MG+MSUM

MIKLAVŽ KOMELJ: Jugoslovanski nadrealisti danes in tukaj
17. september 2014 | 18:00
#

Vabimo vas na predavanje Miklavža Komelja, ki bo v sredo, 17. 9. 2014, ob 18. uri v seminarju +MSUM-a.

 

Jugoslovanska (beograjska) nadrealistična skupina, ki je stopila v javnost leta 1930 z almanahom, naslovljenim Nemogoče, je v kontekstu mednarodnega nadrealističnega gibanja izpeljala najradikalnejše konsekvence v povezavi med nadrealizmom in socialno revolucijo; ni naključje, da je Koča Popović, ki je skupaj z Markom Ristićem napisal najpomembnejše teoretsko delo jugoslovanskega nadrealističnega gibanja, Načrt za neko fenomenologijo iracionalnega, med drugo svetovno vojno postal eden najvidnejših politikov socialistične Jugoslavije. Prav študij jugoslovanske skupine nam omogoča, da na novo premislimo tako izhodišča nadrealizma kot izhodišča družbene preobrazbe, ki so jo jugoslovanski nadrealisti povezovali z imperativom vzdržanja v razmerju do neživljivega, pri čemer jih je vodila "morala želje". Predavatelj bo poskušal to razmerje aktualizirati tudi v razmerju do dilem današnjega časa, ko se oblikuje nova levica, ki od nas zahteva, da znova premislimo tisto dvojnost, ki jo je artikuliral Lacan, ko je postavil etiko ravnanja v razmerju do želje nasproti morali upravljanja z dobrinami.

 

Miklavž Komelj je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo Pomeni narave v toskanskem slikarstvu prve polovice dvajsetega stoletja. Med knjigami, ki jih je doslej objavil, je več knjig poezije, razprava Kako misliti partizansko umetnost? in zbirka esejev Nujnost poezije. Pri preučevanju zgodovine umetnosti ga posebej zanimajo obdobje, v katerih so se na novo postavljale simbolne koordinate. Veliko se posveča tudi prevajanju (Fernando Pessoa, Cesar Vallejo, Djuna Barnes).

 

Predavanje je organizirano ob prvi muzejski predstavitvi del jugoslovanskih nadrealistov v Sloveniji v okviru razstave Politizacija prijateljstva. Ko so se nadrealisti pozicionirali v neki konkretni prostor in čas, so obenem problematizirali časovno-prostorske koordinate kot take. Zato obiskovalce opozarjamo, da bo predavanje preseglo običajne časovne okvire.

Spletna razstava