COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
        ABSTRACTION / [edited by Maria Lind]. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press ; London : Whitechapel Gallery, 2013. - 239 str. ; 21 cm. - (Documents of contemporary art / Whitechapel Gallery)

Urednica navedena na vzpor. nasl. str. - Bibliografija: str. 228-230. - Kazalo

ISBN 978-0-85488-208-3 (Whitechapel Gallery)
ISBN 978-0-262-51836-9 (The MIT Press)
a) abstraktna umetnost b) besedila umetnikov c) eseji o likovni umetnosti d) zborniki

7.036/.038(082)
COBISS.SI-ID 582127

2.
        AFTER Daguerre : masterworks of French photography (1848-1900) from the Bibliothèque Nationale : [Musée du Petit Palais, under the auspices of the Festival d'automne, Paris, September 18-November 23, 1980, The Metropolitan Museum of Art, New York, December 18, 1980-February 15, 1981] / [editor John P. O'Neill ; translated from the French by Mary S. Eigsti]. - New York : The Metropolitan Museum of Art ; Paris : Berger-Levrault, 1980. - 187 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 69-70, 180-183. - Kazalo

ISBN 0-87099-257-0
a) Musée du Petit Palais (Pariz) - 18. 9.-23. 11. 1980 b) The Metropolitan Museum of Art (New York) - 18. 12. 1980-15. 2. 1981 c) francoska fotografija d) fotografske zbirke e) 19.st. f) 1848-1900 g) razstavni katalogi h) skupinske razstave

77.04(083.824)
COBISS.SI-ID 573679

3.
        ARTIST'S pigments. Vol. 2, A handbook of their history and characteristics / Ashok Roy, editor. - Reprint. - Washington (D.C.) : National Gallery of Art, 1997. - 231 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov in na str. 224-226. - Kazalo

ISBN 0-89468-189-3 (trda vezava)
ISBN 0-89468-260-1 (broš.)
a) barva b) pigmenti c) umetniški materiali d) lastnosti pigmentov e) zgodovina barv f) konservatorstvo g) restavratorstvo h) slikarska tehnologija i) uporaba barv j) terminologija k) priročniki

75:667.622
COBISS.SI-ID 571887

4.
BACHELARD, Gaston
        Oblikovanje znanstvenega duha : prispevek k psihoanalizi objektivnega spoznanja / Gaston Bachelard ; [prevod [in] spremna beseda Vojislav Likar]. - Ljubljana : SH - Zavod za založniško dejavnost, 1998 (Ljubljana : Littera picta). - 286 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: La formation de l'esprit scientifique. - Gaston Bachelard - od kritike teorije spoznanja k historični epistemologiji / Vojislav Likar: str. 259-275. - Beležka o avtorju: str. 276. - Bibliografija: str. 277-280

ISBN 961-6262-11-4
a) spoznavna teorija b) filozofija znanosti c) psihoanaliza d) francoska filozofija e) epistemologija

165:159.964.2
130.2:001"19"
COBISS.SI-ID 78596864

5.
BACON, Francis, 1909-1992
        Francis Bacon : [The National Museum of Modern Art, Tokyo, March 8-May 26, 2013, Toyota Municipal Museum of Art, June 8-September 1, 2013] / [edited by The National Museum of Modern Art, Tokyo ... [et al.] ; translated by Christopher Stephens ... et al.]. - Tokyo : Nikkei, cop. 2013. - 187 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v jap., delno v nem. jeziku in prevod v angl. - Lat. in jap. pisava. - Bibliografija: str. 148-149

ISBN 978-4-907243-01-2
a) Bacon, Francis (1909-1992) b) The National Museum of Modern Art (Tokyo) - 8. 3.-26. 5. 2013 c) Toyota Municipal Museum of Art (Toyota) - 8. 6.-1. 9. 2013 d) angleško slikarstvo e) 20.st. f) intervjuji g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

75.071(420):929Bacon F.
COBISS.SI-ID 572911

6.
BAKIĆ, Vojin, 1915-1992
        Vojin Bakić : svjetlonosne forme : retrospektiva : Muzej suvremene umjetnosti [Zagreb], 7. 12. 2013-2. 2. 2014 =lightbearing forms : a retrospective : Museum of Contemporary Art [Zagreb], 7. 12. 2013-2. 2. 2014 / [urednica Nataša Ivančević ; autori tekstova Ješa Denegri ... [et al.] ; prijevod na engleski Branka Svetlin ... [et al.] ; prijevod na hrvatski Andy Jelčić, Branka Svetlin ; fotografije Branko Balić ... et al.]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, [2013?]. - 383 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Urednica in ostali avtorji so navedeni v kolofonu. - Vzpor. hrv. besedilo in prevod v angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-953-7615-62-8
a) Bakić, Vojin (1915-1992) b) Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb) - 7. 12. 2013-2. 2. 2014 c) hrvaško kiparstvo d) spomeniško kiparstvo e) kiparstvo na prostem f) abstraktno kiparstvo g) portretno kiparstvo h) partizansko kiparstvo i) retrospektivne razstave j) razstavni katalogi k) 20.st. l) Nove tendencije m) ponatis starejših besedil

730.071(083.824):929Bakić V.
COBISS.SI-ID 581103

7.
BAL, Mieke
        Quoting Caravaggio : contemporary art, preposterous history / Mieke Bal. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 1999. - XVI, 305 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 269-285. - Kazali

ISBN 0-226-03556-5 (trda vezava)
a) Caravaggio, Michelangelo Merisi da (1573-1610) b) Weems, Carrie Mae c) Serrano, Andres d) Hatoum, Mona (1952-) e) Reed, David (1946-) f) Mendieta, Ana (1948-1985) g) baročna umetnost h) 16.st. i) sodobna umetnost j) 20.st. k) vplivi in primerjave l) vpliv na mlajše umetnike

7.03
COBISS.SI-ID 579055

8.
BALTHUS
        Balthus : Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris, 5 novembre 1983 -23 janvier 1984 : The Metropolitan Museum od Art, New York, 21 février-13 mai 1984 / [conception du catalogue Gérard Régnier ; traducteurs Claude Esteban ... et al.]. - Paris : Centre Georges Pompidou : Musée national d'art moderne, 1983. - 391 str. : ilustr. ; 28 cm

Urednik naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 384-390

ISBN 2-85850-204-8
a) Balthus (1908-2001) b) Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne (Pariz) - 5. 11. 1983-23. 1. 1984 c) The Museum of Modern Art (New York) - 21. 2.-13. 5. 1984 d) francosko slikarstvo e) 20.st. f) francoska risba g) figuralno slikarstvo h) knjižna ilustracija i) gledališka scenografija j) umetniki o umetnikih k) samostojne razstave l) razstavni katalogi

75.071(44):929Balthus
COBISS.SI-ID 1555054

9.
BIRGUS, Vladimír
        Czech photography of the 20th century : a guide : [Part I. The Museum od Decorative Arts in Prague, 23 June to 25 September 2005, Part II. The City Gallery, Prague, 29 June to 9 October 2005, Part III. The City Gallery, Prague, 1 July to 9 October 2005] / Vladimír Birgus and Jan Mlčoch ; [English translation Derek Paton ... et al.]. - Prague : The Museum of Decorative Arts (KANT, cop. 2005). - 163 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 158-159

ISBN 80-7101-041-3 (UPM Czech edition)
ISBN 80-86217-89-2 (KANT Czech edition)
ISBN 80-7101-032-4 (UPM English edition)
ISBN 80-86217-90-6 (KANT English edition)
a) The Museum od Decorative Arts (Prague) - 23. 6.-25. 9. 2005 b) The City Gallery (Prague) - 29. 6.-9. 10. 2005 - 1. 7.-9. 10. 2005 c) češka fotografija d) 20.st. e) piktorializem f) dokumentarna fotografija g) fotoreportaža h) abstraktna fotografija i) novinarska fotografija j) surrealizem k) nova stvarnost l) fotografija in slikarstvo m) kronologija n) razstavni katalogi

77.04
COBISS.SI-ID 560879

10.
        BLACK Mountain College : experiment in art / edited by Vincent Katz ; with essays by Martin Brody, Robert Creeley, Vincent Katz, Kevin Power. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2013. - 328 str. : ilustr. ; 30 cm

V kolofonu: "This publication accompanied the exhibition Black Mountain College: una aventura Americana, curated by Vincent Katz, which took place at the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía of Madrid, Spain from 28 October 2002 to 13 January 2003". - Bibliografija: str. 317-318. - Kazalo

ISBN 978-0-262-11279-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-262-51845-1 (broš.)
a) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) - 28. 10. 2002-13. 1. 2003 b) ameriška umetnost c) Black Mountain College d) 1933-1956 e) umetniške akademije f) študij umetnosti g) poučevanje umetnosti h) dokumentarno gradivo

7.03(73)
COBISS.SI-ID 576239

11.
        BLAU : Farbe der Ferne : [Heidelberger Kunstverein, 2. Marz bis 13. Mai 1990] / Herausgeber Hans Gercke. - Heidelberg : Wunderhorn, cop. 1990. - 615 str. : ilustr. ; 30 cm

Opombe z bibliografijo ob besedilu. - Kazalo

ISBN 3-88423-062-X (trda vezava)
ISBN 3-88423-063-8 (broš.)
a) Heidelberger Kunstverein - 2. 3.- 13. 5. 1990 b) barva c) modra barva d) simbolika barv e) zgodovina barv f) uporaba barv g) pigmenti h) barva in slikarstvo i) opisi slik j) skupinske razstave k) razstavni katalogi

7.01:535.64(082)
COBISS.SI-ID 569071

12.
BURTON, Robert, 1577-1640
        Anatomija melanholije / Robert Burton ; [prevod Lidija Šumah, prevod [spremne besede] Neda Pagon ; spremna beseda Jean Starobinski]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012 ([Ljubljana] : Studio print). - 270 str. ; 20 cm

Prevod dela: The essential anatomy of melancholy. - Lekcija anatomije / Jean Starobinski: str. 255-270. - 600 izv. - Bibliografija v opombah

ISBN 978-961-6798-34-1
a) filozofija b) melanholija c) psihologija d) medicina e) filozofija kulture

130.2:159.974.5:61
COBISS.SI-ID 264539648

13.
CASTELLANI, Enrico
        Enrico Castellani, Günther Uecker : Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne Métropole, [14 septembre 2013-15 décembre 2013] / [catalogue sous la direction de Lorand Hegyi ; textes de Achille Bonito Oliva ... [et al.] ; traduzioni Paul Bowman ... et al.]. - Milano : Silvana Editoriale, cop. 2013. - 255 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. franc. in angl. besedilo. - Urednik, avtorji besedil in prevajalci navedeni v kolofonu. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov
a) Castellani, Enrico (1930-) b) Uecker, Günther (1930-) c) Musée d'Art Moderne (Saint-Etienne Métropole) - 14. 9.-15. 12. 2013 d) nemška umetnost e) italijanska umetnost f) Zero g) instalacije h) op art i) relief j) 20.st. k) razstavni katalogi

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 584431

14.
CEROLI, Mario
        Mario Ceroli : faccia a faccia : [MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna, 21 dicembre 2012-1 aprile 2013] / fotografie di Aurelio Amendola ; [a cura di Gianfranco Maraniello ; testi tradotti in inglese da Annabelle Leach e Vera Bianco]. - Lucca : Usher arte, 2013. - 167 str. : ilustr. ; 31 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Avtor besedila naveden v kolofonu. - Ital. besedilo in prevod v angl.

ISBN 9788895065922
a) Ceroli, Mario (1938-) b) MAMbo-Museo d'Arte Moderna (Bologna) - 21. 12. 2012-1. 4. 2013 c) italijanska umetnost d) italijansko kiparstvo e) kiparske postavitve f) arte povera g) pop art h) scenografija i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

730.071(450):929Ceroli M.
COBISS.SI-ID 583919

15.
CORNELL, Joseph
        Joseph Cornell : stargazing in the cinema / [text] Jodi Hauptman. - New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, cop. 1999. - XIV, 250 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Yale publications in the history of art)

Bibliografija: str. 229-241. - Kazalo

ISBN 0-300-07838-2 (trda vezava)
a) Cornell, Joseph (1903-1972) b) ameriška umetnost c) asamblaž d) 20.st. e) eksperimentalni film f) film in likovna umetnost g) kolaž

75(73):929Cornell J.
COBISS.SI-ID 563951

16.
CORNELL, Joseph
        Joseph Cornell's theater of the mind : selected diaries, letters, and files / edited, with an introduction, by Mary Ann Caws ; foreword by John Ashbery. - New York ; London : Thames and Hudson, 1993. - 479 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 474-475

ISBN 0-5000-1544-9
a) Cornell, Joseph (1903-1972) b) ameriška umetnost c) asamblaž d) kolaž e) 20.st. f) eksperimentalni film g) dnevniki h) korespondenca i) dokumentarno gradivo j) besedila umetnikov

75(73):929Cornell J.
COBISS.SI-ID 563695

17.
CORNELL, Joseph
        Joseph Cornell´s vision of spiritual order / [text] Lindsay Blair. - London : Reaktion books, 1998. - 223 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Essays in art and culture)

Bibliografija: str. 217-218

ISBN 0-948462-49-3
a) Cornell, Joseph (1903-1972) b) ameriška umetnost c) asamblaž d) 20.st. e) kolaž f) surrealizem g) found object h) ameriško kiparstvo i) eksperimentalni film

75(73):929Cornell J.
COBISS.SI-ID 1215342

18.
CRAGG, Tony
        Tony Cragg : Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne Métropole, [14 septembre, September 2013-5 janvier, January 2014] / [commissariat et texte, curatorship and text Lorand Hegyi ; traduction, translation Gail Schamberger]. - Paris ; Salzburg : Galerie Thaddaeus Ropac, [2013?]. - 152 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. franc. besedilo in prevod v angl. - Avtor besedila naveden v kolofonu

ISBN 978-3-901935-50-3
a) Cragg, Tony (1949-) b) Musée d'Art Moderne (Saint-Etienne Métropole) - 14. 9. 2013-5. 1. 2014 c) angleško kiparstvo d) kiparstvo na prostem e) 1980-2013 f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

730.071(420):929Cragg T.
COBISS.SI-ID 584175

19.
CRARY, Jonathan
        24/7 : late capitalism and the ends of sleep / Jonathan Crary. - London ; New York : Verso, 2013. - 133 str. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo: str. 129-133

ISBN 978-1-78168-093-3
a) ekonomija časa b) filozofija kulture c) kapitalizem d) 21.st. e) socialni vidik f) sodobna družba g) tehnologija in sodobna družba h) spanec

130.2
COBISS.SI-ID 575215

20.
DANTE, Joe, 1948-
        Joe Dante / edited by Nil Baskar and Gabe Klinger. - Vienna : Österreichisches Filmmuseum ; Ljubljana : Slovenska kinoteka, cop. 2013 (Vienna : Remaprint). - 252 str. : ilustr. ; 20 cm. - (FilmmuseumSynemaPublikationen ; 19)

Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih str. - Filmografija: str. 195-245. - Bibliografija: str. 246-249

ISBN 978-3-901644-52-8 (broš.)
ISBN 3-901644-52-0 (broš.)
a) Dante, Joe (1948-) b) ameriški film c) teorija filma d) analize filmov e) intervjuji f) filmski režiserji g) filmografije h) zborniki

791.6(73):929Dante J.
COBISS.SI-ID 1563659

21.
DICKERMAN, Leah, 1964-
        Inventing abstraction 1910-1925 : how a radical idea changed modern art : [The Museum of Modern Art, New York, December 23, 2012-April 15, 2013] / Leah Dickerman ; with contributions by Matthew Affron ... [et al.]. - 2. ponatis. - New York : The Museum of Modern Art, 2013. - 376 str. : ilustr. ; 32 cm

V kolofonu: "Published in conjunction with the exhibition Inventing Abstraction 1910-1925 at the Museum of Modern Art, New York, December 23, 2012-April 15, 2013 organized by Leah Dickerman, Curator, with Masha Chlenova, Curatorial Assistant, Department of Painting and Sculpture.". - Opombe z bibliografijo na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-87070-828-2
a) The Museum of Modern Art (New York) - 23. 12. 2012-15. 4. 2013 b) abstraktna umetnost c) zgodovinski pregledi d) 1910-1925 e) razstavni katalogi f) skupinske razstave

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 573935

22.
        DOCUMENTARY / [edited by Julian Stallabrass]. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press ; London : Whitechapel Gallery, 2013. - 239 str. ; 21 cm. - (Documents of contemporary art / Whitechapel Gallery)

Urednik naveden na vzpor. nasl. str. - Bibliografija: str. 230-233. - Kazalo

ISBN 978-0-85488-207-6 (Whitechapel Gallery)
ISBN 978-0-262-51829-1 (The MIT Press)
a) dokumentarno gradivo b) dokumentarna fotografija c) besedila umetnikov d) intervjuji e) 20.st. f) 21.st. g) zborniki

7.01(082)
COBISS.SI-ID 582383

23.
DOVIĆ, Marijan
        Mož z bombami : Anton Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda / Marijan Dović ; [slikovno gradivo posebne zbirke Boga Komelja v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto ... et al.] ; [izdajatelj] Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. - Ljubljana [i. e.] Novo mesto : Goga, 2009 (Ljubljana : Cicero). - 104 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Zbirka Anagoga)

400 izv. - Bibliografija: str. 93-103. - Izbrana strokovna bibliografija: str. 104

ISBN 978-961-6421-87-4
a) Podbevšek, Anton (1898-1981) b) slovenska avantgardna umetnost c) slovenska poezija d) slovenska književnost e) literarna avantgarda f) 1920-1930

821.163.6.09Podbevšek A.
929Podbevšek A.
82.02(497.4)"1920/1930"
012Podbevšek A.
016:821.163.6.09
COBISS.SI-ID 249519872

24.
DUCHAMP, Marcel
        Briefe an = Lettres à = Letters to Marcel Jean / Marcel Duchamp ; [englische Übersetzung Marcel Jean, deutsche Übersetzung Herbert Molderings]. - München : Silke Schreiber, cop. 1987. - 104 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v franc. in prevod v nem. in angl.

ISBN 3-88960-011-5
a) Duchamp, Marcel (1887-1968) b) Jean, Marcel (1900-1993) c) francoski umetniki d) korespondenca e) besedila umetnikov f) 20.st.

821-6(44)
COBISS.SI-ID 575471

25.
ELIASSON, 1967-, Olafur
        Studio Olafur Eliasson : an encyclopedia / [editor Anna Engberg-Pedersen ; English translation Isabel Varea, German translation Kristina Brigitta Köper, French translation Jacques Bosser]. - Köln : Taschen, cop. 2012. - 531 str. : ilustr. ; 26 cm

Besedilo v angl., nem. in franc. - Bibliografija: str. 518-521. - Kazalo

ISBN 978-3-8365-2727-9
a) Eliasson, Olafur (1967-) b) danska umetnost c) umetniški ateljeji d) svetlobne instalacije e) intervencije v prostor f) javni prostor g) intervjuji h) umetniki o umetnosti

7.038(489):929Eliasson O.
COBISS.SI-ID 561135

26.
        EPHEMERAL monuments : history and conservation of installation art / edited by Barbara Ferriani and Marina Pugliese ; introduction by Germano Celant. - Revised ed. of the original Italian ed. published in 2009. - Los Angeles : Getty Conservation Institute, cop. 2013. - 291 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v kolofonu. - Prevod dela: Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni. - Bibliografija: str. 264-275. - Relevant web sites: str. 276-277. - Kazalo

ISBN 978-1-60606-134-3 (broš.)
a) Barney, Matthew b) Brodsky, Alexander c) Merz, Mario d) Kiefer, Anselm e) Stringel, Rudolf f) West, Franz g) Viola, Bill h) instalacije i) konservatorstvo j) študije primerov k) konservatorske metode l) video instalacije m) dokumentiranje umetniške ustvarjalnosti n) sodobna umetnost o) intervjuji

7.025.3
COBISS.SI-ID 579311

27.
        ESSENTIAL McLuhan / edited by Eric McLuhan and Frank Zingrone. - London : Routledge, 1997. - 407 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 397-401. - Kazalo

ISBN 0-415-16244-0 (hbk.)
ISBN 0-415-16245-9 (pbk.)
a) McLuhan, Marshall b) množični mediji c) globalizacija d) množično komuniciranje e) množična kultura

659.3
COBISS.SI-ID 17901661

28.
        ESTETIKA in politika / Adorno ... [et al.] ; [prevod Jaša Drnovšek, Rok Benčin ; spremna beseda Rok Benčin]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2013 ([Ljubljana] : Studio print). - 308 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Aesthetics and politics. - Reprezentacija, formalizacija, produkcija / Rok Benčin: str. 279-297. - Vsebuje tudi ponatise besedil v prevodu Slava Šerca, Toma Virka in Amalije Maček. - Bibliografija: str. 299-304. - Kazalo. - Vsebina: I. Ernst Bloch: Razprave o ekspresionizmu. - György Lukács: Za realizem gre. - II. Bertolt Brecht: Proti Lukácsu. - Walter Benjamin: Pogovori z Brechtom. - III. Theodor W. Adorno: Pisma Walterju Benjaminu. - Walter Benjamin: Odgovor. - IV. Theodor W. Adorno: Izsiljena sprava ; Angažma. - Fredric Jameson: Sklepni premisleki.

ISBN 978-961-6798-39-6
a) estetika b) marksizem c) realizem d) ekspresionizem e) futurizem f) avantgarda

111.852(4)(082)
COBISS.SI-ID 269769728

29.
        FICTIONS of art history / edited by Mark Ledbury ; [with an introduction by Michael Hatt and Mark Ledbury ; with essays by Paul Barolsky ... et al.]. - Williamstown (Mass.) : Sterling and Francine Clark Art Institute, cop. 2013. - XVI, 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Clark studies in the visual arts)

v kolofonu: "A related conference, also titled "Fictions of Art History", was held 29-30 October 2010 at the Clark". - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-1-935998-10-5 (Clark pbk.)
ISBN 978-0-300-19192-9 (Yale pbk.)
a) umetnostna zgodovina b) književnost in likovna umetnost c) kongresi

7.01(082)
COBISS.SI-ID 565743

30.
FINKELPEARL, Tom
        Dialogues in public art : interviews with Vito Acconci ... [et al.] / Tom Finkelpearl. - Cambridge (Mass.) ; London : The >MIT Press, cop. 2000. - XIII, 453 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 0-262-06209-7
a) intervjuji b) public art c) družba in likovna umetnost d) umetniki o umetnosti e) 20.st. f) javni spomeniki

7.036/.038(047.53)
COBISS.SI-ID 577775

31.
FINKELPEARL, Tom
        What we made : conversations on art and social cooperation / Tom Finkelpearl. - Durham (N.C.) ; London : Duke University Press, 2013. - X, 388 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 373-379. - Kazalo

ISBN 978-0-8223-5284-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-8223-5289-1 (broš.)
a) sodobna umetnost b) intervjuji c) public art d) družba in likovna umetnost e) participatorna umetnost f) social practice art g) umetniki o umetnosti

7.036/.038(047.53)
COBISS.SI-ID 576495

32.
FLAVIN, Dan
        Dan Flavin : lights : [Museum moderner Kunst, Stiftung Ludwig, Wien, 13. Oktober 2012-3. Februar 2013, Kunstmuseum St. Gallen, 16. März-18. August 2013] / herausgegeben von Rainer Fuchs und Karola Kraus. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2012. - 227 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 212-215

ISBN 978-3-902490-93-3 (Museumsausgabe)
ISBN 978-3-7757-3522-3 (Deutsch)
ISBN 978-3-7757-3523-0 (Englisch)
a) Flavin, Dan (1933-1996) b) Museum moderner Kunst, Stiftung Ludwig (Wien) - 13. 10. 2012-3. 2. 2013 c) Kunstmuseum St. Gallen - 16. 3.-18. 8. 2013 d) ameriška umetnost e) neon objekti f) svetlobne instalacije g) svetlobni objekti h) minimalizem i) kiparski objekti j) ameriško kiparstvo k) 20.st. l) postavitve razstav m) razstavni katalogi n) samostojne razstave

730(73):929Flavin D.
COBISS.SI-ID 568815

33.
FOSTER, Hal, 1955-
        The return of the real : the avant-garde at the end of the century / Hal Foster. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 1996. - XIX, 299 str. : ilustr. ; 23 cm. - (An October book)

Opombe z bibliografijo: str. 227-292. - Kazalo

ISBN 0-262-56107-7 (broš)
ISBN 0-262-06187-2 (trda vezava)
a) teorija sodobne umetnosti b) 20.st. c) neoavantgarda d) avantgardna umetnost e) umetnost in teorija umetnosti f) minimalizem g) modernizem h) postmodernizem

7.01
COBISS.SI-ID 747630

34.
FRAGONARD, Jean-Honoré, 1732-1806
        Fragonard : Poesie & Leidenschaft : [Staatliche Kunsthalle Karlsruhe vom 30. November 2013 bis zum 23. Februar 2014] / [Redaktion Astrid Reuter ... [et al.] ; Autoren des Katalogteils Juliane Betz ... [et al.] ; Übersetzungen aus dem Französischen Matthias Wolf]. - Karlsruhe : Staatliche Kunsthalle ; München ; Berlin : Deutscher Kunstverlag, cop. 2013. - 272 str. : ilustr. ; 29 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Avtorji besedil navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 266-270

ISBN 978-3-925212-88-8 (Museumsausgabe)
ISBN 978-3-422-07214-5 (Buchhandelsausgabe)
a) Fragonard, Jean-Honoré (1732-1806) b) Staatliche Kunsthalle (Karlsruhe) - 30. 11. 2013-23. 2. 2014 c) francosko slikarstvo d) francoska risba e) 18.st. f) opisi slik g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

75(44):929Fragonard J.H.
COBISS.SI-ID 578543

35.
FREEDBERG, David
        The power of images : studies in the history and theory of response / David Freedberg. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 1989. - XXV, 534 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 507-517. - Kazalo

ISBN 0-226-26144-1
a) podoba b) slikarstvo c) kulturna zgodovina d) kiparstvo e) religija in likovna umetnost f) simboli v likovni umetnosti g) votivna podoba h) namerno poškodovanje umetnine i) psihologija in likovna umetnost

7.01
COBISS.SI-ID 394807

36.
FUTURISM and futurisms
        Futurism & futurisms / organized by Pontus Hulten ; [contributors to the dictionary of futurism Joan Abelló Juanpere ... [et al.] ; translators Asterisco ... et al.]. - London : Thames and Hudson, 1987. - 638 str. : ilustr. ; 31 cm

V kolofonu: "Published on the occasion of the exhibition Futurismo & Futurismi, Palazzo Grassi, Venice, 1986". - Bibliografija: str. 632-633. - Kazalo
a) Palazzo Grassi (Venice) - 1986 b) futurizem c) zgodovinski pregledi d) 1880-1930 e) kronologija f) razstavni katalogi g) fotografsko dokumentarno gradivo h) leksikoni i) slikarstvo j) kiparstvo k) risba l) grafika m) fotografija n) futuristična arhitektura o) manifesti p) publikacije q) futuristična tipografija

7.037.3
COBISS.SI-ID 22487041

37.
GAGE, John
        Colour and meaning : art, science and symbolism / John Gage. - 1st pbk. ed. - London : Thames and Hudson, 2000. - 320 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 306-311. - Kazalo

ISBN 0-500-28215-3 (broš.)
a) barva b) simbolika barv c) znanost in likovna umetnost d) zgodovina barv e) uporaba barv f) teorija barv g) barva in slikarstvo h) barva in psihologija

7.01
COBISS.SI-ID 757872

38.
GEFFROY, Gustave, 1855-1926
        Claude Monet : sa vie, son oeuvre / Gustave Geffroy ; édition présentée et annotée par C. Judrin. - Paris : Macula, 1987. - X, 556 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 537-552. - Vsebuje tudi: Souvenirs sur Claude Monet, 1889-1909 / Lilla Cabot Perry

ISBN 2-86589-018-X
a) Monet, Claude (1840-1926) b) francosko slikarstvo c) impresionizem d) biografije umetnikov e) korespondenca f) umetniki o umetnosti g) umetniki in njihovi sodobniki

75(44):929Monet C.
COBISS.SI-ID 560623

39.
        The GLOBAL contemporary and the rise of new art worlds : [ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe, September 17, 2011-February 5, 2012] / edited by Hans Belting, Andrea Buddensieg, and Peter Weibel. - Karlsruhe : ZKM Center for Art and Media ; Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2013. - 496 str. : ilustr. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih. - Kazalo. - Vsebina Globalization and contemporary art / Peter Weibel. - From art world to art worlds / Hans Belting and Andrea Buddensieg. - Conversation with Édouard Glissant aboard the RMS Queen Mary 2. - Rasheed Araeen : artist and critic / Andrea Buddensieg. - From world art to global art : view on a new panorama / Hans Belting. - Contemporary art : world currents in transition beyond globalization / Terry Smith. - The endogenous-exogenous interface in globalism : the case of China and Thailand / John Clark. - Writing on art after 1989 / Piotr Piotrowski. - Magiciens de la terre : conversation with Hans Belting / Jean-Hubert Martin. - Itinerary of a curator : Magiciens de la terre and after / Andrea Buddensieg. - Global art and anthropology : the situated gaze and local art worlds in Africa / Thomas Fillitz. - An anthropologist in the exhibition The global contemporary / Thomas Hauschild. - Beyond anthropophagy : art, internationalization, and cultural dynamics / Gerardo Mosquera. - "J'est un autre" : notes on cannibalism and contemporary art / Sara Giannini. - The plurality of art worlds and the new museum / Hans Belting. - Bridging the world : the role of art criticism today / Sabine B. Vogel. - The art market : conversation with Hans Belting / Clare McAndrew. - Priceless images, heartless paintings : the critical complicity of Liu Ding / David Spalding. - Actually existing : aesthetic effect and effective relations in Southeast Asia / Patrick D. Flores. - Reflections on Indonesia in the realm of global art / Jim Supangkat. - Asia exhibited in Korea : image conflicts in the making of Asian contemporary art / Birgit Mersmann. - Performing identities in the arena of the global art world : Nástio Mosquito / Antonia Marten. - Capture the flag : contemporaneity as an artistic project / Jacob Birken. - In search of art / Oscar Ho Hing Kay. - Accidental message : art is not a system, not a world / Liu Ding and Carol Yinghua Lu. - Now and elsewhere / Raqs Media Collective

ISBN 978-0-262-51834-5 (broš.)
a) Irwin - glej Irwin (umetniška skupina) b) Laibach c) Neue Slowenische Kunst d) Pogačar, Tadej (1960-) e) ZKM Center for Art and Media (Karlsruhe) - 17. 9. 2011-5. 2. 2012 f) sodobna umetnost g) globalizacija in likovna umetnost h) eseji o sodobni umetnosti i) 1989-2011 j) 20.st. k) 21.st. l) skupinske razstave m) razstavni katalogi

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 574191

40.
GOMBRICH, Ernst Hans Josef
        The image and the eye : further studies in the psychology of pictorial representation / E. H. Gombrich. - 2. natis. - Oxford : Phaidon, 1986. - 320 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 311-312

ISBN 0-7148-2245-0
ISBN 0-7148-2428-3 (broš.)
a) vidno zaznavanje b) teorija umetnosti c) psihologija in likovna umetnost d) gibanje e) ritem f) gesta g) ekspresivnost v likovni umetnosti h) fiziognomija i) obraz j) znaki k) vizualna reprezentacija l) iluzija m) optične prevare

7.01
COBISS.SI-ID 8042240

41.
GOMBRICH, Ernst Hans Josef
        The sense of order : a study in the psychology of decorative art / E. H. Gombrich. - 2nd ed. - Oxford : Phaidon ; Ithaca (N.Y.) : Cornell University Press, 1984. - XII, 411 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (The Wrightsman lectures ; 9)

Opombe z bibliografijo: str. 307-323. - Kazalo

ISBN 0-8014-9249-1 (broš.)
a) teorija umetnosti b) dekorativna umetnost c) ornament d) psihologija in likovna umetnost e) vzorci f) vizualna reprezentacija g) geometrijski vzorci h) repeticija i) znaki

7.01
COBISS.SI-ID 571631

42.
GOMBRICH, Ernst Hans Josef
        The uses of images : studies in the social function of art and visual communication / E. H. Gombrich. - London : Phaidon, 1999. - 304 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo: str. 274-292. - Kazalo

ISBN 0-7148-3655-9
a) teorija umetnosti b) stensko slikarstvo c) ikonografija d) oltarno slikarstvo e) kiparstvo na prostem f) metafora g) stilna obdobja

7.01
COBISS.SI-ID 1270894

43.
GRABAR, Oleg
        The mediation of ornament / Oleg Grabar. - Princeton (N.J.) ; London : Princeton University Press, cop. 1992. - XXV, 284 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (The A. W. Mellon lectures in the fine arts ; 1989) (Bollingen series ; 35:38)

Opombe z bibliografijo: str. 239-279. - Kazalo

ISBN 0-691-04099-0
a) ornament b) teorija umetnosti c) dekorativna umetnost d) vidno zaznavanje e) arhitektura f) pisava g) kaligrafija h) islamska umetnost i) rastlinski motivi j) geometrijski motivi

COBISS.SI-ID 875374

44.
GRAEBER, David
        Fragmenti anarhistične antropologije / David Graeber ; [prevod Polona Poberžnik ; spremna beseda Darij Zadnikar]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([Maribor] : Darima). - 105 str. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Fragments of an anarchist anthropology. - 400 izv. - Prispevek k antropologiji anarhizma / Darij Zadnikar: str. 87-98. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-053-8
a) antropologija b) anarhizem c) globalizacija d) politični vidik

572.027
COBISS.SI-ID 268784640

45.
        La GRANDE magia : opere scelte dalla collezione UniCredit = selected works from the UniCredit art collection : [MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna, 20 ottobre, October 2013-16 febbraio, February 2014] / a cura di, edited by Gianfranco Maraniello e, and Walter Guadagnini ; [traduzioni, translations Angela Arnone ... et al.]. - Bologna : Compositori Comunicazione, cop. 2013. - 214 str. : ilustr. ; 27 cm

Ital. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-88-7794-816-8
a) MAMbo-Museo d'Arte Moderna (Bologna) - 20. 10. 2013-16. 2. 2014 b) magija c) izbor iz stalne zbirke d) razstavni katalogi e) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 583663

46.
GRAY, Camilla
        Das grosse Experiment : die russische Kunst 1863-1922 / Camilla Gray ; [Übersetzung aus dem Englischen Eva Rapsilber]. - Köln : DuMont Schauberg, cop. 1974. - 276 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DuMont-Dokumente)

Prevod dela: The Russian experiment in art 1863-1922. - Bibliografija: str. 256-259. - Kazalo

ISBN 3-7701-0683-0
a) ruska umetnost b) zgodovinski pregledi c) 1863-1922 d) ruska avantgarda

7(47)
COBISS.SI-ID 512191550

47.
GRAY, Camilla
        Ruski umetnički eksperiment : 1863-1922 / Kamila Grej ; [prevod Branko Vučićević]. - Beograd : Jugoslavija, cop. 1978 (Beograd : Širo Srbija). - 291 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Svet umetnosti)

Prevod dela: The Russian experiment in art 1863-1922. - Bibliografija: str. 281-283
a) ruska umetnost b) 1863-1922 c) zgodovinski pregledi d) ruska avantgarda

7(47)
COBISS.SI-ID 11723271

48.
GROHMANN, Will
        Texte zur Kunst der Moderne : [aus Anlass der Ausstellung Im Netzwerk der Moderne. Kirchner, Braque, Kandinsky, Klee ... Richter, Bacon, Altenbourg und ihr Kritiker Will Grohmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kunsthalle im Lipsiusbau, 27. September 2012 bis 6. Januar 2013] / Will Grohmann ; herausgegeben für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden von Konstanze Rudert ; bearbeitet von Volkmar Billig. - Dresden : Staatliche Kunstsammlungen ; München : Hirmer, cop. 2012. - 375 str. : ilustr. ; 29 cm + 2 optična diska (CD-ROM)

Bibliografija: str. 340-367. - Kazalo

ISBN 978-3-7774-5481-8
ISBN 978-3-7774-5771-0 (Paket mit dem Ausstellungskatalog)
a) Staatliche Kunstsammlungen (Dresden) - 27. 9. 2012-6. 1. 2013 b) Kunsthalle (Lipsiusbau) - 27. 9. 2012-6. 1. 2013 c) moderna umetnost d) likovni kritiki e) nemški umetnostni zgodovinarji f) eseji o likovni umetnosti g) 20.st. h) intervjuji i) besedila kustosov j) razstavni katalogi k) predgovori k samostojnim razstavam

7.01(081)
COBISS.SI-ID 561391

49.
HARRISON, Charles, 1942-
        Since 1950 : art and its criticism / Charles Harrison ; with a preface by Alex Potts. - New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, cop. 2009. - X, 262 str. : ilustr. ; 24 cm

Preface / Alex Potts: str. VII-X. - Opombe z bibliografio: str. 231-253. - Kazalo

ISBN 978-0-300-15186-2 (trda vezava)
a) Nicholson, Ben b) Hilton, Roger c) moderna umetnost d) eseji o kiparstvu e) eseji o likovni umetnosti f) konceptualizem g) risba h) 20.st.

