COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
        ART and theory after socialism / edited by Mel Jordan and Malcolm Miles ; editorial assistant Karen Roulstone. - Bristol ; Chicago : Intellect, cop. 2008. - 125 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-1-84150-211-3
a) Umetnost - Politični vidik - Zborniki b) Postmodernizem - Politični vidik - Evropa - Zborniki c) Filozofija umetnosti - Zborniki d) teorija umetnosti e) 1989-2008 f) postsocializem g) vzhodnoevropska umetnost h) politični vidik

7.01(082)
COBISS.SI-ID 31461165

2.
BALDESSARI, John, 1931-
        John Baldessari : from life : [Carré d'art, Musée d'art contemporain de Nîmes, 10 octobre 2005 - 8 Janvier 2006] / [commissariat de l'exposition Marie de Brugerolle]. - Nîmes : Carré d'art, Musée d'art contemporain, 2005. - 155 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. franc. in angl. besedilo. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 2-84056-200-6
a) Baldessari, John (1931-) b) Carré d'art, Musée d'art contemporain (Nîmes) - 10. 10. 2005-8. 1. 2006 c) ameriško slikarstvo d) konceptualizem e) besedilo in slika f) fotokolaž g) intervjuji h) besedila umetnikov i) filomografija j) osebne razstave k) razstavni katalogi

7.036/.038(73):929Baldessari J.
COBISS.SI-ID 741615

3.
BALZER, David
        Curationism : how curating took over the art world and everything else / David Balzer. - London : Pluto Press, 2015. - VII, 131 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-7453-3597-1 (broš.)
a) Christov-Bakargiev, Carolyn b) Obrist, Hans Ulrich c) Žerovc, Beti d) kuratorstvo e) vloga kustosov v družbi f) zgodovinski pregledi g) kustos in umetnik h) razstave i) 20.st. j) 21.st.

7.07
COBISS.SI-ID 737775

4.
CIBIC, Jasmina
        Za naše gospodarstvo in kulturo = For our economy and culture / Jasmina Cibic ; [urednika Tevž Logar, Vladimir Vidmar ; besedila Lina Džuverović ... [et al.] ; izbor vizualnega materiala Manca Bajec, Jasmina Cibic, Nika Grabar ; prevodi v angleški jezik Rawley Grau, Alenka Ropret, prevodi v slovenski jezik Tadej Reissner, Alenka Ropret]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane : Galerija Škuc, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 371 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. in angl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-6509-34-3 (MGML)
ISBN 978-961-6751-67-4 (Škuc)
a) Cibic, Jasmina (1979-) - Razstavni katalogi b) beneški bienale c) nacionalni pavilijoni d) 2013 e) slovenska umetnost

7.038.5(497.4)(082)
7(497.4):929Cibic J.
COBISS.SI-ID 267097856

5.
        DEUTSCHE Börse photography prize 2012 : [Photographers' Gallery, London, 13 July - 9 Sept. 2012, Deutsche Börse, Eschborn, 13 Sept. - 25 Nov. 2012] / [edited by Stefanie Braun ; essays by Parveen Adams ... et al.]. - London : Photographers' Gallery, cop. 2012. - 129 str. : ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Biografije umetnikov: str. 124-127

ISBN 978-0-907879-97-8
a) Hugo, Pieter (1976-) b) Kawauchi, Rinko (1972-) c) Stezaker, John (1949-) d) Williams, Christopher (1965-) e) Photographers' Gallery (London) - 13. 7.-9. 9. 2012 f) Deutsche Börse (Eschborn) - 13. 9.-25. 11. 2012 g) sodobna fotografija h) skupinske razstave i) razstavni katalogi j) fotografske nagrade k) 2012

77.04(083.824)
COBISS.SI-ID 736495

6.
        DEUTSCHE Börse photography prize 2013 : [Photographers' Gallery, London, 19 April - 30 June 2013 and Deutsche Börse, Eschborn, 12 Sept. - 1 Nov. 2013] / [edited by Eva Eicker ; essays by Gerry Badger ... et al.]. - London : Photographers' Gallery, cop. 2013. - 133 str. : ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Biografije umetnikov: str. 127-131

ISBN 978-0-907879-99-2
a) De Middel, Cristina (1975-) b) Killip, Christopher (1949-) c) Mishka, Henner d) Broomberg, Adam e) Chanarin, Oliver f) Photographers' Gallery (London) - 19. 4.-30. 6. 2013 g) Deutsche Börse (Eschborn) - 12. 9.-1. 11. 2013 h) sodobna fotografija i) skupinske razstave j) razstavni katalogi k) fotografske nagrade l) 2013

77.04(083.824)
COBISS.SI-ID 736751

7.
DVORŠAK, Ivan
        Fotografije / Ivan Dvoršak. - Maribor : Fotoklub, 2013. - [110] str. : ilustr. ; 19 x 19 cm

ISBN 978-1-304-58842-5
a) Dvoršak, Ivan (1934-) b) slovenska fotografija c) 20.st. d) fotografski albumi

77-051(497.4):929Dvoršak I.
COBISS.SI-ID 736239

8.
        ENCUENTROS con los años 30 : [Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, entre el 2 de octubre de 2012 y el 7 de enero de 2013] / [comisaria general Jordana Mendelson]. - Madrid : La Fabrica, 2012. - 423 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-84-15303-91-6
a) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) - 2. 10. 2012-7. 1. 2013 b) trideseta leta 20.st. c) zgodovinski pregledi d) surrealizem e) abstraktna uemtnost f) realizem g) muralizem h) izrojena umetnost i) politični plakat j) fotografija k) propagandna fotografija l) politični vidik m) španska državljanska vojna n) kronologija o) razstavni katalogi

7.03(083.824)
COBISS.SI-ID 741359

9.
FRAMPTON, Hollis
        On the camera arts and consecutive matters : the writings of Hollis Frampton / edited with an introduction by Bruce Jenkins. - 1st pbk. ed. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 2015. - XX, 331 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Writing art series)

Kazalo

ISBN 978-0-262-52760-6 (broš.)
ISBN 978-0-262-06276-3 (trda vezava)
a) Frampton, Hollis (1936-1984) b) ameriška umetnost c) besedila umetnikov d) umetniki o umetnosti e) predavanja f) intervjuji g) korespondenca h) ameriška fotografija i) video umetnost j) eksperimentalni film k) digitalna umetnost l) 20.st.

77-051(73):929Frampton H.
COBISS.SI-ID 740079

10.
GALERIJA (Dante) Marino Cettina (Umag)
        Kolekcija suvremene umjetnosti Marino Cettina i izbor radova nove hrvatske i slovenske suvremene scene = Collezione d'arte contemporanea Marion Cettina e selezione delle nuove opere d'arte contemporanea croata e slovena = Collection of contemporary art Marino Cettina and selection of works of the new Croatian and Slovenian contemporary art scene / uredila, a cura di, edited by Marina Gržinić ; autori tekstova, testi di, texts by Branko Cerovac ... [et al.] ; [translations Max Blažević ... et al.]. - Umag = Umago : Galerija Marino Cetina, 2007. - 104 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v hrv., prevod v it. in angl. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov

ISBN 953-98019-4-X
a) Galerija Marino Cetina (Umag) b) hrvaške galerije c) zasebne zbirke d) sodobna umetnost e) hrvaška umetnost f) slovenska umetnost

7.038(4-015)"1959/2000"(082)
COBISS.SI-ID 27120173

11.
GARRARD, Laura
        Minimal art and artists in the 1960s and after / Laura Garrard. - 3rd ed. - Maidstone : Crescent Moon, 2012. - 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 214-222

ISBN 978-1-86171-392-6 (broš.)
ISBN 978-1-86171-374-2 (trda vezava)
a) minimalizem b) konceptualizem c) environmental art d) land art e) vplivi in primerjave f) 20.st. g) književnost h) filozofija

7.036/.038
COBISS.SI-ID 738543

12.
GENZKEN, Isa, 1948-
        Isa Genzken / edited by Lisa Lee ; essays and interviews ba Isa Genzken ... [et al.]. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2015. - X, 205 str. : ilustr. ; 23 cm. - (October files ; 17)

Opombe z bibliografijo na koncu nekaterih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-262-52711-8 (broš.)
ISBN 978-0-262-02841-7 (trda vezava)
a) Genzken, Isa (1948-) b) nemška umetnost c) nemško kiparstvo d) nemška fotografija e) kiparske postavitve f) asamblaž g) eseji o sodobni umetnosti h) besedila umetnikov i) intervjuji j) 20.st. k) 21.st.

730.071(430):929Genzken I.
COBISS.SI-ID 733167

13.
        GESPENSTER, Magie und Zauber : Konstruktionen des Irrationalen in der Kunst von Füssli bis heute : [Neues Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg, 18. November 2011 bis 26. Februar 2012] / [Konzeption und Redaktion des Kataloges Melitta Kliege]. - Nürnberg : Verlag für Moderne Kunst, cop. 2011. - 159 str. : ilustr. ; 26 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-3-86984-292-9 (broš.)
a) Beuys, Joseph b) Blume, Bernhard c) Blume, Anna d) Brandenburg, Ulla von e) Fischer, Lili f) Gerber, Tobias g) Jankowski, Christian h) Polke, Sigmar i) Rainer, Arnulf j) Schütte, Thomas k) Tapies, Antoni l) Yanagi, Miwa m) Neues Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design (Nürnberg) - 18. 11. 2011-26. 2. 2012 n) duhovno v likovni umetnosti o) okultizem p) misticizem q) magija r) 20.st. s) razstavni katalogi t) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 742383

14.
IANNONE, Dorothy
        Dorothy Iannone : this sweetness outside of time : Retrospektive der Gemälde, Objekte, Bücher und Filme von 1959 bis 2014 : [Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, 20. Februar 2014 - 2. Juni 2014] / mit Beiträgen von Annelie Lütgens ... [et al.] ; sowie Statements von George Brecht ... [et al.]. - Bielefeld : Kerber ; Berlin : Berlinische Galerie, cop. 2014. - 183 str. : ilustr. ; 27 cm

Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Biografija: str. 152-165. - Bibliografija: str. 174-177

ISBN 978-3-86678-923-4 (broš.)
a) Iannone, Dorothy (1933-) b) Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur - 20. 2.-2. 6. 2014 c) ameriško slikarstvo d) erotika v likovni umetnosti e) seksualnost f) ženska (motiv) g) intervjuji h) 1959-2014 i) retrospektivne razstave j) razstavni katalogi

75.071(73):929Iannone D.
COBISS.SI-ID 733679

15.
        IDENTIDAD femenina en la colección del IVAM : [Museo de Arte Moderno de Bogotá, 6 de febrero al 4 de marzo de 2012] / [textos Consuelo Císcar, Barbara Rose]. - Valencia : IVAM Institut Valencia d'Art Modern, cop. 2012. - 160 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v katal. in angl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-84-482-5517-6
a) Museo de Arte Moderno (Bogotá) - 6. 2.-4. 3. 2012 b) španski muzeji c) stalne zbirke d) ženske umetnice e) 20.st. f) 21.st. g) izbor iz stalne zbirke h) razstavni katalogi

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 734447

16.
        IMPRESSIONS of infinity/image from Slovenia : contemporary Slovenian art = Impressions d'infini/images de Slovènie : l'art contemporain Slovène = Utrinki iz neskončnosti/podobe iz Slovenije : sodobna slovenska umetnost / [uredniki kataloga Antonia Kuehnel ; esej Nadja Gnamuš ; fotografije Matija Pavlovec ... et al.]. - Bruxelles : European Economic and Social Committee, cop. 2008 (Bruxelles : EESC). - 107 str. : ilustr. ; 26 cm. - (whatNEXT?...)

Slov. besedilo in prevod v angl. in franc. - 1.000 izv.
a) Bernik, Janez (1933-) b) Jemec, Andrej (1934-) c) Tršar, Drago (1927-) d) Kariž, Žiga (1973-) e) Jemec, Gašper (1975-) f) Ožbolt, Alen (1966-) g) European Economic and Social Committee (Bruxelles) - 23. 1.-20. 6. 2008 h) slovenska umetnost i) skupinske razstave j) razstavni katalogi

73/76(083.824)(497.4)
COBISS.SI-ID 2477678

17.
        La INVENCIÓN concreta : Patricia Phelps de Cisneros : reflexiones en torno a la abstracción géometrica latinoamericana y sus legados : [Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, del 22 de enero al 16 de septiembre de 2013] / [comisarios Manuel Borja-Villel, Gabriel Pérez-Barreiro]. - Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia : Turner, 2013. - 195 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-84-15427-96-4
a) Phelps de Cisneros, Patricia b) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) - 22. 1.-16. 9. 2013 c) geometrijska abstrakcija d) južnoameriška umetnost e) konkretna umetnost f) neokonkretna umetnost g) slikarski objekti h) kiparski objekti i) zasebne zbirke j) 20.st. k) skupinske razstave l) razstavni katalogi

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 742639

18.
ISOU, Isidore
        Off-screen cinema : Isidore Isou and the Lettrist avant-garde / [text] Kaira M. Cabañas. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2014. - XII, 179 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Bibliografija: str. 167-172. - Kazalo

ISBN 978-0-226-17459-4 (broš.)
ISBN 978-0-226-17445-7 (trda vezava)
a) Isou, Isidore (1925-2007) b) Debord, Guy (1931-1994) c) letrizem d) poezija e) eksperimentalni film f) Pariz g) avantgardna umetnost h) petdeseta leta 20.st. i) francoski film

791(1/9)(44)
COBISS.SI-ID 740847

19.
KOMELJ, Miklavž
        Jugoslovanski nadrealisti danes in tukaj / Miklavž Komelj ; [fotografije Dejan Habicht, Ana Mizerit, Roman Šipić]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2015 (Beograd : Standard 2). - 220 str. : ilustr. ; 20 cm

"Knjiga je izšla v okviru razstavnega projekta Politizacija prijateljstva, 1. julij-28. september 2014, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana" --> v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 147-157. - Kazalo

ISBN 978-961-206-112-8
a) Surrealizem - Jugoslavija b) nadrealizem c) jugoslovanska umetnost d) jugoslovanska književnost e) Beograd f) umetniške revije g) 1922-1934 h) družbeni vidik

82.02(497.1)"19"
COBISS.SI-ID 278995456

20.
        KOZMOS = Cosmos : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 24. 4.-8. 6. 2014 / [urednica kataloga Mateja Podlesnik ; besedili Mateja Podlesnik, Dragan Živadinov ; izjave in kratke biografije Stefan Doepner ... [et al.] ; angleški prevodi Tamara Soban, Blaž Šef, Petra Zaranšek ; fotografije Andraž Gregorič ... et al.]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 138 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6969-02-4
a) Doepner, Stefan b) Fiškin, Vadim c) Knez, Aleš Dejan d) Košnik, Marko e) Peljhan, Marko f) Pogačnik, Marko g) Živadinov, Dragan h) Turšič, Miha i) Zupančič, Dunja j) Mestna galerija (Ljubljana) - 24. 4.-8. 6. 2014 k) sodobna umetnost l) vesolje m) kozmologija n) instalacije o) tehnologija in likovna umetnost p) projekcije q) zvočne instalacije r) svetlobne instalacije s) besedila umetnikov t) skupinske razstave u) razstavni katalogi

7.038.5(083.824)
COBISS.SI-ID 278478848

21.
KUNSTHAUS (Zürich)
        Kunsthaus Zürich : Gesamtkatalog der Gemälde und Skulpturen / [Redaktion Christian Klemm, Franziska Lentzsch]. - Ostfildern : Hatje Cantz, 2007. - 740 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 723-724. - Ikonografsko kazalo. - Kazalo

ISBN 978-3-7757-1143-2 (trda vezava)
a) švicarski muzeji b) muzejske zbirke c) katalogi stalnih zbirk d) stalne zbirke e) slikarstvo f) kiparstvo g) opisi umetnin h) 16.-20.st.

069(494)
COBISS.SI-ID 735471

22.
LEFEBVRE, Henri, 1959-
        The missing pieces / Henri Lefebvre ; translated by David L. Sweet. - South Pasadena (CA) : Semiotext(e), cop. 2014. - 85 str. ; 21 cm. - (Semiotext(e) Whitney series ; no. 21)

Prevod dela: Unités perdues. - "Number 21 in series of 22 publications published on the occasion of the 2014 Whitney Biennial" --> v kolofonu

ISBN 978-1-58435-159-7
a) referenčni viri b) likovna umetnost c) književnost d) arhitektura

7.01
COBISS.SI-ID 738031

23.
LOVŠIN, Polonca, 1970-
        Back to the city = Nazaj v mesto = Zurück in die Stadt / Polonca Lovšin ; [texts Silke Opitz, Polonca Lovšin ; translation Robert Brambeer ... [et al.] ; photographs Dejan Habicht ... et al.]. - Berlin : Revolver, 2011 (Medvode : Pleško). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., angl. in nem. - Biografija: str. 116-117. - 500 izv.

ISBN 978-3-86895-178-3
a) Lovšin, Polonca (1970-) b) Kunstverein (Gera) - 12. 5.-26. 6. 2011 c) Kibla (Maribor) - 23. 9.-3. 10. 2011 d) slovenska umetnost e) intervjuji f) instalacije g) 21.st. h) 2002-2011 i) okolje j) projekti k) intervencije v prostor l) videoanimacije m) osebne razstave n) razstavni katalogi

7.036/.038(497.4):929Lovšin P.
COBISS.SI-ID 257502720

24.
MATTA-Clark, Gordon, 1943-1978
        Gordon Matta-Clark : art, architecture and the attack on modernism / [text] Stephen Walker. - Ponatis. - London ; New York : I. B. Tauris, 2011. - XIII, 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 199-202. - Kazalo

ISBN 978-1-84511-966-9
a) Matta-Clark, Gordon (1943-1978) b) ameriška umetnost c) konceptualizem d) arhitektura in likovna umetnost e) dekonstrukcija f) prostor g) čas

7.036/.038(73):929Matta-Clark G.
COBISS.SI-ID 738287

25.
MIRTIČ, Nataša
        Nataša Mirtič : grafike = graphics : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 8. maj-7. junij 2015 / [besedilo Iztok Hodko[!]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2015 ([Ljubljana] : R tisk). - [16] str. : ilustr. ; 29 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Avtor besedila naveden v kolofonu. - Biografija: str. [16]. - 300 izv.
a) Mirtič, Nataša (1973-) - Razstavni katalogi b) Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon (Kostanjevica na Krki) - 8. 5.-7. 6. 2015 c) slovenska grafika d) jedkanica e) akvatinta f) ženske umetnice g) 2013-2015 h) osebne razstave

75.071(497.4):929Mirtič N.
COBISS.SI-ID 279682816

26.
MUYBRIDGE, Eadweard
        Muybridge : the eye in motion / [text] Stephen Barber. - [Chicago] : Solar Books, 2012. - 200 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 199

ISBN 978-0-9832480-5-7 (trda vezava)
a) Muybridge, Eadweard (1830-1904) b) angleška fotografija c) angleški film d) ameriška fotografija e) ameriški film f) filmske projekcije g) 19.st. h) gibanje i) vplivi

77-051(420):929Muybridge E.
COBISS.SI-ID 740335

27.
NEGRI, Antonio, 1933-
        The politics of subversion : a manifesto for the twenty-first century / Antonio Negri ; translated by James Newell. - Cambridge ; Malden (MA) : Polity, cop. 2005. - XV, 232 str. ; 23 cm

Prevod dela: Fine secolo : un manifesto per l'operaio sociale. - Bibliografske opombe: str. 35-44. - Kazalo

ISBN 0-7456-0601-6
ISBN 0-7456-3513-X (broš.)
a) politični sistemi b) komunizem c) kapitalizem d) globalizacija e) delavski razred f) politični aktivizem

316.323.73:327.323.3
COBISS.SI-ID 24740957

28.
NEUE Slowenische Kunst
        NSK Embassy Moscow : how the East sees the East / [editor Eda Čufer ; translation Jasna Hrastnik ... [et al.] ; photos Jože Suhadolnik, Franci Virant]. - Delni reprint - brez slov. prevoda - izdaje iz leta 1993. - [Ljubljana] : Irwin, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 115 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 27 cm

"Project organized by Irwin in collaboration with Apt-Art International and Ridzhina Gallery" --> na nasl. str. - Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv.
a) Neue Slowenische Kunst (umetniška skupina) b) Irwin (umetniška skupina) c) Privatno stanovanje (Moskva) - 10. 5.-10. 6. 1992 d) Galerija Loža (Koper) - 18. 9.-29. 10. 1992 e) slovenska umetnost f) ideologija in likovna umetnost g) umetniški projekti h) umetniške akcije i) Moskva j) 1992 k) diskusije l) korespondenca m) intervjuji

7.036/.038(497.4)
COBISS.SI-ID 735215

29.
        NEVER? Now? Performance art! : sharing actions and ideas in Bergen at the Never or Now Festival 2011 : [Bergen Kjøtt from 26th to 30th of January 2011] / [edited by Benedicte Clementsen ... et al.]. - Berlin : Revolver, cop. 2011. - 186 str. : ilustr. ; 24 cm

"Published on the occasion of the Performance Art Festival Never or Now at Bergen Kjøtt and the Never or Now Symposium at Bergen National Academy of the Arts, Bergen, Norway, from 26th to 30th of January 2011" --> v kolofonu

ISBN 978-3-86895-186-8
a) Bergen Kjøtt - 26.-30. 1. 2011 b) performance art c) festivali d) simpoziji e) 2011 f) delavnice

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 740591

30.
        NSK od Kapitala do kapitala : [Neue Slowenische Kunst - dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije : vodič po razstavi] : Moderna galerija, Ljubljana, 11. maj - 16. avgust 2015 / [besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] ; urednici vodnika Nina Jeklič, Tamara Soban ; uvodno besedilo Zdenka Badovinac ; prevodi Borut Cajnko, Tamara Soban, Katja Zakrajšek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Moderna galerija, 2015 ([Ljubljana] : Tiskarna Januš). - 81 str. ; 21 cm

Drugi in tretji dodatek k nasl. navedena v kolofonu. - Avtorji besedil navedeni v kolofonu. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-206-113-5
a) Neue Slowenische Kunst (umetniška skupina) - Razstavni katalogi b) Laibach (glasbena skupina) c) Irwin (umetniška skupina) d) Novi kolektivizem (umetniška skupina) e) Gledališče sester Scipion Nasice (gledališka skupina) f) Moderna galerija (Ljubljana) - 11. 5.-16. 8. 2015 g) slovenska umetnost h) ideologija in likovna umetnost i) retrogarda j) skupinske razstave k) vodniki po razstavah l) osemdeseta leta 20.st. m) devetdeseta leta 20.st.

7(497.4)"1980/1992"(083.824)
COBISS.SI-ID 279375872

31.
PETRIČ, Eva, 1983-
        Eva Petrič = 4 delci = [Eva Petrič] = 4 particles : Galerija Božidar Jakac - lapidarij, Kostanjevica na Krki, 24. april - 14. junij 2015 / [besedilo Barbara Rupel, Eva Petrič ; angleški prevod Andrej Hiti Ožinger, Eva Petrič ; fotografije Primož Brecelj]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2015 (Ajdovščina : Sedmak). - 48 str. : ilustr. ; 21 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Biografija: str. 42. - 300 izv.
a) Petrič, Eva (1983-) - Razstavni katalogi b) Galerija Božidar Jakac - lapidarij (Kostanjevica na Krki) - 24. 4.-14. 6. 2015 c) slovenska fotografija d) video umetnost e) besedila umetnikov f) osebne razstave g) 2008-2015

77-051(083.824):929Petrič E.
COBISS.SI-ID 279693824

32.
PUCELJ, Boštjan, 1979-
        Babi / Boštjan Pucelj ; [tekst Meta Krese ; prevod Nikolai Jeffs]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2005 ([Ljubljana] : Hren). - 62 str. : fotogr. ; 16 x 21 cm. - (Zbirka Varia / Založba /*cf.)

Slov. besedilo in angl. prevod. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 961-6271-83-0
a) Pucelj, Boštjan (1979-) - Monografije b) slovenska fotografija c) portretna fotografija

77.041(497.4):929Pucelj B.
COBISS.SI-ID 223743488

33.
RACZ, Imogen
        Art and the home : comfort, alienation and the everyday / Imogen Racz. - London ; New York : I. B. Tauris, 2015. - X, 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The International Library of Modern and Contemporary Art ; 5)

"Our homes contain us, but they are also within us. They can represent places to be ourselves, to recollect childhood memories, or to withdraw into adult spaces of intimacy; they can be sites for developing rituals, family relationships, and acting out cultural expectations. Like the personal, social, and cultural elements out of which they are constructed, homes can be not only comforting, but threatening too. The home is a rich theme running through post-war western art, and it continues to engage contemporary artists today - yet it has been the subject of relatively little critical writing. 'Art and the Home: Comfort, Alienation and the Everyday' is the first single-authored, up-to-date book on the subject. Imogen Racz provides a theme-led discussion about how the physical experience of the dwelling space and the psychological complexities of the domestic are manifested in art, focusing mainly on sculpture, installation and object-based practice; discussing the work and ideas of artists as diverse as Louise Bourgeois, Gordon Matta-Clark, George Segal and Cornelia Parker within their artistic and cultural contexts." --> na ov. - Bibliografija: str. 217-234. - Kazalo

ISBN 978-1-78076-201-2 (broš.)
ISBN 978-1-78076-200-5 (trda vezava)
a) sodobna umetnost b) dom c) prostor d) psihološki vidik e) kiparstvo f) instalacije g) objekti h) konceptualizem

7.036/.038
COBISS.SI-ID 737519

34.
SAKSIDA, Rudolf
        Saksida : pittore cantastorie = slikar pravljičar / [testi, besedila Joško Vetrih (saggio e apparati, esej in dokumentacija), Giulia Giorgi (catalogo, katalog) ; traduzioni, prevodi Matejka Grgič, Jasna Merkù ; fotografie, fotografije Carlo Sclauzero ... et al.]. - Trieste : Associazione culturale per l'arte KONS = Trst : Kulturno društvo za umetnost KONS, 2015 (Trieste = Trst : Stella Arti Grafiche). - 235 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. it. in slov. besedilo. - Bibliografija: str. 222-226
a) Saksida, Rudolf (1913-1984) - Razstavni katalogi b) Palača Attems Petzenstein (Gorica) - 20. 6.-12. 10. 2014 c) Palača Costanzi (Trst) - 17. 1.-15. 2. 2015 d) slovensko slikarstvo e) 20.st. f) zamejski Slovenci g) tržaški umetniki h) grafično oblikovanje i) plakat j) osebne razstave

75(450.36=163.6):929Saksida R.
COBISS.SI-ID 7556844

35.
SCHEGGI, Paolo
        Paolo Scheggi : intercamera plastica e altre storie : [Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, 23 marzo - 30 giugno 2013] / [a cura di Stefano Pezzato]. - Prato : Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, 2013. - 189 str. : ilustr. ; 22 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Biografija: str. 185-188

ISBN 978-88-85191-41-9
a) Scheggi, Paolo (1940-1971) b) Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci (Prato) - 23. 3.-30. 6. 2013 c) italijanska umetnost d) šestdeseta leta 20.st. e) spacializem f) prostor g) prostorske kompozicije h) besedila umetnikov i) moda in likovna umetnost j) osebne razstave k) razstavni katalogi

7.036/.038(450):929Scheggi P.
COBISS.SI-ID 734703

36.
SCHMID, Julia, 1969-
        Julia Schmid / [Text] Clemens Krümmel. - Hannover : ArtnetworX, cop. 2014. - 86 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Kunst der Gegenwart aus Niedersachsen ; Bd. 70)

Bibliografija: str. 85

ISBN 978-3-9815222-4-2 (trda vezava)
a) Schmid, Julia (1969-) b) nemško slikarstvo c) nemška risba d) rastline (motiv) e) živali (motiv) f) intervjuji

75.071(430):929Schmid J.
COBISS.SI-ID 741103

37.
SCOLARI, Massimo, 1943-
        Oblique drawing : a history of anti-perspective / Massimo Scolari ; introduction by James S. Ackerman ; [translated from the Italian by Jenny Condie Palandri]. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2012. - XIII, 389 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Writing architecture)

Prevod dela: Disegno obliquo. - "For more than half a century, Erwin Panofsky's Perspective as Symbolic Form has dominated studies of visual representation. Despite the hegemony of central projection, or perspective, other equally important methods of representation have much to tell us. Parallel projection can be found on classical Greek vases, in Pompeiian frescoes, in Byzantine mosaics; it returned in works of the historical avant-garde, and remains the dominant form of representation in China. In Oblique Drawing, Massimo Scolari investigates "anti-perspective" visual representation over two thousand years, finding in the course of his investigation that visual and conceptual representations are manifestations of the ideological and philosophical orientations of different cultures. Images prove to be not just a form of art but a form of thought, a projection of a way of life. Scolari's generously illustrated studies show that illusionistic perspective is not the only, or even the best, representation of objects in history; parallel projection, for example, preserves in scale the actual measurements of objects it represents, avoiding the distortions of one-point perspective. Scolari analyzes the use of nonperspectival representations in pre-Renaissance images of machines and military hardware, architectural models and drawings, and illustrations of geometrical solids. He challenges Panofsky's theory of Pompeiian perspective and explains the difficulties encountered by the Chinese when they viewed Jesuit missionaries' perspectival religious images." --> na ov. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-262-52761-3 (broš.)
ISBN 978-0-262-01774-9 (trda vezava)
a) vizualna reprezentacija b) perspektiva c) prostor d) aksonometrija e) iluzija prostora f) arhitekturna risba g) filozofski vidik h) načrti mest i) babilonski stolp j) zgodovinski pregledi

7.01
COBISS.SI-ID 737263

38.
        SGUARDI sull'aldilà nelle culture antiche e moderne / a cura di Franco Crevatin. - Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste, cop. 2015. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Na vrhu nasl. str.: Università degli Studi di Trieste, Università Popolare - Trieste, Unione Italiana - Fiume, Centro di Ricerche Storiche - Rovigno. - Prispevki v ital., en prispevek v franc. - Bibliografija na koncu prispevkov ali v opombah na dnu str.

ISBN 978-88-8303-634-7
a) posmrtno življenje b) antropologija c) smrt d) mrtvaški ples (motiv) e) onostranstvo f) zborniki

398.4(082)
COBISS.SI-ID 7855340

39.
SIMS, Phil
        Phil Sims : emotion of color : Lenbachhaus München, 22. Oktober 2005 bis 12. Februar 2006, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster, 19. Februar bis 9. April 2006 / [Herausgeber Helmut Friedel]. - München : Städtische Galerie im Lenbachhaus, cop. 2005. - 110 str. : ilustr. ; 29 cm

Vzpor. angl. in nem. besedilo. - Urednik in avtor besedila naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 109-110

ISBN 3-88645-160-7
a) Sims, Phil (1940-) b) Städtische Galerie im Lenbachhaus (München) - 22. 10. 2005-12. 2. 2006 c) Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (Münster) - 19. 2.-9. 4. 2006 d) ameriško slikarstvo e) monokromno slikarstvo f) barva g) 20.st. h) osebne razstave i) razstavni katalogi

75.071(73):929Sims P.
COBISS.SI-ID 735727

40.
        SUPER visions : Zeichnen und Sein = drawing and being : [Museum Schloss Moyland, Bedburg-Hau, 17. Februar bis 30. Juni 2013] / [Konzeption Stefanie Heckmann]. - Nürnberg : Verlag für Moderne Kunst, 2013. - 111 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. angl. in nem. besedilo. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-3-86984-419-0 (Verlag für Moderne Kunst)
ISBN 978-3-935166-55-3 (Museumsausgabe)
a) Museum Schloss Moyland (Bedburg-Hau) - 17. 2.-30. 6. 2013 b) risba c) 2005-2012 d) skupinske razstave e) razstavni katalogi

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 737007

41.
ŠENK, Peter
        Kapsula : tipologija druge arhitekture / Peter Šenk. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 364 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Teoretska praksa arhitekture : TPA)

300 izv. - Izbrana bibliografija: str. 341-349. - Kazalo

ISBN 978-961-254-751-6
a) Peljhan, Marko (1969-) b) teorija arhitekture c) eksperimentalna arhitektura d) kapsulna arhitektura e) prostor f) bivalni prostor g) mobilna arhitektura h) prefabricirana gradnja i) utopična arhitektura

72.01
COBISS.SI-ID 276975872

42.
TIAMPO, Ming
        Gutai : decentering modernism / Ming Tiampo. - London ; Chicago : University of Chicago Press, 2011. - XIII, 231 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 215-222. - Kazalo

ISBN 978-0-226-80166-7 (broš.)
ISBN 978-0-226-80165-0 (trda vezava)
a) Gutai (umetniška skupina) b) japonska umetnost c) Gutai d) avantgardna umetnost e) konceptualizem f) performance art g) happening h) slikarstvo i) instalacije j) kronologija k) umetniške skupine l) vplivi m) mail art n) 1954-1972

7.036/.038(520)
COBISS.SI-ID 738799

43.
TORČ, Tadej
        Estetika praznine : Mestna galerija Nova Gorica, 8.- 29. 5. 2015 / Tadej Torč ; [besedilo Tatjana Pregl Kobe, Tadej Torč ; angleški prevod Sunčan Stone ; fotografije Tadej Torč]. - Nova Gorica : Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, [2015] ([Ljubljana] : Present). - 16 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Biografija: str. 16. - 300 izv.
a) Torč, Tadej (1978-) - Razstavni katalogi b) Mestna galerija (Nova Gorica) - 8.-29. 5. 2015 c) slovenska sodobna umetnost d) slovensko kiparstvo e) kiparski objekti f) besedila umetnikov g) 2015 h) osebne razstave

75(450):929Torč T.
COBISS.SI-ID 279480576

44.
        TRIGGERING reality : new conditions for art and architecture in the Netherlands : [Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, 15 December 2012 - 10 March 2013] / [text] Giampiero Sanguigni. - Amsterdam ; Montreal : The Architecture Observer, cop. 2012. - 120 str. : ilustr. ; 20 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-90-819207-2-8
a) Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci (Prato) - 15. 12. 2012-10. 3. 2013 b) nizozemska umetnost c) nizozemska arhitektura d) socialno angažirano oblikovanje e) 2009-2012 f) skupinske razstave g) razstavni katalogi

7.036/.038(492)
COBISS.SI-ID 735983

45.
VARL, Petra
        Petra Varl : risbe = drawings / [besedila Barbara Borčić, Miha Colner ; prevodi Ksenija Vidic ; fotografije Dejan Habicht ... et al.]. - Ljubljana : Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorja besedil navedena v kolofonu. - Biografija: str. [177]. - 400 izv.

ISBN 978-961-6807-08-1
a) Varl, Petra (1965-) b) slovenska sodobna umetnost c) slovenska risba d) slovenska grafika e) intervjuji f) figuralna risba g) instalacije na prostem h) postavitve razstav i) likovne monografije

741(497.4):929Varl P.
COBISS.SI-ID 277147136

46.
VIGNJEVIĆ, Tomislav
        L'art, la mort et la peste en Istrie aux environs de 1500 / Tomislav Vignjević. - Ilustr. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

V: Sguardi sull'aldilà nelle culture antiche e moderne / a cura di Franco Crevatin. - Trieste : EUT Edizioni Università di Trieste, cop. 2015. - ISBN 978-88-8303-634-7. - Str. 25-46.

7.045.5(497.4/.5Istra)"15"

COBISS.SI-ID 734191

47.
        WHAT'S happening? : [Danish avant-garde and feminism 1965-1975 : Statens Museum for Kunst, København, 26 March - 2 August 2015] / [concept Brigitte Anderberg]. - København : Statens Museum for Kunst, cop. 2015. - 218 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na zadnji str. - Drugi dodatek k nasl. in avtorica besedila navedena v kolofonu

ISBN 978-87-92023-76-6
a) Statens Museum for Kunst (København) - 26. 3.-2. 8. 2015 b) danska umetnost c) avantgardna umetnost d) feminizem in likovna umetnost e) 1965-1975 f) šestdeseta leta 20.st. g) sedemdeseta leta 20.st. h) antologije besedil i) dokumentarno gradivo j) happening

7.036/.038(489)
COBISS.SI-ID 732911

48.
ZRINŠĆAK, Mirko
        Mirko Zrinšćak : skulpture = sculptures : Galerija Božidar Jakac - nekdanja samostanska cerkev, Kostanjevica na Krki, 10. 04. 2015-20. 07. 2015 / [besedilo Goran Milovanović ; izbor del Mirko Zrinšćak, Radovan Vuković ; angleški prevod Amidas ; fotografija Tomaž Grdin]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2015 ([Ljubljana] : R tisk). - 41 str. : ilustr. ; 29 cm

Slov. besedilo in delni angl. prevod. - Avtor besedila naveden v kolofonu. - Biografija: str. 38. - 300 izv.

ISBN 978-961-6684-37-8
a) Zrinšćak, Mirko (1953-) - Razstavni katalogi b) Galerija Božidar Jakac - nekdanja samostanska cerkev (Kostanjevica na Krki) - 10. 4.-20. 7. 2015 c) hrvaško kiparstvo d) les e) prostorske postavitve f) 2012-2015 g) osebne razstave

730(497.5):929Zrinšćak M.
730.023.1-035.3(083.824)
COBISS.SI-ID 278977536


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO