KOLEDAR DOGODKOV | Julij in Avgust 2019
01. julij 2019 — 31. avgust 2019
#
#
#
#
#
#

POSEBNO OBVESTILO: Julija in avgusta sta Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metekova ob četrtkih odprta do 20. ure. Ob četrtkih že tradicionalno poteka program Poletni četrtki v MG+MSUM«, ki sestoji iz vodenih ogledov in ustvarjalnih delavnic za vse generacije.

 

Program dogodkov

Torek, 2. julij 2019 ,10.00 -13.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

Počitniški dvojček s Kinodvorom | film Cirkus + cirkuška delavnica v +MSUM

 

Torek, 2. julij 2019, ob 17:00, Moderna galerija, MG+
Slovenska umetnost tridesetih let – med družbeno kritičnostjo in umirjenim modernizmom
Umetnostna zgodovinarka Asta Vrečko vodi po izbranih poglavjih slovenske umetnosti na razstavi Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941).

V tridesetih letih je na slovensko umetnostno prizorišče stopila nova generacija umetnikov, ki je dala temu desetletju neizbrisen pečat. V Klubu neodvisnih likovnih umetnikov je bilo vsega skupaj štirinajst slikarjev in kiparjev, med njimi tudi nekatere najbolj izrazite umetniške osebnosti pred in povojne slovenske umetnosti kot so: France Mihelič, Zoran Mušič, Nikolaj Pirnat, Maksim Sedej, Boris Kalin, Zdenko Kalin in Stane Kregar. Na vodstvu bomo spregovorili o delovanju kluba, iskanju slovenskega likovnega izraza v umetnosti, umestili dela Neodvisnih v širši kontekst jugoslovanske umetnosti ter odprli vprašanje različnih vlog umetnosti v času recesije in negotovih političnih razmer tridesetih let.

 

Prvi poletni četrtek

Četrtek, 4. julij 2019, ob 18.00, Moderna galerija, MG+

Filmski program: Pred počitnicami: revščina takrat … in danes?

Mladen Širola, ZAPUŠČENI OTROK, 1930, 14', Hrvaški državni arhiv, Zagreb

Zapuščeni otrok ali tudi Otrok ulice je najstarejši ohranjeni film, ki so ga kadar koli posneli v Zagrebu. V svojem času je bil izjemno priljubljen, o čemer priča tudi število njegovih kopij – kar trideset. Film je nastal v okviru filmske produkcije Šole narodnega zdravja pod vodstvom dr. Andrije Štamparja. To je bil prvi in edini film Šole narodnega zdravja, ki je imel urbano tematiko, s fascinantnimi zagrebškimi lokacijami kot ozadjem samega filma. Snemalca, ruska emigranta Anatolij Bazarov in Aleksander Gerasimov sta še posebej zaslužna za nočne posnetke Zagreba, ki so, kakor so pisali tedanji časopisi, »vrhunsko uspeli«.
Vstop prost.
 

Četrtek, 4. julij 2019, 18.30, Moderna galerija, MG+

Javno vodstvo po razstavi Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941). Vodi Miha Valant.

 

Četrtek, 4. julij 2019, 18.00 – 20.00, Moderna galerija, MG+

»Kmečki in mestni otroci«, program za otroke, ki povezuje razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi in Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941). Sestoji iz ogleda filma, kratkega vodstva po razstavi Na robu in ustvarjalno delavnico ob sliki Franceta Kralja, Kmečki in mestni otroci, 1931.

 

Drugi poletni četrtek 

Četrtek, 11. julij 2019, ob 18.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

Javno vodstvo po razstavi Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih, z uvodom v angleščini. Vodi Živa Brglez.

 

Četrtek, 11. julij 2019, 18.00 – 20.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

Igre brez meja, delavnica za vse generacije

 

 

Torek, 16. julij 2019, ob 17:00, Moderna galerija, MG+

Barvni realizem in iskanje nacionalnega izraza v slovenski umetnosti

Umetnostna zgodovinarka Asta Vrečko vodi po izbranih poglavjih slovenske umetnosti na razstavi Na robu - Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941.

Vsesplošnemu obratu k realizmu v umetnosti med obema vojnama je sledila tudi slovenska umetnost, sicer vpeta v jugoslovanske umetnostne tokove. Na slovensko umetnostno prizorišče je stopila nova generacija umetnikov združena v Klub neodvisnih likovnih umetnikov, ki so bili večinoma usmerjeni v sočasne tokove evropskega umirjenega modernizma in splošnega obrata k realizmu. Te likovne prvine so se v slikarstvu manifestirale v slogu tako imenovanega barvnega realizma. V tem času pa je likovna umetnost znova dobila pomembno vlogo znotraj nacionalne emancipacije. Vprašanja razmerij med slovenstvom in jugoslovanstvom, med slovenskim in tujim, med samobitnostjo in vplivi ter nacionalnim in internacionalnim, so bila prisotna tako rekoč v vsakem segmentu družbe. Na vodstvu si bomo ob izbranih delih Franceta Miheliča, Zorana Mušiča, Nikolaja Pirnata, Maksima Sedeja ter drugih umetnikov ogledali različne izraze barvnega realizma in primerjali njihovo iskanje nacionalne umetnosti z umetniki iz drugih delov Kraljevine Jugoslavije, ki so na razstavi kot so –  Ljubo Babić, Vladimir Becić in Krsto Hegedušić.

 

Tretji poletni četrtek

Četrtek, 18. julij 2019, ob 18.00, Moderna galerija, MG+

Javno vodstvo po razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi, z uvodom v angleščini. Vodi Lea Cotič.

 

Četrtek, 18. julij 2019, 18.00 – 20.00, Moderna galerija, MG+
Kiparska delavnica za vse generacije, mentor Tomi Blažević

Torek, 23. julij 2019, 10.00 - 11.00, Moderna galerija, MG+

Vozičkanje po razstavi Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941)

 

Torek, 23. julij 2019, 16.00 - 17.00, Moderna galerija, MG+

Mali koraki po razstavi Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941)

 

Četrti poletni četrtek

Četrtek, 25. julij 2019, ob 18.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

Javno vodstvo po Izboru del iz zbirke Arteast 2000+ in iz nacionalne zbirke, z uvodom v angleščini, vodi Tjaša Pogačar. 

 

Četrtek, 25. julij 2019, 18.00 – 20.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

S prstom okoli sveta, delavnica za vse generacije po razstavi Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih

 

Peti poletni četrtek

Četrtek, 1. avgust 2019, ob 18.00, Moderna galerija, MG+

Javno vodstvo po razstavi Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941), z uvodom v angleščini. Vodi Miha Valant.

 

Četrtek, 1. avgust 2019, 18.00 – 20.00, Moderna galerija, MG+
Kiparska delavnica za vse generacije, mentor Tomi Blažević

 

Šesti poletni četrtek

Četrtek, 8. avgust 2019, ob 18.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

Javno vodstvo po Izboru del iz zbirke Arteast 2000+ in iz nacionalne zbirke, z uvodom v angleščini, vodi Tjaša Pogačar. 

 

Četrtek, 8. avgust 2019, 18.00 – 20.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM
Južna ozvezdja, delavnica za otroke ob razstavi Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih

 

Sedmi poletni četrtek

Četrtek, 15. avgust 2019, ob 18.00, Moderna galerija, MG+

Javno vodstvo po razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi, z uvodom v angleščini. Vodi Lea Cotič.

 

Četrtek, 15. avgust 2019, 18.00 – 20.00, Moderna galerija, MG+

Kiparska delavnica za vse generacije, mentor Tomi Blažević

 

 

Torek, 20. avgust 2019 ,10.00 -13.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

Počitniški dvojček s Kinodvorom | projekcija kratkih animiranih filmov Slon kolesari po svetu + delavnica To sem jaz v +MSUM

 

 

Osmi poletni četrtek

Četrtek, 22. avgust 2019, ob 18.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

Javno vodstvo po razstavi Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih, z uvodom v angleščini. Vodi Živa Brglez.

 

Četrtek, 22. avgust 2019, 18.00 – 20.00, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM

Kulinarično potovanje v Eritrejo, delavnica za družine s +Kantino

 

 

Deveti poletni četrtek

Četrtek, 29. avgust 2019, ob 18.00, Moderna galerija, MG+

Javno vodstvo po razstavi Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941), z uvodom v angleščini. Vodi Miha Valant.

 

Četrtek, 29. avgust 2019, 18.00 – 20.00, Moderna galerija, MG+

»Kmečki in mestni otroci«, program za otroke, ki povezuje razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi in Na robu - Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941. Sestoji iz ogleda filma, kratkega vodstva po razstavi Na robu in ustvarjalno delavnico ob sliki Franceta Kralja, Kmečki in mestni otroci, 1931.

 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

 

 

RAZSTAVE

Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941), mednarodna pregledna razstava

Moderna galerija, Cankarjeva 15

Trajanje: 25. april – 15. september 2019

Mednarodna razstava vizualne umetnosti v Kraljevini Jugoslaviji, osrednji dogodek leta 2019 v Moderni galeriji, je problemski pregled slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, fotografije in filma od kraljeve uvedbe diktature 6. januarja 1929, ki je močno vplivala na tako imenovani spopad na umetniški levici, vse do začetka druge svetovne vojne na jugoslovanskih tleh (april 1941).

 

70+7: Kaj je v številu? Kronika razstav v Moderni galeriji

Moderna galerija, Cankarjeva 15

Avtorji razstave: dr. Marko Jenko, dr. Bojana Piškur, Bojana Rogina

Moderna galerija praznuje 70 let, Muzej sodobne umetnosti Metelkova pa 7 let. Posebej smo osvetlili izbor določenih razstav, ki sta jih strokovna in/ali laična javnost prepoznali za prelomne, referenčne, pionirske in ki so (so)avtorsko delo kustosov in strokovnih delavcev Moderne galerije.

 

20. stoletje. Kontinuitete in prelomi, razstava del iz nacionalne zbirke Moderne galerije

Moderna galerijaCankarjeva 15

Razstava 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi tradicionalno linearnost kronološke postavitve modernističnih del prekinja s problemsko linijo avantgard in partizanske umetnosti, ki enakovredno vstopata v nacionalno zgodovino umetnosti in jo tako obenem tudi prevprašujeta.

 

Točke v času 1889–1991, dopolnitev stalne razstave

Moderna galerijaCankarjeva 15

Prostorsko krožna časovnica z izborom del, ki predstavlja osvežitev in dopolnitev stalne razstave 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi. Osredotoča se na dogodke, ki se tičejo vizualne umetnosti, razen ko pomembnost kakega zlasti razstavnega dogodka, vezanega na druge zvrsti, ne narekuje drugače. Prav tako je prednost, predvsem zaradi nujne količinske zamejitve, dana slovenskemu prostoru pred jugoslovanskim oziroma prej avstro-ogrskim. (Skoraj) celotna zgodovina v enem samem prostoru.

 

Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana

Trajanje razstave: 7. marec – 10. september 2019

Gibanje neuvrščenih je bilo nadnacionalni politični projekt, koalicija manjših in srednje velikih držav, po večini nekdanjih kolonij in držav v razvoju z globalnega Juga oziroma iz tretjega sveta. Ustanovljeno je bila leta 1961 na konferenci v Beogradu. Gibanje je predstavljajo prvo večjo motnjo na zemljevidu hladne vojne in hkrati zahtevo po alternativnih političnih zavezništvih, po »alternativni mondializaciji«.

 

IZBOR DEL IZ ZBIRK Moderne galerije | Arteast 2000+ in iz nacionalne zbirke

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, + MSUM, Maistrova 3

Zbirka Arteast 2000+ je prva muzejska zbirka, ki se je oblikovala in nastajala s poudarkom na vzhodnoevropskih povojnih avantgardah v širšem mednarodnem kontekstu. Od ustanovitve leta 2000 je zbirka zaslovela po tem, da podaja obsežen pregled umetnosti v regiji in, kar je morda najpomembnejše, omogoča vpogled v skupne družbenopolitične problematike, ki so v ospredju dela umetnikov nekdanjih socialističnih držav, ter pri tem izrisuje, kako so se te države razvijale od šestdesetih let preko tranzicijskega obdobja v devetdesetih letih do sedanjega konteksta globalnega neoliberalnega kapitalizma. Leta 2011 je zbirka postala jedro novega Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), ki deluje v sklopu Moderne galerije.

 

Življenja spomenikov, razstava

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, + MSUM, Maistrova 3

Študentska dokumentarna razstava, posvečena povojnim spomenikom na Slovenskem.  Ob vstopanju v svet te svojstvene umetnosti so študenti najprej splošno razmišljali o bistvu in namembnosti spomenikov, o povezanosti formalnih rešitev in učinkovanja spomenikov, o dramaturgiji spomeniških prostorov in poti ter o komemoracijah kot njihovih sestavnih delih. Nadalje so se posvetili kontekstu, saj generacija, rojena ob razpadu Jugoslavije, že težko razume, zakaj je prav naša nekdanja država postavila celo plejado fascinantnih modernističnih spomenikov.

 

PREPIH | Maja Hodošček
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana

Trajanje razstave:  27. junij – 15. september 2019

V svojem delu Maja Hodošček raziskuje družbene odnose v luči politike izmenjave in sodelovanja, zanimajo jo spekulativni načini reprezentacije v odnosu do dokumentarnega. Te interese uresničuje z osredotočanjem na koncept dela in izobraževanja kot sredstva samouresničitve, na dinamiko delovnih procesov, njihovih transformativnih potencialov in položaj subjekta v organizaciji in strukturi dela.

Na Prepihu predstavlja dva letošnja videa: Vidi me in Usposabljanje.

 

KOMENTAR #11 | Izar Lunaček: Rent-a-greh ali Vse se da nazaj vzet, akril na steno

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, + MSUM, Maistrova 3

»V kakšnem času pa ga lahko vrneva, če z nakupom ne bova zadovoljna?«

Izar bo za lep čas okrasil MSUM-ov vetrolov z linijsko risbo prvih dveh ljudi pred klasično dilemo, s čimer bi rad malo žoknil v ta naš fletni čas, ko je po eni strani vse nepopisno usodno, za vse večne čase vpisano v spletno zgodovino, obenem pa efemerno minljivo, zamenljivo po enem mesecu, če se naveličaš ali če ugotoviš, da ti ta stil ne paše. Ene reči so pač prelomne in je treba vanje skočiti in za njimi vstati. Grow up! Grow a pair! Grow!

 

Slovenski paviljon na 58. beneškem bienalu

Marko Peljhan: Here we go again … SYSTEM 317, situacija iz serije Resolucija 

Trajanje razstave: 11. maj – 24. november 2019

Na Bienalu bo Peljhan predstavil novo delo iz serije Resolucija. Gre za dvajsetletni ciklus del, ki podaja konkretne fizične in praktično izvedljive rešitve za določene probleme v družbi. Z njim se odziva na sodobno stanje sveta, ki zahteva ponovno odkrivanje prostora, kraja ali fizične lokacije posameznika in utopičen odgovor na hitre spremembe razmer življenjskega okolja. V tem smislu je avtonomno plovilo SYSTEM 317 neke vrste kolonizacijsko, apokaliptično in piratsko orodje. V njem Peljhan združuje vizijo, potencial in nemožnost dokončnega izhoda iz hitro propadajočih planetarnih razmer v postopku vzvratne konverzije. 

 
Priporočamo