7.01
COBISS.SI-ID 580079

50.
HOMER, Winslow, 1836-1910
        Winslow Homer : the Clark collection / [text] Marc Simpson ; with contributions by Dan Cohen ... [et al.]. - Williamstown (Mass.) : Sterling and Francine Clark Art Institute, cop. 2013. - XV, 223 str. : ilustr. ; 30 cm

V kolofonu: "Published on the occasion of the exhibition Winslow Homer: Making art, making history, Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, 9 June-8 September 2013". - Kazalo

ISBN 978-1-935998-12-9 (Clark)
ISBN 978-0-300-19194-3 (Yale)
a) Homer, Winslow (1836-1910) b) Sterling and Francine Clark Art Institute (Williamstown) - 9. 6.-8. 9. 2013 c) ameriško slikarstvo d) ameriška grafika e) ameriška risba f) akvarel g) 19.st. h) zasebne zbirke i) zbiratelji j) opisi slik k) razstavni katalogi l) samostojne razstave

75(73):929Homer W.
COBISS.SI-ID 565231

51.
        A HOUSE full of music : Strategien in Musik und Kunst / Herausgeber Ralf Beil, Peter Kraut. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2012. - 415 str. : ilustr. ; 31 cm

V kolofonu: "Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung: A house full of music: Strategien in Musik und Kunst, Mathildenhöhe, Darmstadt, 13. Mai bis 9. Sepetmber 2012". - Kazalo

ISBN 978-3-7757-3318-2 (Buchhandelsausgabe Deutch)
ISBN 978-3-7757-3319-9 (Buchhandelsausgabe Englisch)
a) Armleder, John (1948-) b) Baldessari, John (1931-) c) Beckett, Samuel (1906-1989) d) Beuys, Joseph (1921-1986) e) Cage, John (1912-1992) f) Depero, Fortunato (1892-1960) g) Duchamp, Marcel (1887-1968) h) Ernst, Max (1891-1976) i) Hausmann, Raoul (1886-1971) j) Heartfield, John (1891-1968) k) Johns, Jasper (1930-) l) Kelley, Mike (1954-2012) m) Klee, Paul (1879-1940) n) Klein, Yves (1928-1962) o) Knížák, Milan (1940-) p) Maciunas, George (1931-1978) q) Marinetti, Filippo Tommaso (1876-1944) r) Morris, Robert (1931-) s) Nauman, Bruce (1941-) t) Nicolai, Carsten (1965-) u) Ono, Yoko (1933-) v) Paik, Nam June (1932-2006) w) Picabia, Francis (1879-1953) x) Rauschenberg, Robert (1925-2008) y) Richter, Hans (1888-1986) z) Roth, Dieter (1930-1998) {) Schwitters, Kurt (1887-1948) |) Vostell, Wolf (1932-1998) }) Warhol, Andy (1928-1987) ~) Xenakis, Iannis (1922-2001) ) Mathildenhöhe (Darmstadt) - 13. 5.-9. 9. 2012 ¡) glasba in likovna umetnost £) vizualna glasba ©) 20.st. °) zvok in likovna umetnost Â) avdiovizualni eksperimenti Ǎ) abstraktna umetnost À) razstavni katalogi Á) skupinske razstave

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 565487

52.
HRIBAR Sorčan, Valentina
        Jaz in drugi v (post)moderni filozofiji in umetnosti : na poti k sodobnosti / Valentina Hribar Sorčan. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 148 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 135-141. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-604-8
a) Cassirer, Ernst (1874-1945) b) Badiou, Alain (1937-) c) Nancy, Jean-Luc (1940-) d) filozofija e) estetika f) filozofija umetnosti g) etika h) sublimno i) empatija j) modernizem k) postmodernizem

141.78
7.036/.038
FRASCATI:
6-301
COBISS.SI-ID 268903424

53.
        The IMPRESSIONIST line from Degas to Toulouse-Lautrec : drawings and prints from the Clark : [The Frick Collection, New York, March 12 to June 16, 2013] / edited by Jay A. Clarke ; with essays by Mary Weaver Chapin ... [et al.]. - Williamstown (Mass.) : Sterling and Francine Clark Art Institute, cop. 2013. - 148 str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Bibliografija: str. 144. - Kazalo

ISBN 978-1-935998-11-2 (Clark)
ISBN 978-0-300-19193-6 (Yale)
a) Degas, Edgar (1834-1917) b) Gauguin, Paul (1848-1903) c) Manet, Édouard (1832-1883) d) Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901) e) The Frick Collection (New York) - 12. 3.-16. 6. 2013 f) francoska umetnost g) impresionizem h) francoska risba i) francoska grafika j) ameriške zbirke k) zasebne zbirke l) 19.st. m) razstavni katalogi n) skupinske razstave

7.036.2(44)
COBISS.SI-ID 565999

54.
        Les IMPRESSIONNISTES slovènes et leur temps (1890-1920) : Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris : [18 avril-13 juillet 2013] / [commissaires Barbara Jaki, Sylvain Lecombre ; auteurs Mateja Breščak ... et al. ; traduction des textes slovènes Mojka Žbona, Florence Lucienne Gacion-Marks, Marie Michaud]. - Paris : Éditions Paris-Musées, cop. 2013. - 151 str. : ilustr. ; 28 cm

Podatki o avtorstvu v zahvali na str. [5], podatki o avtorstvu razstave s spletnih strani muzeja

ISBN 978-2-7596-0209-4
a) Ažbe, Anton (1862-1905) b) Gaspari, Maksim (1883-1980) c) Grohar, Ivan (1867-1911) d) Jakopič, Rihard (1869-1943) e) Jama, Matija (1872-1947) f) Kobilca, Ivana (1861-1926) g) Petkovšek, Jožef (1861-1898) h) Šantel, Henrika (1874-1940) i) Sternen, Matej (1879-1949) j) Šubic, Jurij (1855-1890) k) Vavpotič, Ivan (1877-1943) l) Vesel, Ferdo (1861-1946) m) Žmitek, Peter (1874-1935) n) Berneker, Franc (1874-1832) o) Gangl, Alojz (1859-1935) p) Peruzzi, Svetoslav (1881-1936) q) Štefic, Anton (1878-1915) r) Zajec, Ivan (1869-1952) s) Birolla, Gvidon (1881-1963) t) Gaspari, Maksim (1883-1980) u) Smrekar, Hinko (1883-1942) v) Berthold, Avgust (1880-1919) w) Grossmann, Karol (1864-1929) x) Fabiani, Maks (1865-1962) y) Koch, Ciril Metod (1867-1925) z) Plečnik, Jože (1872-1957) {) Vurnik, Ivan (1884-1971) |) Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris (Pariz) - 18. 4.-13. 7. 2013 }) slovenski impresionizem ~) slovensko slikarstvo ) slovensko kiparstvo ¡) karikatura £) risba ©) film °) arhitektura Â) razstavni katalogi Ǎ) impresionizem À) impresionistično slikarstvo Á) 1890-1920

73/76(083.824)(497.4)
COBISS.SI-ID 515151231

55.
        IN my view : personal reflections on art by today's leading artists / edited by Simon Grant. - London : Thames & Hudson, 2012. - 208 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo

ISBN 978-0-500-23896-7
a) umetniki o umetnosti b) vpliv na mlajše umetnike c) besedila umetnikov

7.01
COBISS.SI-ID 572399

56.
        ISBD(CR) : mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov : revidirani ISBD(S): mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij / [prevedla Dunja Kalčič]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - XI, 131 str. ; 24 cm

Prevod dela: ISBD(CR) : international standard bibliographic description for serials and other continuing resources. - Na nasl. str. tudi: Po priporočilu Komisije za revizijo ISBD odobrila stalna odbora Sekcije za katalogizacijo in Sekcije za serijske publikacije pri IFLI. - Kazalo

ISBN 961-6551-02-7
a) Serijske publikacije - Bibliografski opis - Mednarodni standardi b) ISBD(CR) c) katalogizacija d) časniki e) časopisi

025.31/.32:025.173
COBISS.SI-ID 219309056

57.
JAMESON, Fredric, 1934-
        Filmska kartiranja / Fredric Jameson ; [izbor in spremna beseda Luka Arsenjuk ; uredila Andrej Šprah, Nil Baskar ; prevod Luka Arsenjuk, Maja Lovrenov]. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2011 ([Ljubljana] : Matformat). - 235 str. ; 22 cm. - (Zbirka Imago)

Izd. navedena v CIP-u. - 400 izv. - Filmska kartiranja / Luka Arsenjuk: str. 7-16. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-6417-69-3
a) zgodovina filma b) eseji o filmu c) realizem d) modernizem e) postmodernizem f) teorija filma

791.2
COBISS.SI-ID 259593472

58.
JEMEC, Andrej
        Andrej Jemec : razstava barvnih sitotiskov = exhibition of colour silkscreens : 1969/1991 : Mednarodni grafični likovni center, Galerija Tivoli, Ljubljana, 20. februar - 20. april 1997 / [nekaj uvodnih besed Zoran Kržišnik ; pogovor Curt Heigl ; bibliografija do l. 1994 Katja Apih ; prevod Milan Mlačnik, Doris Debenjak ; fotografija Lado Mlekuž]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 1997 ([Ljubljana] : Matformat). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Pregledna razstava barvnih sitotiskov 1969-1991. - Vzpor. slov. besedilo in angl. ali nem. prevod. - Nekaj uvodnih besed / Zoran Kržišnik: str. 6-7. - Predgovor v katalogu osebne razstave, Poslovni center Iskre, Ljubljana, 1977 / Zoran Kržišnik: str. 8-10. - Pogovor med Curtom Heiglom in Andrejem Jemcem, junija 1977: str. 11-16. - Bibliografija do l. 1994: Monografija Andrej Jemec, 1995 / Katja Apih: str. 59
a) Jemec, Andrej (1934-) b) Mednarodni grafični likovni center, Galerija Tivoli (Ljubljana) - 20. 2.-20. 4. 1997 c) slovenska grafika d) 1969-1991 e) intervjuji f) sitotisk g) razstavni katalogi h) samostojne razstave

75(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 921710

59.
JEMEC, Andrej
        Andrej Jemec : Sakaide Civic Art Museum, Japan, 16. June - 8. July 2001 / [contributor Zoran Kržišnik ... [et al.] ; translated by Chikako Shigemori-Bučar ... [et al.] ; photograph Tihomir Pinter]. - Sakaide : Sakaide Civic Art Museum, [2001?] (Kranj : Gorenjski tisk). - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 4-939109-04-6
a) Jemec, Andrej (1934-) b) Civic Art Museum (Sakaide) - 16. 6.-8. 7. 2001 c) slovensko slikarstvo d) 1984-2000 e) samostojne razstave f) razstavni katalogi

75(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 1526126

60.
JEMEC, Andrej, 1934-
        Andrej Jemec : beskrajna dvojnost = infinite dualism : Split, Zavod HAZU, Palača Milesi, Galerija Kula, 14. srpanj - 14. kolovoz 2013 / [tekstovi] Tonko Maroević, Niko Grafenauer, Milček Komelj ; [prijevod na engleski jezik Dunja Drmać ; prijevod sa slovenskog jezika Vera Hrga, Tonko Maroević ; fotografije Tihomir Pinter, Matija Pavlovec]. - Split : Kulturna ustanova Galerija Kula, [2013?] (Split : Dalmacijapapir). - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. hrv. besedilo in prevod v angl. - 500 izv.

ISBN 978-953-7412-31-9
a) Jemec, Andrej (1934-) b) Palača Milesi (Split) - 14. 7.-14. 8. 2013 c) Galerija Kula (Split) - 14. 7.-14. 8. 2013 d) slovensko slikarstvo e) slovenska risba f) 1994-2013 g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

75(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 570095

61.
JEMEC, Andrej, 1934-
        Andrej Jemec : slike : Muzej novejše zgodovine Celje, Galerija Keleia, 17. december 1998 - 20. januar 1999 / [besedilo, text, Text Tommy Lydon ; fotografija, photography, Photographien Tihomir Pinter, Savo Nedeljkov ; prevodi, translations, Übersetzungen Breda Misja]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, [1998?] (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Projekt Keleia)

Besedilo v angl. in prevod v slov. in nem. - 1.000 izv.
a) Jemec, Andrej (1934-) b) Muzej novejše zgodovine, Galerija Keleia (Celje) - 17. 12. 1998-20. 1. 1999 c) slovensko slikarstvo d) 1996-1998 e) samostojne razstave f) razstavni katalogi

75(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 97127936

62.
JEMEC, Andrej, 1934-
        Das Glühen des Lichts : Aquarelle, Zeichnungen und Farbglas : [Slowenisches Kulturzentrum Korotan, Wien] = Žarenje svetlobe : akvareli, risbe in barvna stekla : [Slovenski kulturni center Korotan, Dunaj], 23. 1.-17. 2. 2004 / Andrej Jemec ; [Essay Milček Komelj ; Fotografie Matija Pavlovec, Tihomir Pinter ; Übersetzung aus dem Slowenischen Mira Miladinovič Zalaznik, Janine Reinlein]. - [S. l.] : Sponsoren = skupina sponzorjev ; Ljubljana : [samozal.] A. Jemec, 2004 (Ljubljana : Schwarz). - 84 str. : ilustr. ; 21 x 23 cm

Drugi podnasl. naveden na prelim. str. in v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - 500 izv. - Bibliografija: str. 81
a) Jemec, Andrej (1934-) b) Slovenski kulturni center Korotan (Dunaj) - 23. 1.-17. 2. 2004 c) slovensko slikarstvo d) 2003 e) akvarelno slikarstvo f) slovenska risba g) slikarstvo na steklo h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

75(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 128816640

63.
JEMEC, Andrej, 1934-
        Kam? : Galerija Ivana Groharja, [3. 4.-22. 4. 2012] / Andrej Jemec ; [besedili Jana Mlakar, Barbare Sterle Vurnik ; fotografije Matija Pavlovec in arhiv avtorja]. - Škofja Loka : Loški muzej, 2012 ([Žabnica] : Pro grafika). - [12] str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Del dodatka k nasl. naveden v kolofonu. - 800 izv.
a) Jemec, Andrej (1934-) b) Galerija Ivana Groharja (Škofja Loka) - 3. 4.-22. 4. 2012 c) slovenska grafika d) 1995-2007 e) jedkanica f) akvatinta g) suha igla h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

75(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 514835839

64.
JEMEC, Andrej, 1934-
        Širina občutij II : med svetlobo in temo : Razstavni prostor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, [16. oktober - 16. november 2012] = Width of sensations II : between light and darkness : Exhibition hall of the Institute for Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Kranj, [October 16 - November 16, 2012] / Andrej Jemec ; [predgovor Damir Globočnik ; prevodi Bibi Misja ; fotografije Joco Žnidaršič, Matija Pavlovec]. - Ljubljana : samozal. A. Jemec, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Drugi dodatek k nasl. delno v kolofonu. - "Razstava je bila postavljena v sklopu festivala Srečanja 2012 - Mednarodni festival likovnih umetnosti ZDSLU - Kranj" --> kolofon. - Predgovor / Damir Globočnik: str. 2-3

ISBN 978-961-276-552-1
a) Jemec, Andrej (1934-) b) Razstavni prostor Zavoda za varstvo kulturne dediščine (Kranj) - 16. 10.-16. 11. 2012 c) slovensko slikarstvo d) 1996-2012 e) samostojne razstave f) razstavni katalogi

75(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 263623936

65.
JEMEC, Andrej, 1934-
        Von der Weite der Empfindungen = Širina občutij : LandhausGalerie Klagenfurt, 12. 9.-20. 10. 2012 / Andrej Jemec ; [esej Wolfgang J. Bandion ; prevodi Bibi Misja ; fotografije Tihomir Pinter ... et. al.]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012 (Ljubljana : Formatisk). - 39 str. : ilustr. ; 34 cm

500 izv. - Vzpor. besedilo v nem. in prevod v slov. - Ilustr. na notr. str. ov.
a) Landhausgalerie (Celovec) - 12. 9.-20. 10. 2012 b) slovensko slikarstvo c) samostojne razstave d) razstavni katalogi e) 1996-2012

75(497.4):929Jemec A.
COBISS.SI-ID 34724141

66.
JUDD, Donald
        Donald Judd : [Tate Modern, London, 5. Februar-25. April 2004, K20 Kunstsammlung am Grabbeplatz, Düsseldorf, 19. Juni-5. September 2004, Kunstmuseum Basel und Museum für Gegenwartskunst, 2. Oktober 2004-9. Januar 2005] / Herausgegeben von Nicholas Serota ; [Übersetzer Jürgen Blasius, Barbara Hess, Petra Trinkhaus]. - Köln : DuMont, cop. 2004. - 278 str. : ilustr. ; 31 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 272-273. - Kazalo

ISBN 3-926154-73-X (Museumsausgabe)
ISBN 3-8321-7430-3 (Verlagsausgabe)
a) Judd, Donald (1928-1994) b) ameriško kiparstvo c) ameriška umetnost d) 20.st. e) minimalizem f) samostojne razstave g) umetniki o umetnosti h) besedila umetnikov i) razstavni katalogi

7.036/.038(73):929Judd D.
COBISS.SI-ID 1663876

67.
KAHN, Louis Isadore, 1901-1974
        Louis I. Kahn / [text] Romaldo Giurgola ; [translations Carola Kappelmacher, Graham Thomson]. - 6th ed. - Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 1998. - 225 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Obras y proyectos = Works and projects)

Špan. besedilo in prevod v angl.

ISBN 84-252-1399-1
a) Kahn, Louis Isadore (1901-1974) b) ameriška arhitektura c) moderna arhitektura d) beton e) opeka f) javna arhitektura g) stanovanjska arhitektura h) 20.st. i) arhitekturni načrti j) arhitekturni projekti k) prostor l) svetloba

72.071(73):929Kahn L.I.
COBISS.SI-ID 574447

68.
KANDINSKIJ, Vasilij Vasil´evič
        Kandinsky : the path to abstraction : [Tate Modern, London, 22 June - 1 October 2006, Kunstmuseum Basel, 21 October 2006 - 4 February 2007] / edited by Hartwig Fischer and Sean Rainbird ; with essays by Shulamith Behr ... [et al.]. - London : Tate Publishing, 2006. - 224 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 216-217. - Kazalo

ISBN 1-85437-677-2 (hbk.)
ISBN 978-1-85437-677-0 (hbk.)
ISBN 1-85437-624-1 (broš.)
ISBN 978-1-85437-624-4 (broš.)
a) Kandinsky, Wassily (1866-1944) b) Münter, Gabriele (1877-1962) c) Tate Modern (London) - 22. 6.-1. 10. 2006 d) Kunstmuseum (Basel) - 21.10. 2006-4. 2. 2007 e) rusko slikarstvo f) začetek abstraktnega slikarstva g) 1905-1921 h) vsebina abstraktnega slikarstva i) umetniški pari j) der Blaue Reiter k) barva in slikarstvo l) kronologija m) samostojne razstave n) razstavni katalogi

75(47):929Kandinsky W.
COBISS.SI-ID 514075007

69.
KANDINSKIJ, Vasilij Vasil´evič
        Kandinsky und München : Begegnungen und Wandlungen 1896-1914 : [Städtische Galerie im Lenbachhaus München, 18. August - 17. Oktober 1982] / herausgegeben von Armin Zweite ; mit Beiträgen von Peter Jelavich ... [et al.]. - München : Prestel, cop. 1982. - 450 str. : ilustr. ; 24 cm

V kolofonu: "Die Ausstellung "Kandinsky und München" stellt eine veränderte und erweiterte Fassung des vom Solomon R. Guggenheim Museum, New York, in der Zeit vom 22. 1. bis 21. 3. 1982 organisierten Projektes "Kandinsky in Munich, 1896-1914" dar.". - Bibliografija: str. 446-448. - Kazalo

ISBN 3-7913-0613-8
a) Kandinskij, Vasilij Vasil´evič (1866-1944) b) Münter, Gabriele (1877-1962) c) Ažbe, Anton (1859-1905) d) Städtische Galerie im Lenbachhaus (München) - 18. 8.-17. 10. 1982 e) rusko slikarstvo f) začetki abstraktnega slikarstva g) vsebina abstraktnega slikarstva h) 1896-1914 i) teozofija j) München k) Ažbetova šola l) umetniki in njihovi sodobniki m) samostojne razstave n) razstavni katalogi o) der Blaue Reiter p) münchenska secesija

75(47):929Kandinsky V.
COBISS.SI-ID 31242850

70.
KANDINSKIJ, Vasilij Vasil´evič
        Vasily Kandinsky : a colorful life : the collection of the Lenbachhaus, Munich : [Städtische Galerie im Lenbachhaus, from 29 November 1995 until 10 March 1996] / [text] Vivian Endicott Barnett ; edited by Helmut Friedel ; with an essay by Rudolf H. Wackernagel ; [English translation Hugh Beyer, John Brogden, Claudia Spinner]. - Köln : DuMont, cop. 1995. - 664 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 662-664

ISBN 3-7701-3786-8
a) Kandinskij, Vasilij Vasil´evič (1866-1944) b) Städtische Galerie im Lenbachhaus (München) - 29. 11. 1995-10. 3. 1996 c) rusko slikarstvo d) začetki abstraktnega slikarstva e) München f) 1896-1944 g) slikarske tehnike h) umetniški ateljeji i) opisi slik j) Ažbetova šola k) muzejske zbirke l) nemški muzeji m) samostojne razstave n) razstavni katalogi

75(47):929Kandinsky V.V.
COBISS.SI-ID 569327

71.
KANDINSKIJ, Vasilij Vasil´evič
        Wassily Kandinsky and Gabriele Münter : letters and reminiscences 1902-1914 / [text] Annegret Hoberg ; [translation from the German by Ian Robson]. - München ; New York : Prestel, cop. 1994. - 159 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Pegasus Library)

ISBN 3-7913-1374-6
a) Kandinskij, Vasilij Vasil´evič (1866-1944) b) Münter, Gabriele (1877-1962) c) rusko slikarstvo d) nemško slikarstvo e) umetniški pari f) korespondenca g) 1902-1914

75(47)
COBISS.SI-ID 569839

72.
KANDINSKIJ, Vasilij Vasil´evič
        Die Zeichnungen Wassily Kandinskys / mit einer Einführung von Pierre Volboudt ; [übertragen aus der Französischen von Dagmar Daillant und Karin Hafner]. - Köln : DuMont, cop. 1974. - 221 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DuMont Dokumente-Graphik)

Umetnikova biografija na zavihku ov. - Bibliografija: str. 225

ISBN 3-7701-0199-5
a) Kandinskij, Vasilij Vasil´evič (1866-1944) b) ruska risba c) 1903-1944 d) abstraktna risba

75(47):929Kandinsky V.V.
COBISS.SI-ID 569583

73.
KANERVO, Marja
        Marja Kanervo : esiinkatoavaa =(dis)appearing : [Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, 17. 5.-29. 9. 2013] / [editors Patrik Nyberg, Jari-Pekka Vanhala, Maija Kasvinen ; translations Silja Kudel]. - Helsinki : Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, 2013 (Helsinki : F.G. Lönnberg). - 150 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Nykytaiteen museon julkaisuja = A Museum of Contemporary Art Publication ; 138, ISSN 0789-0338)

Fin. besedilo in prevod v angl. - Opombe z bibliografijo na koncu prispevkov

ISBN 978-951-53-3480-0
a) Kanervo, Marja (1958-) b) Museum of Contemporary Art Kiasma (Helsinki) - 17. 5.-29. 9. 2013 c) finska umetnost d) instalacije e) kiparske postavitve f) site-specific art g) 1983-2011 h) intervjuji i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

730(480):929Kanervo M.
COBISS.SI-ID 578031

74.
KELLEY, Mike
        Mike Kelley / edited by Eva Meyer-Hermann and Lisa Gabrielle Mark. - Amsterdam : Stedelijk Museum ; Munich ; London ; New York : DelMonico Books : Prestel, 2013. - 399 str. : ilustr. ; 30 cm

V kolofonu: "Published in conjunction with the exhibition Mike Kelley at Stedelijk Museum Amsterdam, December 15, 2012-April 11, 2013, Centre Pompidou, Paris, May 2-August 5, 2013, MoMA PS1, New York, October 13, 2013-February 2, 2014, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, March 23-July 28, 2014". - Bibliografija: str. 393-398

ISBN 978-3-7913-5241-1 (trda vezava)
a) Kelley, Mike (1954-2012) b) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 15. 12. 2012-1. 4. 2013 c) Centre Pompidou (Paris) - 2. 5.-5. 8. 2013 d) MoMA PS1 (New York) - 13. 10. 2013-2. 2. 2014 e) The Museum of Contemporary Art (Los Angeles) - 23. 3.-28. 7. 2014 f) ameriška umetnost g) ameriško kiparstvo h) ameriška video umetnost i) eksperimentalna glasba j) 1974-2012 k) instalacije l) performance art m) intervjuji n) found object o) razstavni katalogi p) samostojne razstave

7.036(73):929Kelley M.
COBISS.SI-ID 564719

75.
KOCJANČIČ, Peter, 1895-1986
        Peter Kocjančič : slovenski filmski plakat = Slovenian film poster : (1925-1928) : katalog razstave = exhibition catalogue : [NLB Galerija Avla, Ljubljana, 19. 9.-7. 11. 2013] / [avtorica in urednica] Metka Dariš ; [uvodni besedili Jurij Meden, Nina Peče ; plakati kartografska in slikovna zbirka NUK ; prevod Maja Lovrenov]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka = Slovenian Cinematheque : Kinodvor, Mestni kino = Kinodvor, City Cinema, 2013 (Ljubljana : Matformat). - 45 str. : ilustr. ; 22 cm

Četrti dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv. - Leto kina / Nina Peče: str. 2. - Razstavi na pot / Jurij Meden: str. 3. - Bibliografija: str. 13-14. - Summary

ISBN 978-961-6417-83-9 (Kinoteka)
a) Kocjančič, Peter (1895-1986) b) NLB Galerija Avla (Ljubljana) - 19. 9.-7. 11. 2013 c) Filmski plakati - Slovenija - 1925-1928 - Razstavni katalogi d) slovensko grafično oblikovanje e) filmski plakat f) 1925-1928 g) slovenski plakati h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

766(497.4):929Kocjančič P.
COBISS.SI-ID 268723456

76.
KOSELJ, Nataša, 1969-
        Arhitekt Danilo Fürst = The architect Danilo Fürst / [besedilo] Nataša Koselj ; [angleški prevod Amidas ; fotografije Miran Kambič, Janez Kališnik, arhiv avtorice]. - 1. izd., 1. natis. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Ljubljana : Pleško). - 319 str. : ilustr. ; 23 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 700 izv. - Bibliografija: str. 310-312

ISBN 978-961-278-082-1
a) Fürst, Danilo (1912-2005) b) slovenska arhitektura c) slovenski arhitekti d) 20.st. e) modernizem f) funkcionalizem g) stanovanjska arhitektura h) javna arhitektura i) industrijska arhitektura j) montažna gradnja k) notranja oprema l) stoli m) arhitekturna fotografija n) Plečnikova šola o) kronologija

72(497.4):929Fürst D.
COBISS.SI-ID 261853440

77.
KRALJ, France, 1895-1960
        France Kralj : kiparstvo, grafika 1909-1960 : [Lamutov likovni salon], Kostanjevica na Krki, julij-september 1980 / [uvodna študija Andrej Smrekar ; literatura Andrej Smrekar in Zlata Kralj ; prevod v francoščino Viktor Jesenik, prevod v angleščino Mirjam Briški ; barvni posnetki in fotografija Igor Antič ... et al.]. - Kostanjevica na Krki : Dolenjski kulturni festival, 1980 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 97 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorj. podpis kot nasl. - Avtor besedila, prevajalci in fotografi navedeni v kolofonu. - Nasl raztegnjen čez dve str. - Biografski podatki tudi v angl. in franc. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 76-93
a) Kralj, France (1895-1960) b) Lamutov likovni salon (Kostanjevica na Krki) - julij-september 1980 c) slovensko slikarstvo d) slovensko kiparstvo e) samostojne razstave f) razstavni katalogi g) slovenska grafika h) 20.st.

73/76(497.4):929Kralj F.
COBISS.SI-ID 17954560

78.
KRALJ, Niko, 1920-2013
        Rex evolucija : pol stoletja zgodbe o stolu = Rex evolution : half a century in the history of a chair / [teksti Igor Kebel ... [et al.] ; uredila Mika Cimolini, Igor Kebel ; prevodi Rawley Grau, Urška Rigler Azinovič ; slikovni materiali in fotografije arhiv družine Kralj ... et al.]. - Ljubljana : Trajekt - zavod za prostorsko kulturo, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 56 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm

Avtorji besedil navedeni v kolofonu, urednika na ov. in v kolofonu. - Izdano ob razstavi 26. 10. - 28. 11. 2004 v Moderni galeriji v Ljubljani. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl.

ISBN 961-238-351-0
a) Kralj, Niko (1920-2013) b) Moderna galerija (Ljubljana) - 26. 10.-28. 11. 2004 c) slovensko industrijsko oblikovanje d) stoli e) pohištvo f) intervjuji g) 20.st.

745.51(497.4):929Kralj N.
COBISS.SI-ID 215959808

79.
KRIŽIĆ Roban, Sandra
        Na drugi pogled : pozicije suvremene hrvatske fotografije / Sandra Križić Roban ; [prijevod na engleski jezik Andy Jelčić ; kazalo imena Irena Gessner]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti : UPI-2M plus, 2010. - 323 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studie i monografije Instituta za povijest umjetnosti = Studies and monographs of the Institute of Art History ; knj. 37)

Besedilo v hrv. in prevod v angl. - Na ov. tudi: At second glance: the positions of contemporary Croatian photography. - O avtorici: str. 323. - Bibliografija: str. 317-319. - Kazalo

ISBN 978-953-6106-89-9 (IPU)
ISBN 978-953-7703-08-0 (UPI-2M plus)
a) Bratoš, Mara (1974-) b) Đukić, Sandro (1964-) c) Ercegović, Marko (1975-) d) Krstulović, Elvis (1982-) e) Maračić, Antun (1950-) f) Opalić, Ana (1972-) g) Potočki Smiljanić-SofijaSilvija, Silvija (1979-) h) Rasol, Jasenko (1969-) i) Vodopija, Mirjana (1963-) j) Vijatović, Žarko (1952-) k) Vučić, Ivana (1972-) l) hrvaška fotografija m) sodobna fotografija n) 1990-2010

77.04(497.5)"199/200"
COBISS.SI-ID 578799

80.
LARSON, Kay
        Where the heart beats : John Cage, Zen Buddhism, and the inner life of artists / Kay Larson. - New York : Penguin Books, 2013. - XVIII, 474 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 453-460. - Kazalo. - Vsebina D.T. Suzuki ; John Cage ; Merce Cunningham ; Four walls ; Seeking silence ; Ego noise ; The mind of the way ; Heaven and earth ; The infinity of being ; Zero ; Another school ; Moving out from zero ; Indeterminacy ; Interpenetration ; Coda

ISBN 978-1-59420-340-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-14-312347-7 (broš.)
a) Cage, John (1912-1992) b) biografije umetnikov c) ameriška umetnost d) zen budizem e) umetniki in njihovi sodobniki f) 20.st. g) Black Mountain College

7.036/.038(73):929Cage J.
COBISS.SI-ID 575983

81.
LE Corbusier, 1887-1965
        Le Corbusier / [text] Kenneth Frampton. - London : Thames & Hudson, 2001. - 240 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

Bibliografija: str. 234-235. - Kazalo

ISBN 0-500-20341-5
a) Le Corbusier (1887-1965) b) moderna arhitektura c) L'Esprit Nouveau d) 20.st. e) stanovanjska arhitektura f) javna arhitektura g) vile h) arhitekturna risba i) purizem j) funkcionalizem k) the International Style l) urbanizem

72.071(494):929Le Corbusier
COBISS.SI-ID 1833789

82.
LE Corbusier, 1887-1965
        Le Corbusier : enciclopedia / [curatore dell'opera Jacques Lucan ; autori Joseph Abram ... [et al.] ; traduzioni ES Assistance]. - Milano : Electa, cop. 1988. - 572 str. : ilustr. ; 20 cm

Na nasl.: "Volume pubblicato in occasione della mostra L'avventura Le Corbusier, Torino, Palazzina dela Promotrice delle Belle Arti, 4 maggio-10 luglio 1988". - Kazali
a) Le Corbusier (1887-1965) b) Palazzina dela Promotrice delle Belle Arti (Torino) - 4. 5.-10. 7. 1988 c) arhitekti d) moderna arhitektura e) 20.st. f) samostojne razstave g) razstavni katalogi h) enciklopedije

72.071(494):929Le Corbusier
COBISS.SI-ID 574703

83.
LE Corbusier, 1887-1965
        Le Corbusier : ideas and forms / [text] William J. R. Curtis. - 2nd impression. - London : Phaidon, 1992. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 230-236. - Kazalo

ISBN 0-7148-2790-8
a) Le Corbusier (1887-1965) b) moderna arhitektura c) 20.st. d) stanovanjska arhitektura e) L'Esprit Nouveau f) purizem g) arhitekturna risba h) vile i) javna arhitektura j) urbanizem

72.071(494):929Le Corbusier
COBISS.SI-ID 29828

84.
LE Corbusier, 1887-1965
        Le Corbusier : un homme à sa fenêtre : textes choisis 1925-1960 : [Musée des Beaux-Arts de Nantes du 20 octobre 2006 au 8 janvier 2007] / Le Corbusier ; [commissariat Guy Faucher, Céline Rincé-Vaslin]. - Lyon : Fage, 2006. - 168 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Collection Varia)

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 162

ISBN 2-84975-094-8
a) Le Corbusier (1887-1965) b) Musée des Beaux-Arts (Nantes) - 20. 10. 2006-8. 1. 2007 c) moderna arhitektura d) besedila arhitektov e) purizem f) 1925-1960 g) arhitekturna risba h) slikarstvo i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

72.071(494):929Le Corbusier
COBISS.SI-ID 514916639

85.
LE Corbusier, 1887-1965
        Le Corbusier talks with students : from the schools of architecture / [foreword by Deborah Gans] ; translated from the french by Pierre Chase. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 1999. - XIV, 83 str. ; 21 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str.

