COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
AGAMBEN, Giorgio
        Izjemno stanje : Homo sacer II, 1 / Giorgio Agamben ; [strokovni pregled Jelica Šumič Riha] ; prevod [in opombe] Mojca Mihelič ; [imensko in stvarno kazalo Magdalena Stanimirović]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Begunje : Cicero). - 158 str. ; 22 cm. - (Zbirka Philosophica. Prizma / Filozofski inštitut ZRC SAZU, ISSN 2232-3015)

Prevod dela: Stato di eccezione. - 400 izv. - Bibliografija: str. 141-145. - Izbrana bibliografija knjižnih del Giorgia Agambena / str. 147-148. - Kazali

ISBN 978-961-254-643-4
a) Filozofija kulture b) Filozofija politike c) filozofija politike d) pravo e) nasilje

130.2
1Agamben G.
321.01:1
COBISS.SI-ID 269316352

2.
BAKKER, Gijs
        De show van Gijs + Emmy : mode- en sieraadontwerpen Gijs Bakker + Emmy van Leersum : 1967-1972 = The Gijs + Emmy spectacle : fashion and jewelry design Gijs Bakker + Emmy van Leersum : 1967-1972 / [text] Marjan Boot ; film Lex Reitsma. - Rotterdam : nai010, cop. 2014. - 173 str. : ilustr. ; 19 cm + 1 DVD. - (Premsela design stories ; 6)

Vzpor. besedilo v niz. in angl. - "Catalog of an exhibition held at the Stedelijk Museum Amsterdam, February 22-August 24, 2014"--> v kolofonu. - "Gijs Bakker and Emmy van Leersum are internationally recognized as pioneers in their field of modern jewellery design. They were the first to make minimal jewellery out of unorthodox materials, such as aluminium and Plexiglas. The pair set off a real revolution in jewellery design in the 1960s. In this book The Gijs + Emmy Spectacle. Fashion and Jewelry Design by Gijs Bakker and Emmy van Leersum, 1967-1972, the focus is on the early, collective work of the artist duo (1967-1972). This work does not limit itself to jewellery, but also moves into the realms of fashion, design and art. On 12 May 1967, Gijs and Emmy presented their vision in a spectacular show in the Stedelijk Museum. This show, with its futuristic clothing and large aluminium neck bands, styling of the models, spotlights and electronic music, placed them in the vanguard of modern youth culture in one fell swoop. Author Marjan Boot and filmmaker Lex Reitsma have reconstructed this sensational fashion show from 1967, which meant the international breakthrough for Gijs and Emmy"--> na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 165-167

ISBN 978-94-6208-123-9
a) Bakker, Gijs (1942-) b) Leersum, Emmy van (1930-) c) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 22. 2.-22. 8. 2014 d) modno oblikovanje e) nakit f) okrasni kamni g) unikatno oblikovanje h) nizozemsko oblikovanje i) modne revije j) šestdeseta leta 20.st. k) sedemdeseta leta 20.st. l) samostojne razstave m) razstavni katalogi

7.05:62(492)
COBISS.SI-ID 660463

3.
BERLIN Biennale (8 ; 2014 ; Berlin)
        8. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst = 8th Berlin Biennale for contemporary art / kuratiert von, curated by Juan A. Gaitán. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2014. - 235 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. nem. in angl. besedilo. - "Catalogue accompanies 8th Berlin Biennale for contemporary art, held 29 May - 3 August 2014, Berlin"--> v kolofonu

ISBN 978-3-7757-3840-8
a) Staatliche Museen zu Berlin (Berlin) - 29. 5.-3. 8. 2014 b) KW Institute for Contemporary Art (Berlin) - 29. 5.-3. 8. 2014 c) bienale d) Berlin e) 2014 f) sodobna umetnost g) besedila umetnikov

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 661999

4.
BRANDT, Bill
        Bill Brandt : shadow and light / [text] Sarah Hermanson Meister. - London : Thames & Hudson, 2013. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

"Published in conjunction with the exhibition "Bill Brandt: Shadow and Light," held March 6-August 12, 2013 at The Museum of Modern Art, New York"--> v kolofonu. - Bibliografija: str. 206-207

ISBN 978-0-500-54424-2
a) Brandt, Bill (1904-1983) b) The Museum of Modern Art (New York) - 6. 3.-12. 8. 2013 c) angleška fotografija d) fotoreporterska fotografija e) 20.st. f) krajinska fotografija g) ženski akt h) portretna fotografija i) fotografske tehnike j) črno-bela fotografija k) London l) samostojne razstave m) razstavni katalogi

77-051(420):929Brandt B.
COBISS.SI-ID 652527

5.
CANOGAR, Rafael
        La abstraccioón de Rafael Canogar : Instituto Valenciano de Arte Moderno, 14 noviembre 2013-2 febrero 2014 / [[text] Consuelo Císcar Casabán ... et al.]. - Valencia : IVAM Institut Valencià d'Art Modern, cop. 2013. - 137 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v špan. in katal. prevod

ISBN 978-84-482-5874-0
a) Canogar, Rafael (1935-) b) IVAM Institut Valencià d'Art Modern (Valencia) - 14. 11. 2013-2. 2. 2014 c) špansko slikarstvo d) abstraktno slikarstvo e) 20.st. f) 21.st. g) razstavni katalogi h) samostojne razstave

75.071(460)Canogar R.
COBISS.SI-ID 658671

6.
CIGLENEČKI, Marjeta
        Vurnikova kolonija v Mariboru / Marjeta Ciglenečki. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 57 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 9)

400 izv. - Bibliografija: str. 55-57

ISBN 978-961-254-710-3
a) Vurnik, Ivan (1884-1971) b) Maribor - Bivalna arhitektura - 19-20.st. c) slovenska arhitektura d) stanovanjska arhitektura e) Maribor f) 1928

728(497.4Maribor)"18/19"
COBISS.SI-ID 274574080

7.
        CIUHA, Šubic, Vidic : [Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, Kranj, 4. 7.-september 2014] / [besedilo in biografije Breda Ilich Klančnik ; fotografije Fotoarhiv Moderne galerije Ljubljana ... et al.]. - Kranj : Zavod za turizem, 2014 ([Zgornje Bitnje] : Košir). - [12] str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Avtorica navedena v kolofonu. - Biografije umetnikov: str. [6-11]. - 300 izv.
a) Ciuha, Jože (1924-) b) Šubic, Ive (1922-1989) c) Vidic, Janez (1923-1996) d) Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost (Kranj) - 4. 7.-september 2014 e) slovensko slikarstvo f) umetniki in njihovi sodobniki g) 20.st. h) skupinske razstave i) razstavni katalogi

75(497.4)
COBISS.SI-ID 655087

8.
        COLECCIÓN IVAM : XXV aniversario : [Institut Valencià d'Art Modern, 18 febrero-4 mayo 2014 ] / [comisario Francisco Jarauta]. - Valencia : Institut Valencià d'Art Modern, cop. 2014. - 434 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v špan. in prevod v angl. in katal. - Drugi dodatek k nasl. in urednik navedena na vzpor. nasl. str. - Kazalo

ISBN 978-84-482-5904-4
a) Institut Valencià d'Art Modern (Valencia) - 18. 2.-4. 5. 2014 b) španski muzeji c) stalne zbirke d) muzejske zbirke e) 20.st. f) slikarstvo g) kiparstvo h) fotografija i) grafika j) kronologija razstav k) 1989-2013

069(460)
COBISS.SI-ID 658927

9.
DECTER, Joshua
        Exhibition as social intervention : "culture in action" 1993 / Joshua Decter and Helmut Draxler ; with additional essays by Hafbór Yngvason ... [et al.]. - London : Afterall, 2014. - 224 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Exhibition histories)

O avtorjih: str. 214-217. - Bibliografija: str. 218-219. - Kazalo

ISBN 978-3-86335-448-0 (Koenig Books)
ISBN 978-1-84638-138-X ! (Afterall Books)
a) sodobna umetnost b) Chicago c) 1993 d) intervjuji e) odzivi na razstave f) postavitve razstav g) participatorna umetnost h) social practice art i) public art j) umetniški projekti

7.036/.038
COBISS.SI-ID 662255

10.
DELIMAR, Vlasta
        Vlasta Delimar : to sam ja = this is I : retrospektivna izložba 1979. - 2014. = retrospective exhibition 1979 - 2014 / [urednica, editor Martina Munivrana ; autori tekstova, authors of texts Vlasta Delimar ... [et al.] ; prijevod na engleski, English translation Mirta Jurilj ; prijevod na hrvatski, Croatian translation Ivana Krencer, Mirta Jurilj]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti = Museum of Contemporary Art : Domino, 2014. - 400 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Vzpor. besedilo v hrv. in angl. - Biografija: str. 7-35. - Bibliografija: str. 391-393

ISBN 978-953-7615-65-9
a) Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb) - 15. 5.-24. 8. 2014 b) hrvaška umetnost c) performance art d) happening e) body art f) ženske umetnice g) instalacije h) besedila umetnikov i) retrospektivne razstave j) razstavni katalogi

7.036/.038(497.5):929Delimar V.
COBISS.SI-ID 37129773

11.
DEWDNEY, Andrew
        Post-critical museology : theory and practice in the art museum / Andrew Dewdney, David Dibosa and Victoria Walsh. - London ; New York : Routledge, 2013. - XI, 270 str. : ilustr. ; 24 cm

"Post Critical Museology examines the current status of learning and knowledge practices in the art museum and investigates how to understand the challenges presented by the visual cultures of global migration and new media. Locating its critique in a constructive relationship to international progressive museological thinking and practice, the book calls for a new alignment in what it announces as post-critical museology that is committed to rethinking what an art museum in the twenty-first century could be, as well as what knowledge and understanding its future practitioners might mobilize in a rapidly changing social and cultural context. The book is essential reading in the growing field of museum studies. It will also be of professional interest to all those working in the cultural sphere, including museum professionals, policy makers and art managers"--> na ov. - Bibliografija: str. 253-263. - Kazalo

ISBN 978-0-415-60601-1 (broš.)
ISBN 978-0-415-60600-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-08459-5 (ebk)
a) muzeji b) muzeologija c) vloga muzejev v družbi d) 21.st. e) študije primerov f) spletne strani muzejev g) zbiralna politika h) razstavna politika muzejev i) muzejski obiskovalci j) spletni muzeji k) digitalizacija v muzejih

069
COBISS.SI-ID 664815

12.
DORNER, Willi
        Willi Dorner : bodies in urban spaces / mit Beiträgen von, with texts by Willi Dorner und, and Franz Thalmair ; sowie einem Gespräch von, and a conversation between Andrea Amort, Willi Dorner und, and Rainer Hofmann ; mit Fotografien von, with photographs by Lisa Rastl. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2014. - 159 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 152-153

ISBN 978-3-7757-3847-7 (trda vezava)
a) Dorner, Willi (1959-) b) avstrijska umetnost c) urbani prostor d) intervencije v prostor e) ples f) koreografija g) body art h) performance art i) street art j) umetniški projekti k) intervjuji l) 2006-2013

7.036/.038(436):929Dorner W.
COBISS.SI-ID 662767

13.
FUSSELL, Paul, 1924-
        Velika vojna in moderni spomin / Paul Fussell ; [prevod Kostja Žižek, Katja Jenčič ; spremna beseda Marta Verginella]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2013 ([Ljubljana] : Studio print). - 563 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The Great War and modern memory. - 600 izv. - "Črna skrinjica" vojne izkušnje / Marta Verginella: str. 535-553. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-42-6
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Velika Britanija b) Svetovna vojna 1914-1918 - Literarni motivi c) Angleška književnost - Motivi d) svetovna vojna 1914-1918 e) angleška književnost f) vojna g) spomini h) zgodovina

821.111.09:94(410)"1914/1918"
COBISS.SI-ID 272716288

14.
GIACOMETTI, Alberto
        Alberto Giacometti : Zeichnungen und Aquarelle : das Legat Bruno Giacometti = drawings and watercolours : the Bruno Giacometti bequest / [Text Monique Meyer ; Übersetzung Karen Williams]. - Zürich : Scheidegger & Spiess, cop. 2014. - 95 str. : ilustr. ; 24 cm

"Anlässlich der Ausstellung Alberto Giacometti, Zeichnungen und Aquarelle im Kunsthaus Zürich, 28. Februar bis 25. Mai 2014"--> v kolofonu. - Biografija: str. 14-15. - Bibliografija: str. 94-95

ISBN 978-3-85881-431-9
a) Giacometti, Alberto (1901-1966) b) Kunsthaus (Zürich) - 28. 2.- 25. 5. 2014 c) švicarsko kiparstvo d) švicarska risba e) akvarel f) skica g) donacije h) 20.st. i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

730.071(494):929Giacometti A.
COBISS.SI-ID 655855

15.
GLIHA, Oton
        O. Gliha : gromače : u povodu stogodišnjice rođenja : Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 7. svibnja - 22. lipnja 2014 = [O. Gliha : dry stone walls : celebrating the 100th anniversary of his birth : Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka, 7 May - 22 June 2014] / [urednica kataloga Vilma Bartolić ; tekstovi Vilma Bartolić, Zdenko Tonković ; prijevod Ivana Ostojčić]. - Rijeka : Muzej moderne i suvremene umjetnosti = Museum of Modern and Contemporary Art, cop. 2014. - 109 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v hrv. in prevod v angl. - Vzpor. nasl. naveden na hrbtni str. nasl. str. - Biografija: str. 85-87

ISBN 978-953-6501-90-8
a) Gliha, Oton (1914-1999) b) Muzej moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka) - 7. 5.-22. 6. 2014 c) hrvaško slikarstvo d) lirična abstrakcija e) postavitve razstav f) 20.st. g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

75.071(497.5):929Gliha O.
COBISS.SI-ID 665071

16.
HAMILTON, Richard, 1922-
        Richard Hamilton : [Tate Modern, Londres, 13 de febrero - 26 de mayo de 2014, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 26 de junio - 13 de octubre de 2014] / editado por Mark Godfrey ... [et al.] ; ensayos de Benjamin H. D. Buchloh ... [et al.] ; [traducciones Jaime Blasco]. - Madrid : TF Editores : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, cop. 2014. - 351 str. : ilustr. ; 28 cm

Biografija: str. 306-325. - Bibliografija: str. 335-345. - Kazalo

ISBN 978-84-8026-484-6 (MNCARS)
ISBN 978-84-15253-99-0 (TF Editores)
a) Hamilton, Richard (1922-2011) b) Tate Modern (London) - 13. 2.-26. 5. 2014 c) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) - 26. 6.-13. 10. 2014 d) angleška umetnost e) angleško slikarstvo f) kolaž g) pop art h) 20.st. i) retrospektivne razstave j) razstavni katalogi

75.071(420):929Hamilton R.
COBISS.SI-ID 656623

17.
        HISTORIA artis magistra : amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata / [uredila Renata Novak Klemenčič, Samo Štefanac ; prevod povzetkov Alessandro Quinzi, Marija Šetinc Salzmann, Deks]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani : Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2012, cop. 2013 ([Ljubljana] : Bori). - 432 str. : ilustr. ; 25 cm

Prispevki v slov., it., nem. ali angl. - 250 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. ter povzetki v it., nem. ali angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-237-623-9 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
a) umetnostna zgodovina b) jubilejni zborniki

7.072(497.4):929Höfler J.(082)
COBISS.SI-ID 271102976

18.
        ITALIAN Futurism 1909-1944 : reconstructing the universe : [Guggenheim Museum, New York, February 21-September 1, 2014] / edited by Vivien Greene. - New York : Guggenheim Museum Publications, cop. 2014. - 351 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - "Published to accompany the exhibition Italian Futurism, 1909-1944: Reconstructing the Universe opening at the Solomon R. Guggenheim Museum in 2014, this catalogue considerably advances the scholarship and understanding of an influential yet little-known twentieth- century artistic movement. As part of the first comprehensive overview of Italian Futurism to be presented in the United States, this publication examines the historical sweep of Futurism from its inception with F.T. Marinetti's manifesto in 1909 through the movement's demise at the end of World War II. Presenting over 300 works created between 1909 and 1944, by artists, writers, designers and composers such as Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Anton Giulio Bragaglia, Fortunato Depero, Gerardo Dottori, Marinetti, Ivo Pannaggi, Rosa Rosà, Luigi Russolo, Tato and many others, this publication encompasses not only painting and sculpture, but also architecture, design, ceramics, fashion, film, photography, advertising, free-form poetry, publications, music, theater and performance. A wealth of scholarly essays discuss Italian Futurism's diverse themes and incarnations"--> na ščitnem ov. - Bibliografija: str. 334-337. - Kazalo

ISBN 978-0-89207-499-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-89207-512-6 (broš.)
a) Guggenheim Museum (New York) - 21. 2.-1. 9. 2014 b) futurizem c) italijanski futurizem d) divizionizem e) slikarstvo f) kiparstvo g) književnost h) umetniške publikacije i) ples j) glasba k) manifesti l) futuristična arhitektura m) futuristična fotografija n) fašizem in futurizem o) politika in likovna umetnost p) svetovna vojna 1914-1918 q) mehanični futurizem r) skupinske razstave s) razstavni katalogi

7.037.3(450)(083.824)
COBISS.SI-ID 665327

19.
JEMEC, Andrej, 1934-
        Andrej Jemec : geometrija in rokopis 1967-1983 : [dela iz zbirke Mednarodnega grafičnega likovnega centra] : geometry and handwriting 1967-1983 : [works from the collection of The International Centre of Graphic Arts] / [besedilo Božidar Zrinski ; fotografije Jaka Babnik, Matija Pavlovec ; prevod Arven Šakti Kralj Szomi]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2014 ([Ljubljana] : Matformat). - 32 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - Drugi dodatek k nasl. in avtor besedila navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Biografija: str. 8. - 200 izv.

ISBN 978-961-6229-54-8
a) Jemec, Andrej (1934-) - Razstavni katalogi b) Mednarodni grafični likovni center (Ljubljana) - 29. 7.-2. 11. 2014 c) slovensko slikarstvo d) slovenska grafika e) 1967-1983 f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

75/76(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 274744320

20.
LA Tour, Georges de
        Georges de La Tour : trois "nuits" pour une renaissance : Nantes, Passage Sainte-Croix, 6 décembre 2013-8 février 2014, Rennes, Musée des beaux-arts, 18 avril-18 août 2014 / sous la direction de Guillaume Kazerouni et d'Adeline Collange ; assistés de Camille Bourdiel. - [Saint-Nazaire] : [Les beaux jours], 2014. - 146 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 142-143

ISBN 978-2-901430-52-0
a) La Tour, Georges de (1593-1652) b) Passage Sainte-Croix (Nantes) - 6. 12. 2013-8. 2. 2014 c) Musée des beaux-arts (Rennes) - 18. 4.-18. 8. 2014 d) baročno slikarstvo e) francosko slikarstvo f) nočni prizori g) senca h) svetloba i) chiaroscuro j) 17.st. k) opisi slik l) vpliv na mlajše umetnike m) restavratorski posegi n) tehnične analize umetnin o) samotojne razstave p) razstavni katalogi

75.071(44)LaT G.
COBISS.SI-ID 657903

21.
LAMIEL, Laura
        Laura Lamiel : [Musée d'art moderne, Saint-Étienne Métropole, 13 September 2013-3 November 2013] / [commissaire Anne Tronche]. - Milano : Silvana Editoriale, 2013. - 127 str. : ilustr. ; 20 cm

Franc. besedilo in prevod v angl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu
a) Lamiel, Laura (1943-) b) Saint-Étienne Métropole (Musée d'art moderne) - 13. 9.-3. 11. 2013 c) francoska umetnost d) instalacije e) bela barva f) intervjuji g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

7.036/.038(44)
COBISS.SI-ID 654575

22.
LAVRIČ, Ana, 1951-
        Spomenik škofa Antona Martina Slomška v mariborski stolnici : slovenski narodni buditelj v likovni umetnosti / Ana Lavrič. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu ; 8)

400 izv. - Spremna beseda Barbare Murovec na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 85-86

ISBN 978-961-254-648-9
a) Slomšek, Anton Martin, škof (1800-1862) - Spomeniki b) Zajec, Franc Ksaver (1821-1888) c) cerkvena umetnost d) Maribor e) portretno slikarstvo f) portretno kiparstvo g) spomeniško kiparstvo h) 19.st.

27-722.52:929Slomšek A. M.
725.94(497.4Maribor):929Slomšek A. M.
COBISS.SI-ID 271773184

23.
LÉGER, Fernand
        Fernand Léger : reconstruire le réel : Biot, Musée national Fernand Léger, 1er mars-2 juin 2014, Nantes, Musée des Beaux-Arts, 19 juin-22 septembre 2014 / [catalogue par Maurice Fréchuret, Blandine Chavanne, Claire Lebossé ... et al.]. - Paris : Réunion des musées nationaux - Grand Palais, cop. 2014. - 143 str. : ilustr. ; 28 cm

Biografija: str. 131-135. - Bibliografija: str. 139-142

ISBN 978-2-7118-6156-9
a) Léger, Fernand (1881-1955) b) Musée national Fernand Léger (Biot) - 1. 3.-2. 6. 2014 c) Musée des Beaux-Arts (Nantes) - 19. 6.-22. 9. 2014 d) francosko slikarstvo e) kubistično slikarstvo f) kubizem g) 20.st. h) mašinska estetika i) biomorfne oblike j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

75(44):929Léger F.
COBISS.SI-ID 658159

24.
LENDVAI Kepe, Zoltán
        [Štirideset]
        40 let Galerije-Muzeja Lendava : v spomin Kálmánu Dervaricsu, prvemu raziskovalcu kulturne dediščine Lendave z okolico = A Lendvai Galéria és Múzeum 40 éve : Dervarics Kálmán, a Lendva-vidék első örökségvédelmi kutatójának emlékére / Lendvai Kepe Zoltán ; [prevodi Domonkos Lendvay, Jolán Novak Császár, Helena Zver ; fotografije Dubravko Baumgartner, Zoltán Lendvai Kepe, Branimir Ritonja]. - Lendava : Galerija-Muzej = Lendva : Galéria-Múzeum, 2013 (Lendava : Digifot). - 290 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lyndvamuseum ; 5)

Vzpor. slov. in madž. besedilo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6695-18-3
a) Galerija - Muzej (Lendava) - Zgodovina - 1973-2013 b) slovenski muzeji c) 1973-2013 d) zgodovinski pregledi

069(497.4Lendava)"1973/2013"
COBISS.SI-ID 267976192

25.
MEDNARODNI strokovni simpozij Avgust Černigoj in dediščina eksperimentalnih praks (2014 ; Škofja Loka)
        Mednarodni strokovni simpozij Avgust Černigoj in dediščina eksperimentalnih praks, Loški muzej Škofja Loka = International Symposium Avgust Černigoj and the Legacy of Experimental Practices : Grajska pot 13, Škofja Loka, Slovenija, 24. 4. 2014 / [organizator, organizer Loški muzej Škofja Loka, Škofja Loka Museum ; urednica, editor Barbara Sterle Vurnik ; prevodi, translations Arven Šakti Kralj Szomi, Marjana Karer]. - Škofja Loka : Loški muzej = Škofja Loka Museum, 2014 ([Žabnica] : Prografika). - 39 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov. in angl. - Organizator in urednica navedena v kolofonu. - 300 izv.

ISBN 978-961-6727-28-0
a) Černigoj, Avgust (1898-1985) - Mednarodna posvetovanja b) slovenska umetnost c) konstruktivizem d) Bauhaus e) avantgardna umetnost f) 20.st. g) simpoziji

75(497.4):929Černigoj A.(082)
COBISS.SI-ID 273292544

26.
        NACIONALNI program za kulturo : 2014-2017 : [pot do novega modela kulturne politike] / [uredila Matic Zupan in Lavra Černigoj Blažko]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, 2014 ([Medvode] : Littera picta). - 171 str. ; 24 cm

Urednika navedena v kolofonu. - 600 izv.

ISBN 978-961-6370-20-2
a) Slovenska kultura - Vladna politika b) Slovenija - Kulturna politika - 2014-2017 c) Slovenija d) kulturna politika e) 2014-2017

351.854(497.4)"2014/2017"
008(497.4)"2014/2017"
COBISS.SI-ID 274379264

27.
NAVA, Stéphanie
        Stéphanie Nava : phantasma speculari : [Musée d'art moderne, Saint-Étienne Métropole, 14. novembre-24 décembre 2013] / [commissariat Marie Griffay]. - Milano : Silvana Editoriale, 2013. - 63 str. : ilustr. ; 20 cm

Franc. besedilo in prevod v angl. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 63
a) Nava, Stéphanie (1973-) b) Musée d'art moderne (Saint-Étienne Métropole) - 14. 11.-24. 12. 2013 c) fancoska risba d) risba s svinčnikom e) intervjuji f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

74(44):929Nava S.
COBISS.SI-ID 654831

28.
PHILLPOT, Clive
        Booktrek : selected essays on artist's books : (1972-2010) / Clive Phillpot ; [edited by Lionel Bovier]. - Zurich : JRP Ringier ; Dijon : Les presses du réel, cop. 2013. - 285 str. : ilustr. - (Documents ; 10)

Urednik naveden v kolofonu. - "A former librarian at Chelsea School of Art in London, Phillpot became Director of the Library at the MoMA in New York in 1977, and mapped out the field of artists' books from an institutional point of view. Collaborating with Printed Matter and Franklin Furnace among other places dedicated to the medium of the book, Phillpot helped raise awareness to these objects, while giving them the necessary credentials to enter museums."--> na ov. - Kazalo

ISBN 978-3-03764-207-8 (JRP Ringier)
ISBN 978-2-84066-574-8 (Les presses du réel)
a) knjige umetnikov b) umetniške publikacije c) eseji d) 1972-2010 e) intervjuji

7.01
COBISS.SI-ID 664559

29.
PITIÉ, Agathe
        Agathe Pitié : [Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, 17 mai-31 août 2014] / [commissariat Marie Griffay ; traducteurs Emma Lingwood]. - Saint-Étienne Métropole : Musée d'art moderne et contemporain, 2014. - 79 str. : ilustr. ; 20 cm

Franc. besedilo in angl. prevod. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-2-35039-178-6
a) Pitié, Agathe (1986-) b) Musée d'art moderne et contemporain (Saint-Étienne Métropole) - 17. 5.-31. 8. 2014 c) francoska risba d) risba s tušem e) 2010-2013 f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

74(44):929Pitié A.
COBISS.SI-ID 654319

30.
        PODOBE telesa : ekspresivna figuralika v slovenski in avstrijski umetnosti = Körperbilder : expressive Figuralik in Slowenien in Kärnten : [Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 10. maj-12. september 2014, Werner Berg Museum, Bleiburg,10. maj-9. november 2014] / [urednik Marko Košan ; besedilo Christine Wetzlinger-Grundnig, Marko Košan ; prevodi Wolfgang Zitta ... et al.]. - Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti ; Bleiburg : Werner Berg Museum, 2014 (Velenje : Eurograf). - 96 str. : ilustr. ; 28 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Besedilo v slov. in nem. - Biografije umetnikov: str. 79-93. - 500 izv. - Summary
a) Koroška galerija likovnih umetnosti (Slovenj Gradec) - 10. 5.-12. 9. 2014 b) Werner Berg Museum (Bleiburg) - 10. 5.-9. 11. 2014 c) slovensko slikarstvo d) slovensko kiparstvo e) avstrijsko slikarstvo f) avstrijsko kiparstvo g) figuralno slikarstvo h) figuralno kiparstvo i) skupinske razstave j) razstavni katalogi

745/749(083.824)
COBISS.SI-ID 78198017

31.
POLLOCK, Griselda, 1949-
        After-affects, after-images : trauma and aesthetic transformation in the virtual feminist museum / Griselda Pollock. - Manchester ; New York : Manchester University Press, 2013. - XVII, 383 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Rethinking art's histories)

"Do artists travel away from or towards trauma? Is trauma encrypted or inscribed in art? Or can aesthetic practices (after-images) bring about transformation of trauma, personal trauma or historical traumas? Can they do this in a way that does not imply cure or resolution of the traces (after-affects) of trauma? How do artists themselves process these traces as participants in and sensors for our life-worlds and histories, and how does the viewer, coming belatedly or from elsewhere, encounter works bearing such traces or seeking forms through which to touch and transform them? These are some of the questions posed by major feminist art historian and cultural analyst, Griselda Pollock, in her latest installation of the virtual feminist museum. In closely-read case studies, we encounter artworks by Gian Lorenzo Bernini, Ana Mendieta, Louise Bourgeois, Alina Szapocznikow, Anna Maria Maiolino, Vera Frenkel, Sarah Kofman and Chantal Akerman to explore trauma, bereavement, fatal illness, first- and second-generation Holocaust experience, migration, exile and the encounter with political horror and atrocity. Offering a specifically feminist contribution to trauma studies, and a feminist psychoanalytical contribution to the study of contemporary art, this volume continues the conceptual innovations that have been the hall-mark of Pollock's dedicated exploration of feminist interventions in art's histories." --> na ov. - Bibliografija: str. 354-368. - Kazalo

ISBN 978-0-7190-8797-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-7190-8798-1 (broš.)
a) feminizem in likovna umetnost b) psihoanaliza in likovna umetnost c) sodobna umetnost d) ženske umetnice e) nasilje in likovna umetnost

7.036/.038
COBISS.SI-ID 665583

32.
        PROJECT 1975 : contemporary art and postcolonial unconscius / [editors Jelle Bouwhuis, Kerstin Winking ; contributors Ashley Dawson ... et al.]. - London : Black Dog, 2014. - 181 str. : ilustr. ; 24 cm

"Project date: December 2010 - January 2013"--> v kolofonu. - Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-90-810470-6-7
a) sodobna umetnost b) 2010-2013 c) postkolonializem d) intervjuji e) umetniški projekti

7.036/.038
COBISS.SI-ID 660719

33.
ROBINS, Claire
        Curious lessons in the museum : the pedagogic potential of artists' interventions / Claire Robins. - Farnham ; Burlington (VT) : Ashgate, 2013. - IX, 241 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

"Amongst recent contemporary art and museological publications, there have been relatively few which direct attention to the distinct contributions that twentieth and twenty-first century artists have made to gallery and museum interpretation practices. There are fewer still that recognise the pedagogic potential of interventionist artworks in galleries and museums. This book fills that gap and demonstrates how artists have been making curious but, none-the-less, useful contributions to museum education and curation for some time.Claire Robins investigates in depth the phenomenon of artists' interventions in museums and examines their pedagogic implications. She also brings to light and seeks to resolve many of the contradictions surrounding artists' interventions, where on the one hand contemporary artists have been accused of alienating audiences and, on the other, appear to have played a significant role in orchestrating positive developments to the way that learning is defined and configured in museums. She examines the disruptive and parodic strategies that artists have employed, and argues for that they can be understood as part of a move to re-establish the museum as a discursive forum. This valuable book will be essential reading for students and scholars of museum studies, as well as art and cultural studies."--> na ov. - Bibliografija: str. 217-234. - Kazalo. - Vsebina: Shifting priorities for learning in the museum ; Historical tracings of artists' interventions in the early twentieth century ; Historical tracings of artists' interventions in the mid-twentieth century ; Humour, irony and parody in artists' interventions ; Jokers, tricksters and the parafictional ; An elite experience for everyone : a case study intervention at the William Morris Gallery, London ; The role of artists' interventions in opening up micro, counter and affective narratives in museum interpretation ; Artists' interventions and the reflexive museum : addressing difference ; The affable interventionists

ISBN 978-1-4094-3617-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-4094-3618-8 (e-knjiga, PDF)
ISBN 978-1-4094-7099-1 (e-knjiga, ePUB)
a) umetniki in muzeji b) intervencije umetnikov c) muzejska pedagogika d) pedagoško delo v muzejih e) muzeji moderne umetnosti f) muzeji sodobne umetnosti g) študije primerov h) 20.st. i) 21.st.

069
COBISS.SI-ID 9975625

34.
SEDEJ, Maksim, ml.
        Misli, pesmi, risbe = Thoughts, poems, drawings / Maksim Sedej ml., jr. ; [prevod Janez Sedej ; fotograf Gorazd Srečnik]. - Ljubljana : samozal., 2014 (Ljubljana : Birografika Bori). - 132 str. : ilustr. ; 29 cm

Slov. besedilo in angl. prevod

ISBN 978-961-283-033-5
a) Sedej, Maksim (1935-) b) slovenska poezija c) slovenska risba d) besedila umetnikov

821.163.6-1
74(497.4):929Sedej M.
COBISS.SI-ID 273791744

35.
STAFF, Craig
        After modernist painting : the history of a contemporary practice / Craig Staff. - London ; New York : I. B. Tauris, 2013. - XI, 209 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (International library of modern and contemporary art ; 3)

"After modernist painting is an invaluable resource for those seeking to understand the themes and issues that have pertained to painting within the context of postmodernism and contemporary artistic practice. Painting has often been declared dead since the 1960s and yet it refuses to die. Even the status and continued legitimacy of the medium has been repeatedly placed in question. As such, painting has had to continually redefine its own parameters and re-negotiate for itself a critical position within a broader, more discursive set of discourses. Taking the American Clement Greenberg's 'Modernist Painting' as a point of departure, After Modernist Painting will be both a historical survey and a critical re-evaluation of the contested and contingent nature of the medium of painting over the last 50 years. Presenting the first critical account of painting, rather than art generally, this book provides a timely exploration of what has remained a persistent and protean medium. Craig Staff focuses on certain developments including the relationship of painting to Conceptual Art and Minimalism, the pronouncement of paintings alleged death, its response to Installation Art's foregrounding of site, how it was able to interpret ideas around appropriation, simulation and hybridity and how today painting can be understood as both imaging and imagining the digital. After Modernist Painting is an invaluable resource for those seeking to understand the themes and issues that have pertained to painting within the context of postmodernism and contemporary artistic practice"--> na ov. - Bibliografija: str. 197-203. - Kazalo

ISBN 978-1-78076-180-0 (broš.)
ISBN 978-1-78076-179-4 (trda vezava)
a) teorija slikarstva b) modernizem c) postmodernizem d) sodobno slikarstvo e) umetniške prakse f) 1960-2010

75
COBISS.SI-ID 665839

36.
STILINOVIĆ, Mladen
        Mladen Stilinović : nula iz vladanja = zero for conduct : [Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 30. 11. 2012-2. 2. 2013] / uredila, edited by Branka Stipančić ; [autori tekstova, authors Nataša Ilić ... [et al.] ; prijevod, translation Nataša Ilić ... [et al.] ; fotografi, photographers Boris Cvjetanović ... et al.]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti = Museum of Contemporary Art : M. Stilinović, 2013. - 271 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. hrv. in angl. besedilo. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Biografija: str. 240-253. - Bibliografija: str. 270-271

ISBN 978-953-7615-48-2
a) Stilinović, Mladen (1947-) b) Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb) - 30. 11. 2012-2. 2. 2013 c) hrvaška umetnost d) konceptualizem e) akcije f) intervencije g) besedila umetnikov h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

7.036/.038(497.5):929Stilinović M.
COBISS.SI-ID 653039

37.
        SYDNEY moderns : art for a new world / edited by Deborah Edwards and Denise Mimmocchi ; foreword by Daniel Thomas. - Sydney : Art Gallery of New South Wales, cop. 2013. - 324 str. : ilustr. ; 28 cm

"Catalogue accompanies exhibition held 6 July - 7 October 2013, Art Gallery of New South Wales, Sydney" --> v kolofonu. - Bibliografija: str. 306-309. - Kazalo

ISBN 978-1-74174-097-4 (trda vezava)
ISBN 1-74174-097-5 (broš.)
a) Art Gallery of New South Wales (Sydney) - 6. 7.-7. 10. 2013 b) avstralska umetnost c) modernizem d) 1900-1950 e) zgodovinski pregledi f) skupinske razstave g) razstavni katalogi

7(94)(083.824)
COBISS.SI-ID 666351

38.
SZCZEPANIK, Joanna
        Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst : wieloaspektowość i kolektywizm / Joanna Szczepanik. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014. - 371 str., [40] str. pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Seria Kontinuum)

Bibliografija: str. 341-363. - Kazalo

ISBN 978-83-63434-19-9
a) Neue Slowenische Kunst (umetniška skupina) b) Laibach (glasbena skupina) c) Irwin (umetniška skupina) d) Gledališče sester Scipion Nasice (gledališka skupina) e) slovenska umetnost f) 1983-2013 g) politika in umetnost h) ideologija in umetnost i) glasba j) gledališče k) plakat

7.038.5(497.4):929NSK
COBISS.SI-ID 657647

39.
        TAKE vojne si nismo predstavljali : [1914-1918] / [pisci besedil Marko Štepec ... [et al.] ; uredil Marko Štepec ; fotografije Muzej novejše zgodovine Slovenije ... [et al.] ; fotografije predmetov Sašo Kovačič, Sarah Bervar, Tomaž Lauko]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014 (Ljubljana : Rotosi). - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 800 izv. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6665-31-5
a) Muzej novejše zgodovine Slovnije (Ljubljana) - 21. 6. 2014-15. 5. 2015 - Razstavni katalogi b) Svetovna vojna 1914-1918 - Razstavni katalogi c) Slovenci d) življenjske zgodbe e) občasne razstave

94(497.4)"1914/1918"(083.824)
929(=163.6)"1914/1918"(083.824)
069.9(497.4)MNZS(083.824)
COBISS.SI-ID 274380800

40.
TAYLOR, Brandon
        After constructivism / Brandon Taylor. - London ; New Haven (Conn.) : Yale University Press, cop. 2014. - XV, 290 str. : ilustr. ; 27 cm

"When Constructivism emerged shortly after the Russian Revolution, its central principles concerned structure and efficiency in the work of art and the nature and properties of materials. In a series of eight essays, Brandon Taylor examines the origins of these principles and their extraordinary consequences for the rest of modern art. Even before Constructivism, structure was a vital ingredient in Cubist art. After it, ideas about faktura or the "madeness" of an art object-and about its rational organization-became stock-in-trade for De Stijl in Holland and Art Concret in France and bore decisively on other currents such as Surrealism and abstract art. After 1945, artistic movements including Systems, Kinetic and Minimal Art were all touched by the long reach of Constructivist ideals. Recent art has proved no exception. Taylor shows that casual attitudes to materials, even the collapse of Constructivist ideals, have helped form the artistic tenor of our times"--> na ščitnem ov. - Opombe z bibliografijo: str. 246-274. - Kazalo

ISBN 978-0-300-19577-4 (trda vezava)
a) konstruktivizem b) vplivi c) moderna umetnost d) teorija umetnosti e) 20.st.

7.01"19"
COBISS.SI-ID 661743

41.
WALL, Jeff, 1946-
        Jeff Wall : tableaux, pictures, photographs, 1996-2013 / edited by Yilmaz Dziewior, Hripsimé Visser. - Amsterdam : Stedelijk Museum ; Bregenz : Kunsthaus, cop. 2014. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

"Catalog of an exhibition held at the Stedelijk Museum Amsterdam, March 1-August 3, 2014; Kunsthaus Bregenz, October 18, 2014-January 11, 2015; Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, February 6-May 31, 2015"--> v kolofonu. - Bibliografija: str. 127-134

ISBN 978-3-86335-467-1 (German)
ISBN 978-3-86335-468-8 (English)
ISBN 978-90-5006-187-2 (Dutch)
a) Wall, Jeff (1946-) b) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 1. 3.-3. 8. 2014 c) Kunsthaus (Bregenz) - 18. 10. 2014-11. 1. 2015 d) Louisiana Museum of Modern Art (Humlebæk) - 6. 2.-31. 5. 2015 e) kanadska fotografija f) sodobna fotografija g) fotorealizem h) intervjuji i) 1996-2013 j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

77-051(71)(083.824):929Wall J.
COBISS.SI-ID 661487

42.
WANDERS, Marcel
        Marcel Wanders : pinned up : 25 years of design / [edited by, text] Ingeborg de Roode ; with contributions by Marjan Groot ... [et al.]. - Amsterdam : Stedelijk Museum : Frame, cop. 2014. - 224 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Stedelijk Museum Amsterdam ; no. 909)

Published on the occasion of an exhibition held at Stedelijk Museum Amsterdam, Feb. 1-June 15, 2014"--> v kolofonu. - Bibliografija: str. 214-219. - Kazalo

ISBN 978-94-9172-728-3
a) Wanders, Marcel (1963-) b) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 1. 2.-15. 6. 2014 c) nizozemsko oblikovanje d) industrijsko oblikovanje e) unikatno oblikovanje f) pohištvo g) stoli h) svetila i) notranja oprema j) interior design k) nakit l) intervjuji m) 1985-2013 n) samostojne razstave o) razstavni katalogi

7.05:62(492):929Wanders M.
COBISS.SI-ID 660207

43.
WICKS, Robert L.
        European aesthetics : a critical introduction from Kant to Derrida / Robert L. Wicks. - London : Oneworld, 2013. - XII, 347 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 332-337. - Kazali

ISBN 978-1-85168-818-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-85168-819-7 (broš.)
ISBN 978-1-78074-077-5 (ebook)
a) estetika b) filozofija c) teorija umetnosti d) 1790-1990

7.01
COBISS.SI-ID 659951

44.
WOOD, Paul, 1949-
        Western art and the wider world / Paul Wood. - Chichester : Wiley Blackwell, 2014. - IX, 304 str. : ilustr. ; 25 cm

"Globalization in the early 21st century is increasingly reflected in contemporary art. Yet there remains a need for a theoretically informed and historically wide-ranging study of changes in the relationship between the modern Wester artistic canon and those of other forms of art which it has traditionally marginalized. This book explores Western art as it has developed since the Renaissance in terms of an evolving relationship with the art and culture of other societies, including the Islamic world, the Far East, Australasia, Africa, and the Americas. Western Art and the Wider World explores the evolving relationship between the Western canon of art, as it has developed since the Renaissance, and the art and culture of the Islamic world, the Far East, Australasia, Africa and the Americas. Explores the origins, influences, and evolving relationship between the Western canon of art as it has developed since the Renaissance and the art and culture of the Islamic world, the Far East, Australasia, Africa and the Americas Makes the case for 'world art' long before the fashion of globalization Charts connections between areas of study in art that long were considered in isolation, such as the Renaissance encounter with the Ottoman Empire, the influence of Japanese art on the 19th-century French avant-garde and of African art on early modernism, as well as debates about the relation of 'contemporary art' to the past"--> na ov. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4443-3391-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-4443-3392-3 (broš.)
a) nezahodne kulture b) vplivi c) zahodnoevropska umetnost d) ameriška umetnost e) indijanska kultura f) orientalizem g) japonizem h) primitivna umetnost i) modernizem in primitivna umetnost j) renesansa k) sodobna umetnost

7.01
COBISS.SI-ID 662511


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO