.
+MSUM

EarZoom - Music Technology Startups / Festival zvočnih umetnosti EarZoom

14. oktober 2014 — 19. oktober 2014
Letošnji festival zvočnih umetnosti EarZoom predstavlja izbor projektov s področja sodobne elektro-akustične glasbe. Osrednja tema festivala so zagonska podjetja s področja glasbene tehnologije.
+MSUM

Miklavž Komelj: Jugoslovanski nadrealisti in politika nemogočega ter Tina Modotti: slovo od fotografije

02. oktober 2014 | 17:00
Vodstvo, ki ga bo imel Miklavž Komelj po dveh posebnih projektih na razstavi Politizacija prijateljstva.
+MSUM

Skupščina PRIJATELJEV DEZINSTITUCIONALIZACIJE

30. september 2014 | 18:00
Dogodek - skupščina PRIJATELJEV DEZINSTITUCIONALIZACIJE je del projekta Norost iz osemdesetih - antipsihiatrično gibanje v Sloveniji.
+MSUM

BRANKA STIPANČIĆ: Grupa šestorice avtorjev in pogovor z Mladenom Stilinovićem

19. september 2014 | 18:00
Predavanje govori o postkonceptualni Grupi šesterice avtorjev (Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović in Fedor Vučemilović), ki je pripravljala razstave akcije na javnih krajih v Zagrebu v drugi polovici sedemdesetih let.
+MSUM

Piotr Piotrowski in Klara Kemp-Welch

19. september 2014 | 18:00
Predavanji Piotra Piotrowskega in Klare Kemp-Welch v seminar Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. Predavanji bosta v angleškem jeziku.
+MSUM

MIKLAVŽ KOMELJ: Jugoslovanski nadrealisti danes in tukaj

17. september 2014 | 18:00
Predavanje je organizirano ob prvi muzejski predstavitvi del jugoslovanskih nadrealistov v Sloveniji v okviru razstave Politizacija prijateljstva. Ko so se nadrealisti pozicionirali v neki konkretni prostor in čas, so obenem problematizirali časovno-prostorske koordinate kot take.
+MSUM

VIKTOR MISIANO: Travmatizacija prijateljstva

16. september 2014 | 18:00
Tvorno moč prijateljstva lahko vidimo v želji, prav tako pa - in za to je veliko potrditev - tudi v travmi. Če je Avguštin iz Hipona klical k "prijateljstvu v Bogu", lahko danes govorimo o "prijateljstvu v travmi".
+MSUM

ANEJ KORSIKA: "Demokratični socializem: od Santiaga do Ljubljane"

09. september 2014 | 18:00
Ali lahko projektu demokratičnega socializma danes uspe kaj bolje kot v Čilu nekoč in kakšno je sploh mesto in poslanstvo politik, ki se zoperstavljajo diktaturi kapitala, bodo vprašanja, ki si jih bomo zadali ob bližajoči obletnici pozabljenega 11. septembra.
MG+

Room & Road - remake

05. september 2014 — 07. september 2014
SODOBNA PLESNA PREDSTAVA. ROOM & ROAD - remake je nadaljevanje in ponovna kreacija dela, ki ga je Mateja Bučar začela v delih Koncept Koncepta (2004) in Room & Road (2005). V njem se plesalec sooča s prostorom, ki se z računalniškim programom lahko 'giblje' oziroma postane 'oživljen - subjektiviziran' partner plesalki/plesalcu, ki se v njem giblje in z njim komunicira.
+MSUM

FELIPE MUJICA: "Galería Chilena Says: Everything is Going to Be Alright!?"

04. september 2014 | 18:00
Mujica bo predstavil delovanje projekta Galería Chilena (GCH), ki jo je še z dvema prijateljema ustanovil leta 1997 v Santiagu v Čilu in je bila odprta kot neodvisen umetnostni prostor s 24-urno razstavo v najvišjem nadstropju stavbe v stanovanjskem predelu Santiaga.
+MSUM

ARHITEKTURA ≠ UMETNOST | Marjetica Potrč in Rado Riha

02. september 2014 — 02. september 2014
DVE PREDAVANJI | Marjetica Potrč: Ubutu park, Soweto (Johannesburg) | Rado Riha: Arhitektura kot operacija z objektom
+MSUM

E-FLUX VIDEO RENTAL | Video projekcije v pritličju +MSUM | 2014

08. julij 2014 — 31. avgust 2014
EVR (e-flux video rental) je projekt umetnikov Antona Vidokleja in Juliete Aranda. EVR je bil zasnovan kot video arhiv, prostor za projekcije in brezplačna izposojevalnica videov.
+MSUM

ARHITEKTURA ≠ UMETNOST | Izidor Barši in Nejc Lebar

24. junij 2014 | 19:00
PREDAVANJI | Izidor Barši: Strategije odgovorov na vprašanje - Kaj je arhitektura? | Nejc Lebar: Razrez prostora
MG+

1. Maraton o umetnosti in medijih

23. junij 2014 | 18:00
V nadaljevanju lahko poslušate izbrane izseke prispevkov udeležencev in celoten zvočni zapis 1. Maratona o umetnosti in medijih, ki je bil 23. 6. 2014 ...
+MSUM

ARHITEKTURA ≠ UMETNOST | Petra Čeferin in Miloš Kosec

27. maj 2014 | 19:00
PREDAVANJI | Petra Čeferin: Arhitektura = Arhitektura. Konstruiranje arhitekturnih vezi | Miloš Kosec: Uporabe dodane vrednosti. Dileme umetnosti in arhitekture v luči delitve dela
+MSUM

Vidiki minimalnega in percepcija prostora

22. maj 2014 | 19:00
OKROGLA MIZA se bo osredotočila predvsem na »nematerialne« vidike minimalistične umetniške produkcije pri nas, oziroma tako poimenovanih vidikov minimalnega v slovenski umetnosti med leti 1968 in 1980.

ARHITEKTURA ≠ UMETNOST | Apolonija Šušteršič in Tomo Stanič

20. maj 2014 | 18:00
PREDAVANJI v MAO | Apolonija Šušteršič: Pre-misliti arhitekturo |
MG+

Mini serija predavanj o Wittgensteinu

20. maj 2014 | 18:00
PREDAVANJE. Wittgenstein je precej paradoksna figura: figura, ki se je ne da zamejiti na nek specifičen diskurz, figura, ki jo uporablja in zlorablja več različnih miselnih področij, tradicij in posameznikov, od analitične filozofije prek francoskih sociologov do ameriških epistemologov.
+MSUM

FRANCO BERARDI - BIFO; Dvodnevni seminar v sodelovanju z Zavodom Maska

19. maj 2014 — 20. maj 2014
SEMINAR je organiziran ob izidu njegove knjige Duša na delu. Duša na delu je prvi knjižni prevod kakega Berardijevega dela pri nas. Prinaša historični pregled in analizo radikalne politične misli od 60. let do konca 20. stoletja, s posebnim poudarkom na delavski alienaciji v postindustrijski družbi, ki jo avtor preizpraša skoz neomarksistične, deleuzovske in guattarijevske koncepte, skoz kritično teorijo ter semiotiko.
+MSUM

Jurij Meden, KARL MARX MED NAMI

15. maj 2014 | 19:00
PROJEKCIJA FILMA. Predstavili bomo film Jurija Medena Karl Marx med nami, projekciji pa bo sledil komentar Andreja Špraha.
MG+

Seminar Teorije sodobne umetnosti 1

14. maj 2014 — 11. junij 2014
SEMINAR Teorije sodobne umetnosti 1 bo v Moderni galeriji enkrat tedensko in je del programa NETEORIT, ki poteka v sodelovanju z Moderno galerijo. Neteorit ni fizični, ampak socialni prostor. Neteorit ni program, ampak plastična infrastruktura za različne vsebine. Neteorit je tisto, kar nastane po padcu meteorita. V njem se nahajajo barbari, teoretski in drugačni.
+MSUM

SLOVAR SKUPNEGA ZNANJA | Historizacija

09. maj 2014 | 18:00
JAVNA PREDSTAVITEV. Namen projekta je ustvariti slovar drugačnih terminov, kot jih najdemo v obstoječi literaturi o umetnosti, in k oblikovanju slovarja pritegniti institucije in posameznike iz Evrope in drugih delov sveta, ki bodo predlagali termine, povezane z lastnimi praksami in konteksti, in jih primerjali med seboj.
MG+MSUM

Organizirani ogled razstave El Lissitzky - Ilya in Emilia Kabakov

26. april 2014 — 26. april 2014
Utopija in resničnost je različica razstave Utopija v umetnosti, ki je bila lani odprta v Van Abbe muzeju v Eindhovnu, posebej za prostor v Kunsthausu pa sta jo priredila Ilya in Emilia Kabakov.
+MSUM

SHARE - Too Much History, MORE Future

24. april 2014 | 19:00
PROJEKCIJE. Program SHARE predstavlja dela sodobne umetnosti, ki reflektirajo bojevanja in njihove posledice in je posvečen stoletnici prve svetovne vojne.
+MSUM

RADMILA IVA JANKOVIĆ: Svet prehaja skozi Kožarića

16. april 2014 | 17:00
PREDAVANJE. Radmila Iva Janković bo v svojem predavanju predstavila strategije umetnika, ki je v skladu z večnim nestrinjanjem s samim seboj in neprestanim začenjanjem od začetka raziskoval možnosti širjenja umetnostnega jezika.
MG+

O replikantih v Moderni galeriji

15. april 2014 | 17:00
PREDAVANJE se bo osredotočilo na različne vidike vprašanja rekonstruiranja umetniških del. V ospredju bodo poleg znanih ali manj znanih tujih primerov (El Lissitzky, Naum Gabo, Kurt Schwitters itn.) še trije slovenski primeri, s katerimi se oziroma smo se v okviru kiparske zbirke Moderne galerije nedavno ukvarjali (Tržaški konstruktivistični ambient, trenutno še ambient Vinka Tuška in prostorska postavitev Toneta Lapajneta).
MG+

Podelitev nagrade in priznanj Riharda Jakopiča

10. april 2014 | 19:00
Letošnji dobitnik največje nacionalne nagrade za likovno umetnost je Jože Barši. Dobitnika priznanj za leto 2014 pa sta Nika Autor in Azad Karim.
MG+

Geslo: Grafika

07. marec 2014 | 09:00
MEDNARODNA KONFERENCA je del projekta Geslo: Grafika/Password: Printmaking, potujoča razstava in umetniške rezidence, ki ga financira Evropska komisija; projekt se je začel leta 2012 in se bo zaključil aprila 2014. Vstop prost.
+MSUM

Zdenka Badovinac: Politika zbirke Arteast 2000+

11. februar 2014 | 19:00
PREDAVANJE. V predavanju z naslovom Politika zbirke Arteast 2000+ bo direktorica Moderne galerije osvetlila koncept in zbiralno politiko pionirske zbirke vzhodnoevropske umetnosti, ki ima še vedno edinstveno pozicijo v umetnostnem svetu in zdaj že štirinajsto leto uvšča našo institucijo med najbolj referenčne muzeje v Evropi.
Arhivske povezave