ISBN 1-56898-196-1
a) Le Corbusier (1887-1965) b) moderna arhitektura c) besedila arhitektov d) 1943 e) predavanja

72.071(494)Le Corbusier
COBISS.SI-ID 1246340

86.
LE Corbusier, 1887-1965
        Towards a new architecture / by Le Corbusier ; translated from the thirteenth French edition and with an introduction by Frederick Etchells. - Reprinted and enlarged from the 1931 edition. - London : The Architectural Press, 1987. - XVII, 289 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Vers une architecture

ISBN 0-85139-652-6
a) Le Corbusier (1887-1965) b) moderna arhitektura c) besedila arhitektov d) teorija arhitekture e) 20.st. f) urbanizem g) stanovanjska arhitektura h) proporci i) arhitekturna kompozicija j) letala k) ladje l) avtomobili m) Rim

72.071(494):929Le Corbusier
COBISS.SI-ID 25269858

87.
LE Goff, Jacques, 1924-
        Denar in življenje : gospodarstvo in vera v srednjem veku / Jacques Le Goff ; [prevedel Gregor Moder ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Sophia, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 130 str. ; 21 cm. - (Zbirka Refleksija / Sophia ; 2012, 4)

Prevod dela: La bourse et la vie : économie et religion au Moyen Age. - 350 izv. - Denar ali življenje? Da, prosim / Mladen Dolar: str. 111-130. - Bibliografija: str. 105-110

ISBN 978-961-6768-45-0
a) Le Goff, Jacques (1924-) b) srednji vek c) cerkvena zgodovina d) denar e) oderuštvo f) ekonomski vidik

27-9(4)"653"
338(4)(091)
336.782(091)
930.1(44):929Le Goff J.
COBISS.SI-ID 263638528

88.
        LIGHT years : conceptual art and the photograph 1964-1977 : [The Art Institute of Chicago from December 13, 2011, to March 11, 2012] / edited by Matthew S. Witkovsky ; with essays by Mark Godfrey ... [et al.] ; [translated from the Italian by Marguerite Shore]. - 1st ed. - Chicago : The Art Institute of Chicago, cop. 2011. - 264 str. : ilustr. ; 31 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 250-257. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Vsebina: The unfixed photograph / Matthew S. Witkovsky ; Across the universe / Mark Godfrey ; Uninteresting pictures: photography and fact at the end of the 1960s / Joshua Shannon ; Hazarded into the blue: John Baldessari and photography in the early 1970s / Robin Kelsey ; Rona Barrett's Hollywood / Allen Ruppersberg ; Art is the copy of art: Italian photography in and after arte povera / Giuliano Sergio ; Reconfiguring representation: mechanical reproduction and the human figure in conceptual art / Anne Rorimer

ISBN 978-0-300-15971-4 (trda vezava)
a) The Art Institute of Chicago - 13. 12. 2011-11. 3. 2012 b) fotografija c) konceptualizem d) konceptualna fotografija e) 1964-1977 f) asamblaž g) knjige umetnikov h) multimedijske instalacije i) arte povera j) razstavni katalogi k) skupinske razstave

7.038.54"1964/1977"(083.824)
COBISS.SI-ID 73226753

89.
        LJUBLJANA city of culture / [edited by Bojana Leskovar and Nela Malečkar ; contributions Smilja Amon ... [et al.] ; translated by Amidas, Irena Hoffman ; photographic editor Joco Žnidaršič ; photographs Bojan Brecelj ... et al.]. - Ljubljana : City, European Cultural Month, 1997 ([Ljubljana] : Delo). - 224 str. : ilustr. ; 27 cm

Izv. stv. nasl.: Ljubljana - mesto kulture. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Knjiga je izšla ob Evropskem mesecu kulture Ljubljana 1997. - Fotogr. na spojnih listih. - 1.500 izv.
a) Slovenija - Kulturna zgodovina - Zborniki b) Ljubljana - Kulturna zgodovina - Zborniki c) Slovenija d) Ljubljana e) kulturna zgodovina f) slovenska umetnost g) slovenska fotografija h) ljubljanska grafična šola i) sodobna umetnost j) slovensko grafično oblikovanje k) slovensko industrijsko oblikovanje

930.85(497.451.1)(082)
COBISS.SI-ID 67745280

90.
MALEVIČ, Kazimir Severinovič
        Black square : Malevich and the origin of suprematism / [text] Aleksandra Shatskikh ; translated by Marian Schwartz. - New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, [2012?]. - XVII, 346 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Chernyi kvadrat. - Bibliografija: str. 317-320. - Kazalo

ISBN 978-0-300-14089-7 (trada vezava)
a) Malevich, Kazimir Severinovich (1878-1935) b) ruska umetnost c) suprematizem d) 20.st. e) 1915

75(47):929Malevich K.
COBISS.SI-ID 584687

91.
MALEVIČ, Kazimir Severinovič
        Bog ni zapustil prestola : umetnost, cerkev, tovarna / Kazimir S. Malevič. Malevič in filozofija : vprašanje abstraktnega slikarstva : IV. poglavje, III. del Malevičeva pot, I. poglavje, II. del Metoda / Emmanuel Martineau ; prevod [obeh del], uvod in [likovna] oprema Bojan Gorenec. - Ljubljana : Galerija ŠKUC, 1986. - 48 str. : ilustr. ; 29 cm

300 izv. - Simptom je simptom je simptom / Bojan Gorenec: str. 1-2. - Nekateri Malevičevi teksti: str. 48. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
a) Malevič, Kazimir Severinovič (1878-1935) b) rusko slikarstvo c) suprematizem d) besedila umetnikov e) umetniki o umetnosti

75(47):929Maljevič K. S.
COBISS.SI-ID 6394425

92.
MALEVIČ, Kazimir Severinovič
        Kazimir Malevich : 1878-1935 : tekeningen uit de collectie van de Khardzhiev-Chaga Kunststichting = Drawings from the collection of the Khardzhiev-Chaga Art Foundation / [Geurt Imanse ; translations Ingrid van Beek-Meijer ... et al.]. - Amsterdam : Stedelijk Museum, [1997?]. - 123 str. : ilustr. ; 25 cm. - (SMA Cahiers ; 9)

V kolofonu: Stedelijk Museum Amsterdam, 14. 11. 1997-25. 1. 1998. - Bibliografija: str. 122

ISBN 90-5006-126-5
a) Malevič, Kazimir Severinovič (1878-1935) b) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 4. 11. 1997-25. 1. 1998 c) rusko slikarstvo d) risba e) suprematizem f) zasebne zbirke g) 20.st. h) ruska avantgarda i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

75(47):929Maljevič K. S.
COBISS.SI-ID 563439

93.
        The MARKET / [edited by Natasha Degen]. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press ; London : Whitechapel Gallery, 2013. - 239 str. ; 21 cm. - (Documents of contemporary art)

Urednica navedena na vzpor. nasl. str. - Bibliografija: str. 228-233. - Kazalo

ISBN 978-0-85488-216-8 (Whitechapel Gallery)
ISBN 978-0-262-51967-0 (The MIT Press)
a) likovni trg b) denar in likovna umetnost c) sodobna umetnost d) besedila umetnikov e) intervjuji f) 20.st. g) 21.st. h) zbiratelji i) vrednotenje umetnin j) ekonomski vidik k) zborniki

7.036/.038(082)
COBISS.SI-ID 581871

94.
MARTINS, Sérgio B.
        Constructing an avant-garde : art in Brazil 1949-1979 / Sérgio B. Martins. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2013. - X, 232 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo: str. 197-227. - Kazalo

ISBN 978-0-262-01926-2 (trda vezava)
a) Dias, Antonio b) Oiticica, Hélio c) Clark, Lygia d) Meireles, Cildo e) brazilska umetnost f) avantgardna umetnost g) nepredmetna umetnost h) 20.st. i) 1949-1979

7.036/.038(81)
COBISS.SI-ID 579823

95.
MATTICK, Paul, 1944-
        Vse po starem : gospodarska kriza in polom kapitalizma / Paul Mattick ; [prevod Marko Kržan ; spremna beseda Primož Krašovec]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2013 ([Izlake] : Grafex). - 151 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Teorija in praksa levice po levici / Primož Krašovec: str. 133-151. - Prevod dela: Business as usual

ISBN 978-961-6798-38-9
a) globalna ekonomska kriza b) 2008 c) kapitalizem d) globalizacija e) 20.st. f) 21.st.

338.124.4
COBISS.SI-ID 269690880

96.
MATUL, Niko, 1928-1988
        Niko Matul : filmska scenografija = production design : retrospektiva filmov in razstava = film retrospective and exhibition : [Slovenska kinoteka, Ljubljana, 11. 5. - 24. 6. 2013, Galerija Jakopič, Ljubljana, 14. 5. - 1. 9. 2013] / [besedilo] Metka Dariš ; [dodatna besedila Jože Dolmark ... [et al.] ; filmografija, biografija Špela Čižman ; dokumentacija gledaliških scenografij Francka Slivnik ; prevod Maja Lovrenov]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka = Slovenian Cinematheque, 2013 (Ljubljana : Matformat). - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Zadnji dodatek k nasl. v kolofonu. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 550 izv.

ISBN 978-961-6417-81-5
a) Matul, Niko (1828-1988) b) Slovenska kinoteka (Ljubljana) - 11. 5.-24. 6. 2013 c) Galerija Jakopič (Ljubljana) - 14. 5.-1. 9. 2013 d) filmska scenografija e) slovenski film f) skice g) dokumentarno gradivo h) filmografije i) razstavni katalogi j) samostojne razstave k) intervjuji

791.6(497.4):929Matul N.
COBISS.SI-ID 266888704

97.
        MEDIENKUNST Installationen : Erhaltung und Präsentation : Konkretionen des Flüchtigen = Media art installations : preservation and presentation : materializing the ephemeral / Hg. Renate Buschmann, Tiziana Caianiello ; [Übersetzungen Thomas Morrison ... et al.]. - Berlin : Reimer, cop. 2013. - 327 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v nem. in prevod v angl. - Bibliografija: str. 150-157

ISBN 978-3-496-01463-8
a) Hill, Gary b) Seaman, Bill c) Sieverding, Katarina d) Studio Azzuro e) multimedijska umetnost f) video umetnost g) video instalacije h) multimedijske instalacije i) intervjuji j) interaktivne multimedijske instalacije k) študije primerov l) dokumentiranje umetniške ustvarjalnosti m) konservatorstvo n) konservatorske metode

7.025.3:7.036/.038
COBISS.SI-ID 581359

98.
MENDIETA, Ana
        Ana Mendieta : earth body : sculpture and performance 1971-1985 / [text] Olga M. Viso ; with essays by Guy Brett, Julia P. Herzberg, Chrissie Iles ; chronology by Laura Roulet. - Washington, D.C. : Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution ; Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, cop. 2004. - 286 str. : ilustr. ; 29 cm

V kolofonu: "Catalog of an exhibition held at the Whitney Museum of American Art, New York, July 1-Sept. 19, 2004, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C., Oct. 14, 2004-Jan. 2, 2005, Des Moines Art Center, Feb. 25-May 22, 2005, and Miami Art Museum, Oct. 7, 2005-Jan. 15, 2006". - Bibliografija: str. 266-271. - Kazalo

ISBN 3-7757-1395-6
a) Mendieta, Ana (1948-1985) b) Whitney Museum of American Art (New York) - 1. 7.-19. 9. 2004 c) Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (Washington, D.C.) - 14. 10. 2004-2. 1. 2005 d) Des Moines Art Center - 25. 2.-22. 5. 2005 e) Miami Art Museum (7. 10. 2005-15. 1. 2006) f) kubansko ameriška umetnost g) performance art h) body art i) land art j) 1971-1985 k) video umetnost l) ženske umetnice m) feminizem in likovna umetnost n) samostojne razstave o) razstavni katalogi

7.036/.038(083.824):929Mendieta A
COBISS.SI-ID 562671

99.
MENDIETA, Ana
        Ana Mendieta : she got love : [Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli-Torino, 29 gennaio - 16 giugno 2013] / [catalogo a cura di Beatrice Merz ; traduzioni Lucian Comoy ... et al.]. - Milano : Skira, 2013. - 246 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v angl. in ital. - Bibliografija: str. 234-246

ISBN 978-88-572-1910-3
a) Mendieta, Ana (1948-1985) b) Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea (Rivoli-Torino) - 29. 1.-16. 6. 2013 c) kubansko ameriška umetnost d) performance art e) land art f) video umetnost g) body art h) ženske umetnice i) feminizem in likovna umetnost j) intervjuji k) kronologija l) samostojne razstave m) razstavni katalogi

7.036/.038(083.824):929Mendieta A.
COBISS.SI-ID 562415

100.
MEYER, Richard, 1966-
        What was contemporary art? / Richard Meyer. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2013. - XII, 361 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 283-339. - Kazalo

ISBN 978-0-262-13508-5 (trda vezava)
a) Barr, Jr., Alfred H. (1902-1981) b) moderna umetnost c) umetnostna zgodovina d) sodobna umetnost e) zgodovinski vidik f) 20.st.

7.036/.038
COBISS.SI-ID 575727

101.
MONET, Claude
        Claude Monet : 1840-1926 / [text] Charles F. Stuckey ; with the assistance of Sophia Shaw. - Chicago : The Art Institute of Chicago ; [New York] : Thames and Hudson, cop. 1995. - 282 str. : ilustr. ; 29 cm

V kolofonu: "Claude Monet: 1840-1926 was published in conjunction with the exhibition of the same title, organized by The Art Institute of Chicago and presented from July 22 to November 26, 1995". - Bibliografija: str. 271-273. - Kazalo

ISBN 0-500-09246-X
a) Monet, Claude (1840-1926) b) The Art Institute of Chicago - 22. 7.-26. 11. 1995 c) francosko slikarstvo d) impresionizem e) krajinsko slikarstvo f) kronologija g) 19.st. h) 20.st. i) razstavni katalogi j) samostojne razstave

75(44):929Monet C.
COBISS.SI-ID 559855

102.
MONET, Claude
        Claude Monet : effet de soleil = Felder im Frühling : Staatsgalerie Stuttgart, [ 20. Mai bis 24. September 2006] / [Text] Christian von Holst, Christofer Conrad ; mit Beiträgen von Roman Zieglgänsberger, Katja Matauschek. - Ostfildern : Hatje Cantz, 2006. - 161 str. : ilustr. ; 29 x 35 cm

Bibliografija: str. 159-162

ISBN 978-3-7757-1749-6 (Deutsch)
ISBN 978-3-7757-1750-2 (Englisch)
a) Monet, Claude (1840-1926) b) Staatsgalerie (Stuttgart) - 20. 5.-24. 9. 2006 c) francosko slikarstvo d) 19.st. e) impresionizem f) razstavni katalogi g) samostojne razstave h) slikarske tehnike i) barvna analiza j) restavratorstvo

75(44)(083.824):929Monet C.
COBISS.SI-ID 513865087

103.
MONET, Claude
        Claude Monet : life and art / [text] Paul Hayes Tucker. - New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, cop. 1995. - IX, 250 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 238-245. - Kazalo

ISBN 0-300-06298-2
a) Monet, Claude (1840-1926) b) francosko slikarstvo c) impresionizem d) 1850-1926 e) krajinsko slikarstvo f) opisi slik g) odzivi na razstave h) biografije umetnikov i) dokumentarno gradivo

75(44):929Monet C.
COBISS.SI-ID 560111

104.
MONET, Claude
        Monet : nature into art / [text] John House. - New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, cop. 1986. - 256 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 247-251. - Kazalo

ISBN 0-300-04361-9 (broš.)
ISBN 0-300-03785-6
a) Monet, Claude (1840-1926) b) francosko slikarstvo c) 1860-1926 d) impresionizem e) krajinsko slikarstvo f) tihožitje g) figuralno slikarstvo h) kompozicija i) vplivi in primerjave j) slikarske tehnike k) barva l) odzivi na razstave m) kronologija

75(44):929Monet C.
COBISS.SI-ID 560367

105.
MORRIS, Robert, 1931-
        Robert Morris / edited by Julia Bryan-Wilson ; essays, an interview, and a roundtable by Robert Morris ... [et al.]. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2013. - X, 211 str. : ilustr. ; 23 cm. - (October files ; 15)

"This October Files volume gathers essays, an interview, and a roundtable discussion on the work of Robert Morris, one of the most influential American artists of the postwar period. It includes a little-known text on dance by Morris himself and a never-before-anthologized but influential catalog essay by Annette Michelson. Often associated with minimalism, Morris (b. 1931) also created important works that involved dance, process art, and conceptualism. The texts in this volume focus on Morris's early work and include an examination of a 1971 Tate retrospective by Jon Bird, an interview with the artist by Benjamin Buchloh, a conversation from a 1994 issue of October about resistance to 1960s art, and an essay by this volume's editor, Julia Bryan-Wilson, on the labor involved in installing the massive works in Morris's 1970 solo exhibition at the Whitney. Spanning 1965 to 2009, these writings map the evolution of critical thought on Morris over more than four decades" --> na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na koncu nekaterih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-262-01940-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-262-51961-8 (broš.)
a) Morris, Robert (1931-) b) ameriško kiparstvo c) kiparske postavitve d) minimalizem e) konceptualizem f) intervjuji g) okrogle mize h) besedila umetnikov i) procesualna umetnost j) performance art k) 20.st.

730.071(73):929Morris R.
COBISS.SI-ID 580591

106.
MOXEY, Keith P. F., 1943-
        Visual time : the image in the history / Keith Moxey. - Durham (N.C.) ; London : Duke University Press, 2013. - XIII, 207 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 177-198. - Kazalo

ISBN 978-0-8223-5354-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-8223-5369-0 (broš.)
a) umetnostna zgodovina b) teorija umetnosti c) čas d) podoba e) vidno zaznavanje

7.01
COBISS.SI-ID 576751

107.
MUNCH, Edvard
        Edvard Munch : a genius of printmaking : Kunsthaus Zürich, [4. 10. 2013-12. 1. 2014] / [text] Gerd Woll ; [translations Norwegian-English Francesca Nichols, German-English Geoffrey Spearing]. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2013. - 207 str. : ilustr. ; 33 cm

Opombe z bibliografijo ob besedilu

ISBN 978-3-7757-3701-2 (English edition)
ISBN 978-3-7757-3700-5 (German edition)
a) Munch, Edvard (1863-1944) b) Kunsthaus Zürich - 4. 10. 2013-12. 1. 2014 c) norveško slikarstvo d) grafika e) ekspresionizem f) 19.st. g) 20.st. h) portret i) opisi grafik j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

75(481):929Munch E.
COBISS.SI-ID 567279

108.
        The NEW museum registration methods / edited by Rebecca A. Buck and Jean Allman Gilmore. - Washington D.C. : American Association of Museums, cop. 1998. - XVII, 427 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 379-408. - Kazalo

ISBN 0-931201-31-4 (broš.)
a) muzeologija b) muzejske zbirke c) muzeji d) muzejska dokumentacija e) muzejska registratura f) muzejski depoji g) terminološki slovarji

069(082)
COBISS.SI-ID 564463

109.
NEWMAN, Barnett
        Barnett Newman / [text] Harold Rosenberg. - Reprint. - New York : Abrams, 1994. - 260 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Contemporary artists series)

V kolofonu: "First published in 1978. The present versions of exhibition history and bibliography are based on those in the first printing of this monograph. They have been edited and brought up to date by Heidi Colsman-Freyberger". - Bibliografija: str. 252-258. - Kazalo

ISBN 0-8109-1360-7
a) Newman, Barnett (1905-1970) b) abstraktno slikarstvo c) ameriško slikarstvo d) ameriška risba e) ameriška grafika f) ameriško kiparstvo g) kronologija h) besedila umetnikov i) umetniki o umetnosti j) abstraktni ekspresionizem k) newyorška šola l) 20.st.

75(73):929Newman B.
COBISS.SI-ID 567791

110.
NEWMAN, Barnett
        Barnett Newman : Cathedra : [Stedelijk Museum, Amsterdam, 8. 12. 2001-10. 2. 2002] / [editing Jan Van Adrichem ... [et al.] ; translation Robyn de Jong-Dalziel]. - Amsterdam : Stedelijk Museum, [2001?]. - 103 str. : ilustr. ; 25 cm. - (SMA Cahiers ; 24)

Vzpor. niz. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 103

ISBN 90-5006-155-9
a) Newman, Barnett (1905-1970) b) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 8. 12. 2001-10. 2. 2002 c) ameriško slikarstvo d) abstraktno slikarstvo e) namerno poškodovanje umetnine f) restavratorstvo g) restavratorski posegi h) muzejski obiskovalci i) varovanje umetnin j) fotografsko dokumentarno gradivo k) 20.st. l) samostojne razstave m) razstavni katalogi

75(73):929Newman B.
COBISS.SI-ID 568559

111.
NEWMAN, Barnett
        Barnett Newman : paintings, sculptures, works on paper / [text] Armin Zweite ; [translated from German by John Brogden]. - Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, cop. 1999. - 336 str. : ilustr. ; 32 cm

Bibliografija: str. 333-336

ISBN 3-7757-0795-6 (English edition)
ISBN 3-7757-0680-1 (German edition)
a) Newman, Barnett (1905-1970) b) ameriško slikarstvo c) abstraktno slikarstvo d) abstraktni ekspresionizem e) 20.st. f) newyorška šola g) ameriško kiparstvo h) dela na papirju

75(73):929Newman B.
COBISS.SI-ID 567535

112.
NEWMAN, Barnett
        Barnett Newman : das zeichnerische Werk : Museum Ludwig, Köln, 20. Februar bis 29. März 1981 / [heraugegeben vom Museum Ludwig, Köln ; Ausstellung und Katalog Christoph Brockhaus in Zusammenarbeit mit Bernd Vogelsang ; [Text] Barbara Rose]. - Köln : Museum Ludwig, 1981. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 43
a) Newman, Barnett (1905-1970) b) Museum Ludwig (Köln) - 20. 2.-29. 3. 1981 c) ameriška risba d) abstraktno slikarstvo e) dela na papirju f) 20.st. g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

75(73):929Newman B.
COBISS.SI-ID 568303

113.
NEWMAN, Barnett
        The prints of Barnett Newman : 1961-1969 / [text] Gabriele Schor ; [English translation Melissa Thorson Hause]. - Ostfildern-Ruit : Gert Hatje, cop. 1996. - 126 str. : ilustr. ; 32 cm

V kolofonu: "This book is published on the occasion of the exhibition: Barnett Newman in Staatsgalerie Stuttgart, 29 June-8 September 1996, Camden Arts Centre, London, 20 September-10 November 1996, Kunstmuseum Bern, 3 December 1996-26 January 1997, Graphische Sammlung Albertina, Vienna, 13 February-20 April 1997". - Bibliografija: str. 122

ISBN 3-7757-0609-7 (German edition)
a) Newman, Barnett (1905-1970) b) Staatsgalerie (Stuttgart) - 29. 6.-8. 9. 1996 c) Camden Arts Centre (London) - 20. 9-10. 11. 1996 d) Kunstmuseum (Bern) - 3. 12. 1996-26. 1. 1997 e) Graphische Sammlung (Vienna) - 13. 2.-20. 4. 1997 f) ameriška grafika g) litografija h) jedkanica i) 1961-1969 j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

75(73):929Newman B.
COBISS.SI-ID 568047

114.
NOVI kolektivizem
        Oblikovanje : Novi kolektivizem = Design : New Collectivism / [teksti, texts Stane Bernik ... [et al.] ; prevodi, translations Amidas ... [et al.] ; fotografija, photos Diego Gomez ... et al.]. - Ljubljana : NSK Info center, 1999 (Ljubljana : Studio Print). - 113 str. : ilustr. ; 31 cm

Avtor besedila naveden v CIP-u. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Izšlo ob razstavi v Moderni galeriji v Ljubljani, 1999. - Bibliografija: str. 113
a) Novi kolektivizem (umetniška skupina) b) Moderna galerija (Ljubljana) - 19. 3.-11. 4. 1999 c) slovensko grafično oblikovanje d) plakati e) razstavni katalogi f) knjižne opreme g) oblikovanje knjig h) oblikovanje vizualnih komunikacij i) postavitve razstav j) 1980-1999 k) gledališki plakat l) politični plakat m) glasbeni plakat n) propagandna sporočila o) publikacije

766(497.4)
COBISS.SI-ID 98213120

115.
        NOVI slovenski biografski leksikon / [glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina]. - 1. izd. / 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, <2013-> (Begunje : Cicero). - Zv. <1-> : portreti ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenska-biografija.si/. - Na nasl. str. tudi: NSBL

Dosedanja vsebina:
Zv. 1 / [avtorji prispevkov Matjaž Ambrožič ... [et al.] ; področni uredniki pri prvem zvezku Pavlina Bobič ... et al.]. - 2013. - 369 str. - 600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-254-645-8 (zv. 1)
a) Slovenci - Biografski leksikoni

929(497.4)(031)
COBISS.SI-ID 269493248

116.
O'DOHERTY, Brian, 1928-
        Inside the white cube : the ideology of the gallery space / Brian O'Doherty ; introduction by Thomas McEvilley. - Expanded ed. - Berkeley ; London : University of California Press, 1999. - 113 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 0-520-22040-4 (broš.)
a) postavitve razstav b) postavitve umetnin c) galerijski prostor d) white cube e) gledalec in videnje umetnine f) 20.st.

069.53
COBISS.SI-ID 1977454

117.
ONDÁK, Roman
        Roman Ondák / [editors Julian Heynen ... [et al.] ; texts Jörg Heiser ... [et al.] ; translations Irène Aeberli ... et al.]. - Köln : Buchhandlung Walther König, cop. 2013. - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

V kolofonu: This book has been published on the occasion of the exhibitions Roman Ondák: Time Capsule, Modern Art Oxford, Oxford, 12 March-20 May 2011, Roman Ondák: Enter the Orbit, Kunsthaus Zürich, Zürich,10 June-28 August 2011, Roman Ondák: Within Reach of Hand or Eye, Kunstsammlung Nordrhein-Westfallen (K21), Düsseldorf, 25 February-28 May 2012. - Besedilo v angl. in nem.

ISBN 978-3-86335-291-2
a) Ondák, Roman (1966-) b) Modern Art Oxford - 12. 3.-20. 5. 2011 c) Kunsthaus Zürich - 10. 6.-28. 8. 2011 d) Kunstsammlung Nordrhein-Westfallen (K21 ; Düsseldorf) - 25. 2.-28. 5. 2012 e) slovaška umetnost f) instalacije g) intervencije h) javni prostor i) samostojne razstave j) razstavni katalogi

7.038.55(437.6)(083.824)
COBISS.SI-ID 564207

118.
        PARIS-Berlin : 1900-1933 : rapports et contrastes france-allemagne 1900-1933 : art, architecture, graphisme, littérature, objets industriels, cinéma, théâtre, musique : Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 12 juillet-6 novembre 1978 / [commissaires du catalogue Jean-Hubert Martin, Werner Spies ; traducteurs Henri-Alexis Baatsch ... et al.]. - Paris : Centre Georges Pompidou, 1978. - 576 str. : ilustr. ; 30 cm

Urednika navedena v kolofonu. - Bibliografija na nekaterih str. - Kazalo

ISBN 2-85850-066-5
a) Centre Georges Pompidou (Pariz) - 12. 7.-6. 11. 1978 b) francoska umetnost c) nemška uemtnost d) 1900-1933 e) vplivi in primerjave f) Pariz g) Berlin h) razstavni katalogi i) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 583407

119.
PICOU, Henry-Pierre
        La lyre d'ivoire : Henry-Pierre Picou et les Néo-Grecs : [musée des Beaux-Arts de Nantes du 25 octobre 2013 au 26 janvier 2014, musée Ingres de Montauban du 21 février au 18 mai 2014] / ouvrage collectif sous la direction de Cyrille Sciama et Florence Viguier-Dutheil ; textes de Basile Baudez ... [et al.]. - Nantes : Musée des Beaux-Arts de Nantes ; Paris : Le Passage ; Montauban : Musée Ingres de Montauban, cop. 2013. - 300 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 300-[301]

ISBN 978-2-84742-292-4
a) Picou, Henry-Pierre (1824-1895) b) Musée des Beaux-Arts (Nantes) - 25. 10. 2013-26. 1. 2014 c) Musée Ingres (Montauban) - 21. 2.-18. 5. 2014 d) francosko slikarstvo e) 19.st. f) neoklasicistično slikarstvo g) neoklasicistično kiparstvo h) akademska umetnost i) mitološki prizori j) alegorija k) umetniki in njihovi sodobniki l) razstavni katalogi

75(44)"18"
COBISS.SI-ID 572655

120.
PODBEVŠEK, Anton
        Moje ekstaze skulptura : znanstvenokritična izdaja pesniškega opusa / Anton Podbevšek ; Marijan Dović, izbor, prepisi in komentarji ; [slikovno gradivo zapuščina Antona Podbevška ... et al.] ; [izdajatelj] Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. - Novo mesto : Goga, 2008 (Ljubljana : Cicero). - 92 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Zbirka Anagoga)

400 izv. - Uvod / Marijan Dović: str. 4-5. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6421-79-9
a) Podbevšek, Anton (1898-1981) - Literarni komentarji b) slovenska avantgardna umetnost c) slovenska književnost d) slovenska poezija e) literarna avantgarda f) literarne študije g) 1920-1930

821.163.6-1
821.163.6.09Podbevšek A.
929Podbevšek A.
COBISS.SI-ID 244731904

121.
POTTS, Alex
        The sculptural imagination : figurative, modernist, minimalist / Alex Potts. - New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, cop. 2000. - XIII, 417 str. : ilustr. ; 27 cm

Opombe z bibilografijo: str. 380-410. - Kazalo

ISBN 0-300-08801-9 (trda vezava)
a) kiparstvo b) teorija kiparstva c) figuralno kiparstvo d) moderno kiparstvo e) kiparski objekti f) minimalizem g) kiparstvo na prostem h) kiparske postavitve

730
COBISS.SI-ID 1738606

122.
        PREKAT : priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil / uredili Zlata Dimec, Matjaž Hočevar, Irena Kavčič. - 1. izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000 (Ljubljana : Pleško). - 190 str. ; 30 cm

500 izv. - Kazalo

ISBN 961-6162-63-2
a) Katalogizacija - Priročniki b) katalogizacijska pravila c) bibliografski opis

025.31/.32(035)
COBISS.SI-ID 110360064

123.
        RADIKALNA apstrakcija : apstraktno slikarstvo i granice prikazivanja / priredili Nikola Dedić, Ješa Denegri, Miško Šuvaković. - Beograd : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Umetnost i kultura. Kolekcija Umetnost u teoriji)

Biografije avtorjev besedil: str. 224-225. - Biografije umetnikov: str. 226-229. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-86-519-1493-8
a) Belić, Zoran (1955-) b) Brtka, Mira (1930-) c) Čubraković, Milena (1924-2004) d) Damnjanović Damnjan, Radomir (1936-) e) Dimitrijević, Aleksandar (1955-) f) Grebenarović, Zoran (1952-) g) Grozdanić, Živko (1957-) h) Grupa 143 (1975-1980) i) Jovanović, Bogoljub (1924-) j) Naskovski, Zoran (1960-) k) Novak, Koloman (1933-) l) Paripović, Neša (1942-) m) Pilipović, Nikola (1957-) n) Radović, Zoran (1940-) o) Stepančić, Eduard (1908-1991) p) Todosijević, Dragoljub Raša (1945-) q) Ugren, Dragomir (1951-) r) Urkom, Gergelj (1940-) s) Verbumprogram (1974-) t) srbsko slikarstvo u) abstraktno slikarstvo v) modernizem w) postmodernistično slikarstvo x) 20.st. y) eseji o slikarstvu

7.036/.038(497.11)(082)
COBISS.SI-ID 580847

124.
RELYEA, Lane
        Your everyday art world / Lane Relyea. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2013. - XVII, 239 str. : ilustr. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo: str. 203-229. - Kazalo

ISBN 978-0-262-01923-1 (trda vezava)
a) sodobna umetnost b) družba in likovna umetnost c) participatorna umetnost d) globalizacija e) mobilnost f) kritika institucij g) alternativni razstavni prostori h) družbene mreže i) neoliberalizem j) vloga muzejev v družbi

7.036/.038
COBISS.SI-ID 581615

125.
RICHTER, Vjenceslav, 1917-2002
        Arhitektura za humaniji svijet : Jugoslavenski paviljon Vjenceslava Richtera za Expo 58 : 14. 4. 2011.-29. 5. 2011, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb = Architecture for a more human world : Vjenceslav Richter's Expo 58 Yugoslav pavilion : 14. 4. 2011 - 29. 5. 2011, Zagreb Museum of Contemporary Art / [autorica izložbe i kataloga / author of the exhibition and catalogue Jasna Galjer ; prijevod / translation Sonja Bašić]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti = Museum of Contemporay Art, 2011. - 26, [36] str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo v hrv. in prevod v angl. - 500 izv.
a) Richter, Vjenceslav (1917-2002) b) Stupica, Gabrijel (1913-1990) c) Tršar, Drago (1927-) d) Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb) - 14. 4.-29. 5. 2011 e) hrvaška arhitektura f) 20.st. g) paviljoni h) Expo 58 i) arhitekturne makete j) postavitve razstav k) razstavni katalogi l) samostojne razstave

72.071(497.5):929Richter V.
COBISS.SI-ID 514709119

126.
RIIPPA, Esa
        Esa Riippa : grafiikkaa, grafik, graphics : 1969-1997 / tekst, text Dan Sundell ; toimittanut, redigerad av, edited by Rolando Pieraccini ; [English translation Tomothy Binham]. - Helsinki : The Lauttasaari Press, cop. 1997. - 227 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Suomalaisia nykytaiteilijoita = Finländska nutidskonstnärer = Contemporary Finnish Artists ; 1)

Besedilo v fin., šved. in angl.

ISBN 951-97511-1-4
a) Riippa, Esa (1947-) b) finska grafika c) likovne monografije d) 20.st.

75(480):929Riippa E.
COBISS.SI-ID 561647

127.
ROSENBLUM, Robert
        Modern painting and the northern romantic tradition : Friedrich to Rothko / Robert Rosenblum. - Reprint. - London : Thames and Hudson, 1988. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 219-226. - Kazalo

ISBN 0-500-27113-5
a) Friedrich, Caspar David b) Rothko, Mark c) Blake, William d) Runge, Philipp Otto e) Palmer, Samuel f) Gogh, Vincent van g) Munch, Edvard h) Hodler, Ferdinand i) Nolde, Emil j) Marc, Franz k) Kandinskij, Vasilij Vasil´evič l) Klee, Paul m) Ernst, Max n) Mondrian, Piet o) slikarstvo p) 19.st. q) 20.st. r) vplivi in primerjave s) svetloba t) krajinsko slikarstvo u) romantično slikarstvo v) ekspresivnost v likovni umetnosti w) sublimno v likovni umetnosti x) abstraktni ekspresionizem

75.035:7.01
COBISS.SI-ID 26292322

128.
ROSSO, Medardo, 1858-1928
        Medardo Rosso : Kunstmuseum Winterthur, [6. September bis 23. November 2003], Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg, [14. Dezember 2003 bis 28. März 2004] / [Konzeption und Redaktion des Katalogs Dieter Schwarz ; Übersetzungen Hubertus von Gemmingen, Irene Aeberli]. - Duisburg : Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum ; Winterthur : Kunstmuseum, cop. 2003. - 229 str. : ilustr. ; 27 cm

Urednik in prevajalca navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 220-229

ISBN 3-906664-38-4 (Museumsausgabe Winterthur)
ISBN 3-89279-600-9 (Museumsausgabe Duisburg)
ISBN 3-933807-95-6 (Buchhandelsausgabe)
a) Rosso, Medardo (1852-1928) b) Kunstmuseum Winterthur (6. 9.-23. 11. 2003) c) Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum (Duisburg) - 14. 12. 2003-28. 3. 2004 d) italijansko kiparstvo e) kiparska risba f) portretno kiparstvo g) korespondenca h) razstavni katalogi i) samostojne razstave

730.071(459):929Rosso M.
COBISS.SI-ID 583151

129.
        The RUSSIAN avant-garde and radical modernism : an introductory reader / edited by Dennis G. Ioffe and Frederick H. White. - Brighton (Mass.) : Academic Studies Press, 2012. - 486 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cultural syllabus)

Nekateri prisp. so prevedeni iz rus. v angl. jezik. - Bibliografija: str. 472-486

ISBN 978-1-936235-29-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-936235-45-2 (broš.)
a) ruska avantgarda b) modernizem c) kubofuturizem d) besedila umetnikov e) futurizem f) manifesti g) ruski konstruktivizem h) suprematizem i) 1910-1940

7.036/.038(47)
COBISS.SI-ID 577263

130.
SCHAD, Christian
        Christian Schad : 1894-1982 : Kunsthaus Zürich, 22. August bis 9. November 1997, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, 26. November 1997 bis 1. Februar 1998, Kunsthalle in Emden - Stiftung Henri und Eske Nannen, 14. Februar bis 18. April 1998 / [Redaktion Tobia Bezzola, Paola von Wyss-Giacosa]. - Zürich : Kunsthaus Zürich, [1997?]. - 261 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 247-254

ISBN 3-9520917-7-4
a) Schad, Christian (1894-1982) b) Kunsthaus Zürich - 22. 8.-9. 11. 1997 c) Städtische Galerie im Lenbachhaus (München) - 26. 11. 1997-1. 2. 1998 d) Kunsthalle (Emden) - 14. 2.-18. 4. 1998 e) nemško slikarstvo f) nova stvarnost g) Dada h) portretno slikarstvo i) risba j) kolaž k) fotogram l) camera-less photography m) magični realizem n) opisi slik o) samostojne razstave p) razstavni katalogi q) 20.st.

75(430):929Schad C.
COBISS.SI-ID 571375

131.
SEDEJ, Ivan
        Ptujski slikarji XX. stoletja : [monografija] / Ivan Sedej ; uvod Ivan Potrč ; [dokumentacija o umetnikih Marjeta Ciglenečki ; fotografije Boštjan Pirc]. - Ptuj : Kulturna skupnost občine ; Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987 (Ljubljana : Učne delavnice). - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Uvod / Ivan Potrč: str. 8-9. - Izbrana bibliografija: str. 135-139
a) slovensko slikarstvo b) krajinsko slikarstvo c) likovne monografije d) 20.st.

75(497.4Ptuj)"19":929
COBISS.SI-ID 2260994

132.
SEVERINI, Gino
        The life of a painter : the autobiography of Gino Severini / translated by Jennifer Franchina. - Princeton (N.J.) ; Chichester : Princeton University Press, cop. 1995. - XV, 310 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Tutta vita di un pittore. - Introduction / Anne Coffin Hanson: str. VII-XV. - Kazalo

ISBN 0-691-04419-8 (trda vezava)
a) Severini, Gino (1883-1966) b) italijansko slikarstvo c) italijanski futurizem d) avtobiografije e) korespondenca f) besedila umetnikov g) umetniki in njihovi sodobniki h) Pariz i) 1906-1966 j) umetniki in družba

75(450):929Severini G.
COBISS.SI-ID 570863

133.
SEVERINI, Gino
        Severini : [Castel Mareccio, Bolzano, 15 dicembre 1987 - 31 gennaio 1988, Museo d'arte contemporanea di Villa Croce, Genova, 9 marzo - 24 aprile 1988] / a cura di Gillo Dorfles e Pier Luigi Siena ; [traduzioni Dorothea Morawetz]. - Milano : Mazzotta, 1987. - 178 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. ital. besedilo in prevod v nem. - Bibliografija: str. 167-173

ISBN 88-202-0819-9
a) Severini, Gino (1883-1966) b) Castel Mareccio (Bolzano) - 15. 12. 1987-31. 1. 1988 c) Museo d'arte contemporanea di Villa Croce (Genova) - 9. 3.-24. 4. 1988 d) italijansko slikarstvo e) italijanski futurizem f) kubizem g) risba h) mozaik i) 20.st. j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

75(450):929Severini G.
COBISS.SI-ID 570607

134.
SEVERINI, Gino
        Severini futurista : 1912-1917 : [Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut, 18 October 1995 - 7 January 1996, Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 11 February - 7 April 1996] / [text] Anne Coffin Hanson. - New Haven (Conn.) : Yale University Art Gallery, cop. 1995. - 190 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 187-190

ISBN 0-89467-071-9 (broš.)
a) Severini, Gino (1883-1966) b) Yale University Art Gallery (New Haven (Conn.)) - 18. 10. 1995-7. 1. 1996 c) Kimbell Art Museum (Fort Worth (Tex.)) - 11. 2.-7. 4. 1996 d) italijansko slikarstvo e) italijanski futurizem f) korespondenca g) 1912-1917 h) opisi slik i) dokumentarno gradivo j) samostojne razstave k) razstavni katalogi

75(450):929Severini G.
COBISS.SI-ID 571119

135.
SHERMAN, Cindy, 1954-
        Cindy Sherman / [text] Eva Respini ; with contributions by Johanna Burton and John Waters. - New York : The Museum of Modern Art, cop. 2012. - 264 str. : ilustr. ; 31 cm

V kolofonu: "Published in conjunction with the exhibition Cindy Sherman, at The Museum of Modern Art, New York (February 26-June 11, 2012) ... the exhibition will travel to the San Francisco Museum of Modern Art (July 14-October 7, 2012); the Walker Art Center, Minneapolis (November 10, 2012-February 17, 2013); and the Dallas Museum of Art (March 17-June 9, 2013)". - Bibliografija: str. 252-259. - Kazalo

ISBN 978-0-87070-812-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-87070-813-8 (broš.)
a) Sherman, Cindy (1954-) b) The Museum of Modern Art (New York) - 26. 2.-11. 6. 2012 c) San Francisco Museum of Modern Art - 14. 7.-7. 10. 2012 d) Walker Art Center (Minneapolis) - 10. 11. 2012-17. 2. 2013 e) Dallas Museum of Art - 17. 3.-9. 6. 2013 f) konceptualna fotografija g) ameriška fotografija h) portret i) intervjuji j) fotografske instalacije k) feminizem in likovna umetnost l) identiteta m) ženske umetnice n) ženska (motiv) o) 1977-2012 p) samostojne razstave q) razstavni katalogi

77(73):929Sherman C.
COBISS.SI-ID 566511

136.
SHERMAN, Cindy, 1954-
        Cindy Sherman : 1975-1993 / mit Texten von Rosalind Krauss und Norman Bryson ; [die Texte übertrug Jörg Trobitius aus dem Amerikanischen]. - München ; Paris ; London : Schirmer : Mosel, cop. 1993. - 240 str. : ilustr. ; 32 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Bibliografija: str. 236-239

ISBN 3-88814-693-3
a) Sherman, Cindy (1954-) b) ameriška fotografija c) konceptualna fotografija d) 1975-1993 e) portret f) feminizem in likovna umetnost g) identiteta h) ženske umetnice i) ženska (motiv)

77.04(73):929Sherman C.
COBISS.SI-ID 566767

137.
SHERMAN, Cindy, 1954-
        Cindy Sherman : Photoarbeiten 1975-1995 / herausgegeben von Zdenek Felix ind Martin Schwander ; mit Texten von Elisabeth Bronfen und Ulf Erdmann Ziegler. - München ; Paris ; London : Schirmer : Mosel, cop. 1995. - 182 str. : ilustr. ; 30 cm

V kolofonu: "Die Publikation erscheint anläßlich der Ausstellung: Cindy Sherman: Photoarbeiten 1975-1995, die in den Deichtorhallen Hamburg (25. Mai-30. Juli 1995), in der Malmö Konsthall (26. August-22. Oktober 1995) und im Kunstmuseum Luzern (8. Dezember 1995 bis 11. Februar 1996) gezeigt wird.". - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov in na str. 182

ISBN 3-88814-752-2
a) Sherman, Cindy (1954-) b) Deichtorhallen (Hamburg) - 25. 5.-30. 7. 1995 c) Malmö Konsthall - 26. 8.-22. 10. 1995 d) Kunstmuseum (Luzern) - 8. 12. 1995-11. 2. 1996 e) ameriška fotografija f) konceptualna fotografija g) portret h) feminizem in likovna umetnost i) 1975-1995 j) identiteta k) ženska (motiv) l) ženske umetnice m) samostojne razstave n) razstavni katalogi

77.04(73):929Sherman C.
COBISS.SI-ID 567023

138.
SILVESTRIN, Claudio
        Claudio Silvestrin / [text] Franco Bertoni ; [translation into English of the essay of Franco Bertoni Lucinda Byatt]. - Boston ; Berlin ; Basel : Birkhäuser, 1999. - 237 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 229-237

ISBN 3-7643-6105-0 (Basel)
ISBN 0-8176-6105-0 (Boston)
a) Silvestrin, Claudio (1954-) b) italijanska arhitektura c) italijansko oblikovanje d) notranja oprema e) interier f) minimalizem g) 1989-1998 h) besedila arhitektov

72(450):929Silvestrin C.
COBISS.SI-ID 561903

139.
SITAR, Matej, 24.10.1980-
        America, my way / by Matej Sitar ; intro text James A. Reeves. - Ljubljana : The Angry Bat : Fotoimpulz, 2012 ([Velenje] : Eurograf). - 3 zv. ([20; 20; 20 str.]) : fotogr. ; 21 cm

Kolofon in spremna beseda na skupni mapi. - 461 izv.

ISBN 978-961-93414-0-7
a) Sitar, Matej (1980-) b) slovenska fotografija c) polaroidna fotografija d) potopisna fotografija e) 21.st.

77.04(497.4):929Sitar M.
COBISS.SI-ID 264307200

140.
SKUMAVC, Marjan
        Marjan Skumavc / [likovna kritika Lev Menaše ; uvodno besedilo k Nočni kroniki Mitja Meršol ; fotografije Egon Kaše, arhiv ADArh, arhiv Bežigrajske galerije]. - Ljubljana : samozal. M. Skumavc : ADArh, 2003 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 542 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. v kolofonu: Monografija Marjan Skumavc. - 2.000 izv. - Nočni skumi / Mitja Meršol: str. 369-370. - Seznam skic in objav iz Nočne kronike po kronološkem zaporedju: od januarja 1996 do junija 2000: str. 535-539

ISBN 961-236-423-0
a) Skumavc, Marjan (1947-) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) časopisna ilustracija d) novinarska reportaža e) besedila umetnikov f) slovenski slikarji g) 20.st. h) likovna kritika i) odzivi na razstave

75(497.4):929Skumavc M.
COBISS.SI-ID 122787584

141.
SLOTERDIJK, Peter
        Kritika ciničkoga uma / Peter Sloterdijk ; s njemačkog preveo Boris Hudoletnjak. - Zagreb : Globus, 1992 (Ljubljana : Delo). - 536 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Globus)

Prevod dela: Kritik der zynischen Vernunft. - 1.000 izv. - Pogovor / Boris Hudoletnjak: str. 523-534. - Bibliografija: str. 522

ISBN 86-343-0654-2
a) filozofija kulture b) razsvetljenstvo c) nihilizem

141.2
COBISS.SI-ID 30136320

142.
SLOTERDIJK, Peter
        Kritika ciničnega uma / Peter Sloterdijk ; prevedel Slavo Šerc ; [spremna beseda Tine Hribar]. - Ljubljana : Študentska založba, 2003 ([Ljubljana] : Aries). - 628 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Kritik der zynischen Vernunft. - Od ciničnega prek paničnega do sferičnega uma / Tine Hribar: str. 601-628. - Navedba literature in zahvala: str. 581. - Opombe z bibliografijo: str. 582-597

ISBN 961-6446-33-9
a) filozofija kulture b) razsvetljenstvo c) nihilizem

141.2
COBISS.SI-ID 125271552

143.
SLOTERDIJK, Peter
        Srd in čas : politično-psihološki poskus / Peter Sloterdijk ; [prevedel Slavo Šerc ; spremna beseda [in] uredil Bojan Žalec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 (Ljubljana : Demat). - 347 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 57)

Prevod dela: Zorn und Zeit. - 500 izv. - Gorečnost naših dni: na poti k svetovni kulturi in civiliziranosti / Bojan Žalec: str. 335-347. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-242-267-7
a) filozofija politike b) politični sistemi c) nasilje d) vojna e) totalitarizem

32:1
COBISS.SI-ID 249518848

144.
SMITHSON, Robert
        Earthwards : Robert Smithson and art after Babel / [text] Gary Shapiro. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, cop. 1995. - XIV, 271 str. : ilustr. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo: str. 241-259

ISBN 0-520-08856-5 (trda vezava)
a) ameriška umetnost b) konceptualizem c) land art d) earthworks e) 20.st.

7.038.541(73):929Smithson R.
COBISS.SI-ID 39322369

145.
SMITHSON, Robert
        Robert Smithson : operations on nature / [essays by Matthew Teitelbaum, Iain Baxter, Robert Fones, and Rodney Graham]. - Toronto : Art Gallery of Ontario, [1994?]. - [26] str. : ilustr. ; 18 cm

Ov. nasl.
a) Smithson, Robert (1938-1973) b) Art Gallery of Ontario (Toronto) - [1994?] c) ameriška umetnost d) konceptualizem e) land art f) earthworks g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

7.038.541(73):929Smithson R.
COBISS.SI-ID 563183

146.
SMITHSON, Robert
        Robert Smithson in Vancouver : a fragment of a greater fragmentation : [Vancouver Art Gallery, Sept. 20, 2003-Jan. 4. 2004] / edited by Grant Arnold ; essays by Grant Arnold ... [et al.]. - Vancouver : Art Gallery, 2003. - 88 str. : ilustr. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov

ISBN 1-895442-49-4
a) Smithson, Robert (1938-1973) b) Vancouver Art Gallery - 20. 9. 2003-4. 1. 2004 c) ameriška umetnost d) konceptualizem e) land art f) earthworks g) skice h) instalacije i) razstavni katalogi j) samostojne razstave

7.038.541(73):929Smithson R.
COBISS.SI-ID 562927

147.
SOBY, James Thrall, 1906-
        Contemporary painters / James Thrall Soby. - New York : The Museum of Modern Art, 1948. - 154 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
a) Demuth, Charles b) Marin, John c) Burchfield, Charles d) Weber, Max e) Hopper, Edward f) Shahn, Ben g) Graves, Morris h) Blume, Peter i) MacIver, Loren j) Echaurren, Matta k) Beckmann, Max l) Levine, Jack m) Bloom, Hyman n) Motherwell, Robert o) Pereira, Rice p) Pollock, Jackson q) Gottlieb, Adolph r) Stamos, Theodore s) Baziotes, William t) Rothko, Mark u) Murch, Walter Tandy v) Pickens, Alton w) Stuempfig, Walter x) Greene, Stephen y) Sharrer, Honoré z) Rouault, Georges {) Soutine, Chiam |) Klee, Paul }) Miro, Joan ~) Calder, Alexander ) Boccioni, Umberto ¡) De Chirico, Giorgio £) Lewis, Wyndham ©) Spencer, Stanley °) Nicholson, Ben Â) Sutherland, Graham Ǎ) Bacon, Francis À) MacBryde, Robert Á) Piper, John Ã) Burra, Edward Ä) Tunnard, John Å) slikarstvo Æ) eseji o slikarstvu Ą) 20.st.

75"19"
COBISS.SI-ID 570351

148.
        STEDELIJK architecture / [editors Elvie Casteleijn ... [et al.] ; text Hans Ibelings ; photography Iwan Baan ; translation Uva Talen]. - Amsterdam : Stedelijk Museum, 2012. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-94-6208-035-5
a) Crouwel, Mels (1953-) b) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 2012 c) muzejska arhitektura d) nizozemski muzeji e) zgodovina muzejev f) muzeji sodobne umetnosti g) intervjuji h) arhitekturna fotografija

069(492)
COBISS.SI-ID 564975

149.
STUPICA, Gabrijel
        Gabrijel Stupica : [(1913-1990) : retrospektiva : Moderna galerija, 18. december 2013-15. maj 2014 = a retrospective : Museum of Modern Art, Ljubljana, 18 December 2013-15 May 2014] / [urednica kataloga Martina Vovk ; besedila Tomaž Brejc ... [et al.] ; biografija in bibliografija Jana Intihar Ferjan ; prevod Tamara Soban, Olga Vuković, Katja Zakrajšek ; fotografije Dejan Habicht ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 325 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v slov. in prevod v angl. - Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - Avtorji besedil navedeni v kolofonu. - 1.200 izv. - Oris življenja, samostojne in skupinske razstave, izbor literature: str. 256-269

ISBN 978-961-206-104-3
a) Stupica, Gabrijel (1913-1990) b) Moderna galerija (Ljubljana) - 18. 12. 2013-15. 5. 2014 c) slovensko slikarstvo d) 20.st. e) eseji o slikarstvu f) intervjuji g) retrospektivne razstave h) razstavni katalogi

75(497.4):929Stupica G.
COBISS.SI-ID 270511360

150.
ŠUVAKOVIĆ, Miško
        Miško Šuvaković : umetnost kao istraživanje = (art as research) / [autori tekstova] Nika Radić, Dietmar Unterkofler ; [fotografije Pavle Šuvaković ... [et al.] ; prevod Emilija Mančić ... et al.]. - Beograd : Orion Art ; Ljubljana : Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., 2011 (Beograd : Akademija). - 295 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. srb. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-86-83305-54-4
a) Šuvaković, Miško (1954-) b) srbska umetnost c) 1974-2010 d) konceptualizem e) teorija umetnosti f) predavanja g) kuratorstvo h) Grupa 143

7.038.54(497.11):929Šuvaković M.
COBISS.SI-ID 566255

151.
ŠUVAKOVIĆ, Miško
        Umetnost i politika : savremena estetika, filozofija, teorija umetnosti u vremenu globalne tranzicije / Miško Šuvaković. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 676 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Umetnost i kultura. Kolekcija Umetnost u teoriji)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 648-661. - Kazalo

ISBN 978-86-519-1444-0 (broš.)
a) Pogačar, Tadej (1960-) b) Tratnik, Polona (1976-) c) Irwin - glej Irwin (umetniška skupina) d) Neue Slowenische Kunst e) Janša, Janez (1973-) f) Janša, Janez (1964-) g) Janša, Janez (1970-) h) sodobna umetnost i) politika in likovna umetnost j) teorija umetnosti k) umetniški aktivizem

7.036/.038
COBISS.SI-ID 579567

152.
TAANILA, Mika
        Mika Taanila : aikakoneita = time machines : [Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, 1. 11. 2013-2. 3. 2014] / [editors Leevi Haapala, Kati T. Kivinen ; translations Silja Kudel, Tomi Snellman]. - Helsinki : Museum of Contemporary Art Kiasma, [2013?]. - 166 str. : ilustr. ; 26 cm. - (A Museum of Contemporary Art Publications ; 140)

Nasl raztegnjen čez dve str. - Vzpor. fin. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 165-166

ISBN 978-951-53-3503-6
a) Taanila, Mika (1965-) b) Museum of Contemporary Art Kiasma (Helsinki) - 1. 11. 2013-2. 3. 2014 c) finska video umetnost d) video instalacije e) intervjuji f) razstavni katalogi g) samostojne razstave

7.038.53:791(480):929Taanila M.
COBISS.SI-ID 572143

153.
TATLIN, Vladimir Evgrafovich
        Vladimir Tatlin : Retrospektive : [Städtische Kunsthalle, Düsseldorf, 11. September-21. November 1993, Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, 11. Dezember 1993-6. Februar 1994, Staatliche Tret'jakov-Galerie, Moskau, März-April 1994, Staatliches Russisches Museum, St. Petersburg] / Herausgeber Anatolij Strigalev und Jürgen Harten ; [Übersetzung B. Conrad ... et al.]. - Köln : DuMont, [1993?]. - 415 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v nem. in rus. jeziku. - Lat. in cir. pisava. - Bibliografija: str. 407-409. - Kazalo

ISBN 3-7701-3250-5
a) Tatlin, Vladimir Evgrafovich (1885-1953) b) Städtische Kunsthalle (Düsseldorf) - 11. 9.-21. 11. 1993 c) Staatliche Kunsthalle (Baden-Baden) - 11. 12. 1993-6. 2. 1994 d) ruska avantgarda e) rusko slikarstvo f) ruski konstruktivizem g) kubofuturizem h) 20.st. i) scenografija j) kostumska skica k) retrospektivne razstave l) razstavni katalogi

75.071(47):929Tatlin V. E.
COBISS.SI-ID 574959

154.
        TIME / [edited by Amelia Groom]. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press ; London : Whitechapel Gallery, 2013. - 237 str. ; 21 cm. - (Documents of contemporary art / Whitechapel Gallery)

Urednica navedena na vzpor. nasl. str. - Bibliografija: str. 226-230. - Kazalo

ISBN 978-0-85488-215-1 (Whitechapel Gallery)
ISBN 978-0-262-51966-3 (The MIT Press)
a) čas b) repeticije c) besedila umetnikov d) intervjuji e) 20.st. f) 21.st. g) zborniki

7.01(082)
COBISS.SI-ID 582639

155.
        TRENUTKI odločitve : performativno, politično in tehnološko : umetniški video, filmska in interaktivna večmedijska dela Marine Gržinić in Aine Šmid 1982-2005 / avtorji besedil Giorgio Bertellini ... [et al.] ; uredili Marina Gržinić in Tanja Velagić ; [prevod besedil v slovenščino Bernard Banko, Tanja Velagić ; fotografije sekvence iz video del Marine Gržinić in Aine Šmid ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2006 (Ljubljana : Hren). - 142 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 video DVD. - (Knjižnica ZAK ; knj. 2)

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih str.

ISBN 961-90628-8-4
a) Gržinić, Marina (1958-) b) Šmid, Aina (1957-) c) slovenska umetnost d) multimedijska umetnost e) video umetnost f) slovenske umetnice g) slovenski film h) performance art i) 1982-2005 j) moškost k) ženskost l) feminizem in likovna umetnost m) intervjuji

7.038.53:791(497.4):929Gržinić M.
7.038.53:791(497.4):929Šmid A.
COBISS.SI-ID 225627648

156.
TRŠAR, Drago
        Drago Tršar : portreti : [Galerija UL, Univerza v Ljubljani] / [besedilo Milček Komelj ; fotografije Marko Zaplatil]. - Murska Sobota : Galerija ; Ljubljana : SAZU : Univerza, 2013 ([Medvode] : Premiere). - [224] str. : ilustr. ; 23 cm

Tretji dodatek k nasl. v kolofonu. - 300 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-6410-42-7 (Univerza)
a) Tršar, Drago (1927-) - Razstavni katalogi b) Galerija Univerze (Ljubljana) - 26. 9.-8. 11. 2013 c) slovensko kiparstvo d) portretno kiparstvo e) glina f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

730(497.4):929Tršar D.
COBISS.SI-ID 267835904

157.
TUCKER, William
        The language of sculpture / William Tucker. - Reprint. - London : Thames and Hudson, 1985. - 174 str. : ilustr. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo: str. 160-164. - Kazalo

ISBN 0-500-27104-6
a) Rodin, Auguste b) Brancusi, Constantin c) Picasso, Pablo d) González, Julio e) Matisse, Henri f) kiparstvo g) teorija kiparstva h) kiparski objekti i) kiparstvo na prostem j) eseji o kiparstvu

730
COBISS.SI-ID 8893538

158.
TURVEY, Malcolm, 1969-
        The filming of modern life : European avant-garde film of the 1920s / Malcolm Turvey. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2011. - XII, 213 str. : ilustr. ; 23 cm. - (An October book)

Opombe z bibliografijo: str. 183-206. - Kazalo

ISBN 978-0-262-52511-4 (broš.)
ISBN 978-0-262-01518-9 (trda vezava)
a) Richter, Hans b) Murphy, Dudley c) Léger, Fernand d) Picabia, Francis e) Clair, René f) Dalí, Salvador g) Buñuel, Luis h) Vertov, Dziga i) avantgardni film j) eksperimentalni film k) 1920-1930 l) film in likovna umetnost m) Dada n) surrealizem o) študije primerov

791.3
COBISS.SI-ID 580335

159.
VAINGURT, Julia
        Wonderlands of the avant-garde : technology and the arts in Russia of the 1920s / Julia Vaingurt. - Evanston : Northwestern University Press, 2013. - XII, 308 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Northwestern University Press studies in Russian literature and theory)

Bibliografija: str. 279-294. - Kazalo

ISBN 978-0-8101-2894-1 (trda vezava)
a) ruska avantgarda b) 1920-1930 c) ruska književnost d) tehnologija in likovna umetnost e) ruski konstruktivizem f) mašinska estetika

7.036/.038(47)
COBISS.SI-ID 577007

160.
VANIŠTA, Josip
        Slika i vrijeme : Josip Vaništa / [tekst] Igor Zidić ; [fotografije Branko Balić ... et al.]. - Zagreb : Ex libris, 2013. - 266 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Slika i vrijeme ; knj. 3)

O piscu ove knjige: str. 253-264. - Bibliografija: str. 245-246. - Kazalo

ISBN 978-953-284-096-4
a) Vaništa, Josip (1924-) b) hrvaško slikarstvo c) Gorgona d) 20.st. e) ponatis starejših besedil

75.071(497.5):929Vaništa J.
COBISS.SI-ID 582895

161.
VERGINE, Lea
        Art on the cutting edge : a guide to contemporary movements / Lea Vergine ; [translation Rhoda Billingsley]. - 1st ed. - Milano : Skira, cop. 2001. - 303 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Skira paperbacks)

V kolofonu: "The texts Happening and Fluxus are by Rosella Ghezzi, who also put together the critical anthologies and the bibliographies accompanying each chapter.". - Bibliografija na koncu posameznih poglavij in na str. 291-292. - Kazalo

ISBN 88-8118-739-6 (broš.)
ISBN 88-8118-740-X (trda vezava)
a) sodobna umetnost b) umetniška gibanja c) umetniške smeri d) 20.st. e) umetniki o umetnosti f) informel g) minimalizem h) primarne strukture i) vizualna poezija j) kinetična umetnost k) pop art l) Fluxus m) happening n) Nouveau Réalisme o) 1980-1990 p) Neuen Wilden q) transavantgarda r) grafiti s) body art t) hiperrealizem u) arte povera v) konceptualizem w) land art

7.036/.038
COBISS.SI-ID 573423

162.
        VIDEOSFERA : video, društvo, umetnost / priredio Mihailo Ristić. - Beograd : Radionica SIC, 1986. - VII, 219 str., [28] str. pril. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 213-219

ISBN 86-7339-002-X !
a) teorija video umetnosti b) zgodovina video umetnosti c) video umetnost d) video umetniki e) intervjuji f) jugoslovanska video umetnost g) zborniki h) terminološki slovarji i) kronologija j) 20.st.

7.038.53:791(082)
COBISS.SI-ID 20738817

163.
WARNER, Marina, 1946-
        Monuments & maidens : the allegory of the female form / Marina Warner. - New York : Atheneum, 1985. - XXIII, 417 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 377-400. - Kazalo

ISBN 0-689-11645-4
a) ženska v likovni umetnosti b) ženska (motiv) c) simboli v likovni umetnosti d) alegorija e) ženska lepota

7.01
COBISS.SI-ID 573167

164.
WEBER, Max, 1864-1920
        Protestantska etika in duh kapitalizma / Max Weber ; [prevedla Pavel Gantar (uvod), Štefan Vevar (ostalo) ; spremna beseda Frane Adam] ; strokovni pregled [prevoda] Frane Adam in Marko Kerševan. - Ljubljana : ŠKUC : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1988 (Prevalje : Grafika). - 225 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus / Max Weber. - K Webrovi Protestantski etiki in duhu kapitalizma / Frane Adam: str. 209-224. - 1.200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
a) protestantizem b) etika c) kapitalizem d) religija

316.323.6:284.1
284.1:316.323.6
17:316.323.6
316.2 Weber M.
241:284.1
COBISS.SI-ID 6785024

165.
WEINER, Lawrence
        Written on the wind : Lawrence Weiner drawings : [Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 8 March-24 June 2013, Stedelijk Museum Amsterdam, 21 September 2013-5 January 2014] / [editor Alice Zimmerman Weiner ; translations Glòria Bohigas ... et al.]. - Barcelona : Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ; Köln : Walther König, cop. 2013. - 179 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v angl., špan. in katal. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 132-133

ISBN 978-3-86335-319-3
a) Weiner, Lawrence (1942-) b) Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - 8. 3.-24. 6. 2013 c) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 21. 9. 2013-5. 1. 2014 d) ameriška umetnost e) konceptualizem f) ameriška risba g) beležke umetnikov h) besedilo in slika i) razstavni katalogi j) samostojne razstave

7.038.54(73)Weiner L.
COBISS.SI-ID 578287

166.
        WHAT'S changing : theories and practices in the restoration of contemporary art / edited by Maria Cristina Mundici and Antonio Rava ; [translations Lucian Henry Comoy]. - Milano : Skira, 2013. - 314 str. : ilustr. ; 21 cm

V kolofonu: "Conference proceedings "Il restauro del contemporaneo", Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art, Rivoli-Turin, 16-17 October 1987, "Cosa cambia. Teorie e pratiche del restauro nell'arte contemporanea", Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art, Rivoli-Turin, 10-11 February 2012". - Bibliografija: str. 305-314
a) restavratorstvo b) konservatorstvo c) restavratorske metode d) teorija e) študije primerov f) umetniški materiali g) arte povera h) konference

7.025.3
COBISS.SI-ID 562159

167.
WIND, Edgar, 1900-1971
        Art and anarchy / Edgar Wind ; with an introduction by John Bayley. - 3rd ed. - [Evanston, Ill.] : Northwestern University Press, 1985. - XX, 160 str. : ilustr. ; 23 cm

Introduction / John Bayley: str. XI-XX. - Opombe z bibliografijo: str. 93-147. - Kazalo

ISBN 0-8101-0720-1 (trda vezava)
ISBN 0-8101-0662-0 (broš.)
a) filozofija in likovna umetnost b) estetika c) eseji o likovni umetnosti

7.01
COBISS.SI-ID 1779054

168.
        WORDS of wisdom : a curator's vade mecum on contemporary art / edited by Carin Kuoni ; [translators Marguerite Feitlowitz ... et al.]. - New York : Independent Curators International (ICI), cop. 2001. - 176 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 0-916365-60-3
a) kuratorstvo b) sodobna umetnost c) priročniki d) kuratorske prakse e) kustos in razstavna dejavnost

7.07(035)
COBISS.SI-ID 577519

169.
ZLOKARNIK, Mojca
        Mojca Zlokarnik : objekti strmenja = Gazing objects : [Galerija Murska Sobota, 5. 9.-30. 10. 2013] / [besedilo Robert Inhof ; fotografije Tomislav Vrečič ; angleški prevod Arven Šakti Kralj Szomi ; oblikovanje Mojca Zlokarnik]. - Murska Sobota : Galerija Murska Sobota, 2013 ([Ljubljana] : Januš). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtor besedila naveden v kolofonu. - 200 izv. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 59-63

ISBN 978-961-281-171-6
a) Zlokarnik, Mojca (1969-) b) Galerija Murska Sobota - 5. 9.-30. 10. 2013 c) slovensko slikarstvo d) slovenska grafika e) postavitve razstav f) barva g) 2006-2013 h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

75(497.4):929Zlokarnik M.
COBISS.SI-ID 269077504


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO