COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
        (MIS)UNDERSTANDING photography : Werke und Manifeste : [eine Ausstellung der Fotografischen Sammlung des Museum Folkwang, Essen, 14. Juni bis 17. August 2014] / [Konzeption Florian Ebner, Sophia Greiff ; Texte Florian Ebner ... et al.]. - Essen : Edition Folkwang ; Göttingen : Steidl, 2014. - 287 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-3-86930-764-0
a) Museum Folkwang (Essen) - 14. 6.-17. 8. 2014 b) fotografske zbirke c) muzejske zbirke d) fotografi o fotografiji e) besedila fotografov f) eseji o fotografiji g) 20.st.

77.04(083.824)
COBISS.SI-ID 698351

2.
        AFTER the revolution : women who transformed contemporary art / Eleanor Heartney, Helaine Posner, Nancy Princenthal, Sue Scott ; with a foreword by Linda Nochlin. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Munich ; London ; New York : Prestel, 2013. - 351 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 317-346

ISBN 978-3-7913-4755-4
a) Bourgeois, Louise b) Spero, Nancy c) Murray, Elizabeth d) Abramović, Marina e) Pfaff, Judy f) Holzer, Jenny g) Sherman, Cindy h) Smith, Kiki i) Hamilton, Ann j) Neshat, Shirin k) Gallagher, Ellen l) Schutz, Dana m) sodobna umetnost n) ženske umetnice o) kiparstvo p) slikarstvo q) performance art r) vpliv na mlajše umetnike s) 20.st. t) 21.st.

7.036/.038
COBISS.SI-ID 700655

3.
        BACK to black : Galerija Equrna, 11. november 2014-9. januar 2015 = Equrna Gallery, 11 November 2014-9 January 2015 / kurator, curator Arne Brejc ; [besedilo, text Slađana Mitrović ; prevod Lili Anamarija No ; fotografije, photographs Arne Brejc, Goran Bertok]. - Ljubljana : Galerija Equrna, 2014 ([Kranj] : Trajanus). - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 200 izv.
a) Berlot, Uršula b) Bertok, Goran c) Birsa, Dare d) Brumen Čop, Andrej e) Čerče, Ksenija f) Černelč, Robert g) Červek, Sandi h) Dobrajc, Tina i) Gorenec, Bojan j) Grajfoner, Samuel k) Gvardjančič, Herman l) Jeraj, Zmago m) Kirbiš, Dušan n) Krašovec, Metka o) Ožbolt, Alen p) Prančič, Ivo q) Sever, Brane r) Stančič, Zora s) Šušnik, Tugo t) Zupančič, Nika u) Irwin (umetniška skupina) v) Galerija Equrna (Ljubljana) - 11. 11. 2014-9. 1. 2015 w) slovenska umetnost x) slovensko slikarstvo y) črne slike z) črna barva {) 20.st. |) 21.st. }) skupinske razstave ~) razstavni katalogi

73/76(083.824)(479.4)
COBISS.SI-ID 701167

4.
BRICELJ, Beti
        Beti Bricelj : space in forma : slike = dipinti = [paintings : Galerija Meduza Koper, 10. 11.-30. 11. 2011] / [tekst, testo, text Carmen Tisnikar ; prevod, traduzione, translation Amidas, Tatiana Petrazzi ; fotografija, fotografia, photography Beti Bricelj, Andrej Korenč]. - Piran : Obalne galerije, [2011] (Izola : Pigraf). - 26 str. : ilstr. ; 21 cm. - (Novi ateljeji = Nuovi Atelier = New Researchers)

Besedilo v slov. in prevod v it. in angl. - Biografija: str. [31]
a) Bricelj, Beti (1974-) b) Galerija Meduza (Koper) - 10.-30. 11. 2011 c) slovensko slikarstvo d) geometrijska abstrakcija e) neokonstruktivizem f) 2011 g) osebne razstave h) razstavni katalogi

75.071(497.4):929Bricelj B.
COBISS.SI-ID 701935

5.
        BRNO : moravský Manchester : 250 let metropole textilního průmyslu / editoři Andrea Březinová, Tomáš Zapletal ; [texty Andrea Březinová ... et al.]. - Brně : Moravské galerie, cop. 2014. - 153 str. : ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl. - Summary. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-80-7027-277-0
a) Moravské galerie (Brně) - 12. 12. 2014-12. 4. 2015 b) češka arhitektura c) industrijska arhitektura d) tovarne e) tekstilna industrija f) tekstil g) volna h) 1764-2014 i) razstavni katalogi

725(437.3)
COBISS.SI-ID 703215

6.
CALÁBEK, Jan
        Jan Calábek : [Moravská galerie v Brně, 25. 4.-28. 7. 2013] / [text] Pavlína Vogelová. - Brno : Moravská galerie, 2013. - 304 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v češ. in angl. - O avtorju na zavihku ov. - Biografija: str. 117, 275. - Povzetek v franc. in nem. - Bibliografija str. 118-119, 276-277. - Filmografija: str. 123-134, 281-292. - Kazali

ISBN 978-80-7331-263-3 (NAMU)
ISBN 978-80-7027-259-6 (MG)
a) Calábek, Jan (1903-1992) b) Moravská galerie (Brno) - 25. 4.-28. 7. 2013 c) češka fotografija d) češki film e) 20.st. f) znanost in fotografija g) znanost in film h) botanika i) osebne razstave j) razstavni katalogi

77-051(437.3):929Calábek J.
COBISS.SI-ID 699631

7.
DABAC, Tošo, 1907-1970
        Tošo Dabac : portreti umjetnika : Muzej suvremene umjetnosti, No Galerija, Zagreb, 01. 04.-24. 04. 2011 / [urednica kataloga i predgovor Marina Benažić ; biografija Daniela Bilopavlović Bedenik]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti : ATD [i. e.] Arhiv Tošo Dabac, 2011. - 59 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorici besedil navedeni v kolofonu. - Biografija: str. 52-53. - Bibliografija: str. 55

ISBN 978-953-7615-20-8
a) Dabac, Tošo (1907-1970) b) Stupica, Gabrijel (1913-1990) c) Muzej suvremene umjetnosti, No Galerija (Zagreb) - 1. 4.-24. 4. 2011 d) hrvaška fotografija e) portretna fotografija f) fotografski portreti umetnikov g) 20.st. h) osebne razstave i) razstavni katalogi

77-051(497.5):929Dabac T.
COBISS.SI-ID 702703

8.
DEGAS, Edgar
        Degas : Klassik und Experiment : [anlässlich der Ausstellung Degas : Klassik und Experiment, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, 8. 11. 2014-1. 2. 2015] / herausgegeben von Alexander Eiling für die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe ; [Übersetzung aus dem Englischen Ingrid Hacker-Klier]. - München : Hirmer ; Karlsruhe : Staatliche Kunsthalle, cop. 2014. - 299 str. : ilustr. ; 30 cm

Biografija: str. 275-278. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 281-294

ISBN 978-3-925212-91-8 (Museumsausgabe)
ISBN 978-3-7774-2287-9 (Buchhandelsausgabe)
a) Degas, Edgar (1834-1917) b) Manet, Edouard (1832-1883) c) Staatliche Kunsthalle (Karlsruhe) - 8. 11. 2014-1. 2. 2015 d) francosko slikarstvo e) francoska grafika f) impresionizem g) 19.st. h) krajinsko slikarstvo i) portretno slikarstvo j) ples (motiv) k) konji (motiv) l) japonizem m) opisi slik n) ženski akt o) osebne razstave p) razstavni katalogi

75.071(44):929Degas E.
COBISS.SI-ID 696559

9.
ERZAR, Metka
        Metka Erzar : brez.NASLOVA : Pilonova galerija Ajdovščina, oktober 2014 / [besedilo Tanja Cigoj ; prevod Tanja Cigoj, Jon Hatfull ; fotografija Primož Brecelj]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2014 (Ajdovščina : Sedmak). - 31 str. : ilustr. ; 23 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Biografija: str. 26
a) Erzar, Metka (1974-) b) Pilonova galerija (Ajdovščina) - 24. 10.-28. 11. 2014 c) slovensko slikarstvo d) 2007-2014 e) osebne razstave f) razstavni katalogi

75.071(497.4):929Erzar M.
COBISS.SI-ID 702191

10.
GNAMUŠ, Gustav
        Gustav Gnamuš : [dela na papirju : Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, Kranj, 3. december 2014-27. januar 2015 ] / [besedilo Jure Mikuž ; biografija Breda Ilich Klančnik ; fotografije Marko Tušek]. - Kranj : Zavod za turizem, 2014 ([Kranj] : Košir). - 37 str. : ilustr. ; 24 cm

Biografija: str. 35-37. - 300 izv.

ISBN 978-961-6815-04-8
a) Gnamuš, Gustav (1941-) - Razstavni katalogi b) Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost (Kranj) - 3. 12. 2014-27. 1. 2015 c) slovensko slikarstvo d) dela na papirju e) 2008-2014 f) osebne razstave

75(497.4):929Gnamuš G.
COBISS.SI-ID 276749824

11.
GOLOB, Alenka, 1946-
        Alenka Golob : risbe in akvareli : Pilonova galerija Ajdovščina, junij 2011 / [besedilo Gojko Zupan ; prevod v angleščino Tatjana Culiberg, prevod v francoščino Florence Gacoin-Marks ; fotografije Primož Brecelj]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2011 ([Ajdovščina] : Sedmak). - 23 str. : ilustr. ; 23 cm

Slov. besedilo in prevod v franc. in angl. - Biografija: str. 22
a) Golob, Alenka (1946-) - Razstavni katalogi b) Pilonova galerija (Ajdovščina) - 10. 6.-1. 7. 2011 c) slovenska risba d) akvarelno slikarstvo e) veduta f) 2005-2011 g) osebne razstave h) razstavni katalogi

75.071(497.4):929Golob A.
COBISS.SI-ID 256669440

12.
GORINŠEK, Josip
        Josip Gorinšek : barva in svetloba v abstraktni geometriji : slike in kolaži : 1972-2013 : Koroška galerija likovnih umetnosti, 5. julij - 8. september 2013 / [besedila Andreja Hribernik, Milena Zlatar ; prevod v angleški jezik Sunčan Stone ; fotografije Boris Gaberščik, Milan Rožmarin, Žuža Gorinšek in arhiv umetnika ; portretna fotografija Tihomir Pinter]. - Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2013 (Kranj : Gorenjski tisk). - 96 str. : ilustr. ; 25 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Biografija: str. 87. - 500 izv. - Bibliografija: str. 92-93
a) Gorinšek, Josip (1936-) - Razstavni katalogi b) Koroška galerija likovnih umetnosti (Slovenj Gradec) - 5. 7.-8. 9. 2013 c) slovensko slikarstvo d) slovenska grafika e) 1972-2013 f) geometrijska abstrakcija g) op art h) barva i) svetloba j) kolaž k) razstavni katalogi l) osebne razstave

75/76(497.4):929Gorinšek J.
COBISS.SI-ID 74767617

13.
        HIS master's voice : von Stimme und Sprache = on voice and language : [Hartware MedienKunstVerein HMKV im Dortmunder U, 23. März - 28. Juli 2013] / herausgegeben von, edited by Inke Arns ; [mit Essays von, with essays by Inke Arns, Florian Cramer, Bojana Kunst, Liesbeth De Mol, Katarina Zdjelar]. - Bönen/Westfalen : Kettler, cop. 2013. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Besedilo v nem. in angl. - Biografije avtorjev in umetnikov: str. 244-247. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-86206-279-9
a) Hartware MedienKunstVerein HMKV (Dortmund) - 23. 3.-28. 7. 2013 b) sodobna umetnost c) eseji o sodobni umetnosti d) spletna umetnost e) kibernetična umetnost f) kibernetični prostor g) video umetnost h) performance art i) jezik j) glas k) skupinske razstave

7.036/.038
COBISS.SI-ID 700399

14.
HUZJAN, Zdenko
        Zdenko Huzjan : neimenljivo = megnevezhetetlen = the unnameable : slike = festméneyek = paintings : Budapest galéria, Budapest gallery, 23. 6.-23. 7. 2014 / [uredila Milojka Žalik Huzjan ; avtorja besedil Pavel Toplak in Nataša Ihan Hren ; prevod Maja Likar (angleščina), Krelj-Funák Andrea (madžarščina)]. - [S. l.] : [Z. Huzjan], cop. 2014 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 23 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. - Besedilo v slov. in prevod v madž. in angl.
a) Huzjan, Zdenko (1948-) b) Budapest galéria - 23. 6.-23. 7. 2014 c) slovensko slikarstvo d) 2005-2014 e) osebne razstave f) razstavni katalogi

75.071(497.4):929Huzjan Z.
COBISS.SI-ID 702447

15.
        IMPRESIONES +386 = Impressions [+386] / [textos, text Juan Bordes, Nevenka Šivavec, Breda Škrjanec ; traducción, translations Arven Šakti Kralj Szomi (al inglés, Slovene to English), Gemma María Santiago Alonso (al español, Slovene to Spanish), Eva Škrjanec (del español al inglés, Spanish to English)]. - Ljubljana : Centro Internacional de Artes Gráficas = International Centre of Graphic Arts, 2013 ([Ljubljana] : Marformat). - 53 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. špan. in angl. besedilo. - Avtorji besedil in prevajalci navedeni v kolofonu. - Biografije umetnikov: str. 42-53. - Katalog je izšel ob spremljevalni razstavi 30. grafičnega bienala Odtisi +386, septembra 2013. - 200 izv. - Razstavljalci: Vesna Drnovšek, Svetlana Jakimovska Rodič, Tanja Lažetić, Marija Mojca Pungerčar, Sašo Sedlaček, Tomaž Tomažin, Petra Varl, Pri Zlatem stegnu, Stripburger

ISBN 978-961-6229-50-0
a) Drnovšek, Vesna b) Jakimovska Rodič, Svetlana c) Lažetić, Tanja d) Pungerčar, Marija Mojca e) Sedlaček, Sašo f) Tomažin, Tomaž g) Varl, Petra h) Pri Zlatem stegnu i) Stripburger j) Slovenska grafika - 21.st. - Razstavni katalogi k) slovenska grafika l) slovenska fotografija m) instalacije n) 2009-2013 o) skupinske razstave

76(497.4)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 268704256

16.
INGERLE, Petr, 1968-
        Brno Devětsil and multimedia overlaps of the artistic avant-garde / Petr Ingerle, Lucie Česálková ; [translation Miloš Bartoň ... et al.]. - Brno : Moravian Gallery, 2014. - 134 str., [200] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

"The publication is a companion book to an exhibition with the same title, held at the Moravian Gallery in Brno from November 28, 2014 to April 26, 2015" --> v kolofonu. - Bibliografija: str. 132-133

ISBN 978-80-7027-276-3
a) Černigoj, Avgust (1898-1985) b) Moravian Gallery (Brno) - 28. 11. 2014-26. 4. 2015 c) češka umetnost d) avantgardna umetnost e) češki film f) Devetsil g) dokumentarno gradivo h) korespondenca i) umetniške revije j) Tank k) 1923-1927 l) razstavni katalogi

7(1/9)(437.3)
COBISS.SI-ID 703471

17.
        INTERNATIONAL legal standards for heritage protection in a period of economic recession and tools for safeguarding protection standards / edited by Marko Stokin and Sonja Ifko ; [English translations Amidas ... et al.]. - Ljubljana : ICOMOS/SI International Council on Monuments and Sites, Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij, 2014 ([Ljubljana] : Camera). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Monographic publications of ICOMOS Slovenia ; 01)

200 izv. - "The publication is related to the first Bled International Symposium on curtural heritage and legal issues which was titled International Legal Standards for Heritage Protection in a Period of Economic Recession and the Tools for Safeguarding the Standards of Protection (2-3 May, Bled) ... "--> v uvodu. - Kazalo. - Abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-281-627-8
a) Konservatorstvo - Dokumenti b) Spomeniško varstvo - Dokumenti c) arhitekturna dediščina d) kulturni spomeniki e) predpisi f) varstvo kulturne dediščine g) Slovenija h) konservatorstvo i) spomeniško varstvo

72.025.3/.4:006(082)
COBISS.SI-ID 276573184

18.
JAKŠE, Marko, 1959-
        Črni metulji : [Galerija Loža, Koper, februar - marec 2011 = Galleria Loggia, Capodristria, febbraio - marzo 2011] / Marko Jakše ; [teksti, testi Andrej Medved, Roland Barthes, Julia Kristeva ; prevodi, traduzioni Ivan Markovič ; foto DK]. - Piran : Obalne galerije = Pirano : Gallerie costiere, 2011 (Izola : Repropoint). - 24 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov. in it. - 500 izv.
a) Jakše, Marko (1959-) - Razstavni katalogi b) Galerija Loža (Piran) - 4. 2.-6. 3. 2011 c) slovensko slikarstvo d) fantastični motivi e) 2006-2010 f) razstavni katalogi g) osebne razstave

75(497.4):929Jakše M.
COBISS.SI-ID 261075200

19.
KAZLEPKA, Zdeněk
        Colorito : malířství v Benátkách 16.-18. století z moravských a slezských sbírek = 16th-18th century Venetian painting in Moravian and Silesian collections : [Moravská galerie, Brno, 16 November 2011- 20 May 2012] / Zdeněk Kazlepka. - Brno : Moravská galerie, 2011. - 281 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v češ. in prevod v angl. - Biografije umetnikov: str. 274-276, 278-280. - Bibliografija: str. 262-267, 268-273

ISBN 978-80-7027-237-4
a) Moravská galerie (Brno) - 16. 11. 2011-20. 5. 2012 b) italijansko slikarstvo c) beneško slikarstvo d) opisi slik e) 16.st. f) 17.st. g) 18.st. h) češki muzeji i) muzejske zbirke

75(450)
COBISS.SI-ID 700911

20.
KNIFER, Julije, 1924-2004
        Julije Knifer : bez kompromisa : uncompromising : [Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Museum of Contemporary Art Zagreb, 20. 09. 2014.-06. 12. 2014 ] / [urednica, editor Radmila Iva Janković ; autori tekstova, authors of texts Hubert Besacier ... [et al.] ; prijevod, translation Vesna Meštrović ... et al.]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti = Museum of Contemporary Art, 2014. - 349 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. hrv. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 333-338

ISBN 978-953-7615-71-0
a) Knifer, Julije (1924-2004) b) Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb) - 20. 9.-6. 12. 2014 c) hrvaško slikarstvo d) Gorgona e) Nove tendencije f) 20.st. g) intervjuji h) besedila umetnikov i) umetniki o umetnosti

75.071(497.5):929Knifer J.
COBISS.SI-ID 703727

21.
KRANJC, Anja, 1982-
        V belo : [kiparstvo in slikarstvo] : Pilonova galerija Ajdovščina, november 2011 / Anja Kranjc ; [besedilo Maja Marinkovska ; prevod Tanja Cigoj, Jon Hatfull ; fotografija Primož Brecelj]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2011 (Ajdovščina : Sedmak). - 36 str. : ilustr. ; 23 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Biografija: str. 32
a) Kranjc, Anja (1982-) - Razstavni katalogi b) Pilonova galerija (Ajdovščina) - 25. 11.-23. 12. 2011 c) slovensko kiparstvo d) slovensko slikarstvo e) figuralno kiparstvo f) prostorske postavitve g) osebne razstave h) 2011 i) razstavni katalogi

730.071(497.4):929Kranjc A.
COBISS.SI-ID 7731362

22.
MARUŠIČ, Klavdija, 1967-
        Dve : slikarstvo : [Pilonova galerija, Ajdovščina, 11. 2.-6. 3. 2011] / Klavdija Marušič, Jasna Samarin ; [besedilo Tanja Cigoj, Nada Zoran ; fotografije Primož Brecelj, Jasna Samarin]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 32 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorici besedil navedeni v kolofonu. - Biografija: str. 14, 28
a) Marušič, Klavdija (1967-) - Razstavni katalogi b) Samarin, Jasna (1966-) - Razstavni katalogi c) Pilonova galerija (Ajdovščina) - 11. 2.- 6. 3. 2011 d) slovensko slikarstvo e) akvarelno slikarstvo f) fotografija in slikarstvo g) 2008-2010 h) osebne razstave i) razstavni katalogi

75(497.4):929Marušič K.
75(497.4):929Samarin J.
COBISS.SI-ID 256707840

23.
MIKHAILOV, Boris
        Boris Mikhailov : Bücher : Strukturen des Wahnsinns, oder warum Hirten in den Bergen oft verrückt werden = Books : structures of madness, or why shepherds living in the mountains often go crazy / herausgegeben von, edited by Inka Schube ; essays von, by Inka Schube ... [et al.] ; [Übersetzungen, translations Sergej Gladkich ... et al.]. - Köln : W. König, cop. 2013. - 334 str. : ilustr. ; 33 cm

Vzpor. angl. in nem. besedilo. - "Anlässlich der Ausstellung Spectrum - Internationaler Preis für Fotografie der Stiftung Niedersachsen, Boris Mikhailov. Die Bücher 1968 - 2012, 24. Februar - 20. Mai 2013 im Sprengel-Museum Hannover"--> v kolofonu

ISBN 978-3-86335-303-2 (trda vezava)
a) Mikhailov, Boris (1938-) b) Sprengel-Museum (Hannover) - 24. 2.-20. 5. 2013 c) ukrajinska fotografija d) portertna fotografija e) dokumentarna fotografija f) erotična fotografija g) knjige umetnikov h) 1968-2012 i) osebne razstave

77-051(477):929Mikhailov B.
COBISS.SI-ID 696815

24.
MUZEJ za umjetnost i obrt (Zagreb)
        Muzej za umjetnost i obrt Zagreb : 1880-2010 : vodič / [autori Marina Bagarić ... [et al.] ; fotografije Srećko Budek ... [et al.] ; urednici Anđelka Galić, Miroslav Gašparović]. - Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2010. - 377 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Kazali

ISBN 978-953-7641-08-5
a) Metzinger, Valentin (1699-1759) b) Cebej, Anton (1722-1774) c) Muzej za umjetnost i obrt (Zagreb) d) hrvaški muzeji e) stalne zbirke f) muzejske zbirke g) muzejski vodniki h) umetna obrt

069(497.5)
COBISS.SI-ID 44922466

25.
NESBIT, Molly
        The pragmatism in the history of art / Molly Nesbit. - Pittsburgh : Periscope, cop. 2013. - 127 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pre-occupations ; 1)

Opombe z bibliografijo: str. 93-117. - Kazalo

ISBN 978-1-934772-26-3
a) Nochlin, Linda (1931-) b) Shapiro, Meyer (1904-1996) c) Focillon, Henri (1881-1943) d) Kubler, George (1912-1996) e) eseji o sodobni umetnosti f) umetnostna zgodovina g) zgodovina umetnostne zgodovine h) 20.st.

7.01
COBISS.SI-ID 697839

26.
OPIE, Julian, 1958-
        Julian Opie : rzeźby, obrazy, filmy = sculptures, paintings, film : [MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 18. 10. 2014-25. 1. 2015] / [teksty Delfina Jałowik, John Slyce]. - Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 2014. - 27, [111] str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v polj. in angl.

ISBN 978-83-62435-42-5
a) Opie, Julian (1958-) b) Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (Kraków) - 18. 10. 2014-25. 1. 2015 c) angleško slikarstvo d) angleško kiparstvo e) portretno slikarstvo f) portretno kiparstvo g) postavitve razstav h) 21.st. i) osebne razstave

75.071(420):929Opie J.
COBISS.SI-ID 696303

27.
OŽBOLT, Alen
        Življenje oblik = Vie des formes : [Galerija Loža Koper, Galleria Loggia Capodistria,18. junij, giugno-14. avgust, agosto 2011] / Alen Ožbolt ; [teksti Andrej Medved, Alen Ožbolt ; prevod Ivan Markovič ; foto Jaka Jeraša]. - Piran : Obalne galerije, 2011 (Izola : Repropoint). - 19 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Slov. besedilo in it. prevod. - Fotogr. na prednji notr. str. ov., potiskana zadnja notr. str. ov. - 500 izv.
a) Ožbolt, Alen (1966-) - Razstavni katalogi b) Galerija Loža (Koper) - 18. 6.-14. 8. 2011 c) slovensko kiparstvo d) kiparska slika e) besedila umetnikov f) umetniki o umetnosti g) kiparske postavitve h) 1998-2011 i) osebne razstave j) razstavni katalogi

730.071(497.4):929Ožbolt A.
COBISS.SI-ID 2861934

28.
        PICASSO y sus críticos I : la recepción del Guernica, 1937-1947 / edición Rocío Robles Tardío. - Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia ; Barcelona : Museu Picasso : Ediciones de la Central, cop. 2011. - 257 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Documentos)

Bibliografija: str. 39

ISBN 978-84-938142-8-1
a) Picasso, Pablo (1881-1973) b) špansko slikarstvo c) Guernica d) likovna kritika e) odzivi na razstave f) 1937-1947 g) dokumentarno gradivo h) ponatisi starejših besedil i) antologije

7.01(082)
COBISS.SI-ID 697071

29.
        PICASSO y sus críticos II : los años comunistas, 1944-1958 / edición Rocío Robles Tardío. - Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia ; Barcelona : Museu Picasso : Ediciones de la Central, cop. 2011. - 301 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Documentos)

Bibliografija: str. 47

ISBN 978-84-938142-9-8
a) Picasso, Pablo (1881-1973) b) špansko slikarstvo c) likovna kritika d) odzivi na razstave e) antologije f) dokumentarno gradivo g) ponatisi starejših besedil h) 1944-1958

7.01(082)
COBISS.SI-ID 697327

30.
PILON, Veno
        Veno Pilon : v prvi svetovni vojni = in the First World War : Pilonova galerija, 19. december 2014 - 1. februar 2015, 19th December 2014 - 1st February 2015 / [besedila, texts Nataša Kovšca, Tanja Cigoj, Borut Koloini ; prevod, translation Tanja Cigoj, Jon Hatfull ; prepis pisem, transcription of letters Borut Koloini ; fotografije, photographs Primož Brecelj]. - Aldovščina : Pilonova galerija, 2014 (Kranj : Gorenjski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija in opombe na dnu nekaterih str.
a) Pilon, Veno (1896-1970) b) Kosovel, Stano (1895-1976) c) Pilonova galerija (Ajdovščina) - 19. 12. 2014-1. 2. 2015 d) slovensko slikarstvo e) slovenska risba f) akvarelno slikarstvo g) prva svetovna vojna h) 1914-1918 i) dokumentarno gradivo j) pisma k) korespondenca l) osebne razstave m) razstavni katalogi

75.071(497.4):929Pilon V.
COBISS.SI-ID 701679

31.
        REALLY useful knowledge : [Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, October 28, 2014-February 9, 2015] / [textos What, How & for Whom ... et al.]. - Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, cop. 2014. - 285 str. : ilustr. ; 23 cm

Drugi dodatek k nasl. in avtorji besedil navedeni v kolofonu. - "The exhibition "A really Useful knowledge" is organised by MNCARS as part of the programme "The uses of art" run by L'Internationale confederation of European Museums"--> v kolofonu

ISBN 978-84-8026-499-0
a) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) - 28. 10. 2014-9. 2. 2015 b) izobraževanje c) znanje d) pedagoško delo e) umetniški projekti f) politika in likovna umetnost g) globalizacija h) 19.st. i) 20.st. j) 21.st. k) razstavni katalogi

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 699375

32.
RICHTER, Gerhard, 1932-
        Gerhard Richter : Ausschnitt : Werke aus der Sammlung Böckmann = detail : paintings from the Böckmann collection : [ Neues Musem - Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg, 14.11. 2014-22. 2. 2015] / [Herausgegeberin Eva Kraus ; Autoren Eva Kraus, Caroline Fuchs, Thomas Heyden, Angelika Nollert]. - Nürnberg : Verlag für moderne Kunst, cop. 2014. - 88 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v nem. in angl.

ISBN 978-3-86984-529-6
a) Richter, Gerhard (1932-) b) Neues Musem - Staatliches Museum für Kunst und Design (Nürnberg) - 4.11. 2014-22. 2. 2015 c) nemško slikarstvo d) osebne razstave e) razstavni katalogi f) zasebne zbirke g) 1960-2003

75.071(430):929Richter G.
COBISS.SI-ID 699887

33.
        STATE in time / [edited by Irwin]. - Wivenhoe ; New York ; Port Watson : Minor Compositions ; Novo Mesto : Dolenjski muzej, 2014 (Ljubljana : [s. n.]). - 178 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv.

ISBN 978-1-57027-276-9
a) Neue Slowenische Kunst (umetniška skupina) b) Irwin (umetniška skupina) c) slovenska umetnost d) umetniški projekti e) politika in likovna umetnost f) ideologija in likovna umetnost g) intervjuji h) okrogle mize i) 1992-2012

7.038.5(497.4):929NSK
COBISS.SI-ID 698863

34.
        SZTUKA i wolność : psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości = Art and freedom : psychoanalytical reflection on the meaning of creativity : [Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Kraków, 18. 10. 2013-26. 01. 2014] / [redakcja Elżbieta Sala ; teksty Maria Anna Potocka, Tomasz Fortuna, Stephen Frosh ... et al.]. - Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 2014. - 159 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v polj. in angl. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-83-62435-34-0
a) Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (Kraków) - 18. 10. 2013-26. 1. 2014 b) umetniška ustvarjalnost c) psihoanaliza in likovna umetnost d) psihologija in likovna umetnost e) ustvarjalna svoboda

7.01
COBISS.SI-ID 696047

35.
TZARA, Tristan, 1896-1963
        TaTa Dada : the real life and celestial adventures of Tristan Tzara / [text] Marius Hentea. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2014. - VIII, 356 str. : ilustr. ; 23 cm

"Tristan Tzara, one of the most important figures in the twentieth century's most famous avant-garde movements, was born Samuel Rosenstock (or Samueli Rosenstok) in a provincial Romanian town, on April 16 (or 17, or 14, or 28) in 1896. Tzara became Tzara twenty years later at the Cabaret Voltaire in Zurich, when he and others (including Marcel Janco, Hugo Ball, Richard Huelsenbeck, and Hans Arp) invented Dada with a series of chaotic performances including multilingual (and nonlingual) shouting, music, drumming, and calisthenics. Within a few years, Dada (largely driven by Tzara) became an international artistic movement, a rallying point for young artists in Paris, New York, Barcelona, Berlin, and Buenos Aires. With TaTa Dada, Marius Hentea offers the first English-language biography of this influential artist. As the leader of Dada, Tzara created "the moment art changed forever." But, Hentea shows, Tzara and Dada were not coterminous. Tzara went on to publish more than fifty books; he wrote one of the great poems of surrealism; he became a recognized expert on primitive art; he was an active antifascist, a communist, and (after the Soviet repression of the Hungarian Revolution) a former communist. Hentea offers a detailed exploration of Tzara's early life in Romania, neglected by other scholars; a scrupulous assessment of the Dada years; and an original examination of Tzara's life and works after Dada. The one thing that remained constant through all of Tzara's artistic and political metamorphoses, Hentea tells us, was a desire to unlock the secrets and mysteries of language. Review: Hentea's biography succeeds in capturing the effervescence of its subject, without being willing to take Tzara invariably at his own word; rarely succeeding, thankfully, in pinning him down, it does catch, in flashes, his essence like lightning in a bottle as he speeds by on his celestial adventures."--> na ov. - Opombe z bibliografijo: str. 289-399. - Kazalo

ISBN 978-0-262-02754-0
a) Tzara, Tristan (1896-1963) b) Dada c) dadaizem d) poezija in likovna umetnost e) avantgardna umetnost f) Pariz g) surrealizem h) 20.st. i) biografije

7.036/.038(478):929Tzara T.
COBISS.SI-ID 699119

36.
VERZEL, Dean
        Dean Verzel : napaka v raju = errore nel paradiso : [Galerija Meduza, Koper, Galleria Medusa, Capodistria, 18. junij, giugno-10. julij, luglio 2011] / [tekst, testo Andrej Medved ; prevod, traduzione Ivan Markovič]. - Piran : Obalne galerije, 2011 (Izola : Repropoint). - 23 str. : ilustr. ; 23 cm

Slov. besedilo in it. prevod. - 500 izv.
a) Verzel, Dean (1961-) - Razstavni katalogi b) Galerija Meduza (Koper) - 18. 6.-10. 7. 2011 c) slovensko slikarstvo d) figuralno slikarstvo e) 2002-2010 f) razstavni katalogi g) osebne razstave

75(497.4):929Verzel D.
COBISS.SI-ID 2995054

37.
VODOPIVEC, Lujo
        Lujo Vodopivec : vsiljivec = l'intruso : [Galerija Loža, Koper, Galleria Loggia, Capodistria, 21. april, aprile-6. junij, giugno 2011] / [teksti in poezija, testi e poesia Andrej Medved ; prevod, traduzione Ivan Markovič ; foto Jaka Jeraša]. - Piran : Obalne galerije = Pirano : Gallerie costiere, 2011 (Izola : Repropoint). - 26 str. : ilustr. ; 23 cm

Slov. besedilo in it. prevod. - 500 izv.
a) Vodopivec, Lujo (1951-) - Razstavni katalogi b) Galerija Loža (Koper) - 21. 4.-6. 6. 2011 c) slovensko kiparstvo d) kiparske postavitve e) reliefni kipi f) osebne razstave g) razstavni katalogi h) 2006-2011

730.071(497.4):929Vodopivec L.
COBISS.SI-ID 2995566

38.
VOSTŘEBALOVÁ Fischerová, Vlasta
        Vlasta Vostřebalová Fischerová : 1898-1963 : mezi sociálním uměním a magickým realismem / [koncepce a texty] Martina Pachmanová, Michala Frank Barnová. - Řevnicích : Arbor Vitae ; Brně : Moravská galerie ; Praha : Galerie hlavního města Prahy, cop. 2013. - 239 str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Biografija: str. 221-227. - "Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy, konané v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně od 22. listopadu 2013 do 23. února 2014, a stejnojemnné výstavy v Galerii hlavního města Prahy, konané v Domě U Zlatého prstenu od 28. května do 14. září 2014." --> v kolofonu. - Summary ; Zusammenfassung. - Bibliografija: str. 228

ISBN 978-80-7467-044-2 (Arbor Vitae)
ISBN 978-80-7027-267-1 (Moravská galerie)
ISBN 978-80-7010-997-7 (Galerie hlavního města Prahy)
a) Vostřebalová Fischerová, Vlasta (1898-1963) b) Moravské galerie (Brně) - 22. 11. 2013-23. 2. 2014 c) Galerii hlavního města Prahy (Praha) - 28. 5.-17. 9. 2014 d) češko slikarstvo e) češka risba f) magični realizem g) nova stvarnost h) socialistični modernizem i) figuralno slikarstvo j) 20.st. k) korespondenca l) osebne razstave

75.071(437.3):929Vostřebalová Fischerová V.
COBISS.SI-ID 702959

39.
WALLACH, Paul
        Paul Wallach : where what was : [Musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole, du 11 octobre 2014 au 5 janvier 2015, Domaine de Kerguéhennec, Bignan, du 28 juin au 1er novembre 2015] / [textes Lorand Hegyi, Paul Ardenne, Olivier Delavallade]. - Paris : Galerie Jaeger Bucher, 2014. - 99 str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v franc. in angl. - Drugi dodatek k nasl. in avtorji besedil navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 77

ISBN 978-2-918316-16-9
a) Wallach, Paul (1960-) b) Musée d'Art moderne et contemporain (Saint-Etienne Métropole) - 11. 10- 2014-5. 1. 2015 c) Domaine de Kerguéhennec (Bignan) - 28. 6.-1. 11. 2015 d) ameriško kiparstvo e) kiparska slika f) kiparske postavitve g) objekti h) prostor i) 2013-2014 j) osebne razstave k) razstavni katalogi

730.071(73):929Wallach P.
COBISS.SI-ID 700143

40.
WILLIAMS, Gilda
        How to write about contemporary art / Gilda Williams. - London : Thames & Hudson, 2014. - 264 str. : ilustr. ; 21 cm

"How to Write About Contemporary Art is the definitive guide to writing engagingly about the art of our time. Invaluable for students, arts professionals and other aspiring writers, the book first navigates readers through the key elements of style and content, from the aims and structure of a piece to its tone and language. Brimming with practical tips that range across the complete spectrum of art-writing, the second part of the book is organized around its specific forms, including academic essays; press releases and news articles; texts for auction and exhibition catalogues, gallery guides and wall labels; op-ed journalism and exhibition reviews; and writing for websites and blogs. In counselling the reader against common pitfalls such as jargon and poor structure, Gilda Williams points instead to the power of close looking and research, showing how to deploy language effectively; how to develop new ideas; and how to construct compelling texts. More than 30 illustrations throughout support closely analysed case studies of the best writing, in Source Texts by 64 authors, including Claire Bishop, Thomas Crow, T.J. Demos, Okwui Enwezor, Dave Hickey, John Kelsey, Chris Kraus, Rosalind Krauss, Stuart Morgan, Hito Steyerl, and Adam Szymczyk. Supplemented by a general bibliography, advice on the use and misuse of grammar, and tips on how to construct your own contemporary art library, How to Write About Contemporary Art is the essential handbook for all those interested in communicating about the art of today."--> na zavihku ov. - Bibliografija: str. 253-259. - Kazalo

ISBN 978-0-500-29157-3
a) sodobna umetnost b) priročniki c) besedila kustosov d) navodila za pisanje e) umetnostnozgodovinska basedila f) likovna kritika g) muzejske knjižnice

7.01
COBISS.SI-ID 701423


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO