COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
        ANTON Ažbè in njegova šola : [katalog-zbornik] / [uredil Karel Dobida ; katalog razstavljenih del je sestavila Anica Cevc ; prevedel Vladimir Naglič ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1962 (v Ljubljani : Triglavska tiskarna). - 136 str., [43] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Povzetek v franc. - Bibliografija: str. 127-128
a) Ažbe, Anton (1862-1905) b) Jakopič, Rihard (1869-1943) c) Kuba, Ludvik (1863-1965) d) Petrovič, Nadežda (1873-1915) e) Sternen, Matej (1870-1949) f) Šubic, Alojz g) Vesel, Ferdo (1861-1946) h) Klein-Sternen, Roza i) Arlow j) Račić, Josip (1885-1908) k) Vukanović, Beta (1872-1972) l) Zarnik, Miljutin m) Narodna galerija (Ljubljana) - 5. 10.-18. 12. 1962 n) Ažbetova šola o) München p) 1896-1901 q) umetniki profesorji r) poučevanje umetnosti s) metode poučevanja umetnosti t) slikarske šole u) ponatisi starejših besedil v) razstavni katalogi w) skupinske razstave x) spomini

75(497.4)(083.824):929Ažbe A.
COBISS.SI-ID 81974

2.
        ART, activism, and oppositionality : essays from Afterimage / edited by Grant H. Kester. - Durham (N.C.) ; London : Duke University Press, 1998. - 318 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-8223-2095-9
a) umetniški aktivizem b) likovni trg c) večkulturnost d) politični vidik e) intervjuji f) video umetnost g) AIDS

7.01(081)
COBISS.SI-ID 611055

3.
        ATTENTION economy / Brigitte Oetker, Nicolaus Schafhausen (eds.) ; [Übersetzung Tim Connell]. - Berlin : Sternberg Press, cop. 2013. - 173, 183 str. ; 24 cm. - (Jahresring : Jahrbuch für moderne Kunst ; 60)

Vsebuje tudi nemški prevod, tiskan v obratni smeri: Ökonomie der Aufmerksamkeit

ISBN 978-3-95679-024-9
a) sodobna umetnost b) intervjuji c) likovni trg d) ekonomski vidik e) položaj umetnikov f) umetniške prakse

7.036/.038(047.53)
COBISS.SI-ID 604911

4.
BADOVINAC, Zdenka
        Vmesna postaja 1 : 1 = Stopover 1 : 1 / Zdenka Badovinac. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

V: Vmesna postaja / [besedila Zdenka Badovinac ... [et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2014. - ISBN 978-961-206-106-7. - Str. 5-15.

7.036/.038(083.824)

COBISS.SI-ID 622831

5.
BALDESSARI, John, 1931-
        Baldessari : while something is happening here, something else is happening there : works 1988 - 1999 : [Sprengel Museum, Hannover, 26. 6. 1999-2. 1. 2000, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Neue Meister, Dresden, 16. 1.-2. 4. 2000] / Texte von, texts by Meg Cranston, Diedrich Diederichsen und, and Thomas Weski ; [Übersetzungen, translations John Brogden, Michael Stoeber]. - Köln : W. König, cop. 1999. - 123 str. : ilustr. ; 29 cm

Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 121-122

ISBN 3-88375-396-3
a) Baldessari, John (1931-) b) Sprengel Museum - Hannover - 26. 6. 1999-2. 1. 2000 c) Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Neue Meister (Dresden) - 16. 1.- 2. 4. 2000 d) ameriška umetnost e) konceptualizem f) fotografski projekti g) fotografija in slikarstvo h) 1988-1999 i) intervjuji j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

7.038.54(73):929Baldessari J.
COBISS.SI-ID 606959

6.
BALDESSARI, John, 1931-
        John Baldessari / [text] Coosje van Bruggen. - New York : Rizzoli International Publications, cop. 1990. - 256 str. : ilustr. ; 32 cm

"Published on the occasion of the retrospective exhibition organized by the Museum of Contemporary Art, Los Angeles, California [and other museums]"--> v kolofonu. - Bibliografija: str. 243-249. - Kazalo

ISBN 0-8478-1190-5 (broš.)
ISBN 0-8478-1182-4 (trda vezava)
a) Baldessari, John (1931-) b) The Museum of Contemporary Art (Los Angeles) - 25. 3.-17. 6. 1990 c) ameriška umetnost d) konceptualizem e) fotografski projekti f) fotografija in slikarstvo g) 20.st. h) retrospektivne razstave i) razstavni katalogi

7.038.54(73):929Baldessari J.
COBISS.SI-ID 607215

7.
BAUSART, Lucie
        Issues for outdoor sculptures : case study : the Brabo fountain / Lucie Bausart, Derek Biront ; [translations Guy Shipton]. - Antwerpen : Middelheimmuseum, cop. 2011. - 118 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v angl. in niz. - Na ov. tudi: De problematiek van buitensculpturen

ISBN 978-90-816-6657-2
a) kiparstvo na prostem b) konservatorstvo c) restavratorstvo d) študije primerov e) kiparski materiali f) aluminij g) bron h) železo i) kamen j) les k) umetne mase l) namerno poškodovanje umetnine m) škodljivi vplivi okolja

730:7.025
COBISS.SI-ID 602863

8.
BELI sladoled (umetniška skupina)
        Slike za na zid : Galerija Domžale, 11.-26. marec 2010 / Beli sladoled ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2010 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 11.-26. 3. 2010
a) Perne, Miha (1978-) b) Zuodar, Leon (1977-) c) Beli sladoled (umetniška skupina) d) Galerija Domžale - 11.-26. 3. 2010 e) slovensko sodobno slikarstvo f) razstavne zloženke g) samostojne razstave h) 2008-2010

75(497.4)(083.824)
COBISS.SI-ID 51795810

9.
BERLOT, Uršula
        Vanitas : Galerija Domžale, 7.-23. marec 2013 / Uršula Berlot ; [Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2013 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 7.-23. 3. 2013
a) Berlot, Uršula (1973-) b) Galerija Domžale - 7.-23. 3. 2013 c) slovenska sodobna umetnost d) video projekcije e) 2012 f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

75(497.4):929Berlot U.
COBISS.SI-ID 3151982

10.
BERNARD, Emerik
        Sovpadanja : Galerija Domžale, 9.-25. februar 2012 / Emerik Bernard ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2012 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 9.-25. 2. 2012
a) Bernard, Emerik (1937-) b) Galerija Domžale - 9.-25. 2. 2012 c) slovensko slikarstvo d) 2007-2011 e) samostojne razstave f) razstavne zloženke

75(497.4):929Bernard E.
COBISS.SI-ID 51798626

11.
BEVK Perović arhitekti (Ljubljana)
        Bevk Perović : 2004-2012 : condicionalismo = conditionalism / [editores y directores, Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene]. - Madrid : El Croquis Editorial, 2012. - 237 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Croquis, ISSN 0212-5633 ; 160 = 2012, 2)

Ov. nasl. - Vzpor. špan. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-84-88386-70-0 (broš.)
ISBN 84-88386-70-2 (broš.)
a) Bevk, Matija (1972-) b) Perović, Vasa (1965-) c) Bevk Perović arhitekti (arhitekturni biro ; Ljubljana) - Projekti d) slovenski arhitekti e) slovenska arhitektura f) arhitekturni biroji g) intervjuji h) 2004-2012 i) opisi arhitekturnih projektov j) javna arhitektura k) stanovanjska arhitektura

72(497.4)"20"Bevk Perović
COBISS.SI-ID 1100284510

12.
BIENALE vidnih sporočil Slovenije (6 ; 2013 ; Ljubljana)
        [Šesti]
        6. bienale vidnih sporočil Slovenije = 6th biennial of Slovene visual communications : 22. 10. do 24. 11. 2013, Narodna galerija Ljubljana / [prevod Borut Praper ; ilustracije portretov žirantov Robert Ilovar]. - Ljubljana : Ustanova za promocijo oblikovanja vidnih sporočil Fundacija Brumen, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 293 str. : ilustr. ; 22 cm

Tekoči nasl. v prilogi: 6. Brumen Bienale vidnih sporočil = 6th Brumen Biennial of Slovene Visual Communications. - Besedilo v slov. in angl. - 300 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: 6. mednarodni oblikovalski dogodek = 6th International Design Event : 21. 10. Kino Šiška, predavanja, lectures. - 27 str.
- - 6. bienale vidnih sporočil Slovenije. Nagrajena dela = Awarded works. - 11 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-93002-5-1
a) Narodna galerija (Ljubljana) - 22. 10.-24. 11. 2013 b) slovensko grafično oblikovanje c) bienale vidnih sporočil Slovenije d) 2013 e) znaki f) logotipi g) celostne grafične podobe h) plakati i) knjižne opreme j) letna poročila k) embalaža l) revije m) propagandna sporočila n) digitalna grafika o) znamke p) spletne strani

766(497.4)"20"(083.824)
7.05:62(497.4)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 269305088

13.
La BIENNALE di Venezia (55 ; 2013 ; Venezia)
        Il palazzo enciclopedico = The encyclopedic palace : biennale arte 2013 / La Biennale di Venezia, 55. Esposizione Internazionale d'Arte ; [catalogo a cura di Massimiliano Gioni, Natalie Bell]. - Venezia : Marsilio, 2013. - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

"Pubblicato in occasione della mostra Il Palazzo Enciclopedico, 55. Esposizione Internationale d'Arte de La Biennale di Venezia, 1 giugno - 4 novembre 2013"--> v kolofonu. - Kazalo. - Vsebina Vol. I: Mostra. - 446 str. ; Vol. II: Partecipazioni nazionali, Eventi collaterali. - 306 str.

ISBN 978-88-317-1558 !
a) Cibic, Jasmina (1979-) b) beneški bienale c) 2013 d) razstavni katalogi e) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 612847

14.
        Die BILDHAUER : Kunstakademie Düsseldorf 1945 bis heute : Joseph Beuys ... [et al.] : [anlässlich der Ausstellung Die Bildhauer : Kunstakademie Düsseldorf 1945 bis Heute, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, K20 Grabbeplatz, 20. Februar bis 28. Juli 2013] / [Redaktion Maria Müller-Schareck]. - Berlin ; Bielefeld : Kerber, cop. 2013. - 302 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-3-941773-21-9 (Museumsausgabe)
ISBN 978-3-86678-789-6 (Kerber)
a) Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K20 (Düsseldorf) - 20. 2.-28. 7. 2013 b) kiparstvo c) umetniške akademije d) umetniki profesorji e) 1945-2013 f) 20.st. g) 21.st. h) razstavni katalogi i) skupinske razstave

730.071(083.824)
COBISS.SI-ID 609263

15.
BORČIĆ, Barbara
        Celostna umetnina Laibach : fragmentarni pogled / Barbara Borčić. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([Maribor] : Darima). - 150 str. : ilustr. ; 12 x 19 cm. - (Žepna zbirka / Založba /*cf. ; 11)

400 izv. - Bibliografija: str. 147-150

ISBN 978-961-257-056-9
a) Laibach (glasbena skupina) b) slovenska umetnost c) multimedijski projekti d) video umetnost e) plakat f) politični vidik g) subkultura h) družbena gibanja i) celostna umetnina j) glasba k) alternativna kultura l) montaža m) 1980-2013

7.036/.038(497.4)Laibach
COBISS.SI-ID 271558400

16.
BRYSON, Norman
        Tradition and desire : from David to Delacroix / Norman Bryson. - 2. ponatis. - Cambridge (Cambridgeshire) ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1990. - XXII, 228 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cambridge studies in French)

Opombe z bibliografijo: str. 216-223. - Kazalo

ISBN 0-521-24193-6 (trda vezava)
ISBN 0-521-33562-0 (broš.)
a) David, Jacques Louis (1748-1825) b) Delacroix, Eugène (1798-1863) c) Ingres, Jean-Auguste-Dominique (1780-1867) d) francosko slikarstvo e) 19.st. f) teorija slikarstva g) interpretacija slikarstva h) romantično slikarstvo

75"18"
COBISS.SI-ID 618991

17.
BUČAN, Saša
        Moč gora / [besedilo Saša Bučan, Marko Lesar ; fotografije Tomaž Lunder ... et al.]. - Kamnik : Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš, 2013 ([Ljubljana] : StudioPrint). - 47 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 250 izv.

ISBN 978-961-6599-21-4
a) Medobčinski muzej. Galerija Miha Maleš (Kamnik) - 23. 10. 2013-30. 5. 2014 b) Kamniško-Savinjske Alpe - Likovni motivi - Razstavni katalogi c) slovensko slikarstvo d) gore (motiv) e) krajinsko slikarstvo f) razstavni katalogi g) skupinske razstave

75(497.4):796.52(234.323.6)(083.824)
COBISS.SI-ID 269111808

18.
BUKOVEC, Vesna, 1977-
        Risbe : Galerija Domžale, 11.-27. april 2013 / Vesna Bukovec ; [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2013 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 11.-27. 4. 2013
a) Bukovec, Vesna (1977-) b) Galerija Domžale - 11.-27. 4. 2013 c) slovenska risba d) slovenska sodobna umetnost e) 2009-2012 f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

74(497.4):929Bukovec V.
COBISS.SI-ID 615919

19.
BURCKHARDT, Carl, kipar
        Venus : Carl Burckhardt und das Kunsthaus Zürich : [Kunsthaus Zürich, vom 23. April bis zum 4. August 2013] / [Text] Lukas Gloor. - Zürich : Zürcher Kunstgesellschaft : Scheidegger & Spiess, cop. 2013. - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 75-76

ISBN 978-3-85881-390-9
a) Burckhardt, Carl (1878-1923) b) Kunsthaus (Zürich) - 23. 4.-4. 8. 2013 c) švicarsko kiparstvo d) 1908-1909 e) ženski akt f) Venera g) opisi kipov h) umetniki in njihovi sodobniki i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

730.071(494):929Burckhardt C.
COBISS.SI-ID 605935

20.
CAGE, John
        Rrose to the occasion : ein Gespräch = a conversation = une conversation / Jonh Cage, Thomas Wulffen ; [Übersetzungen Stefan Banz, John Brodgen, Odile Brodgen]. - Nürnberg : Verlag für Moderne Kunst ; Cully : Kunsthalle Marcel Duchamp, cop. 2012. - 112 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Kunsthalle Marcel Duchamp ; 8)

Vzpor. besedilo v nem., angl. in franc.

ISBN 978-3-86984-385-8
a) Cage, John (1912-1992) b) ameriška umetnost c) intervjuji d) avantgardna umetnost e) zvok in likovna umetnost f) glasbeni performance g) 20.st.

7.036/.038(73)
COBISS.SI-ID 612591

21.
CALDER, Alexander, 1898-1976
        Calder : Alexander Calder : avant-garde in motion : [Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 7 September 2013 - 12 January 2014] / curated by Susanne Meyer-Büser ; [texts Daniela Hahn, Susanne Meyer-Büser, Gryphon Rue Rower-Upjohn ; translated from the German by Rachel Michael]. - Düsseldorf : Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ; Munich : Hirmer, cop. 2013. - 144 str. : ilustr. ; 35 cm + DVD

"While showcasing a large number of Calder's early abstract sculptures, this book also presents key works by his contemporaries, such as Piet Mondrian, Joan Miro and Jean Arp. By setting Calder's work alongside that of other artists, the volume establishes lines of influence and differentiation, as well as the larger context in which he created his sculptures. Full-page images of Calder's iconic mobiles and stabiles give a rare sense of Calder's often playful use of space, and enable readers to study his work in detail. An accompanying DVD includes historical and experimental films, avant-garde music, interviews and a walk through the exhibition, presenting the whole of Calder's achievement in an unprecedented fashion."--> na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-7774-2117-9 (Trade edition, German)
ISBN 978-3-7774-2157-5 (Museum edition, German)
ISBN 978-3-7774-2060-8 (Trade edition, English)
ISBN 978-3-7774-2194-0 (Museum edition, English)
a) Calder, Alexander (1898-1976) b) Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K20 (Düsseldorf) - 7. 9. 2013-12. 1. 2014 c) ameriško kiparstvo d) kinetično kiparstvo e) mobili f) skulpture iz žice g) zvok in likovna umetnost h) 20.st. i) avantgardna umetnost j) Pariz k) samostojne razstave l) razstavni katalogi

730.071(73):929Calder A.
COBISS.SI-ID 609775

22.
CASETTI, Francesco
        Oko 20. stoletja : film, izkustvo, modernost / Francesco Casetti ; [prevedla Polona Mesec in Denis Valič]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2013 ([Ljubljana] : Matformat). - 214 str. ; 21 cm. - (Zbirka Imago)

Prevod dela: L'occhio del Novecento. - 400 izv. - Bibliografija: str. 201-210. - Kazalo

ISBN 978-961-6417-86-0
a) Film - Družbeni vidik - Eseji b) film c) teorija filma d) analize filmov e) 1984-2005 f) pogled g) vidno zaznavanje h) modernizem

791.3"19"
COBISS.SI-ID 271198208

23.
CASTLEMAN, Riva
        A century of artists books : [The Museum of Modern Art, New York, October 23, 1994 - January 24, 1995] / Riva Castleman. - New York : The Museum of Modern Art, cop. 1994. - 263 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 246-255. - Kazalo

ISBN 0-87070-152-5
a) The Museum of Modern Art (New York) - 23. 10. 1994-24. 1. 1995 b) knjige umetnikov c) zgodovinski pregledi d) 1893-1993 e) umetniške publikacije f) knjižne ilustracije g) opisi umetnin h) založniki i) razstavni katalogi j) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 607471

24.
        CONTEMPORARY art and multicultural education / edited by Susan Cahan and Zoya Kocur. - New York : The New Museum of Contemporary Art ; London ; New York : Routledge, cop. 1996. - XXXI, 392 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 359-371

ISBN 0-415-91189-3 (trda vezava)
ISBN 0-415-91190-7 (broš.)
a) sodobna umetnost b) izobraževanje c) intervjuji d) likovna vzgoja e) besedila umetnikov f) študij umetnosti g) poučevanje umetnosti

7.07
COBISS.SI-ID 1648969

25.
CROW, Thomas
        The intelligence of art / Thomas Crow. - Chapel Hill ; London : The University of North Carolina Press, cop. 1999. - X, 120 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Bettie Allison Rand lectures in art history)

Opombe z bibliografijo: str. 106-114. - Kazalo

ISBN 0-8078-2453-4 (trda vezava)
a) umetnostna zgodovina b) zgodovina umetnostne zgodovine c) metode umetnostne zgodovine d) interpretacija umetnosti

7.01
COBISS.SI-ID 1352814

26.
CROWTHER, Paul
        The language of twentieth-century art : a conceptual history / Paul Crowther. - New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, cop. 1997. - XI, 251 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 235-246. - Kazali

ISBN 0-300-07241-4 (trda vezava)
a) Potrč, Marjetica b) Jakše, Marko c) Oblak, Mojca d) Pogačar, Tadej e) Ves slikar svoj dolg (umetniška skupina) f) Neue Slowenische Kunst (umetniška skupina) g) Irwin (umetniška skupina) h) filozofija umetnosti i) teorija umetnosti j) moderna umetnost k) 20.st.

7.01
COBISS.SI-ID 5800237

27.
ČUBRILO, Jasmina
        Beogradska umetnička scena devedesetih / Jasmina Čubrilo ; [prevod na engleski Ksenija Todorović]. - 1. izd. - Beograd : Radio B92, 1998 (Vrčin : Compuscan). - 235 str. : ilustr. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo na koncu besedila
a) srbska umetnost b) srbski umetniki c) 1988-1997 d) Beograd

73/76(497.11)"1988/1997"
COBISS.SI-ID 1493102

28.
DE Duve, Thierry, 1944-
        Pictorial nominalism : on Marcel Duchamp's passage from painting to the readymade / Thierry de Duve ; foreword by John Rajchman ; translation by Dana Polan with the author. - Minneapolis ; Oxford : University of Minnesota Press, cop. 1991. - XXII, 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Theory and history of literature ; 51)

Prevod dela: Nominalisme pictural. - Foreword / John Rajchman: str. VI-XXII. - Opombe z bibliografijo: str. 193-211. - Kazalo

ISBN 0-8166-1564-0 (trda vezava)
ISBN 0-8166-1565-9 (broš.)
a) Duchamp, Marcel (1887-1968) b) nominalizem c) ready made d) modernizem e) psihoanaliza in likovna umetnost f) teorija umetnosti g) abstraktna umetnost

7.036/.038
COBISS.SI-ID 603375

29.
DEAN, Tacita
        Print projects : den Kongelige Kobberstiksamling, the Royal Collection of Graphic Art, Statens Museum for Kunst, [17. januar - 18. maj 2014] / Tacita Dean ; [text] Vibeke Vibolt Knudsen ; [translation into English René Lauritsen]. - Copenhagen : Statens Museum for Kunst, cop. 2013. - 48 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. dan. in angl. besedilo. - Opombe z bibliografijo: str. 46

ISBN 978-87-92023-49-0
a) Dean, Tacita (1965-) b) Statens Museum for Kunst (Copenhagen) - 17. 1.-18. 5. 2014 c) angleška grafika d) 2000-2013 e) samostojne razstave f) razstavni katalogi

76(420):929Dean T.
COBISS.SI-ID 620271

30.
DEVET plus devet
        9 + 9 / [uredila Breda Škrjanec ; besedila Breda Škrjanec in Božidar Zrinski ; fotografija Sašo Kovačič]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2010 ([Ljubljana] : Matformat). - XXXI, 33 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - Nasl. na hrbtu in v kolofonu: Knjige umetnika in umetniki. - Prispevek Brede Škrjanec tiskan v obratni smeri. - Fotogr. na zadnji notr. str. ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6229-33-3
a) Čufer, Andrejka b) Kovačič, Marko A. c) Lažetić, Tanja d) Petančič, Petra e) Pirman, Alenka f) Petrič, Eva g) Pogačar, Tadej h) Sedlaček, Sašo i) Stropnik, Mladen j) Mednarodni grafični likovni center (Ljubljana) - 23. 11. 2010-8. 2. 2011 k) slovenska umetnost l) knjige umetnikov m) umetniške publikacije n) razstavni katalogi o) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 253224192

31.
DIDI-Huberman, Georges, 1953-
        Podobnost prek stika : arheologija, anahronizem in modernost odtisa / Georges Didi-Huberman ; [prevod Mojka Žbona ; spremna beseda Jure Mikuž]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2013 ([Ljubljana] : Studio print). - 436 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: La ressemblance par contact. - Med odtisom in posnemanjem / Jure Mikuž: str. 413-436. - 400 izv. - Bibliografska opomba: str. 319-321. - Bibliografsko kazalo: str. 375-411

ISBN 978-961-6798-40-2
a) teorija kiparstva b) odtis c) odlitki d) modeliranje e) dotik f) maska g) 20.st.

7.026:1
COBISS.SI-ID 271804160

32.
DILLON, Brian
        Objects of this mirror : essays / Brian Dillon. - Berlin : Sternberg Press, cop. 2014. - 361 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 978-1-934105-79-5
a) eseji o sodobni umetnosti

7.01
COBISS.SI-ID 611567

33.
        DOUBLE check : re-framing space in photography : the other space, parallel histories / essays by Marina Gržinić ... [et al.] ; [edited by Marina Gržinić and Walter Seidl]. - Celje : The Gallery of Contemporary Art, 2005 ([Žabnica] : Pro grafika). - 54 str. : fotogr. ; 26 cm

ISBN 961-90503-6-3
a) Galerija sodobnih umetnosti (Celje) - 10. 9.-16. 10. 2004 b) Kunsthaus (Graz) - 5. 2.-20. 3. 2005 c) Eclipse (umetniška skupina) d) Irwin (umetniška skupina) e) sodobna fotografija f) eseji o fotografiji g) razstavni katalogi h) skupinske razstave

77.04(083.824)
COBISS.SI-ID 217764096

34.
DUBUFFET, Jean, 1901-1985
        Jean Dubuffet o el idioma de los muros / [[textos] Sophie Webel, Jure Mikuž ; traduccíon Marjeta Drobnic ... et al.]. - Madrid : Círculo de Bellas Artes, cop. 2008. - 179 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 167-168

ISBN 978-84-87619-46-5
a) Dubuffet, Jean (1901-1985) b) francosko slikarstvo c) francoska grafika d) litografija e) 20.st.

75(44):929Dubuffet J.
COBISS.SI-ID 1420685

35.
DUŠIĆ, Romina
        Fotografije :) : Galerija Domžale, 10.-26. januar 2013 / Romina Dušić ; [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2013 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 10.-26. 1. 2013
a) Dušić, Romina (1975-) b) Galerija Domžale - 10.-26. 1. 2013 c) hrvaška fotografija d) sodobna fotografija e) razstavne zloženke f) samostojne razstave

77-051(497.5)
COBISS.SI-ID 615407

36.
        DYNAMISM : the art of modern life before the Great War : [Tate Gallery Liverpool, 20 March - 29 December 1991] / [edited by Penelope Curtis]. - London : Tate Gallery Publications, cop. 1991. - 56 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 1-85437-053-7
a) Tate Gallery (Liverpool) - 20. 3.-29. 12. 1991 b) angleška umetnost c) dinamizem d) 20.st. e) italijanski futurizem f) razstavni katalogi g) skupinske razstave

7.037.3(410)
COBISS.SI-ID 606703

37.
DŽAKUŠIČ, Andreja
        Srečevanja : pregledna razstava : Center sodobnih umetnosti Celje = Encounters : overview exhibition : Center for Contemporary Arts Celje, 20. 12. 2012 - 21. 2. 2013 / Andreja Džakušič ; [besedila Maja Antončič, Irena Čerčnik, Petra Kapš ; prevod Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Boris Oblišar ... et al.]. - Celje : Center sodobnih umetnosti = Center for Contemporary Arts, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 131 str. : ilustr. ; 20 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 400 izv.

ISBN 978-961-93015-4-8
a) Džakušič, Andreja (1971-) - Razstavni katalogi b) Center sodobnih umetnosti (Celje) - 20. 12. 2012-21. 2. 2013 c) slovenska umetnost d) javni prostor e) interaktivna umetnost f) performance art g) intervjuji h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

7.038.53(497.4):929Džakušič A.
COBISS.SI-ID 267803904

38.
FACTOR banka (Ljubljana)
        Likovna zbirka Factor banke / [tekst Tomaž Brejc ; fotografija Bojan Salaj, Boris Gaberščik]. - Ljubljana : Factor banka, 2000 (Ljubljana : Simčič). - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

1.100 izv. - Na ov. so navedena imena vseh umetnikov
a) Moderna galerija (Ljubljana) - 6. 3.-8. 4. 2001 b) Slovenska umetnost - 20.st - Zbirke - Katalogi c) slovensko slikarstvo d) slovensko kiparstvo e) stalne zbirke f) zasebne zbirke g) 20.st. h) 1990-2000

73/76(497.4)"19"(084)
COBISS.SI-ID 1380974

39.
FERLUGA, Paolo
        Trst center export : Galerija Domžale, 11.-26. november 2010 / Paolo Ferluga ; [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2010 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 11.-26. 11. 2010
a) Ferluga, Paolo (1967-) b) Galerija Domžale - 11.-26. 11. 2010 c) italijansko slikarstvo d) razstavne zloženke e) samostojne razstave

75(450):929Ferluga P.
COBISS.SI-ID 618223

40.
FICKO, Mitja, 8.6.1973-
        Ficko, Kajtna, Weinberger : [Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke im Haus der Kulturwissenschaftlichen Institute, München, 15. 01. 2014 bis 8. 02. 2014] / [Text Herbert Köhler]. - Ljubljana : Ex arte, 2013. - 86 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-93623-0-3
a) Ficko, Mitja (1973-) b) Weinberger, Uroš (1975-) c) Kajtna, Simon (1971-) d) Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke im Haus der Kulturwissenschaftlichen Institute (München) - 15. 1.-8. 2. 2014 e) slovensko slikarstvo f) 2008-2013 g) skupinske razstave h) razstavni katalogi

75(497.4)(083.824)
COBISS.SI-ID 271219456

41.
FINEBERG, Jonathan David
        Art since 1940 : strategies of being / Jonathan Fineberg. - London : L. King, 1995. - 496 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 475-480. - Kazalo

ISBN 1-85669-057-1 (trda vezava)
ISBN 1-85669-058-X (broš.)
a) zgodovinski pregledi b) moderna umetnost c) sodobna umetnost d) 20.st. e) 1940-1992

7.036
COBISS.SI-ID 1010798

42.
        FRAKCIJA jugoslavenske kulture : kolekcija franjevačkog samostana Široki Brijeg / [koncept i organizacija fra Jozo Pejić, Jadran Adamović]. - Široki Brijeg : Muzej Široki Brijeg, [1990?] ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 175 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih
a) Delimar, Vlasta (1956-) b) Gorenec, Bojan (1956-) c) Hadžifejzović, Jusuf (1956-) d) Jadran (1957-) e) Kipke, Željko (1953-) f) Knifer, Julije (1924-2004) g) Kovacs, Adrian (1950-) h) Kožarić, Ivan (1921-) i) Martek, Vlado (1951-) j) Petercol, Goran (1949-) k) Stilinović, Mladen (1947-) l) Šoškić, Ilija (1934-) m) Todosijević, Dragoljub Raša (1945-) n) Irwin (umetniška skupina) o) Veš slikar svoj dolg (umetniška skupina) p) Franjevački samostan (Široki Brijeg) - od 27. 3. 1990 dalje q) jugoslovanska umetnost r) 20.st. s) razstavni katalogi t) skupinske razstave u) zasebne zbirke v) intervjuji w) besedila umetnikov

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 630382

43.
        FUTURIST manifestos / edited and with an introduction by Umbro Apollonio ; [translations by Robert Brain ... et al.]. - London : Thames and Hudson, 1973. - 232 str. : ilustr. ; 22 cm. - (The world of art library : Modern movements / Thames and Hudson)

Prevod dela: Futurismo. - Bibliografija: str. 221-227. - Kazalo

ISBN 0-500-20132-3 (broš.)
ISBN 0-500-18138-1 (trda vezava)
a) italijanski futurizem b) 1910-1918 c) manifesti d) besedila umetnikov e) primarni viri f) kronologija g) dokumentarno gradivo

7.037.3(37)
COBISS.SI-ID 15926626

44.
GALERIJA Božidar Jakac. Stalna zbirka Franceta Kralja (Kostanjevica na Krki)
        France Kralj : 1895-1960 : [stalna razstava del Franceta Kralja = permanent exhibition of works by France Kralj : razstavni katalog = exhibition catalog] / Galerija Božidar jakac, Stalna zbirka Franceta Kralja ; [uvodno besedilo, prevod Andrej Smrekar ; dokumentacija Jana Intihar Ferjan, Zlat Kralj ; seznam del Katja Ceglar, Zlat Kralj ; fotografije Boris Gaberščik ... et al.]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2002 (Kranj : Gorenjski tisk). - 105 str. : ilustr. ; 31 cm

Drugi in tretji podnasl. v kolofonu. - Vsebuje slov. besedilo in angl. prevod. - 1.500 izv. - Literatura o umetniku in bibliografija: str. 103-105
a) Kralj, France (1895-1960) - Razstavni katalogi b) slovensko slikarstvo c) slovensko kiparstvo d) 20.st. e) stalne zbirke f) muzejske zbirke

75(497.4):929Kralj F.
730(497.4):929Kralj F.
COBISS.SI-ID 118889984

45.
GALERIJA Božidar Jakac. Stalna zbirka Franceta Kralja (Kostanjevica na Krki)
        France Kralj : donacija 2013 = donation 2013 : Zlat / Jasna Kralj : [stalna zbirka del Franceta Kralja = permanent collection of works by France Kralj] / [besedilo Igor Kranjc, Bojan Božič ; urednik, dokumentacija Goran Milovanović ; prevod Amidas ; fotografije Marjan Smerke ... et al.]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2014 (Ljubljana : R-tisk). - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 122-123

ISBN 978-961-6684-34-7
a) Kralj, France (1895-1960) - Razstavni katalogi b) Lamutov likovni salon Galerije Božidar Jakac (Kostanjevica na Krki) - 4. 4.- 29. 5. 2014 c) slovensko slikarstvo d) slovensko kiparstvo e) 20.st. f) donacije g) muzejske zbirke h) stalne zbirke

75(497.4):929Kralj F.
730(497.4):929Kralj F.
COBISS.SI-ID 271589376

46.
GOLOB, Zdenka
        Grafike = Prints / Zdenka Golob ; [besedilo Breda Škrjanec, Alenka Lobnik-Zorko ; prevod Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografija Jaka Babnik, arhiv Zdenke Golob]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2013 ([Ljubljana] : Matformat). - 190 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - O umetnici na zadnji str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 183-185

ISBN 978-961-6229-51-7
a) Golob, Zdenka (1928-) - Razstavni katalogi b) Mednarodni grafični likovni center (Ljubljana) - 10. 12. 2013-16. 2. 2014 c) slovenska grafika d) slovenska risba e) ženske umetnice f) intervjuji g) suha igla h) akvarel i) jedkanica j) 1969-1998 k) retrospektivne razstave l) razstavni katalogi

76(497.4):929Golob Z.
COBISS.SI-ID 270080256

47.
GROOS, Ulrike
        Make it funky : Crossover zwischen Music, Pop, Avantgarde und Kunst / Ulrike Groos, Markus Müller. - Köln : Oktagon, 1998. - 355 str : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Jahresring ; 45)

ISBN 3-89611-054-3
a) Šušteršič, Apolonija (1965-) b) glasba in likovna umetnost c) intervjuji d) 1974-1998 e) zborniki

7.01(047.53)
COBISS.SI-ID 619759

48.
GRUPA šestorice autora
        Grupa šestorice autora : [retrospektivna izložba = The Group of six artists : retrospective exhibition : SCCA, Zagreb, 19. 6.-19. 7. 1998] / [urednik kataloga Janka Vukmir ; tekstovi u katalogu Sonja Briski Uzelac ... [et al.] ; fotografije Fedor Vučemilović ... [et al.] ; prijevodi na engleski Niki Hewitt ... [et al.] ; na hrvatski Ivana Sor]. - Zagreb : Institut za suvremenu umjetnost, SCCA = Institute for Contemporary Art, 1998. - 327 str. : ilustr. ; 32 cm

Vzpor. nasl., dodatki k nasl. in avtorji so navedeni v kolofonu. - Hrv. besedilo in prevod v angl. - Opombe z bibliografijo so navedene na koncu nekaterih prispevkov

ISBN 953-96323-4-X
a) Stilinović, Mladen (1947-) b) Jerman, Željko (1949-) c) Martek, Vlado (1951-) d) Demur, Boris (1951-) e) Stilinović, Sven (1956-) f) Vučemilović, Fedor (1956) g) Grupa šestorice autora (umetniška skupina) h) Institut za suvremenu umjetnost, SCCA (Zagreb) - 19. 6.-19. 7. 1998 i) Moderna galerija (Ljubljana) - 7. 2.-8. 4. 2001 j) hrvaška umetnost k) 1975-1985 l) umetniške prakse m) Zagreb n) umetniške revije o) retrospektivne razstave p) razstavni katalogi

7.036/.038(497.5)(083.824)
COBISS.SI-ID 33933666

49.
HERBERT, Martin, kritik
        The uncertainty principle / Martin Herbert. - Berlin : Sternberg Press, cop. 2014. - 182 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-3-95679-001-0
a) Bove, Carol b) Campbell, Duncan c) Dumas, Marlene d) Man, Victor e) Pivi, Paola f) Šarčević, Bojan g) Stezaker, John h) Warren, Rebecca i) Wyn Evans, Cerith j) eseji o sodobni umetnosti

7.01
COBISS.SI-ID 611311

50.
HODLER, Ferdinand
        Die Wahrheit : Erste Fassung, 1902 = Truth : first version, 1902 : [Kunsthaus Zürich, 18. Januar bis 17. März 2013] / Ferdinand Hodler ; [Texte Viola Möckel, Bernhard von Waldkirch ; Übersetzung Ishbel Flett]. - Zürich : Zürcher Kunstgesellschaft : Kunsthaus, cop. 2013. - 47 str. : ilustr. ; 24 cm

Vzpor. nem. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 42-43

ISBN 978-3-906574-86-8
a) Hodler, Ferdinand (1853-1918) b) Kunsthaus (Zürich) - 18. 1.-17. 3. 2013 c) švicarsko slikarstvo d) simbolizem e) 1902-1903 f) opisi slik g) tehnične analize umetnin h) restavratorski posegi i) konservatorski posegi j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

75.071(494):929Hodler F.
COBISS.SI-ID 606191

51.
IGLESIAS, Cristina
        Cristina Iglesias : [Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 29. Juni bis 31. Juli 1988] / [[Texte] Jiri Svestka, Aurora García ; Übersetzungen Stefan Barmann ... et al.]. - Düsseldorf : Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 1988. - 77 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 70-71

ISBN 3-925974-05-9
a) Iglesias, Cristina (1956-) b) Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen (Düsseldorf) - 29. 6.-31. 7. 1988 c) špansko kiparstvo d) kiparske postavitve e) samostojne razstave f) razstavni katalogi

730.071(460):929Iglesias C.
COBISS.SI-ID 622575

52.
IGLESIAS, Cristina
        Cristina Iglesias : [Mala galerija, 12. oktober - 5. december 1993] / [spremni tekst Zdenka Badovinac ; prevod v angleščino Tamara Soban, Mika Briški]. - Ljubljana : Moderna galerija, 1993 (Ljubljana : Matformat). - [16] str. : ilustr. ; 30 cm

Brez naslova / Zdenka Badovinac: str. [2-3]. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 800 izv. - Bibliografija: str. [15]
a) Iglesias, Cristina (1956-) - Razstavni katalogi b) Mala galerija (Ljubljana) - 12. 10.-5. 12. 1993 c) špansko kiparstvo d) kiparske postavitve e) 1993 f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

730(460):929Iglesias C.
COBISS.SI-ID 36945408

53.
IGLESIAS, Cristina
        Metonimia / Cristina Iglesias ; [comisaria Lynne Cooke ; traducciones Jaime Blasco, Carmen Montes]. - Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, cop. 2013. - 263 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 251-257

ISBN 978-84-8026-464-8
a) Iglesias, Cristina (1956-) b) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) - 6. 2.-13. 5. 2013 c) špansko kiparstvo d) kiparske postavitve e) kiparstvo na prostem f) javno kiparstvo g) 1986-2012 h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

730.071(460):929Iglesias C.
COBISS.SI-ID 622319

54.
IKEMURA, Leiko
        I-migration : [Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, 9. März bis 16. Juni 2013] / Leiko Ikemura ; [Redaktion Sonja Maria Krämer]. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2013. - 207 str. : ilustr. ; 29 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 204-205

ISBN 978-3-7757-3540-7 (trda vezava)
a) Ikemura, Leiko (1951-) b) Staatliche Kunsthalle (Karlsruhe) - 9. 3.-16. 6. 2013 c) japonsko kiparstvo d) japonsko slikarstvo e) obraz f) portretno slikarstvo g) akvarel h) 1995-2012 i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

730.071(520):929Ikemura L.
COBISS.SI-ID 605679

55.
IRWIN (umetniška skupina)
        La geografia del tempo : catalogo della mostra alla Galleria Carini di Firenze, febbraio 1992 / Irwin ; [fotografia Franci Virant, Jože Suhadolnik, Peter Muscato ; traduzione Barbara Mulej]. - Firenze : Edizioni Carini, 1992 (Kranj : Gorenjski tisk). - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. [31]
a) Irwin (umetniška skupina) - Razstavni katalogi b) Galleria Carini (Firenze) - februar 1992 c) slovenska umetnost d) 1991 e) razstavni katalogi

7.036/.038(497.4)
COBISS.SI-ID 29029120

56.
        The ITALIAN avant-garde : 1968-1976 / [volume editors Alex Coles and Catharine Rossi]. - Berlin : Sternberg Press, cop. 2013. - 222 str. : ilustr. ; 20 cm. - (EP ; vol. 1)

Opombe z bibliografijo ob besedilu

ISBN 978-3-943365-49-8 (broš.)
a) italijanska umetnost b) 1968-1976 c) avantgardna umetnost d) umetniške revije e) pogovori f) italijansko industrijsko oblikovanje g) italijansko grafično oblikovanje h) italijanska arhitektura

7.036/.038(450)
COBISS.SI-ID 603887

57.
JAHNS, Rudolf
        Rudolf Jahns : 1896-1983 : im Zeichen der Linie - die Entwicklung der Arbeiten auf Papier = under the sign of the line - the development of the paper artworks / [Ausstellung und Katalog, exhibition and catalogue Steffen Eigl ; Übersetzung, translation Michael Wolfson]. - Hannover : Sprengel Museum, cop. 2012. - 132 str. : ilustr. ; 23 cm

Nem. besedilo in prevod v angl. - Nasl. raztegnjen čez dve str.

ISBN 978-3-89169-226-4
a) Jahns, Rudolf (1896-1983) b) Sprengel Museum (Hannover) - 10. 10. 2012-10. 2. 2013 c) nemško slikarstvo d) nemška risba e) konstruktivizem f) 20.st. g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

75.071(430):929Jahns R.
COBISS.SI-ID 609007

58.
JEMEC, Andrej, 1934-
        Svetlobe, barve, poteze --- : Galerija Domžale, 14. februar - 1. marec 2013 / Andrej Jemec ; [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2013 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 14. 2.-1. 3. 2013
a) Jemec, Andrej (1934-) b) Galerija Domžale - 14. 2.-1. 3. 2013 c) slovensko slikarstvo d) 2011 e) razstavne zloženke f) samostojne razstave

75(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 615663

59.
        The JEW in the text : modernity and the construction of identity / edited and introduced by Linda Nochlin & Tamar Garb. - London : Thames and Hudson, cop. 1995 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 335 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 0-500-01667-4
a) Židje - Literarni liki b) Evropska kultura - Židje - Zborniki c) Židje d) židovstvo e) evropska kultura f) židovsla kultura g) literarni motivi h) motivi v likovni umetnosti

82(100).09:159.922.4(=924)
008(4):159.922.4(=924)
COBISS.SI-ID 54245888

60.
JOHNS, Jasper
        Seeing with the mind's eye / Jasper Johns ; edited by Gary Garrels ; with essays by Roberta Bernstein ... [et al.]. - San Francisco : San Francisco Museum of Modern Art ; New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, cop. 2012. - 170 str. : ilustr. ; 26 cm

"Published on the occasion of the exhibition Jasper Johns: Seeing with the Mind's Eye, on view at San Francisco Museum of Modern Art, November 3, 2012, through February 3, 2013"--> v kolofonu. - Bibliografija: str. 168-169

ISBN 978-0-300-18699-4
a) Johns, Jasper (1930-) b) San Francisco Museum of Modern Art - 3. 11. 2012-3. 2. 2013 c) ameriško slikarstvo d) ameriška grafika e) 20.st. f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

75(73):929Johns J.
COBISS.SI-ID 613359

61.
JONES, Nancy
        The image is crisis / Nancy Jones. - New York ; Dresden : Atropos Press, cop. 2013. - 155 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Think media : EGS media philosophy series)

Bibliografija: str. 131-136. - Kazalo

ISBN 978-1-940813-09-7
a) ameriško slikarstvo b) 2007-2013 c) besedila umetnikov

75.071(73)
COBISS.SI-ID 608751

62.
JORN, Asger, 1914-1973
        Restless rebel : [exhibition at Museum Jorn, Silkeborg, 1 March - 14 September 2014, Statens Museum for Kunst, Copenhagen, 28 February - 15 June 2014] / Asger Jorn ; concept Dorthe Aagesen and Helle Brøns ; articles Dorthe Aagesen ... [et al.]. - Munich : Prestel ; Copenhagen : Statens Museum for Kunst, cop. 2014. - 279 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Biografija: str. 252-267. - Bibliografija: str. 276-277

ISBN 978-87-92023-53-7 (English museum edition)
ISBN 978-3-7913-5357-9 (English trade edition)
ISBN 978-87-92023-52-0 (Danish edition)
a) Jorn, Asger (1914-1973) b) Statens Museum for Kunst (Copenhagen) - 28. 2.-15. 6. 2014 c) Museum Jorn (Silkeborg) - 1. 3.-14. 9. 2014 d) dansko slikarstvo e) ekspresionistično slikarstvo f) Cobra g) situacionistična internacionala h) 20.st. i) knjige umetnikov j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

75(489):929Jorn A.
COBISS.SI-ID 620015

63.
JUDOVITZ, Dalia
        Unpacking Duchamp : art in transit / Dalia Judovitz. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, cop. 1995. - X, 308 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 273-290. - Kazalo

ISBN 0-520-08809-3
a) Duchamp, Marcel (1887-1968) b) francoska umetnost c) modernizem d) ready made e) opisi umetnin

75.071(44):929Duchamp M.
COBISS.SI-ID 603631

64.
JUGOVIC-Fink, Simon
        Ekrani : Galerija Domžale, 7.-22. 4. 2011 / Simon Jugovic Fink ; [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2011 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 7.-22. 4. 2011
a) Jugovic-Fink, Simon (1977-) b) Galerija Domžale - 7.-22. 4. 2011 c) slovensko slikarstvo d) 2008-2010 e) razstavne zloženke f) samostojne razstave

75(497.4):929Jugovic-Fink S.
COBISS.SI-ID 617199

65.
KAMBIČ, Mirko, 1919-
        Doživetja sredi mojega stoletja / [besedilo in] fotografije Mirko Kambič. - Celje : Mohorjeva družba, 2000 (Ljubljana : Delo). - 264 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Izšlo v redni knjižni zbirki Mohorjeve družbe za leto 2000

ISBN 961-218-323-6
a) Kambič, Mirko (1919-) - Spomini - 1949-1952 b) Slovenija c) politično nasilje d) politični zaporniki e) spomini f) dokumentarno gradivo g) avtobiografija

929 Kambič M."1949/1952"
821.163.6-94"1949/1952"
COBISS.SI-ID 109212672

66.
KESTER, Grant H.
        Conversation pieces : community and communication in modern art / Grant H. Kester. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2012. - XIV, 239 str. : ilustr. ; 23 cm

Opombe z bibliografijo: str. 193-231. - Kazalo

ISBN 0-520-23838-9 (trda vezava)
ISBN 0-520-23839-7 (broš.)
a) sodobna umetnost b) umetniške prakse c) neinstitucionalni prostori d) social practice art e) participatorna umetnost f) interaktivna umetnost g) sodelovanje umetnikov h) družba in likovna umetnost i) public art

7.036/.038
COBISS.SI-ID 610799

67.
KLIMBACHER, Andres
        Kamni spotike : Galerija Domžale, 6.-22. december 2012 / Andres Klimbacher ; [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2012 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 6.-22. 12. 2012
a) Klimbacher, Andres (1963-) b) Galerija Domžale - 6.-22. 12. 2012 c) avstrijsko kiparstvo d) razstavne zloženke e) samostojne razstave

730(436):929Klimbacher A.
COBISS.SI-ID 619247

68.
KOŠČAK, Lučka
        Srce srcu : Galerija Domžale, 16.-31. december 2010 / Lučka Koščak ; [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2010 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 16.-31. 12. 2010
a) Koščak, Lučka (1957-) b) Galerija Domžale - 16.-31. 12. 2010 c) slovenska umetnost d) razstavne zloženke e) samostojne razstave

73(497.4):929Koščak L.
COBISS.SI-ID 618479

69.
KRIŽAJ, Svetozar, 1921-1996
        Skice, risbe in načrti s Plečnikovega seminarja 1946 - 1948 = Schizzi, disegni e piani dal seminario di Jože Plečnik 1946 - 1948 / Svetozar Križaj ; [besedilo Irene Mislej ; dokumentacija Maja Marinovska ; traduzione Meta Černigoj]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2008 ([Ljubljana] : Matformat). - 1 grafična mapa (31 grafičnih listov) : ilustr. ; 21 x 21 cm + 4 zloženke

Predstavitev mape ob razstavi v galeriji Dessa, Ljubljana, 20. marca 2008. - Vsebina: Skice za spomenik z osrednjim stolpom ; Fasada spomenika ; Kupole, zaključek s poševnimi stebri ; Prerez spomenika žrtvam ; Skice za vhod ; Spominska žara padlim študentom gimnazije Bežigrajske ; Žare, črke, knjižna oprema ; Spomenik žrtvam, zunanjost in prerez ; Napis ; Spominska ureditev s skulpturo ; Spomenik žrtvam(dve verziji) ; Okrogla stavba ; Spomenik okroglega tlorisa in ex-libris ; Spominska stavba s stolpom ; Skica za spomenik z drevesom ; Stebri žare ; Kupolasta stavba ; Ex-libris Švejk ; Skica za spomenik padlim žrtvam ; Steber, črke ; Načrt za spomenik žrtvam ; Spomenik z drevesom v sredini ; Spominska žara ; Spominski stebri ; Hiša pod kupolo ; Spomenik padlim borcem ; Spomenik okroglega tlorisa

ISBN 978-961-6713-03-0
a) Križaj, Svetozar (1921-1996) b) Grafične mape c) slovenska arhitektura d) arhitekturna risba e) arhitekturna skica f) arhitekturni načrti g) 1946-1948 h) Plečnikovi učenci i) ponatisi starejših besedil

72(497.4):929Križaj S.
COBISS.SI-ID 610031

70.
KRIŽAN, Dominik
        Z neba prihajajoči : Galerija Domžale, 8.-23. april 2010 / Dominik Olmiah Križan ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2010 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 8.-23. 4. 2010
a) Olmiah Križan, Dominik (1968-) b) Galerija Domžale - 8.-23. 4. 2010 c) slovensko slikarstvo d) slovenska risba e) multimedijske instalacije f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

75(497.4):929Olmiah Križan D.
COBISS.SI-ID 51796322

71.
KULTURNO društvo Ribiški muzej tržaškega primorja (Križ)
        O zgodovini in dediščini slovenskega morskega ribištva : Ribiški muzej tržaškega primorja / [avtor besedil Bruno Volpi Lisjak ; urednica Barbara Sosič ; avtorica dodatnega besedila Inja Smerdel ; prevod povzetka v angleščino Andrej Cossutta ; fotografije predmetov v zbirki Ribiškega muzeja tržaškega primorja Marko Habič, fotografije rib Marjuča Offizia ; risbe nekdanjih rib Stefano Chiereghin, risbe ribiških priprav A. Krisch]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej ; Križ : Ribiški muzej tržaškega primorja, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 150 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Zbirke s te ali one strani? = Collezioni di qua o di là del confine? ; 5)

Avtor besedila naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - Riassunto ; Summary. - Bibliografija: str. 149-150

ISBN 978-961-6388-35-1 (Slovenski etnografski muzej)
a) Materialna kultura - Slovenci - Italija b) ribištvo c) zamejski Slovenci d) etnografija e) muzejske zbirke f) etnološke zbirke g) slovenska zgodovina

745/749(450.36=163.6)
39(450.36=163.6)
COBISS.SI-ID 270098688

72.
        KÜNSTLER Bücher I : John Baldessari ... [et al.] / [Katalog Eva Meyer-Hermann]. - Krefeld : Krefelder Kunstmuseum, 1993. - 175 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 3-926530-61-8
a) Baldessari, John (1931-) b) Broodthaers, Marcel (1924-) c) Buren, Daniel (1938-) d) Gilbert & George (1943- ; 1942-) e) LeWitt, Sol (1928-) f) Long, Richard (1945-) g) Ruscha, Edward (1937-) h) Weiner, Lawrence (1942-) i) Museen Haus Lange und Haus Esters (Krefeld) - 28. 2.-12. 4. 1993 j) knjige umetnikov k) 20.st. l) skupinske razstave m) razstavni katalogi

745/749(083.824)
COBISS.SI-ID 607727

73.
LAIBACH
        Ausstellung Laibach Kunst : Glück auf! : Muzej premogovništva Slovenije, 6. 9.-8. 11. 2012 / [besedilo Andrej Medved, Barbara Borčič]. - Velenje : Premogovnik, 2012. - 1 zgibanka [8 str.] : ilustr. ; 18 cm

Ov. nasl.
a) Laibach (glasbena skupina) b) Muzej premogovništva Slovenije (Velenje) - 6. 9.-8. 11. 2012 c) slovenska umetnost

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 10328727

74.
LEFEBVRE, Henri, 1905-1991
        Produkcija prostora / Henri Lefebvre ; [prevod Varja Balžalorsky Antić ; spremna beseda Matevž Čelik]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2013 ([Ljubljana] : Studio print). - 508 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: La production de lʼespace. - Nazaj v prihodnost / Matevž Čelik: str. 493-508. - 600 izv.

ISBN 978-961-6798-41-9
ISBN 978-961-6192-56-9 !
a) Prostor - Filozofija kulture b) prostor c) teorija prostora d) filozofija prostora e) prostor in čas f) prostorski koncepti g) družba h) javni prostor

130.2
COBISS.SI-ID 271978496

75.
LÉGER, Fernand
        Fernand Léger : 1911-1924 : der Rhythmus des modernen Lebens / herausgegeben von Dorothy Kosinski ; eingeleitet von Katharina Schmidt und Gijs van Tuyl ; mit Beiträgen von Christoph Asendorf ... [et al.]. - München ; New York : Prestel, cop. 1994. - 254 str. : ilustr. ; 30 cm

"Dieses Katalogbuch erschien anlässlich der Ausstellung "Fernand Léger 1911-1924: le rythme de la vie moderne" im Kunstmuseum Wolfsburg, 29. Mai bis 14. August 1994, und im Kunstmuseum Basel, 11. September bis 27. November 1994"--> v kolofonu. - Biografija: str. 65-75. - Bibliografija: str. 249-253

ISBN 3-7913-1334-7
a) Léger, Fernand (1881-1955) b) Kunstmuseum (Wolfsburg) - 29. 5.-14. 8. 1994 c) Kunstmuseum (Basel) - 11. 9.-27. 11. 1994 d) francosko slikarstvo e) kubistično slikarstvo f) kubizem g) 1911-1924 h) mašinska estetika i) dokumentarno gradivo j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

75(44):929Léger F.
COBISS.SI-ID 621551

76.
LÉGER, Fernand
        Fernand Léger : the later years / edited by Nicholas Serota ; with contributions by Ina Conzen-Meairs ... [et al.]. - London : Whitechapel Art Gallery, cop. 1987. - 191 str. : ilustr. ; 28 cm

"Published in conjunction with the exhibition organised by the Whitechapel Art Gallery and shown at the gallery from 27 November 1987-21 February 1988 and subsequently at the Staatsgalerie Stuttgart from 26 March-19 June 1988"--> v kolofonu. - Biografija: str. 176-178. - Bibliografija: str. 181

ISBN 3-7913-0868-8
a) Léger, Fernand (1881-1955) b) Whitechapel Art Gallery (London) - 27. 11. 1987-21. 2. 1988 c) Staatsgalerie (Stuttgart) - 26. 3.-19. 6. 1988 d) francosko slikarstvo e) figuralno slikarstvo f) pozna dela g) ameriško obdobje h) 1932-1955 i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

75(44):929Léger F.
COBISS.SI-ID 621295

77.
LÉGER, Fernand
        Fernand Léger / [text] Carolyn Lanchner ; with essays by Carolyn Lanchner, Jodi Hauptman, and Matthew Affron ; and contributions by Beth Handler and Kristen Erickson : The Museum of Modern Art, New York, [February 15 - May 12, 1998]. - New York : The Museum of Modern Art, cop. 1998. - 303 str. : ilustr. ; 27 x 28 cm

Biografija: str. 262-285. - Bibliografija: str. 289-293

ISBN 0-8109-6185-7 (trda vezava, Abrams)
ISBN 0-87070-053-7 (broš., MoMA)
a) Léger, Fernand (1881-1955) b) The Museum of Modern Art (New York) - 15. 2.-12. 5. 1998 c) francosko slikarstvo d) kubistično slikarstvo e) kubizem f) 20.st. g) mesto (motiv) h) ameriško obdobje i) mašinska estetika j) vplivi in primerjave k) retrospektivne razstave l) razstavni katalogi

75(44):929Léger F.
COBISS.SI-ID 1287790

78.
LÉGER, Fernand
        Léger och Norden / [katalogredaktion, Christian Derouet, Margareta Helleberg, och Nina Öhman]. - Stockholm : Moderna Museet, cop. 1994. - 219 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Moderna Museets utställningskatalog ; 243)

Bibliografija: str. 146-147

ISBN 91-7100-429-7
a) Léger, Fernand (1881-1955) b) Moderna Museet (Stockholm) - 24. 1. 1992-10. 1. 1993 c) francosko slikarstvo d) kubistično slikarstvo e) kubizem f) korespondenca g) intervjuji h) skandinavski umetniki i) razstavni katalogi j) samostojne razstave

75(44):929Léger F.
COBISS.SI-ID 621807

79.
LISTA, Giovanni
        Cinema e fotografia futurista : [Rovereto, Archivio del '900, 18 maggio -15 luglio 2001] / Giovanni Lista. - Milano : Skira, cop. 2001. - 284 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 275-280. - Filmografija: str. 281-284
a) Rovereto (Archivio del '900) - 18. 5.-15. 7. 2001 b) futurizem c) futuristična fotografija d) futuristični film e) fotogram f) fotomontaža g) 1909-1939

7.037.3
COBISS.SI-ID 602607

80.
LOVKO, Erik
        Tango : Galerija Domžale, 14.-29. januar 2010 / Erik Lovko ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2010. - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 14.-29. 1. 2010
a) Lovko, Erik (1953-2009) b) Galerija Domžale - 14.-29. 1. 2010 c) slovensko slikarstvo d) slovenska ilustracija e) samostojne razstave f) razstavne zloženke g) 2002-2005

75(497.4):929Lovko E.
COBISS.SI-ID 617455

81.
LÜTTICKEN, Sven
        History in motion : time in the age of moving image / Sven Lütticken. - Berlin : Sternberg Press, cop. 2013. - 311 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 304-310

ISBN 978-3-943365-89-4
a) čas b) film c) video umetnost d) performance art e) filmski prizori f) video instalacije

7.01
COBISS.SI-ID 603119

82.
LUŽAR, Aprilija
        Aprilija iz 20. v 21. stoletje : avto-portreti : Galerija Domžale, 5.-21. april 2012 / Aprilija Lužar ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2012 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 5.-21. 4. 2012
a) Lužar, Aprilija (1963-) b) Galerija Domžale - 5.-21. 4. 2012 c) slikarstvo d) avtoportret e) samostojne razstave f) razstavne zloženke

75(083.824):929Lužar A.
COBISS.SI-ID 51799394

83.
MADŽOSKI, Vesna
        De cvratoribvs : the dialectics of care and confinement / Vesna Madžoski. - New York ; Dresden : Atropos Press, cop. 2013. - 165 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 152-161

ISBN 978-1-940813-03-5
a) sodobna umetnost b) kustosi c) kuratorstvo d) kustos in razstavna dejavnost e) Manifesta f) Documenta

7.01
COBISS.SI-ID 608495

84.
MANDIČ, Dušan, 1954-
        Die Welt ist schön = Svet je lep = The world is beautiful : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, Ljubljana, 12. 12. 2013-16. 2. 2014 / Vojak D. M. (Private D. M.) ; [urednica kataloga Mateja Podlesnik ; besedila Marina Gržinić, Dušan Mandić, Mateja Podlesnik ; angleški prevodi Tamara Soban, Arven Šakti Kralj Szomi ; dokumentacija umetnikov arhiv, Dokumentacija-arhiv MG+MSUM ; fotografije Matevž Paternoster, Dušan Mandić]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2013. - 173 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 169-172

ISBN 978-961-6587-94-5
a) Mandič, Dušan (1954-) - Razstavni katalogi b) Mestna galerija (Ljubljana) - 12. 12. 2013-16. 2. 2014 c) slovenska umetnost d) video instalacije e) 1981-2012 f) besedila umetnikov g) postavitve razstav h) ponatisi starejših besedil i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

75(497.4):929Mandič D.
COBISS.SI-ID 271914496

85.
MARINETTI, Filippo Tommaso
        Futuristična kuhinja : kosilo, ki je preprečilo samomor / F. T. Marinetti in Fillìa ; [prevedel Gašper Malej ; spremna beseda Igor Grdina]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2004. - 173 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

Prevod dela: La cucina futurista. - Requiem za futuristični kipnik / Igor Grdina: str. 165-173

ISBN 961-6262-64-5
a) italijanski futurizem b) manifesti c) avantgardna umetnost d) futuristična kuhinja

7.037.3(37)
641.5(450)(083.1)
COBISS.SI-ID 217442048

86.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Sodobno slovensko slikarstvo : prve generacije po letu Nič : od Joni Zakonjšek do Suzane Brborović / Andrej Medved. - Piran : Obalne galerije ; Ljubljana : Cankarjev dom, 2014 (Izola : Repropoint). - 226 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Artes)

Publikacija izšla ob razstavi z istim naslovom v Galeriji CD, Ljubljana, 4. 3.-19. 4. 2014, kustos razstave Andrej Medved, razstavljalke: Suzana Brborović, Ksenija Čerče, Ira Niero Marušič, Ana Sluga, Katja Sudec, Maruša Šuštar, Joni Zakonjšek, Nika Zupančič. - 200 izv.

ISBN 978-961-6394-53-6 (Obalne galerije)
a) Zakonjšek, Joni (1974-) b) Čerče, Ksenija (1969-) c) Sluga, Ana (1981-) d) Sudec, Katja (1979-) e) Šuštar, Maruša (1977) f) Zupančič, Nika (1978-) g) Marušič, Ira Niero (1989-) h) Brborović, Suzana (1988-) i) Galerija Cankarjev dom (Ljubljana) - 4. 3.-19. 4. 2014 j) slovensko slikarstvo k) ženske umetnice l) sodobno slikarstvo m) 2006-2014 n) eseji o slikarstvu o) razstavni katalogi p) skupinske razstave

75.071(497.4)(083.824)
COBISS.SI-ID 272188672

87.
MEDVED, Andrej, 1947-
        [Pet]
        5 esejev o slikarstvu Emerika Bernarda : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2013 (Izola : Repro point). - 201 str., [30] str. pril. : ilustr. ; 19 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6938-01-3
a) Bernard, Emerik (1937-) - Eseji b) Slovensko slikarstvo - 21.st. - Študije c) slovensko slikarstvo d) 1982-2000 e) teorija slikarstva f) eseji o slikarstvu

75(497.4):929Bernard E.(081)
COBISS.SI-ID 267246592

88.
MEDVED, Andrej, 1947-
        [Pet]
        5 esejev o slikarstvu Iva Prančiča : eseji / Andrej Medved ; [prevod Alenka Klemenc ; portretna fotografija Janez Štravs]. - Koper : Hyperion, 2013 (Izola : Repro point). - 139 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 19 cm

500 izv. - Besedilo v slov. in prevod v angl.

ISBN 978-961-6382-99-1
a) Prančič, Ivo (1955-) - Eseji b) Slovensko slikarstvo - 21.st. - Študije c) slovensko slikarstvo d) eseji o slikarstvu e) sublimno v likovni umetnosti

75(497.4):929Prančič I.(081)
COBISS.SI-ID 267193088

89.
MEĐUNARODNA izložba crteža (18 ; 2013 ; Rijeka)
        [Osamnaesta]
        18. međunarodna izložba crteža : Muzej moderne i suvremene umjetnosti, 25. siječnja - 16. ožujka 2013 = 18th International exhibition of drawings : Museum of Modern and Contemporary Art, 25 January - 16 March 2013 / [urednica kataloga Diana Zrilić ; uvodni tekstovi Andrea Zlatar Violić ... [et al.] ; biografija, intervju Diana Zrilić, Henri François Debailleux ; prijevod Ivana Ostojčić, Andrea Bagović]. - Rijeka : Muzej moderne i suvremene umjetnosti = Museum of Modern and Contemporary Art, cop. 2012 (Sveta Nedelja : Printera grupa). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Hrv. besedilo in prevod v angl. - 500 izv.

ISBN 978-953-6501-86-1
a) Bajić, Mrdjan b) Bakić, Gordana c) Bazile, Pascal d) Butnak, Tomislav e) Carrasquer, Marcos f) Clough, Leah g) Devereux, Nick h) Dudek, Nicolaj i) Djordjevic, Nemanja Mate j) Erič, Milan k) Feiner Žalac, Ana l) Gverović, Tina m) Janković, Velibor n) Jonsbu, Tina o) Kavurić Kurtović, Nives p) Keser, Zlatko q) Kovačević, Damjan r) Kulundzic, Kosta s) Kurtin, Andrej t) Lazarini, Ricardo u) Lee, Bae v) Léglise, Frédéric w) Linck, Heidi x) Martindale, Ruth y) Mocquet, Marlène z) Oosterbaan, Michelle {) Pencréac'h, Stéphane |) Pignon, Ernest }) Porchy, David ~) Rončević, Igor ) Santini, Emanuela ¡) Šimrak, Robert £) Tadić, Marko ©) Varl, Petra °) Velik, Marko Â) Verschaere, Fabien Ǎ) Xiao Fan À) Zanki, Josip Á) Zonder, Jérôme Ã) Muzej moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka) - 25. 1.-16. 3. 2013 Ä) risba Å) sodobna umetnost Æ) besedila umetnikov Ą) skupinske razstave Č) razstavni katalogi

74(100)(083.824)
COBISS.SI-ID 53077858

90.
MESTNA galerija (Ljubljana)
        Razstava : 50 let Mestne galerije v Ljubljani = An exhibition : 50 years of Ljubljana City Art Gallery : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 6. 2.-14. 4. 2013 / [odgovorna urednica Mateja Podlesnik ; besedila Aleksander Bassin ... [et al.] ; angleški prevodi Tamara Soban, Arven Šakti Kralj Szomi, Multilingual Pro ; fotografije Fotodokumentacija Mestne galerije Ljubljana ... et al. ]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 275 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 400 izv.

ISBN 978-961-6587-91-4
a) Mestna galerija (Ljubljana) - 6. 2.-14. 4. 2013 - Razstavni katalogi b) slovenske galerije c) zgodovina galerij d) 1962-2012 e) zgodovina razstav f) založniška dejavnost g) razstavna politika galerij h) Ljubljana i) postavitve razstav j) stalne zbirke k) fotografsko dokumentarno gradivo l) kronologija m) razstavni katalogi

7(497.4)"1962/2012"(083.824)
COBISS.SI-ID 270377984

91.
        The MIDDELHEIM museum Antwerp / [with contributions by Lucie Bausart ... [et al.] ; translation Ted Alkins]. - Antwerpen : Ludion, 2013. - 126 str. : ilustr. ; 21 cm

Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-94-6130-099-7
a) Middelheim Open Air Museum (Antwerpen) b) kiparstvo na prostem c) muzeji na prostem d) belgijski muzeji e) kiparski muzeji f) stalne zbirke g) muzejski vodniki h) 20.st. i) 21.st. j) opisi kipov

069(493)
COBISS.SI-ID 604655

92.
        MIJN kleine paradijs = My little paradise : [Middelheimmuseum, Antwerpen, 25. 05. 2013-15. 09. 2013] / [publication coordination Sara Weyns ... [et al.] ; autors Hans Op de Beeck ... [et al.] ; translations Clement Caremans ... et al.]. - Antwerpen : Middelheimmuseum, cop. 2013. - 111 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. hol. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-90-8118-535-6
a) Altmejd, David (1974-) b) Cale, John (1942-) c) Cardiff, Janet (1959-) d) Miller, George (1960-) e) Höller, Carsten (1961-) f) Beeck, Hans Op de (1969-) g) Tayou, Pascale Marthine (1967-) h) Vranken, Leon (1975-) i) Middelheim Open Air Museum (Antwerpen) - 25. 5.-15. 9. 2013 j) sodobna umetnost k) kiparstvo na prostem l) muzeji na prostem m) kiparski muzeji n) belgijski muzeji o) intervjuji p) besedila umetnikov q) skupinske razstave r) razstavni katalogi

730(083.824)
COBISS.SI-ID 605167

93.
        MINIMAL Maximal : die Minimal Art und ihr Einfluss auf die internationale Kunst der 90er Jahre = Minimal art and its influence on international art of the 1990s / eine Ausstellung von, an exhibition by Peter Friese. - Bremen : Neues Museum Weserburg, 1998. - 381 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem., angl. in jap. - Lat. in jap. pisava. - "Catalog of an exhibition held at the Neues Museum Weserburg Bremen, Oct. 11, 1998-Jan. 3, 1999, the Kunsthalle Baden-Baden, Jan. 22-Mar. 21, 1999, and at the Centro Galego de Arte Contemporánea, Apr. 16-July, 1999" --> v kolofonu
a) minimalizem b) vplivi c) 1990-2000 d) skupinske razstave e) razstavni katalogi

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 607983

94.
MITCHELL, W. J. Thomas, 1942-
        What do pictures want? : the lives and loves of images / W. J. T. Mitchell. - Chicago : The University of Chicago Press, cop. 2005. - XXI, 380, [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0417/2004008501.html. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 0-226-53245-3 (trda vezava)
a) podoba b) teorija podobe c) mediji d) vidno zaznavanje e) vizualne komunikacije

7.01
COBISS.SI-ID 2128494

95.
MORRIS, Robert, umetnik, 1931-
        Continuous project altered daily : the writings of Robert Morris / [Robert Morris]. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press ; New York : Solomon R. Guggenheim Museum, cop. 1993. - XI, 326 str. : ilustr. ; 24 cm. - (An October book)

Avtor naveden v kolofonu. - Kazalo

ISBN 0-262-13294-X
a) Morris, Robert (1931-) b) ameriško kiparstvo c) minimalizem d) konceptualizem e) land art f) procesualna umetnost g) eseji o kiparstvu h) 1960-1980 i) besedila umetnikov j) umetniki o umetnosti k) 20.st.

730.071(73):929Morris R.
COBISS.SI-ID 69742

96.
MORRIS, Robert, umetnik, 1931-
        Recent felt pieces and drawings : 1996-1997 / Robert Morris. - Hannover : Kunstverein, 1997. - 120 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. besedilo v angl., franc. in nem. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov

ISBN 3-926820-50-0
a) Morris, Robert (1931-) b) Association L. A. C. lieu d'art contemporain (Sigean) - 29. 6.-29. 9. 1996 c) Kunstverein Hannover - 8. 2.-23. 3. 1997 d) Henry Moore Sculpture Trust (Leeds) - 22. 5.-24. 8. 1997 e) ameriško kiparstvo f) ameriška risba g) minimalizem h) kiparske postavitve i) 1996-1997 j) filc k) besedila umetnikov l) samostojne razstave m) razstavni katalogi

730.071(73):929Morris R.
COBISS.SI-ID 620783

97.
MORRIS, Robert, umetnik, 1931-
        Robert Morris : estampes et multiples 1952-1998 : catalogue raisonné / [texte] Christophe Cherix ; établi avec la collaboration de Montserrat Van Thuyne-Daniel ; contributions de, texts by Rainer Michael Mason ... [et al.]. - Genève : Cabinet des estampes ; Chatou : Centre national de l'estampe et de l'art imprimé, 1999. - 200 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v franc., delno tudi v angl. - Bibliografija: str. 138-140. - Kazalo

ISBN 2-8306-0172-6
a) Morris, Robert (1931-) b) ameriška grafika c) ameriško kiparstvo d) catalogue raisonné e) 1952-1998 f) intervjuji g) multipel

730.071(73):929Morris R.
COBISS.SI-ID 621039

98.
        MULTIPLE modernities 1905-1970 : from the collections of the National Museum of Modern Art / edited by Catherine Grenier. - Paris : Éditions du Centre Pompidou, cop. 2014. - 255 str. : ilustr. ; 28 cm

"This book was published to coincide with the exhibition "Multiple Modernities 1905-1970", presented at the Centre Pompidou from 23 October 2013 to 26 January 2015"--> v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-2-84426-653-8
a) Centre Pompidou (Pariz) - 23. 10. 2013-26. 1. 2015 b) moderna umetnost c) zgodovinski pregledi d) 1905-1970 e) zgodovina muzejskih zbirk f) francoski muzeji g) muzejske zbirke h) stalne zbirke i) izbor iz stalne zbirke j) skupinske razstave k) razstavni katalogi

73/76(083.824)"19"
COBISS.SI-ID 613615

99.
MUZEJ moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka)
        Rijeka depo : izbor iz zbirki MMSU-a = Rijeka depot : a selection from the MMSU collections / [urednica kataloga Milica Đilas ; tekst Ksenija Orelj ... [et al.] ; prijevod na engleski Andy Jelčić ; fotografije Boris Cvjetanović, Goran Vranić, Odjel dokumentacije]. - Rijeka : Muzej moderne i suvremene umjetnosti = Museum of Modern and Contemporary Art, 2012. - 64 str. : ilustr. ; 23 cm

Hrv. besedilo in prevod v angl. - 500 izv.

ISBN 978-953-6501-85-4
a) Jemec, Andrej (1934-) b) Spacal, Lojze (1907-2000) c) Muzej moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka) d) hrvaški muzeji e) muzejske zbirke f) stalne zbirke g) izbor iz stalne zbirke h) moderna umetnost i) sodobna umetnost

069
COBISS.SI-ID 53079906

100.
        MUZEJ na cesti : Moderna galerija, 23. 9.-19. 10. 2008 = Museum in the streets : Museum of Modern Art, Ljubljana, 23 September - 19 October 2008 / [urednica Tamara Soban ; besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] ; prevodi Tamara Soban, Rawley Grau ; fotografije Viktor Bernik ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija ; Berlin : Revolver, 2009 ([Ljubljana] : DTP). - 112 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 zvd. ; 67 x 96 cm

Vzpor. besedilo v slov. in angl. - Umetniki navedeni na sprednjm zavihku ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-206-074-9 (Moderna galerija)
ISBN 978-3-86895-037-3 (Revolver)
a) Barišić, Velibor b) Bašić, Ajdin c) Testen, Žiga d) Bernik, Viktor e) Cibic, Jasmina f) Fiškin, Vadim g) Habicht, Dejan h) Huzjan, Ištvan Išt i) Jaša j) Komelj, Miklavž k) Kralj, Gašper l) Lazetić, Tanja m) Lovšin, Polonca n) Planišček, Anja o) Pogačar, Tadej p) Pogačnik, Marko q) Potrč, Marjetica r) Pungerčar, Marija Mojca s) Purg, Franc t) Salecl, Renata u) Sedlaček, Sašo v) Stančič, Zora w) Stropnik, Mladen x) Špan, Nika y) Štromajer, Igor z) Tomažin, Tomaž {) Vogrinčič, Matej Andraž |) Ćosić, Vuk }) Irwin (umetniška skupina) ~) son:DA (umetniška skupina) ) Moderna galerija (Ljubljana) - 23. 9.-19. 10. 2008 ¡) site-specific art £) javni prostor ©) umetniški projekti °) mesto Â) public art Ǎ) besedila umetnikov À) opisi umetnin Á) 2008 Ã) razstavni katalogi Ä) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 245010688

101.
NARODNA galerija. Vladna umetnostna zbirka (Ljubljana)
        Umetnost za nove dni : slike iz Vladne umetnostne zbirke : [Narodna galerija, 5. marec - 29. junij 2014] / [avtor besedila Andrej Smrekar ; uredila, dokumentacija Mateja Krapež ; predgovor Barbara Jaki ; fotografski posnetki in obdelava Janko Dermastja, Bojan Salaj ; oblikovanje kataloga Ranko Novak]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 102 str. : ilustr. ; 27 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6743-42-6
a) Narodna galerija (Ljubljana) - 5. 3.-29. 6. 2014 b) jugoslovansko slikarstvo c) 1945-1983 d) slikarske zbirke e) izbor iz zbirke f) politika in likovna umetnost g) zgodovina zbirk h) razstavni katalogi i) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 272340992

102.
NEGRI, Antonio, 1933-
        The real radical? / Antonio Negri & Verina Gfader ; translated by Valentina Milan. - Ilustr. - Opombe z bibliografijo ob besedilu.

V: The Italian avant-garde / [volume editors Alex Coles and Catharine Rossi]. - Berlin : Sternberg Press, cop. 2013. - (EP ; vol. 1). - ISBN 978-3-943365-49-8. - Str. 201-219.

7.036/.038(450)(047.53)

COBISS.SI-ID 604143

103.
NEOKONSTRUKTIVISTI (umetniška skupina)
        Skupina Neokonstruktivisti : 1968-1972 : Mestna galerija, Ljubljana, 23. september - 31. oktober 1993 / [urednik kataloga Sarival Sosič ; uvod Aleksander Bassin ; teksti Stane Bernik ... [et al.] ; angleški prevod Amidas ; fotografija Stane Bernik ... et al.]. - Ljubljana : Mestna galerija, 1993 (Ljubljana : Matformat). - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., po en prispevek v hrv. in nem. - Bibliografija: str. 12. - Summary
a) Čadež, Dragica (1940-) b) Hrvacki, Drago (1936-) c) Lapajne, Tone (1933-2011) d) Tihec, Slavko (1928-1993) e) Tršar, Dušan (1937-) f) Tušek, Vinko (1936-2011) g) Neokonstruktivisti (umetniška skupina) h) Mestna galerija (Ljubljana) - 23. 9.- 31. 10. (podaljšano do 7. 11.) 1993 i) Slovenska umetnost - Neokonstruktivizem - Razstavni katalogi j) slovenska umetnost k) 1968-1972 l) neokonstruktivizem m) kiparski objekti n) minimalizem o) ponatisi starejših besedil p) skupinske razstave q) razstavni katalogi

73/76(083.824)(497.4)"1968/1972"
COBISS.SI-ID 36948992

104.
        NEW footing : eleven approaches to contemporary crafts : [a viewpoint on contemporary Kogei : Crafts Gallery, The National Museum of Modern Art, Tokyo, 15 September - 2 December 2012] / [edited by Karasawa Masahiro ... et al.]. - Tokyo : The National Museum of Modern Art, 2012. - 126 str. : ilustr. ; 27 cm

Jap. besedilo in prevod v angl. - Lat. in jap. pisava

ISBN 978-4-9902409-9-8
a) Crafts Gallery, The National Museum of Modern Art (Tokyo) - 15. 9.-2. 12. 2012 b) japonska umetna obrt c) sodobna umetna obrt d) japonska keramika e) tekstilna umetnost f) 1983-2012 g) razstavni katalogi h) skupinske razstave

73(520)(083.824)
COBISS.SI-ID 605423

105.
NOCHLIN, Linda
        Women, art and power and other essays / Linda Nochlin. - London : Thames and Hudson, 1989. - 181 str. : ilustr. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 0-500-27577-7
a) eseji o likovni umetnosti b) ženske umetnice c) feminizem in likovna umetnost d) umetnostna zgodovina e) ženska v likovni umetnosti f) ženska (motiv)

7.01
COBISS.SI-ID 21415522

106.
        NOT-quite/not-right : histories, bodies and concepts in contemporary photography : Tomaž Gregorič, Irwin, Jane Štravs, Aleksandra Vajd & Hynek Alt / [edited], essay by Marina Gržinić. - Novo mesto : Hiša fotografije = House of photography = Maison de la photographie, 2006 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - [44] str. : ilustr. ; 22 cm

Razstava "Not-quite/not-right" je bila del projekta "SPOT 2006 Conference", ki je potekal v Galeriji Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, od 15.-16. septembra 2006
a) Gregorič, Tomaž (1969-) b) Štravs, Jane (1965-) c) Vajd, Aleksandra (1971-) d) Alt, Hynek (1976-) e) Irwin (umetniška skupina) f) slovenska fotografija g) sodobna fotografija h) konceptualna fotografija i) skupinske razstave j) razstavni katalogi

77.04(083.824)(497.4)
COBISS.SI-ID 25690669

107.
OMERSA, Nikolaj
        Nikolaj Omersa : 1911-1981 : retrospektivna razstava [del 1937-1981] : Moderna galerija, Ljubljana, [od 14. I. - 14. II. 1982] / [uvod in predgovora Zoran Kržišnik, Melita Stele-Možina, Eva Gspan ; prevod v francoščino Viktor Jesenik ; življenjski podatki Melita Stele-Možina ; knjižne ilustracije, ilustracije v časopisu, seznam razstav in katalogov, literatura o umetniku Eva Gspan ; fotografije Edo Gregorič, Lado Mlekuž]. - Ljubljana : Moderna galerija, 1981 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - XX, 100 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

Besedilo v slov. in prevod v franc. - Avtorji besedil so navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 84-100
a) Omersa, Nikolaj (1911-1981) - Razstavni katalogi b) Moderna galerija (Ljubljana) - 14. 1.-14. [28.] 2. 1982 c) Umetnostna galerija (Maribor) - 9. 3.-4. 4. 1982 d) Pilonova galerija (Ajdovščina) - 23. 4.-16. 5. 1982 e) slovensko slikarstvo f) slovenska ilustracija g) 20.st. h) Neodvisni i) krajinsko slikarstvo j) portretno slikarstvo k) tihožitje l) retrospektivne razstave m) razstavni katalogi

75(497.4):929Omersa N.
COBISS.SI-ID 369672

108.
        The OXFORD history of western art / edited by Martin Kemp. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000. - XII, 564 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 540-547. - Kazalo

ISBN 0-19-860012-7
a) Irwin (umetniška skupina) b) zgodovina umetnosti c) zgodovinski pregledi d) 6.st. p.n.št.-20.st. e) kronologija

7.03(082)
COBISS.SI-ID 22235397

109.
PAVIĆEVIĆ, Svetislav
        Umetnost kao nadvremeno / Svetislav Pavićević. - Beograd : Mladost, 1978. - 301 str. ; 17 cm. - (Mala edicija ideja)

a) umetniki in družba b) umetniško delo c) filozofija umetnosti

7.01
COBISS.SI-ID 6321928

110.
PILON, Veno
        Risbe : ob 40-letnici Pilonove galerije = Drawings : at the 40th anniversary of Pilonova galerija : Ajdovščina, 26. september - 29. november 2013 / Veno Pilon ; [urednica Irene Mislej ; besedili Irene Mislej, Nataša Kovšca ; prevod v angleščino Tanja Cigoj, Jon Hatfull ; fotografije Primož Brecelj]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2013 ([Ljubljana] : Matformat). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Avtorji besedil navedeni v kolofonu
a) Pilon, Veno (1896-1970) - Razstavni katalogi b) Pilonova galerija (Ajdovščina) - 26. 9.-29. 11. 2013 c) slovenska risba d) izbor iz stalne zbirke e) 1919-1940 f) 20.st. g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

74/75(497.4):929Pilon V.
COBISS.SI-ID 515269503

111.
        PLAKATNA afera 1987 / [avtorji prispevkov Jela Krečič ... [et al.] ; prevodi povzetkov Žandi Dežman ; fotografiranje razstave Sarah Bervar]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2009 (Ljubljana : Para). - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Katalog dopolnjuje razstavo Plakatna afera, 20 let potem, ki je bila na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije od 25. maja do 25. avgusta 2007. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6665-04-9
a) Vipotnik, Matjaž (1944-) b) Novi kolektivizem (umetniška skupina) c) Neue Slowenische Kunst (umetniška skupina) d) Laibach (glasbena skupina) e) Skupina FV 112/15 f) Gledališče sester Scipion Nasice (gledališka skupina) g) Muzej novejše zgodovine (Ljubljana) - 25. 5.-25. 8. 2007 h) Politični plakati - Slovenija - 1987 - Razstavni katalogi i) slovensko grafično oblikovanje j) plakat k) politični plakat l) alternativna kultura m) politika in likovna umetnost n) Ljubljana o) 1987 p) razstavni katalogi q) skupinske razstave

766(497.4):32.019.5"1987"(083.824)
COBISS.SI-ID 245763328

112.
PLESNIČAR, Boštjan
        Prežganke : Galerija Domžale, 11.-27. oktober 2012 / Boštjan Plesničar ; [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2012 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 11.-27. 10. 2012
a) Plesničar, Boštjan (1968-) b) Galerija Domžale - 11.-27. 10. 2012 c) slovensko slikarstvo d) figuralno slikarstvo e) 2011-2012 f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

75(497.4):929Plesničar B.
COBISS.SI-ID 616687

113.
PLOTAJS, Silvester
        Silvester Plotajs Sicoe : Galerija Domžale, 14.-29. oktober 2010 / [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2010 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 14.-29. 10. 2010
a) Plotajs, Silvester (1965-) b) Galerija Domžale - 14.-29. 10. 2010 c) slovensko slikarstvo d) 2010 e) razstavne zloženke f) samostojne razstave

75(497.4):929Plotajs S.
COBISS.SI-ID 617967

114.
POGAČAR, Tadej
        P.A.R.A.S.I.T.E. public sculpture = P.A.R.A.S.I.T.E. javna skulptura / Tadej Pogačar. - Ljubljana : P.A.R.A.S.I.T.E. Institute = Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2010 ([Ljubljana] : Peklaj). - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 150 izv.
a) Pogačar, Tadej (1960-) b) slovensko kiparstvo c) kiparstvo na prostem d) public art e) javni prostor f) 1999-2008

730.071(497.4)
COBISS.SI-ID 610287

115.
POSENENSKE, Charlotte
        Charlotte Posenenske (1930-1985) : the same but different = Dasselbe anders : [John Hansard Gallery, Southampton, 25 January - 9 March 2011, Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf, 21 January - 5 March 2011] / [Texts Jessica Morgan ... et al.]. - Southampton : John Hansard Gallery, cop. 2011. - 80 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm

Vzpor. angl. in nem. besedilo

ISBN 978-0-85432-925-0
a) Posenenske, Charlotte (1930-1985) b) John Hansard Gallery (Southampton) - 25. 1.-9. 3. 2011 c) Konrad Fischer Galerie (Düsseldorf) - 21. 1.-5. 3. 2011 d) nemška umetnost e) minimalizem f) konceptualizem g) 1964-1985 h) samostoje razstave i) razstavni katalogi

7.036/.038(430):929Posenenske C.
COBISS.SI-ID 608239

116.
PUGELJ, Primož
        Iz ateljeja : Galerija Domžale, 14.-30. november 2013 / Primož Pugelj ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2013 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 14.-30. 11. 2013
a) Pugelj, Primož (1973-) b) Galerija Domžale - 14.-30. 11. 2013 c) slovensko kiparstvo d) slovenska sodobna umetnost e) figuralno kiparstvo f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

73(497.4):929Pugelj P.
COBISS.SI-ID 616175

117.
PUHAR, Janez Avguštin
        Janez Puhar (1814-1864) : dokumentarna razstava ob dvestoletnici rojstva prvega slovenskega fotografa in fotografskega izumitelja : Galerija v Prešernovi hiši v Kranju marec/april 2014 / [besedilo Damir Globočnik ; fotografija Tomaž Lauko, NMS, Arne Hodalič idr.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 31 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - Avtor besedila naveden v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 30-31

ISBN 978-961-6478-57-1
a) Puhar, Janez Avguštin (1814-1864) - Razstavni katalogi b) Galerija v Prešernovi hiši (Kranj) - marec-april 2014 c) Slovenska fotografija - Zgodovina - 19.st. - Razstavni katalogi d) slovenska fotografija e) fotografija na steklu f) heliotipija g) fotografske tehnike h) fotografski postopki i) dokumentarno gradivo j) 19.st. k) samostojne razstave l) razstavni katalogi

77.02(497.4):929Puhar J. A.
COBISS.SI-ID 272770816

118.
REBEC, Matjaž
        Phase 2 face : Galerija Domžale, 8.-31. december 2011 / Matjaž Rebec ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2011 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 8.-31. 12. 2011
a) Rebec, Matjaž (1974-) b) Galerija Domžale - 8.-31. 12. 2011 c) slovensko kiparstvo d) portretno kiparstvo e) samostojne razstave f) razstavne zloženke g) 2011

73(497.4):929Rebec M.
COBISS.SI-ID 51797346

119.
ROSKILL, Mark W., 1933-2000
        The interpretation of pictures / Mark Roskill. - Amherst : University of Massachusetts Press, 1989. - XVI, 124 str. : ilustr. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo: str. 103-120. - Kazalo

ISBN 0-87023-661-X (broš.)
ISBN 0-87023-660-1 (trda vezava)
a) interpretacija slikarstva b) eseji o slikarstvu c) metode umetnostne zgodovine d) ikonografija e) stilna obdobja

7.01
COBISS.SI-ID 618735

120.
        Die SAMMLUNG Hubert Looser im Kunsthaus Zürich = The Hubert Looser collection at Kunsthaus Zürich : [Kunsthaus Zürich, 7. Juni - 8. September 2013] / Philippe Büttner ; mit Beiträgen, with contributions by Raphaël Bouvier und, and Florian Steininger ; [Übersetzung, translation Karen Williams]. - Zürich : Kunsthaus : Scheidegger & Spiess, cop. 2013. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. nem. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-3-85881-398-5
a) Kunsthaus (Zürich) - 7. 6.-8. 9. 2013 b) abstraktni ekspresionizem c) minimalizem d) arte povera e) privatne zbirke f) stalne zbirke g) švicarski muzeji

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 606447

121.
        SCANDALOUS : a reader on art and ethics / Nina Möntmann (ed.). - Berlin : Sternberg Press ; Stockholm : The Royal Institute of Art, cop. 2013. - 178 str. : ilustr. ; 23 cm

Opombe z bibliografijo ob besedilu

ISBN 978-1-934105-87-0
a) etika b) participatorna umetnost c) public art d) kuratorstvo e) globalizacija in likovna umetnost f) intervjuji g) globalna ekonomska kriza h) eseji

7.01(082)
COBISS.SI-ID 604399

122.
        SEHNSUCHT ich / [Katalogredaktorin Günther Oberhollenzer, Viktoria Tomek ; Autoren Karlheinz Essl ... et al.]. - Klosterneuburg-Wien : Essl Museum, [2013?]. - 128 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-3-902001-77-1 (trda vezava)
a) Mušič, Zoran (1909-2005) b) Essl Museum-Kunst der Gegenwart (Klosterneuburg-Wien) - 27. 9. 2013-12. 1. 2014 c) figuralno slikarstvo d) avtoportret e) 20.st. f) 21.st. g) razstavni katalogi h) skupinske razstave

75(083.824)
COBISS.SI-ID 3244142

123.
SELVA, Giannantonio
        Giannantonio Selva : dalmatinski projekti venecijanskoga klasicističkog arhitekta = designs of the Venetian neoclassical architect Giannantonio Selva in Dalmatia / Ana Šverko ; [prijevod Graham McMaster ; kazalo Ivana Majer]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2013. - 319 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti = Studies and monographs of the Institute of Art History ; knj. = vol. 44)

Besedilo v hrv., uvod in besedilo k slikam tudi v angl. - Bibliografija: str. 276-285. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-953-78750-2-2
a) Selva, Giannantonio (1751-1819) b) beneški arhitekti c) klasicistična arhitektura d) Dalmacija e) beneška arhitektura f) 18.st. g) 19.st. h) arhitekturni projekti i) parki j) vile k) stanovanjska arhitektura

72.035.2(497.58):929Selva G.
COBISS.SI-ID 54056546

124.
SERRA, Richard, 1939-
        Richard Serra / edited by Hal Foster with Gordon Huges ; essays by Benjamin H. D. Buchloh ... [et al.]. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2000. - 205 str. : ilustr. ; 23 cm. - (October files ; 1)

Kazalo

ISBN 0-262-56130-1 (broš.)
ISBN 0-262-06214-3 (trda vezava)
a) Serra, Richard (1939-) b) ameriško kiparstvo c) kiparstvo na prostem d) eseji o kiparstvu e) intervjuji f) umetniki o umetnosti g) 20.st.

730.071(73)
COBISS.SI-ID 1497454

125.
SERRA, Richard, 1939-
        Richard Serra : Museo Nacional Reina Sofia, 28 de enero - 23 de marzo de 1992 / [diseño y dirección Fernando López Cobos ; traducción Pablo Diener ... et al.]. - Madrid : Museo Nacional Reina Sofia, cop. 1991. - 149 str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v špan. in angl. - Bibliografija: str. 111-115

ISBN 84-8026-002-5
a) Serra, Richard (1939-) b) Museo Nacional Reina Sofia (Madrid) - 28. 1.-23. 3. 1992 c) ameriško kiparstvo d) kiparstvo na prostem e) javno kiparstvo f) železo g) 20.st. h) razstavni katalogi i) samostojne razstave

730.071(73):929Serra R.
COBISS.SI-ID 612079

126.
SERRA, Richard, 1939-
        Richard Serra : sculpture 1985-1998 / [essay by Hal Foster ; interview by David Sylvester ; photographs by Dirk Reinartz ; edited by Russell Ferguson, Anthony McCall, and Clara Weyergraf-Serra]. - Los Angeles : The Museum of Contemporary Art ; Göttingen : Steidl, cop. 1998. - 240 str. : ilustr. ; 31 cm

"This publication accompanies an exhibition Richard Serra organized by Richard Koshalek and Julia Brown, presented at The Geffen Contemporary at The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 20 September 1998 - 3 January 1999"--> na vzpor. nasl. str. - Urednik in avtorji besedil navedeni na vzpor. nasl. str. - Bibliografija: str. 236-237

ISBN 0-914357-63-8 (MOCA)
ISBN 3-88243-623-9 (Steidl)
a) Serra, Richard (1939-) b) The Museum of Contemporary Art (Los Angeles) - 20. 9. 1998- 3. 1. 1999 c) ameriško kiparstvo d) kiparstvo na prostem e) eseji o kiparstvu f) intervjuji g) besedila umetnikov h) 1985-1998 i) javno kiparstvo j) opisi kipov k) železo l) kiparske postavitve m) samostojne razstave n) razstavni katalogi

730.071(73):929Serra R.
COBISS.SI-ID 13772946

127.
SERRA, Richard, 1939-
        Richard Serra : sculpture : [The Museum of Modern Art, New York, February 27 - May 13, 1986] / [text] Rosalind E. Krauss ; edited an with introduction by Laura Rosenstock ; essay by Douglas Crimp. - New York : The Museum of Modern Art, cop. 1986. - 184 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 177-179

ISBN 0-87070-590-3
a) Serra, Richard (1939-) b) The Museum of Modern Art (New York) - 27. 2.-13. 5. 1986 c) ameriško kiparstvo d) kiparstvo na prostem e) javno kiparstvo f) 20.st. g) kiparske postavitve h) eseji o kiparstvu i) kronologija j) železo k) samostojne razstave l) razstavni katalogi

730.071(73):929Serra R.
COBISS.SI-ID 611823

128.
SERRA, Richard, 1939-
        Richard Serra : das druckgraphische Werk 1972-1988 : prints - a catalogue raisonneé 1972-1988 / Text Richard Hoppe-Sailer ; [Übersetzung, translation Mark Demming]. - Bochum : Galerie für Film, Foto, Neue Konkrete Kunst und Video, cop. 1988. - 63 str. : ilustr. ; 28 cm

Potujoča razstava po evropskih muzejih, ki je trajala od leta 1988 do leta 1990

ISBN 3-923791-13-5
a) Serra, Richard (1939-) b) ameriško kiparstvo c) ameriška grafika d) 1972-1988 e) samostojne razstave f) razstavni katalogi

75.071(73):929Serra R.
COBISS.SI-ID 612335

129.
SERRA, Richard, 1939-
        Writings / interviews / Richard Serra. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1994. - IX, 280 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 0-226-74880-4 (broš.)
ISBN 0-226-74879-0 (trda vezava)
a) Serra, Richard (1939-) b) ameriško kiparstvo c) 20.st. d) umetniki o umetnosti e) besedila umetnikov f) intervjuji

730.071(73)
COBISS.SI-ID 100718

130.
        SHARING is caring : openness and sharing in the cultural heritage sector / editor Merete Sanderhoff ; contributors Michael Peter Edson ... [et al.] ; [translations René Lauritsen ... et al.]. - Copenhagen : Statens Museum for Kunst, 2014. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliogafija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-87-92023-62-9
a) kulturna dediščina b) digitalizacija kulturne dediščine c) digitalni mediji d) spletne strani muzejev e) digitalni muzeji f) digitalne zbirke g) muzejske zbirke h) muzejski obiskovalci i) avtorske pravice j) Europeana k) zborniki

069(082)
COBISS.SI-ID 620527

131.
SHERMAN, Cindy, 1954-
        Cindy Sherman : untitled horrors / [editor Lena Essling ; translation Gabriella Berggren ... et al.]. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2013. - 231 str. : ilustr. ; 28 cm

O umetnici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-3-906574-88-2 (Kunsthaus Zürich, English)
ISBN 978-3-906574-87-5 (Kunsthaus Zürich, German)
ISBN 978-3-7757-3487-5 (Cantz, English)
ISBN 978-3-7757-3486-8 (Cantz, German)
a) Sherman, Cindy (1954-) b) Astrup Fearnley Museet (Oslo) - 4. 5.-22. 9. 2013 c) Moderna Museet (Stockholm) - 19. 10. 2013-19. 1. 2014 d) Kunsthaus (Zürich) - 6. 6.-14. 9. 2014 e) ameriška fotografija f) konceptualna fotografija g) ženske umetnice h) ženska (motiv) i) identiteta j) feminizem in likovna umetnost k) 1975-2012 l) samostojne razstave m) razstavni katalogi

77-051(73):929Sherman C.
COBISS.SI-ID 602095

132.
SHERMAN, Cindy, 1954-
        Cindy Sherman : the complete untitled film stills / [text and photographs] Cindy Sherman ; edited by David Frankel. - New York : The Museum of Modern Art, cop. 2003. - 164 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-87070-507-5
a) Sherman, Cindy (1954-) b) ameriška fotografija c) filmski prizori d) črno-bela fotografija e) 1977-1980 f) ženska (motiv) g) besedila umetnikov

77-051(73):929 Sherman C.
COBISS.SI-ID 602351

133.
SKUŠEK, Nataša
        Pri Zlatem stegnu : Festen!! : Galerija Domžale, 12.-30. december 2013 / Nataša in Katja Skušek ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2013 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 12.-30. 12. 2013
a) Skušek, Nataša (1967-) b) Skušek, Katja (1977-) c) Galerija Domžale - 12.-30. 12. 2013 d) umetniški projekti e) slovenska sodobna umetnost f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

7.036/.038(497.4)
COBISS.SI-ID 616431

134.
SLAK, Jože, 1951-
        Koprene videza : Galerija Domžale, 6.-22. februar 2014 / Jože Slak - Đoka ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2014 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 6.-22. 2. 2014
a) Slak, Jože (1951-) b) Galerija Domžale - 6.-22. 2. 2014 c) slovensko slikarstvo d) slovenska sodobna umetnost e) 2008-2013 f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

75(497.4):929Slak J.
COBISS.SI-ID 614639

135.
SLEJKO, Nina
        Obupius odnehavius : [eden manj znanih grških mitov] : Galerija Domžale, 13.-29. marec 2014 / Nina Slejko Blom ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2014 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 13.-29. 3. 2014
a) Slejko Blom, Nina (1982-) b) Galerija Domžale - 13.-29. 3. 2014 c) slovensko slikarstvo d) slovenska sodobna umetnost e) 2011-2014 f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

75(497.4):929Slejko N.
COBISS.SI-ID 614895

136.
SMALL but dangers (umetniška skupina)
        Small but dangers : Galerija Domžale, 8.-24. november 2012 / [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2012 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 8.-24. 11. 2012
a) Rojc, Mateja (1977-) b) Hudolin, Simon (1077-) c) Small but dangers (umetniška skupina) d) Galerija Domžale - 8.-24. 11. 2012 e) slovensko slikarstvo f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

75(497.4)(083.824)
COBISS.SI-ID 619503

137.
        SODOBNO hrvaško kiparstvo = Suvremeno hrvatsko kiparstvo : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič, 29. junij - 29. avgust 2010, 29. lipnja - 29. kolovoza 2010 / [uvod in koncepcija razstave Jasminka Poklečki Stošić ; prevod v slovenščino Lenga Kuliš]. - [Zagreb] : Ministrstvo za kulturo Republike Hrvaške = Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2010. - 104 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v hrv. in prevod v slov.

ISBN 978-953-6240-96-8
a) Galerija Jakopič (Ljubljana) - 29. 6.-29. 8. 2010 b) hrvaško kiparstvo c) sodobno kiparstvo d) kiparstvo na prostem e) razstavni katalogi f) skupinske razstave

730(497.5)
COBISS.SI-ID 512847402

138.
STAGLIČIĆ, Marija
        Graditeljstvo Zadra od klasicizma do secesije / Marija Stagličić ; [prijevod sažetka na engleski Marija Stagličić ; na talijanski Srećko Jurišić]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2013. - 249 str., [1] večkrat prepognjen list z zvd. : ilustr., načrti, zvd. ; 24 cm. - (Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti ; knj. 45)

Bibliografija: str. 240-242. - Kazali. - Sažetak ; Summary ; Riassunto

ISBN 978-953-6106-97-4
a) Zadar b) hrvaška arhitektura c) klasicistična arhitektura d) historicizem e) secesijska arhitektura f) urbanizem g) Dalmacija h) arhitekturna dediščina i) vile j) palače k) stanovanjska arhitektura l) stavbe m) načrti mest n) javna arhitektura o) kronologija p) 19.st.

72.035(497.5Zadar)
COBISS.SI-ID 54061666

139.
STEPANČIČ, Lilijana
        Popis : estetski konteksti osnutka plakata NK za dan mladosti 1987 / Lilijana Stepančič. - Ilustr. - Opombe z bibliografijo ob besedilu.

V: Plakatna afera 1987 / [avtorji prispevkov Jela Krečič ... [et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2009. - ISBN 978-961-6665-04-9. - Str. 33-55.

766(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 613871

140.
STJEPIČ, Vlado
        Risbolov : Galerija Domžale,13.-29. oktober 2011 / Vlado Stjepić ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2011 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 13.-29. 10. 2011
a) Stjepić, Vlado (1958-) b) Galerija Domžale - 13.-29. 10. 2011 c) slikarstvo d) samostojne razstave e) razstavne zloženke

75(497.4):929Stjepić V.
COBISS.SI-ID 51796578

141.
STRMAN, Božidar
        Božidar Strman - Mišo : risbe in grafike = drawings and prints : Galerija Miklova hiša, Ribnica, 16. april - 18. maj 2014, 16 April - 18 May 2014 / [besedilo, dokumentacija] Marjana Dolšina ; [angleški prevod Alenka Klemenc, Branka Klemenc]. - Ribnica : Rokodelski center, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 38 str. : ilustr. ; 26 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 8

ISBN 978-961-93468-3-9
a) Strman, Božidar (1949-) b) Galerija Miklova hiša (Ribnica) - 16. 4.-18. 5. 2014 c) slovenska grafika d) slovenska ilustracija e) slovenska risba f) knjižna ilustracija g) 1993-2013 h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

75(497.4):929Strman B.
COBISS.SI-ID 273147904

142.
        Das SZENISCHE Auge : bildende Kunst und Theater : Klaus vom Bruch ... [et al.] : [eine Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen] / [Katalog Wolfgang Storch ; Konzeption Wolfgang Storch mit Antje von Graevenitz, Michael Freitag]. - [Stuttgart] : Ifa, Institut für Auslandsbeziehungen, cop. 1996. - 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji besedil navedeni v kolofonu
a) gledališče b) gledališka scenografija c) gledališka kostumografija d) 1945-1996 e) intervjuji f) razstavni katalogi g) skupinske razstave

792.021/.023
COBISS.SI-ID 610543

143.
ŠPRAH, Andrej
        Neuklonljivost vizije : politični dokumentarni film po drugi svetovni vojni / Andrej Šprah. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2013 ([Ljubljana] : Matformat). - 284 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kino-raziskave)

400 izv. - Bibliografske opombe pod tekstom. - Bibliografija: str. 263-268. - Kazala

ISBN 978-961-6417-85-3
a) Politični film - 1945- b) Dokumentarni film - 1945- c) film d) teorija filma e) dokumentarni film f) politični film g) eseji o filmu h) 1945-1980

791.229.2:32
COBISS.SI-ID 271197696

144.
ŠTRUKELJ, Miha, 1973-
        Miha Štrukelj / [uredila Alenka Gregorič ; besedila Alenka Gregorič ... [et al.] ; prevodi U.T.A. prevajanje ; fotografije Ivian Kan Mujezinović, Dejan Habicht, Fotosoesin.com]. - Ljubljana : Galerija Škuc ; Wien : Hilger Contemporary, 2007 ([Ljubljana] : Formatisk). - 23, [13] str., [31] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., angl. in nem. - 500 izv. - Bibliografija: str. 12-13

ISBN 978-961-6085-86-1 (ŠKUC)
a) Štrukelj, Miha (1973-) - Razstavni katalogi b) slovensko slikarstvo c) 2004-2007 d) samostojne razstave e) razstavni katalogi

73/76(497.4):929Štrukelj M.
COBISS.SI-ID 233486336

145.
ŠUŠTAR, Maruša
        Slike : Galerija Domžale, 9.-25. januar 2014 / Maruša Šuštar ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2014 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 9.-25. 1. 2014
a) Šuštar, Maruša (1977-) b) Galerija Domžale - 9.-25. 1. 2014 c) slovensko slikarstvo d) slovenska sodobna umetnost e) 2010-2013 f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

75(497.4):929Šuštar M.
COBISS.SI-ID 614383

146.
ŠUTEJ, Miroslav, 1936-2005
        Šutej : retrospektiva = a retrospective : Muzej suvremene umjetnosti, 29. 6. - 3. 11. 2013 / Miroslav Šutej ; [urednica Snježana Pintarić ; tekstovi Snježana Pintarić ... [et al.] ; prijevod Andy Jelčić ... et al.]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, [2013?]. - 209 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v hrv. in angl. - Bibliografija: str. 126-131

ISBN 978-953-761-554-3
a) Šutej, Miroslav (1936-2005) b) Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb) - 29. 6.-3. 11. 2013 c) hrvaško slikarstvo d) hrvaška grafika e) 20.st. f) retrospektivne razstave g) razstavni katalogi

75(497.5):929Šutej M.
COBISS.SI-ID 614127

147.
ŠVIGELJ, Mitja
        Ing. arch. Mitja Švigelj : razstava del : olja, pokrajine, figuralne kompozicije in portreji, plastike in rizbe [sic] : Ljubljana, 11. do 25. februarja 1940, Jakopičev paviljon. - [S. l. : s. n.], [1940?]. - [56] str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Katalog
a) Švigelj, Mitja b) Jakopičev paviljon (Ljubljana) - 11.-25. 2. 1940 c) slovenska umetnost d) 1935-1940 e) razstavni katalogi f) samostojne razstave

75(497.4):929Švigelj M.
COBISS.SI-ID 5346144

148.
        T-HT nagrada[at]msu.hr = T-HT award[at]msu.hr / [urednica Snježana Pintarić ; tekstovi Snježana Pintarić, Maja Weber, Iva Rada Janković ; prijevod Andy Jelčić ; fotografije Zoran Alajbeg ... et al.]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2013. - [308] str. : ilustr. ; 28 cm

Hrv. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-953-7615-58-1
a) hrvaška umetnost b) nagrade c) sodobna umetnost d) 2007-2011

7.038(497.5)
COBISS.SI-ID 622063

149.
TAVČAR, Lidija
        Odsotnost/prisotnost likovnih ustvarjalk v leksikonih in enciklopedijah / Lidija Tavčar ; [spremna beseda Barbara Jaki]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 116 str. ; 24 cm + [1] zganj. f. pril.

700 izv. - Spremna beseda / Barbara Jaki: str. 5-6

ISBN 961-6029-83-5
ISBN 978-961-6029-83-4
a) Slovenske slikarke - Leksikoni b) slovensko slikarstvo c) ženske umetnice d) umetnostna zgodovina

75.071.1-055.2(497.4)(031)
COBISS.SI-ID 230724352

150.
TEIGE, Karel
        Vašar umetnosti / Karel Tajge ; [izbor, prevod i predgovor Aleksandar Ilić]. - Beograd : Mladost, 1977. - XVI, 384 str. : avtorj. portr. ; 17 cm. - (Mala edicija ideja)

[Predgovor] / Aleksandar Ilić: str. V-XVII. - Izbrana bibliografija: str. 373-378. - Kazalo
a) položaj umetnikov b) umetniki in družba c) moderna umetnost d) moderno slikarstvo e) politika in likovna umetnost f) socializem g) poetizem h) konstruktivizem i) konstruktivistična tipografija j) realizem k) eseji o fotografiji l) eseji o filmu m) fotomontaža n) biobibliografije

7.01
COBISS.SI-ID 10515713

151.
TILLMANS, Wolfgang, 1968-
        If one thing matters, everything matters : [Tate Britain, London, 6 June - 5 September 2003] / Wolfgang Tillmans. - London : Tate Publishing, 2003. - 310 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 1-85437-485-0
a) Tillmans, Wolfgang (1968-) b) nemška fotografija c) sodobna fotografija d) intervjuji e) razstavni katalogi f) samostojne razstave

77-051(430)
COBISS.SI-ID 512370303

152.
TILLMANS, Wolfgang, 1968-
        [Wolfgang Tillmans : Moderna Museet, Stockholm, 06.10.2012 - 20.01.2013, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, K21 Ständehaus, 02.03.2013 - 07.07.2013] / [edited and designed by Wolfgang Tillmans]. - Stockholm : Moderna Museet ; Düsseldorf : Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, cop. 2012. - [240] str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena v kolofonu. - Na sprednjem ov. navedeni naslovi fotografij v katalogu

ISBN 978-394-17732-0-2 (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21)
ISBN 978-86243-46-3 ! (Moderna Museet)
a) Tillmans, Wolfgang (1968-) b) Moderna Museet (Stockholm) - 6. 10. 2012-20. 1. 2013 c) Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus (Düsseldorf) - 2. 3.-7. 7. 2013 d) nemška fotografija e) sodobna fotografija f) knjige umetnikov g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

77-051(430)
COBISS.SI-ID 609519

153.
TISDALL, Caroline
        Futurism / Caroline Tisdall, Angelo Bozzolla. - Reprint. - London : Thames and Hudson, 1992. - 216 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

Bibliografija: str. 210. - Kazalo

ISBN 0-500-20159-5
a) italijanski futurizem b) 20.st. c) književnost d) gledališče e) glasba f) futuristični film g) futuristična arhitektura h) fašizem in futurizem i) umetniške revije j) dinamizem

7.037.3(37)
COBISS.SI-ID 9742751

154.
        TRANSFORM : BildObjektSkulptur im 20. Jahrhundert : Kunstmuseum und Kunsthalle Basel, 14. Juni bis 27. September 1992 / [Katalog herausgegeben von Theodora Vischer]. - Basel : Kunstmuseum : Kunsthalle, cop. 1992. - 223 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 3-7204-0072-7
a) Kunstmuseum (Basel) - 14. 6.-27. 9. 1992 b) Kunsthalle (Basel) - 14. 6.-27. 9. 1992 c) slikarstvo d) kiparstvo e) objekti f) 20.st. g) skupinske razstave h) razstavni katalogi

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 983918

155.
TURK, Mojca, 1954-
        Oblikovanje za muzeje : razstava, 6. marec - 4. april 2014 = Designing for museums : exhibition, 6 March - 4 April 2014 / Mojca Turk ; [besedila Bojana Rogelj Škafar ... [et al.] ; uredila Nina Zdravič Polič ; fotografije Blaž Zupančič ... [et al.] ; prevodi David Limon]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = The Slovene Ethnographic museum, 2014 (Žirovnica : Medium). - [32] str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. in prevod v angl. - Avtorice besedil navedene v kolofonu

ISBN 978-961-6388-39-9
a) Turk, Mojca (1954-) b) Slovenski etnografski muzej (Ljubljana) - 6. 3.-4. 4. 2014 c) Muzeji - Grafično oblikovanje - Razstavni katalogi d) slovenski oblikovalci e) celostne grafične podobe f) postavitve razstav g) slovenski muzeji h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

766:659.122(083.824)
069(497.451.1)
COBISS.SI-ID 272597504

156.
TUTTA, Klavdij
        Žuborenje barve : Galerija Domžale, 4.-19. 2. 2010 / Klavdij Tutta ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2010. - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 4.-19. 2. 2010
a) Tutta, Klavdij (1958-) b) Galerija Domžale - 4.-19. 2. 2010 c) slovensko slikarstvo d) samostojne razstave e) razstavne zloženke f) 2009

75(497.4):929Tutta K.
COBISS.SI-ID 617711

157.
USENIK, Milena
        Metamorfoze barve : Galerija Domžale, 10.-25. februar 2011 / Milena Usenik ; [besedilo Vasja Nagy]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2011 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 10.-25. 2. 2011
a) Usenik, Milena (1934-) b) Galerija Domžale - 10.-25. 2. 2011 c) slovensko slikarstvo d) 2010 e) razstavne zloženke f) samostojne razstave

75(497.4):929Usenik M.
COBISS.SI-ID 616943

158.
        VMESNA postaja = Stopover : 1 : 1 : [Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana, 17. 10. 2013-12. 1. 2014, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, 17 October 2013-12 January 2014] / [besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] ; prevodi Tamara Soban, Rawley Grau ; urednica Tamara Soban ; fotografije Dejan Habicht, Matija Pavlovec, Marija Mojca Pungerčar]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 123 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. in angl. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Avtorji besedil navedeni v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-206-106-7
a) Barši, Jože (1955-) b) Peljhan, Marko (1969-) c) Pogačar, Tadej (1960-) d) Potrč, Marjetica (1953-) e) Pungerčar, Marija Mojca (1964-) f) Štromajer, Igor (1967-) g) Šušteršič, Apolonija (1965-) h) Turšič, Miha (1975-) i) Živadinov, Dragan (1960-) j) Zupančič, Dunja (1963-) k) Kranjec, Žiga l) Irwin (umetniška skupina) m) Janša Janša Janša (umetniška skupina) n) Muzej sodobne umetnosti Metelkova (Ljubljana) - 17. 10. 2013-12. 1. 2014 o) sodobna umetnost p) umetniške prakse q) umetniška produkcija r) institucije umetnosti s) kritika institucij t) besedila umetnikov u) umetniki o umetnosti v) skupinske razstave w) razstavni katalogi

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 272973568

159.
VOJSKA, Žiga
        Kipi : Galerija Domžale, 10.-26. april 2014 / Žiga Vojska ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2014 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 43 x 32 cm, zložena na 16 x 11 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 10.-26. 4. 2014
a) Vojska, Žiga (1976-) b) Galerija Domžale - 10.-26. 4. 2014 c) slovensko kiparstvo d) slovenska sodobna umetnost e) figuralno kiparstvo f) razstavne zloženke g) samostojne razstave

73(497.4):929Vojska Ž.
COBISS.SI-ID 615151

160.
WEINBERGER, Uroš, 1975-
        Generation Z : Galerija Domžale,12.-28. januar 2012 / Uroš Weinberger ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2012 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 12.-28. 1. 2012
a) Weinberger, Uroš (1975-) b) Galerija Domžale - 12.-28. 1. 2012 c) slovensko slikarstvo d) 2009-2011 e) razstavne zloženke f) samostojne razstave

75(497.4):929Weinberger U.
COBISS.SI-ID 51798370

161.
WINOGRAND, Garry
        Garry Winogrand / edited by Leo Rubinfien ; with contributions by Sarah Greenough ... [et al.]. - San Francisco : San Francisco Museum of Modern Art ; New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, cop. 2013. - 463 str. : ilustr. ; 30 cm

"Catalog of an exhibition held at San Francisco Museum of Modern Art, March 9-June 2, 2013; The National Gallery of Art, Washington, D.C., March 2-June 8, 2014; The Metropolitan Museum of Art, New York, June 27-September 21, 2014; Musee du Jeu de Paume, Paris, October 14, 2014-January 25, 2015 and Fundacion MAPFRE, Madrid, March 3-May 10, 2015"--> v kolofonu. - "Widely regarded as one of the most important photographers of the 20th century, Garry Winogrand (1928-1984) did much of his best-known work in Manhattan during the 1960s, becoming an epic chronicler of that tumultuous decade. But Winogrand was also an avid traveler and roamed extensively around the United States, bringing exquisite work out of nearly every region of the country.This landmark retrospective catalogue looks at the full sweep of Winogrand's exceptional career. Drawing from his enormous output, which at the time of his death included thousands of rolls of undeveloped film and unpublished contact sheets, the book will serve as the most substantial compendium of Winogrand's work to date. Lavishly illustrated with both iconic images and photographs that have never been seen before now, and featuring essays by leading scholars of American photography, Garry Winogrand presents a vivid portrait of an artist who unflinchingly captured America's swings between optimism and upheaval in the postwar era. Featuring essays by leading writers on American photography, this catalogue brings together Garry Winogrand's most iconic images with newly printed photographs from his archive of early and late work, revealing the full sweep of his exceptional career"--> na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 434-441. - Kazalo

ISBN 978-0-300-19177-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-918471-90-1 (broš.)
a) Winogrand, Garry (1928-1984) b) San Francisco Museum of Modern Art - 9. 3.-2. 6. 2013 c) ameriška fotografija d) vsakdanje življenje (motiv) e) Amerika f) New York g) 20.st. h) dokumentarna fotografija i) eseji o fotografiji j) retrospektivne razstave k) razstavni katalogi

77-051(73):929Winogrand G.
COBISS.SI-ID 613103

162.
WINOGRAND, Garry
        Winogrand : figments from the real world : [The Museum of Modern Art, New York, May 11 - August 16, 1988] / [text] John Szarkowski. - New York : The Museum of Modern Art, cop. 1988. - 260 str. : ilustr. ; 26 x 29 cm. - (Springs Industries series on the art of photography)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 255-257

ISBN 0-87070-640-1 ! (broš.)
ISBN 0-87070-640-3 (trda vezava)
a) Winogrand, Garry (1928-1984) b) The Museum of Modern Art (New York) - 11. 5.-16. 8. 1988 c) ameriška fotografija d) Amerika e) vsakdanje življenje (motiv) f) dokumentarna fotografija g) eseji o fotografiji h) 20.st. i) razstavni katalogi j) samostojne razstave

77-051(73):929Winogrand G.
COBISS.SI-ID 3118083

163.
        ZABAVAJ me = Amuse me : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, Ljubljana, 27. 6.-22. 9. 2013 / [urednica kataloga Alenka Gregorič ; besedila Barbara Borčić, Alenka Gregorič ; angleški prevodi Tamara Soban ; fotografije Matevž Paternoster, umetniki]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2013 (Ljubljana : Formatisk). - 151 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6587-93-8
a) Domanović, Aleksandra b) Fast, Omer c) Fiškin, Vadim d) Martinis, Dalibor e) Ben-Ner, Guy f) Paik, Nam June g) Petrović, Ivan h) Sekulić, Dubravka i) Serra, Richard j) Štrukelj, Miha k) Viola, Bill l) Mestna galerija (Ljubljana) - 27. 6.-22. 9. 2013 m) televizija in likovna umetnost n) video umetnost o) video instalacije p) interaktivna umetnost q) propagandna sporočila r) gledalec in televizija s) vidno zaznavanje t) 1973-2013 u) skupinske razstave v) razstavni katalogi

7.038.53:791(083.824)
COBISS.SI-ID 271750912

164.
ZAJEC, Edward
        Umetnik in računalnik : od začetkov do sedanjosti = The artist and the computer : from the beginnings to the present / Edvard Zajec ; [uredila Breda Škrjanec ; besedila Petja Grafenauer Krnc ... [et al.] ; prevodi Arven-Šakti Kralj Szomi, Juta Žuraj, Mark Brady ; dokumentacija Breda Škrjanec, Edvard Zajec ; fotografija Studio Grad, Edvard Zajec]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2007 (Postojna : Čukgraf). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 500 izv. - Bibliografija: str. 165-166, 172-173

ISBN 978-961-6229-20-3
a) Zajec, Edward (1938-) - Razstavni katalogi b) Mednarodni grafični likovni center (Ljubljana) - 15. 11. 2007-13. 1. 2008 c) računalniška umetnost d) računalniška grafika e) intervjuji f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

7(497.4):929Zajec E.
7.028.53:004(083.824)
COBISS.SI-ID 235777792

165.
ŽBONA, Tilen
        Light over = Kaplja čez rob : Galerija Domžale, 10.-26. november 2011 / Tilen Žbona ; [besedilo Mojca Grmek]. - Domžale : Kulturni dom Franca Bernika, 2011 ([Kranj] : Jagraf). - 1 zloženka : ilustr. ; 21 x 45 cm, zložena na 21 x 15 cm

Zloženka z vabilom na razstavo: Galerija Domžale, 10.-26. 11. 2011
a) Žbona, Tilen (1976-) b) Galerija Domžale - 10.-26. 11. 2011 c) slovenska sodobna umetnost d) samostojne razstave e) razstavne zloženke

75(497.4):929Žbona T.
COBISS.SI-ID 51797858


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO