COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
        ABOUT Mieke Bal / edited by Deborah Cherry. - Chichester ; Malden (Mass.) : Wiley-Blackwell, 2008. - VII, 189 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Art history special issues)

Selected bibliography: str. 168-184. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-8656-8
a) Bal, Mieke (1946-) b) umetnostni zgodovinarji c) spominski zborniki d) umetnostnozgodovinske študije

7.01
COBISS.SI-ID 769519

2.
ANDÚJAR, Daniel Garciá
        Daniel G. Andújar : operating system : technologies to the people : [Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, January 21 to May 4, 2015] / [curator Manuel Borja-Villel ; texts Iris Dressler ... et al.]. - Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, cop. 2014. - 213 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. in avtorji besedil navedeni v kolofonu

ISBN 978-84-8026-506-5
a) Andújar, Daniel Garciá (1966-) b) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) - 21. 1.-4. 5. 2015 c) španska umetnost d) konceptualizem e) spletna umetnost f) umetniški aktivizem g) 1994-2014 h) osebne razstave i) razstavni katalogi

7.036/.038(460):929Andújar D.G.
COBISS.SI-ID 774127

3.
        AUFBRUCH in die Moderne? : Paul Schad-Rossa und die Kunst in Graz : Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, 7. November 2014 - 22. Februar 2015 / Herausgeber/in Gudrun Danzer, Peter Pakesch. - Graz : Neue Galerie, [2014?]. - 299 str. : ilustr. ; 28 cm

Biografije umetnikov: str. 267-296

ISBN 978-3-902-09562-6
a) Schad-Rossa, Paul (1862-1916) b) Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum (Graz) - 7. 11 2014-22. 2. 2015 c) nemško slikarstvo d) avstrijsko slikarstvo e) simbolizem f) 19.st. g) 1900-1930 h) Graz i) plakati j) razstavni katalogi k) arhitektura l) umetniški časopisi m) kulturno življenje n) umetniki in njihovo sodobniki

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 766703

4.
BARUCHELLO, Gianfranco
        Baruchello : certain ideas : [Deichtorhallen Hamburg, Sammlung Falckenberg, June 14 - September 28, 2014, ZKM-Center for Art and Media Karlsruhe, November 1, 2014 - March 29, 2015] / edited by Achille Bonito Oliva ... [et al.]. - Verona : Electa, cop. 2014. - 436 str. : ilustr. ; 28 cm

Biografija umetnika: str. 368-409. - Drugi dodatek nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 428-431

ISBN 978-88-918-0032-9 (trda vezava)
a) Baruchello, Gianfranco (1924-) b) Deichtorhallen Hamburg, Sammlung Falckenberg (Hamburg) - 14. 6.-28. 9. 2014 c) ZKM-Center for Art and Media (Karlsruhe) - 1. 11. 2014-29. 3. 2015 d) italijanska umetnost e) asamblaž f) kolaž g) objekti h) film i) ponatisi starejših besedil j) besedila umetnikov k) intervjuji l) retrospektivne razstave m) razstavni katalogi

7.036/.038(450):929Baruchello G.
COBISS.SI-ID 760815

5.
BATIČ, Stojan
        Človek in mit : retrospektivna razstava = The man and the myth : retrospective exhibition : [Galerija Jakopič, Jakopič Gallery, 12. 5. - 16. 8. 2015] / Stojan Batič ; [besedila kataloga Miklavž Komelj ... [et al.] ; kustosinji in urednici kataloga Barbara Savenc, Marija Skočir ; dokumentacija in souredništvo kataloga Jerneja Batič ... [et al.] ; fotografije del Matevž Paternoster, Tone Stojko ; prevodi Urban Belina ... et al.]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič = Museums and Galleries of Ljubljana, Jakopič Gallery, 2015 (Kranj : Gorenjski tisk). - 262 str. : ilustr. ; 25 x 25 cm + 1 DVD

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Biografija umetnika: str. 219-221, 223-225. - 300 izv. - Izbrana bibliografija: str. 236-256

ISBN 978-961-93064-4-4
a) Batič, Stojan (1925-) - Razstavni katalogi b) Galerija Jakopič (Ljubljana) - 12. 5.-16. 8. 2015 c) slovensko kiparstvo d) figuralno kiparstvo e) kiparstvo na prostem f) mala plastika g) javni spomeniki h) portretno kiparstvo i) partizansko kiparstvo j) bron k) kamen l) 20.st. m) retrospektivne razstave

730(497.4):929Batič S.
COBISS.SI-ID 279268096

6.
BERNARD, Emerik
        Emerik Bernard : prečenje : slike in risbe 2002-2013 : [Bežigrajska galerija 2, 15. maj - 25. junij 2013, 20 May - 25 June 2013] / [[besedili] Emerik Bernard, Miloš Bašin ; urednika Milaš Bašin, Dejan Jevšnik ; angleški prevod Jan Lukšič ; fotografija Boris Gaberščik ... et al.]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = City of Ljubljana Museum and Art Galleries, 2013 ([Ljubljana] : Bori). - 50 str. : ilustr. ; 16 x 24 cm. - (Razstava = Exhibition / Bežigrajska galerija 2 ; 2013, 9)

Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Crossing. - Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Biografija: str. 40. - 200 izv.
a) Bernard, Emerik (1937-) - Razstavni katalogi b) Bežigrajska galerija 2 (Ljubljana) - 15. 5.-25. 6. 2013 c) slovensko slikarstvo d) slovenska risba e) študijska risba f) besedila umetnikov g) 2002-2013 h) razstavni katalogi i) osebne razstave

75(497.4):929Bernard E.
COBISS.SI-ID 764911

7.
BERTOK, Goran
        Requiem / Bertok ; [author of the interview Andraž Gombač]. - 1st ed. - Ljubljana : The Angry Bat, 2015. - 2 zv. : fotogr. ; 21 cm + 1 zgibanka ([6] str.)

Nasl. na mapi. - Nekateri f. nepotiskani. - Zvezka s prilogo izšla v skupni mapi. - 300 izv. - Vsebina: Zv. [1]: Postmortem. - [21] f. ; Zv. [2]: Visitors. - [30] f.

ISBN 978-961-93414-3-8
a) Bertok, Goran (1963-) - Albumi b) slovenska fotografija

77.04(497.4):929Bertok G.
COBISS.SI-ID 279474432

8.
La BIENNALE di Venezia (56 ; 2015 ; Venezia)
        All the world's futures / La Biennale di Venezia, 56. Esposizione Internazionale d'Arte, 56 International Art Exhibition ; [artistic director of the visual arts section, and curator Okwui Enwezor]. - Venezia : Marsilio, 2015. - 2 zv. : ilustr. ; 27 cm

"Catalogue accompanies exhibition held 9 May - 22 November 2015, the 56th Esposizione internazionale d'arte La Biennale di Venezia, Padiglione Santa Sede, Venice, Italy" --> v kolofonu. - Biografije umetnikov: Vol. I: str. 553-603. - Vsebina Vol. I: 633 str. ; Vol. II: 315 str.

ISBN 978-88-317-2128 !
a) Mrevlje, Jaša (1978-) b) La Biennale di Venezia - 9. 5.-22. 11. 2015 c) beneški bienale d) 2015 e) razstavni katalogi f) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 776943

9.
BROODTHAERS, Marcel
        Marcel Broodthaers : Dichter und Künstler : die Sammlung Schmidt : [Van Abbemuseum, Eindhoven, von 24. Februar bis 9. Mai 2015] / [Redaktion Albert Lemmens und Serge Stommels ; Texte Anne Thurmann-Jajes und Viola Hildebrand-Schat]. - Bremen : Zentrum für Künstlerpublikationen ; Eindhoven : Van Abbemuseum, 2015. - 143 str. : ilustr. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo na koncu prispevkov

ISBN 978-90-79393-13-8
a) Broodthaers, Marcel (1924-1976) b) Van Abbemuseum (Eindhoven) - 24. 2.-9. 5. 2015 c) belgijska umetnost d) konceptualizem e) poezija in likovna umetnost f) besedila umetnikov g) umetniške publikacije h) knjige umetnikov i) zasebne zbirke j) 20.st. k) osebne razstave l) razstavni katalogi

7.036/.038(493):929Broodthaers M.
COBISS.SI-ID 765423

10.
BUCHNER, Wolfgang
        Poetische Modelle / Wolfgang Buchner ; Beiträge Wilhelm Hengstler, Götz Pochat, Anna Margareta Spohn. - [Wien] : Folio, [2014?]. - 559 str. : ilustr. ; 27 cm

Biografija: str. 548-549. - Bibliografija: str. 552-554

ISBN 978-3-85256-635-1
a) Buchner, Wolfgang (1946-) b) avstrijska umetnost c) besedila umetnikov d) 1963-2014

7(1/9)(436):929Buchner W.
COBISS.SI-ID 766447

11.
CANKAR, Izidor, 1886-1958
        Listi z roba : kaj sta si pisala Izidor Cankar in Veno Pilon (in marsikaj o tem, kar sta zamolčala) / [pisma] Izidor Cankar, Veno Pilon ; [spremni besedi] Alenka Puhar, Irene Mislej. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kultura)

1950, prelomno leto Vena Pilona / Irene Mislej: str. 5-29. - Domotožje po domačiji in tujini / Alenka Puhar: str. 119-221. - O avtorjih na zavihkih ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-01-3762-7
a) Pilon, Veno (1896-1970) - Korespondenca b) Cankar, Izidor (1886-1958) - Korespondenca c) Slovenci - Pariz d) Slovenija - Politične razmere - 1945- e) slovenski slikarji f) slovenski pisatelji g) pisma h) korespondenca i) umetnostni zgodovinarji j) kulturna zgodovina k) petdeseta leta 20.st.

821.163.6-6
929Cankar Iz.
929Pilon V.
COBISS.SI-ID 279836416

12.
CRONAN, Todd
        Against affective formalism : Matisse, Bergson, modernism / Todd Cronan. - London ; Minneapolis : University of Minnesota Press, cop. 2013. - IX, 324 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo: str. 255-310. - Kazalo

ISBN 978-0-8166-7602-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-8166-7603-3 (broš.)
a) Matisse, Henri (1869-1954) b) Bergson, Henri (1859-1941) c) Valéry, Paul (1871-1945) d) teorija umetnosti e) teorija slikarstva f) estetika recepcije g) reprezentacija h) modernizem i) filozofski vidik

7.01
COBISS.SI-ID 776175

13.
ČERNIGOJ, Avgust
        Avgust Černigoj - in the network of European constructivism : Černigoj-teater : [Castle gallery, Škofja Loka Museum, 22 June 2015 - 15 February 2016] / [texts Jana Mlakar ... [et al.] ; editor Barbara Sterle Vurnik ; translations Multinigual, Marjana Karer, Arven Šakti Kralj Szomi ; photographs Thuringisches Hauptstaatsarchiv Weimar ... et al.]. - Škofja Loka : Loški muzej, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 136 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Avgust Černigoj - v mreži evropskega konstruktivizma. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 100 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. ter bibliografija pri enem prispevku. - Vsebuje tudi: Collection of articles from the international symposium Avgust Černigoj and the legacy of experimental practices, Škofja Loka Museum, 24 April 2014

ISBN 978-961-6727-31-0
a) Černigoj, Avgust (1898-1985) - Mednarodna posvetovanja b) slovenska umetnost c) avantgardna umetnost d) konstruktivizem e) Bauhaus f) scenske skice

7.038.11(497.4)(082)
7.038.11:929Černigoj A.
COBISS.SI-ID 279885056

14.
DABERNIG, Josef
        Josef Dabernig : 14 filmów = 14 films : [MOCAK Muzeum Sztuki Współczersnej w Krakowie, Kraków, 18. 10. 2013 - 26. 01. 2014] / [teksty Josef Dabernig, Andréa Picard, Maria Anna Potocka, Claudia Slanar]. - Kraków : MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie = Museum of Contemporary Art in Krakow, cop. 2013. - 167 str. : ilustr. ; 23 cm

Vzpor. polj. besedilo in prevod v angl. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-83-62435-65-4
a) Dabernig, Josef (1956-) b) MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (Kraków) - 18. 10. 2013-26. 1. 2014 c) avstrijska umetnost d) umetniški projekti e) film f) 1996-2013 g) opisi filmov h) osebne razstave i) razstavni katalogi

7.036/.038(436):Dabernig J.
COBISS.SI-ID 761583

15.
DUMAS, Marlene
        Marlene Dumas : the image as burden : [Stedelijk Museum, Amsterdam, 6 September 2014 - 4 January 2015, Tate Modern, London, 5 February - 10 May 2015, Fondation Beyeler, Basel, 30 May - 13 September 2015] / edited by Leontine Coelewij, Helen Sainsbury and Theodora Vischer. - Amsterdam : Stedelijk Museum, cop. 2014. - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-90-5006-189-6
a) Dumas, Marlene (1953-) b) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 6. 9. 2014-4. 1. 2015 c) Tate Modern (London) - 5. 2.-10. 5. 2015 d) Fondation Beyeler (Basel) - 30. 5.-13. 9. 2015 e) južnoafriško slikarstvo f) figuralno slikarstvo g) portretno slikarstvo h) kolaž i) psihološki vidik j) ponatisi starejših besedil k) intervjuji l) retrospektivne razstave m) razstavni katalogi

75.03(680)(083.824):929Dumas M.
COBISS.SI-ID 762607

16.
        ENZYKLOPÄDIE der Medien. Band 1, Architektur und Medien : die Künste des Raumes im Zeitalter der Medien / ausgewählte Schriften von Peter Weibel ; [Redaktion Greta Garle ... et al.]. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2015. - 416 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih str. - Kazalo

ISBN 978-3-7757-3870-5
a) eseji o likovni umetnosti b) umetnostnozgodovinske študije c) 20.st.

7.01
COBISS.SI-ID 761327

17.
        EUROPE : the future of history : [Kunsthaus Zürich, 12 June - 6 September 2015] / Cathérine Hug in collaboration with Robert Menasse. - Zürich : Neue Zürcher Zeitung Publishing, cop. 2015. - 312 str. : ilustr. ; 28 cm. - (NZZ libro)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 292-301

ISBN 978-3-03810-089-8
a) Kunsthaus Zürich - 12. 6.-6. 9. 2015 b) Evropa c) Evropa (mitologija) d) kulturna zgodovina e) 1866-2015 f) pogovori g) opisi umetnin h) razstavni katalogi i) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 767983

18.
        FRAGMENTS : incomplete beginnings : [Museum of Contemporary Art Tokyo, 15. 2. - 11. 5. 2014] / [cutared [and text] by Chika Mori]. - Tokyo : Museum of Contemporary Art, 2014. - 151 str. : ilustr. ; 22 cm. - (MOT Annual ; 2014)

Jap. besedilo in prevod v angl. - Lat. in jap. pisava
a) Aota, Shinya b) Fukuda, Naoyo c) Miyanaga, Akira d) Paramodel e) Takada, Akiko f) Takada, Masako g) Yoshida, Kana h) Museum of Contemporary Art (Tokyo) - 15. 2.-11. 5. 2014 i) japonska umetnost j) sodobna umetnost k) izjave umetnikov l) 2000-2014 m) skupinske razstave n) razstavni katalogi

7.036/.038(520)
COBISS.SI-ID 764655

19.
GIACOMETTI, Alberto
        Alberto Giacometti : Gipse = plâtres = plasters / [Texte Tobias Haupt ... et al.]. - Zürich : Zürcher Kunstgesellschaft, cop. 2015. - zloženka : ilustr. ; 67 x 47 cm, zložena na 24 x 17 cm

Vzpor. angl., franc. in nem. besedilo. - "Diese Publikation erscheint anlässlich der Beendigung des vierjährigen Forschungs- und Restaurierungsprojekts der Gipse von Alberto Giacometti aus dem Nachlass von Bruno und Odette Giacometti" --> v kolofonu

ISBN 978-3-906269-01-6
a) Giacometti, Alberto (1901-1966) b) švicarsko kiparstvo c) figuralno kiparstvo d) restavriranje kipov e) restavratorske metode f) restavratorski posegi g) švicarski muzeji h) muzejske zbirke

730.071(494):929Giacometti A.
COBISS.SI-ID 767727

20.
GYLLENHAMMAR, Charlotte
        Charlotte Gyllenhammar : [Göteborgs Konstmuseum 24. januari - 3. maj 2015, Västerås Konstmuseum 13. juni - 11. oktober 2015] / / [catalogue editor and curator Anna Hyltze]. - Göteborg : Konstmuseum, 2015. - 95 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. šved. in angl. besedilo

ISBN 978-91-87968-91-4
a) Gyllenhammar, Charlotte (1963-) b) Göteborgs Konstmuseum - 24. 1.-3. 5. 2015 c) sodobno kiparstvo d) švedsko kiparstvo e) kiparske postavitve f) video projekcije g) osebne razstave h) razstavni katalogi

730(485):929Gyllenhammar C.
COBISS.SI-ID 775151

21.
HOFFMANN, Hubert
        Hubert Hoffmann : alle Architektur ist Raumkunst : [Universalmuseum Joanneum, Neue Galerie Graz, 27. März - 7 Juni 2015] / [Herausgeber Peter Pakesch, Peter Peer]. - Graz : Universalmuseum Joanneum, Neue Galerie, cop. 2015. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu
a) Hoffmann, Hubert (1904-1999) b) Universalmuseum Joanneum, Neue Galerie (Graz) - 27. 3.-7. 6. 2015 c) nemška arhitektura d) Bauhaus e) urbanistično načrtovanje f) Graz g) 20.st. h) osebne razstave i) razstavni katalogi

72(436):929Hoffmann H.
COBISS.SI-ID 766959

22.
HRIBERNIK, Jasna
        Jasna Hribernik : nočni let = night flight : Center sodobnih umetnosti Celje, Galerija sodobne umetnosti, Center for Contemporary Arts Celje, Gallery of Contemporary Art, 16. 12. 2010 - 10. 2. 2011 / [besedila Petra Kapš, Gal Kirn ; urednica Irena Čerčnik ; prevod Tanja Passoni ; fotografije Damjan Švarc]. - Celje : Center sodobnih umetnosti = Center for Contemporary Arts, 2011 ([Vojnik] : Dinocolor). - 49 str. : ilustr. ; 23 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Biografija: str. 42. - 400 izv.

ISBN 978-961-93015-2-4
a) Hribernik, Jasna (1959-) - Razstavni katalogi b) Galerija sodobne umetnosti (Celje) - 16. 12. 2010-10. 2. 2011 c) slovenska umetnost d) video umetnost e) video instalacije f) multimedijske instalacije g) dokumentarni film h) osebne razstave

7.038.53(497.4):929Hribernik J.
COBISS.SI-ID 258525440

23.
HUMAR, Jernej
        Jernej Humar : odvodi in dovodi : Mestna galerija Nova Gorica, 25. 9.-16. 10. 2015 / [besedilo Vasja Nagy ; prevod Peter Szabo]. - Nova Gorica : Javni zavod Kulturni dom, [2015?] ([Ljubljana] : Present). - 16 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Biografija: str. 16. - 300 izv.
a) Humar, Jernej (1975-) - Razstavni katalogi b) Mestna galerija (Nova Gorica) - 25. 9.-16. 10. 2015 c) slovenska fotografija d) voda (motiv) e) osebne razstave

77(497.4):929Humar J.
COBISS.SI-ID 777199

24.
        IN a manner of reading design / [edited by Katja Gretzinger ; translations James Copeland ... et al.]. - Berlin : Sternberg Press ; Utrecht : Casco, Office for Art, Design and Theory, cop. 2012. - 198 str. : ilustr. ; 21 cm + plakat

ISBN 978-3-943365-45-0
a) oblikovanje b) teorija oblikovanja c) zborniki d) intervjuji

74(082)
COBISS.SI-ID 770287

25.
        INTERNATIONAL pop / [organized by] Darsie Alexander with Bartholomew Ryan ; with contributions by Erica Battle ... [et al.]. - Minneapolis : Walker Art Center, 2015. - 395 str. : ilustr. ; 31 cm

"Published to accompany an exhibition held at the Walker Art Center, 11 April 2015-29 August 2015, Dallas Museum of Art, 11 October 2015-17 January 2016, Philadelphia Museum of Art, 18 February 2016-15 May 2016." --> v kolofonu. - Selected bibliography: str. 373-379. - Kazalo

ISBN 978-1-935963-08-0 (trda vezava)
a) Walker Art Center (Minneapolis) - 11. 4.-29. 8. 2015 b) Dallas Museum of Art - 11. 10. 2015-17. 1. 2016 c) Philadelphia Museum of Art - 18. 2.-15. 5. 2016 d) pop art e) 1950-1970 f) kronologija g) fotografsko dokumentarno gradivo h) skupinske razstave i) razstavni katalogi

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 773615

26.
        The INTERNET does not exist / [series editors Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle ; with contributions by Julian Assange, Franco "Bifo" Berardi, Benjamin Bratton, Diedrich Diederichsen, Keller Easterling, Rasmus Fleischer, Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, Ursula K. Heise, Brian Kuan Wood, Bruno Latour, Geert Lovink, Patricia MacCormack, Metahaven, Gean Moreno, Hans Ulrich Obrist, Jon Rich, and Hito Steyerl]. - Berlin : Sternberg Press, cop. 2015. - 320 str. : ilustr. ; 18 cm. - (E-flux journal)

Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-95679-130-7
a) internet b) svetovni splet c) filozofski vidik d) politični vidik e) eseji f) intervjuji

7.01(082)
COBISS.SI-ID 772079

27.
JAKAC, Božidar, 1899-1989
        Božidar Jakac : spomini na železni svet = memories of the iron world : prvo potovanje Božidarja Jakca v Ameriko 1929-1931 : [katalog razstave = exhibition catalogue, 4. september 2009 - 2. maj 2010] / Jasna Kocuvan ; [prevod v angleški jezik Amidas ; fotografije Uroš Kastelic]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Biografija: str. 46-47. - 700 izv.
a) Jakac, Božidar (1899-1989) b) Dolenjski muzej (Novo mesto) - 4. 9. 2009-2. 5. 2010 c) slovensko slikarstvo d) slovenska fotografija e) slovenska risba f) dvajseta leta 20.st. g) potovanja umetnikov h) Amerika i) osebne razstave j) razstavni katalogi

75(497.4):929Jakac B.
COBISS.SI-ID 246905344

28.
KARASIK, Mikhail
        Mikhail Karasik : colour is optics : [Library of the Stedelijk Van Abbemuseum, 2 June - 25 September 2015] / compiled and edited by Serge-Aljosja Stommels and Albert Lemmens. - S. l. : s. n., 2015. - 88 str. : ilustr. ; 29 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-90-79393-14-5
a) Karasik, Mikhail (1953-) b) Matiushin, Mikhail (1861-1934) c) Van Abbemuseum, Library (Eindhoven) - 2. 6.-25. 9. 2015 d) ruska umetnost e) knjige umetnikov f) barva g) teorija barv h) uporaba barv i) litografija j) knjižnične zbirke k) nizozemski muzeji l) osebne razstave m) razstavni katalogi

73/76(083.824)(47)
COBISS.SI-ID 765935

29.
KOS, Gojmir Anton
        Gojmir Anton Kos : slikarska dela = paintings : Galerija Isis, Ljubljana, [4. november - 3. december] 2010 / [besedilo Jure Mikuž ; kustosa razstave Breda Ilich Klančnik, Jure Mikuž ; angleški prevod Tamara Soban ; fotografije slik Aleksander Lilik, Janko Dermastja]. - Ljubljana : Isis, 2010 ([Ljubljana] : Matformat). - 48 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Biografija: str. 6-7. - 500 izv.
a) Kos, Gojmir Anton (1896-1970) b) Galerija Isis (Ljublajna) - 4. 11.-3. 12. 2010 c) slovensko slikarstvo d) krajinsko slikarstvo e) tihožitje f) 20.st. g) osebne razstave h) razstavni katalogi

75(497.4):929Kos G. A.
COBISS.SI-ID 514617727

30.
KOUDELKA, Josef, 1938-
        Sledi = Vestiges : 1991-2012 : [Ljubljana, Galerija Jakopič, Jakopič Gallery, 20. 5.-3. 9. 2014] / [Josef Koudelka ; kustosinja Marija Skočir]. - [Ljubljana] : Muzej in galerije mesta Ljubljane, [2014] ([Kranj] : Gorenjski tisk). - [20] str. : fotogr. ; 10 x 25 cm

Nasl. na ov.: Koudelka. - Avtor naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Prečni format. - 800 izv.
a) Koudelka, Josef (1938-) - Razstavni katalogi b) Galerija Jakopič (Ljubljana) - 20. 5.-3. 9. 2014 c) češka fotografija d) arheološka najdišča e) 1991-2012 f) umetniška fotografija

77.04(437.3):929Koudelka J.
COBISS.SI-ID 275065088

31.
KRIŽIĆ Roban, Sandra
        Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas : odgovornost slike u vrijeme nestrpljivog pogleda / Sandra Križić Roban ; [izrada kazala Ivana Majer]. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2013. - 519 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Povijest umjetnosti u Hrvatskoj)

Bibliografske opombe na dnu nekaterih str. - Bibliografija: str. 503-514. - Kazalo

ISBN 978-953-303-623-6
a) hrvaško slikarstvo b) 1945-2013 c) 20.st. d) zgodovinski pregledi

75.038(497.5)
COBISS.SI-ID 20953096

32.
LECKEY, Mark
        Mark Leckey : on pleasure bent / edited by Patrizia Dander and Elena Filipovic. - Köln : W. König, 2014. - 256 str. : ilustr. ; 29 cm

"Published in conjunction with the exhibitions "Lending Enchantment to Vulgar Materials" held at the WIELS Contemporary Art Centre, Brussels, Sept. 26, 2014 - Jan.11, 2015, "Mark Leckey", Haus der Kunst, Munich, Jan. 30 - May 31, 2015, and on the occasion of the MADRESCENZA - seasonal school seminar, Mark Leckey, MADRE, Naples, winter 2014-2015, and in connection with the presentation of UniAddDumThs, Kunsthalle Basel, Mar. 5 - May 31, 2015." --> v kolofonu. - Bibliografija: str. 246-249

ISBN 978-3-86335-618-7 (trda vezava)
a) Leckey, Mark (1964-) b) angleška umetnost c) sodobna umetnost d) intervjuji e) video umetnost f) instalacije g) performance art h) besedila umetnikov i) osebne razstave j) razstavni katalogi

7.036/.038(420):929Leckey M.
COBISS.SI-ID 761839

33.
        LIKOVNI leksikon : [A-Ž] / [glavni urednik Josip Bilić]. - Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014. - XI, 1054 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. na hrbtu nasl. str.

ISBN 978-953-268-030-0
a) likovni leksikoni

7(031)
COBISS.SI-ID 775663

34.
        MANIFESTA 10 : the european biennial of contemporary art / curated by Kasper König. - Engl. ed. - London : Koenig Books, cop. 2014. - 309 str. : ilustr. ; 25 cm

Biografije umetnikov: str. 263-274. - "Published on the occasion of an exhibition held at The State Hermitage Museum, St Petersburg, Russia, 28 June - 31 Oct. 2014." --> v kolofonu

ISBN 978-3-86335-566-1 (English edition)
ISBN 978-3-86335-567-8 (Russian edition)
a) Manifesta 10 b) bienale c) sodobna umetnost

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 773359

35.
        The MANIFESTA decade : debates on contemporary art exhibitions and biennials in post-wall Europe / edited by Barbara Vanderlinden and Elena Filipovic ; [with contributions by Daniel Birnbaum, René Block, Hou Hanru, Sandy Nairne, Hans-Ulrich Obrist and others]. - Cambridge (Mass.) : The MIT Press ; Brussels : Roomade, cop. 2005. - 337 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 324-327. - Vsebina: Manifesta, the first itinerant European Biennial for Contemporary Art, emerged in a post-wall, globalizing Europe. Founded in 1993, it organized traveling exhibitions aimed at providing a new framework for cultural exchange and collaboration between artists and curators from across the continent. The Manifesta Decade marks Manifesta's ten years of exhibits with original essays, unpublished images, and texts that not only document the different Manifesta exhibits but also examine the cultural, curatorial, and political terrain of the Europe from which they sprang. Including contributions from philosophers, historians, and anthropologists, interviews with architect Rem Koolhaas and historian Jacques Le Goff, and essays by such curators and writers as Okwui Enwezor, Boris Groys, Maria Hlavajova, and Hans Ulrich Obrist, the collection traces the cultural and political developments of Europe in the 1990s. It reflects the debates incited by exhibitions such as Magiciens de la Terre, Documenta, and After the Wall and explores the changing roles of curators and artists in the new geo-political context. The issues discussed include the effect of communism's collapse on Eastern Europe, the role of Biennials in the context of globalization, and the ephemerality of exhibitions versus the permanence of the museum. The book's second section traces the history of Manifesta, from its conceptual foundations and contributions to artistic practices of the 1990s to the relationship of a roving Biennial to themes of multiculturalism, migration and diaspora. At a moment when biennials continue to proliferate worldwide, The Manifesta Decade takes Manifesta as a case study to look critically at the landscape from which new exhibition paradigms have emerged.

ISBN 0-262-22076-8 (trda vezava)
a) razstave sodobne umetnosti b) zgodovina razstav c) Manifesta d) Evropa po letu 1989 e) 1989-2005 f) politika in likovna umetnost g) kronologija h) globalizacija in likovna umetnost i) intervjuji j) okrogle mize k) zborniki

7(4)"19/20"(082)
COBISS.SI-ID 25783853

36.
        MANIFESTO : a century of isms / edited by Mary Ann Caws. - London ; Lincoln : University of Nebraska Press, 2001. - XXXI, 713 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - "The first anthology of its kind, "Manifesto" features over two hundred artistic and cultural manifestos from a wide range of countries. The manifesto, a public statement that sets forth the tenets of a forthcoming, existing, or potential movement or 'ism' - or that plays on the idea of one - became in various modernisms a crucial and forceful vehicle for artists, writers, and other intellectuals to express their ideas about the direction of aesthetics and society. Included in this collection are texts ranging from Kurt Schwitters' "Cow Manifesto" to those written in the name of well-known movements - imagism, cubism, surrealism, symbolism, vorticism, and projectivism - and less well-known ones - lettrism, acmeism, concretism, and rayonism. Also covered are expressionist, Dada, and futurist movements from French, Italian, Russian, Spanish, and Latin American perspectives, as well as local movements, such as Brazilian hallucinism. Influential, startling, unsettling, amusing, and continually engaging, these modernist manifestos give voice to a fascinating array of ideas and opinions that will prove invaluable to scholars and students of nineteenth and twentieth-century art, literature, and culture." --> na ov. - Bibliografija: str. 683-689

ISBN 0-8032-6407-0 (broš.)
a) manifesti b) antologije besedil c) 20.st. d) umetniške smeri

7.01
COBISS.SI-ID 776431

37.
MARTIN, Agnes, 1912-2004
        Agnes Martin : [Tate Modern, London, 3rd June-11th October 2015, Kunstsammlung NRW, Düsseldorf, 7th November 2015-6 March 2016, Los Angeles County Museum, 24th Aprill-11th September 2016; Solomon R. Guggeheim Museum, New York, 7th October 2016-11th January 2017] / [edited by Frances Morris and Tiffany Bell ; with contributions by Marion Ackermann, Rachel Barker, Jacquelynn Baas, Christina Bryan Rosenberger, Briony Fer, Lena Fritsch, Anna Lovatt, Maria Müller-Schareck, Richard Tobin, Rosemarie Trockel]. - London : Tate Publishing, 2015. - 271 str. : ilustr. ; 27 cm

Biografija: str. 237-243. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Selected bibliography: str. 254-256. - Kazalo

ISBN 978-1-84976-268-7 (broš.)
ISBN 978-1-84976-341-7 (trda vezava)
a) Martin, Agnes (1912-2004) b) Tate Modern (London) - 3. 6.-11. 10. 2015 c) Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf) - 7. 11. 2015-6. 3. 2016 d) Los Angeles County Museum - 24. 4.-11. 9. 2016 e) Solomon R. Guggeheim Museum (New York) - 7. 10. 2016-11. 1. 2017 f) abstraktno slikarstvo g) geometrijska abstrakcija h) črta i) ameriško slikarstvo j) slikarstvo barvnega polja k) ameriška risba l) 20.st. m) fotografski portreti umetnikov n) kronologija o) osebne razstave p) razstavni katalogi

75.071(73):929Martin A.
COBISS.SI-ID 771055

38.
MARTIN, Agnes, 1912-2004
        Agnes Martin : the nineties and beyond : [The Menil Collection, Houston, February 1 - May 26, 2002] / [text] Ned Rifkin ; with a poem by Edward Hirsch. - Houston : The Menil Collection ; Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, cop. 2002. - 119 str. : ilustr. ; 27 cm

Biografija: str. 110-113. - Selected bibliography: str. 116-119

ISBN 3-7757-1165-1 (trda vezava)
a) Martin, Agnes (1912-2004) b) The Menil Collection (Houston) - 1. 2.-26. 5. 2002 c) abstraktno slikarstvo d) geometrijska abstrakcija e) črta f) ameriško slikarstvo g) ameriška risba h) 20.st. i) osebne razstave j) razstavni katalogi

75.071(73):929Martin A.
COBISS.SI-ID 1694574

39.
MATISSE, Henri
        The oasis of Matisse : [Stedelijk Museum, Amsterdam, 27 March - 16 August 2015] / [concept, compilation and essays Bart Rutten, Maurice Rummens]. - Amsterdam : Stedelijk Museum ; Köln : W. König, cop. 2015. - 288 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Opombe z bibliografijo na koncu nekaterih prispevkov

ISBN 978-3-86335-725-2 (broš.)
ISBN 978-3-86335-726-9 (trda vezava)
a) Matisse, Henri (1869-1954) b) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 27. 3.-16. 8. 2015 c) francosko slikarstvo d) francoska risba e) izbor iz zbirke f) umetnik v ateljeju g) umetniki in njihovi sodobniki h) izjave umetnikov i) 20.st. j) osebne razstave k) razstavni katalogi

75(44):929Matisse H.
COBISS.SI-ID 760047

40.
MODIC, Marko, 1958-
        Peti element : [katalog razstave] = The fifth element : [exhibition catalogue] / [avtor fotografij, author of photographs] Marko Modic ; [besedila, texts Marija Skočir, Mark Kačar, Marko Modic ; prevod, English translation Marjana Karer]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič = Museum and Galleries of Ljubljana, Jakopič Gallery, 2015 (Kranj : Gorenjski tisk). - 191 str. : ilustr. ; 25 x 25 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Izbrana bibliografija: str. 188-191

ISBN 978-961-93064-3-7
a) Modic, Marko (1958-) - Razstavni katalogi b) Galerija Jakopič (Ljubljana) - 24. 2.-26. 4. 2015 c) slovenska fotografija d) umetniška fotografija e) intervjuji f) osebne razstave

77.04(497.4):929Modic M.
COBISS.SI-ID 278032896

41.
MORTON, Ree
        Be a place, place an image, imagine a poem / Ree Morton ; [curators Sabine Folie, Ilse Lafer]. - Madrid : Editorial Activities Department of MNCARS, cop. 2015. - 194 str. : ilustr. ; 23 cm

"This catalogue is published on the occasion of the exhibition Ree Morton, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia from May 20 to September 28, 2015" --> v kolofonu

ISBN 978-84-8026-517-1
a) Morton, Ree (1936-1977) b) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) - 20. 5.-28. 9. 2015 c) ameriška umetnost d) ameriško kiparstvo e) konceptualizem f) instalacije g) feminizem in likovna umetnost h) poezija in likovna umetnost i) 20.st. j) osebne razstave k) razstavni katalogi

7.036/.038(73):929Morton R.
COBISS.SI-ID 773871

42.
        MOŠKI na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah : zbirka spominov na vojno za obrambo samostojne Slovenije leta 1991 : ob dvajsetletnici vojne za obrambo samostojne Slovenije / [zbrali in uredili] Marija Stanovnik, Irena Uršič ; [spremna beseda Rosvita Pesek, Marija Stanonik, Irena Uršič ; ustna pričevanja zbrala in uredila, imensko kazalo, seznam kratic, seznam padlih Irena Uršič ; seznam ranjenih Jože Romšak, seznam krajev Andreja Zupanec Bajželj ; avtorji fotografij Nace Bizilj ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2011 ([Ljubljana] : Solos). - 564 str. : fotogr. ; 26 cm

450 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6665-16-2 (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
a) Slovenija - Vojna - 1991 - Spomini

94(497.4)"1991"(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 259576064

43.
MUNTADAS, Antoni
        Between the frames : the forum : [Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), del 28 de setembre de 2011 al 30 d'abril de 2012] / Muntadas ; [concept Anne Bénichou, Muntadas]. - Barcelona : Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), cop. 2011. - 183 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Col-lecció de la col-lecció ; 2)

ISBN 978-84-92505-57-9
a) Muntadas, Antoni (1942-) b) Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - 28. 9. 2011-30. 4. 2012 c) španska umetnost d) multimedijske instalacije e) intervjuji f) umetniški projekti g) urbane intervencije h) postavitve razstav i) razstavni katalogi j) osebne razstave

7.038.531(460)(083.824):929Muntadas A.
COBISS.SI-ID 774639

44.
NANCY, Jean-Luc
        Le regard du portrait / Jean-Luc Nancy ; frontispice de François Martin. - Paris : Galilée, 2006. - 90 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Incises, ISSN 1242-8434)

Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih str.

ISBN 978-2-7186-0531-9
a) portret b) teorija umetnosti c) psihološki vidik d) slikarski portret

7.04
COBISS.SI-ID 772847

45.
NEWMAN, Barnett
        Barnett Newman : the late work, 1965-1970 : [The Menil Collection, Houston from March 27-August 2, 2015] / Bradford A. Epley, Michelle White ; with a contribution by Sarah K. Rich. - Houston : The Menil Collection, cop. 2015. - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Biografija: str. 137-139. - Drugi doddatek k nasl. naveden v kolofonu. - Opombe z bibliografijo na koncu prispevkov

ISBN 978-0-300-21176-4
a) Newman, Barnett (1905-1970) b) The Menil Collection (Houston) - 27. 3.-2. 8. 2015 c) ameriško slikarstvo d) abstraktno slikarstvo e) 1965-1970 f) nedokončane umetnine g) umetniški ateljeji h) konservatorski posegi i) slikarska tehnologija j) kronologija k) osebne razstave l) razstavni katalogi

75.071(73):929Newman B.
COBISS.SI-ID 768495

46.
        ON the move : verhalen in hedendaagse fotografie en grafische vormgeving = storytelling in contemporary photography and graphic design : [Stedelijk Museum Amsterdam, 29 August 2014 - 18 January 2015] / [texts Anne Ruygt ... et al.]. - Amsterdam : Stedelijk Museum, cop. 2014. - 74 str. : ilustr. ; 34 cm

Ov. nasl. - Sodelujoči umetniki: Samira Ben Laloua, Frank Bruggeman, Ernst van der Hoeven, Marc Roig Blesa, Rogier Delfos, Sara Blokland, Verena Blok, Persijn Broersen, Margit Lukács, Sarah Carlier, Elspeth Diederix, Michael Anhalt, Eggers Meike, Ringel Goslinga, Rob Hornstra, Arnold van Bruggen, Robert Knoth, Antoinette de Jong, Thomas Kuijpers, Kadir van Lohuizen, Anaïs López, Eva Smallegange, Linda Braber, Hans van der Meer, Theo Niekus, Gábor Ösz, Rune Peitersen, Ahmet Polat, Johannes Schwartz, Petra Stavast, Anoek Steketee, Martine Stig, Andrea Stultiens, Eefje Blankevoort, Nadine Stijns, Elizabeth Tonnard, Witho Worms, Hans Gremmen

ISBN 978-90-5006-191-9
a) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 29. 8. 2014-18. 1. 2015 b) sodobna umetnost c) nizozemska umetnost d) nizozemsko grafično oblikovanje e) nizozemska fotografija f) skupinske razstave g) razstavni katalogi

73/76(083.824)(492)
COBISS.SI-ID 762351

47.
OROZCO, Gabriel
        Gabriel Orozco : innercycles : [Museum of Contemporary Art, Tokyo, January 24, 2015 - May 10, 2015] / [texts by Yuko Hasegawa Mihoko, Nishikawa, Briony Fer]. - Tokyo : Film Art, 2015. - 208 str. : ilustr. ; 27 cm

Jap. besedilo in prevod v angl. - Lat. in jap. pisava. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-4-8459-1435-7
a) Orozco, Gabriel (1962-) b) Museum of Contemporary Art (Tokyo) - 24. 1.-10. 5. 2015 c) mehiška umetnost d) mehiško kiparstvo e) kiparske instalacije f) mehiška fotografija g) sodobna umetnost h) intervjuji i) 20.st. j) 21.st. k) razstavni katalogi l) osebne razstave

7.036/.038(72):929Orozco G.
COBISS.SI-ID 764399

48.
        OTHER objects of desire : collectors and collecting queerly / edited by Michael Camille and Adrian Rifkin. - Oxford ; Malden (Mass.) : Blackwell Publishers, 2001. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Art history special issue book series)

Opombe z bibliografijo na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 0-631-23361-X
a) erotika v likovni umetnosti b) homoseksualnost c) zbiranje umetnin d) zbiratelji e) zborniki

7.01
COBISS.SI-ID 769775

49.
PALADINO, Mimmo
        Mimmo Paladino : opera grafica = grafični opus = grafičko djelo : [Mestna galerija, Piran, 3. 7. - 2. 9. 2009] / testi, teksti, tekstovi Toni Biloslav, Enzo Di Martino, Andrej Medved ; [traduzioni, prevodi, prijevodi Srđa Orbanić ... et al.]. - Venezia : Papiro Arte, cop. 2009. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov., it. in hrv. besedilo. - Biografija: str. 54-63
a) Paladino, Mimmo (1948-) b) Mestna galerija (Piran) - 3. 7.-2. 9. 2009 c) italijanska grafika d) italijansko slikarstvo e) transavantgarda f) osebne razstave g) razstavni katalogi

75(450):929Paladino M.
COBISS.SI-ID 770543

50.
        PHOTOGRAPHY after conceptual art : edited by Diarmuid Costello and Margaret Iversen. - Chichester ; Malden (Mass.) : Wiley-Blackwell, 2010. - VII, 200 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Art history special issue book series)

Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-4443-3360-2
a) Ruscha, Ed b) Becher, Bernd c) Becher, Hilla d) Huebler, Douglas e) Wall, Jeff f) Bochner, Mel g) Horn, Roni h) Levine, Sherrie i) sodobna fotografija j) teorija fotografije k) 1960-2000 l) konceptualizem m) postkonceptualizem n) performativna fotografija o) zborniki

77.04(082)
COBISS.SI-ID 768239

51.
        POT domov / [pisci besedil Marko Štepec ... [et al.] ; uredila Monika Kokalj Kočevar, Marko Štepec ; fotografije muzejskih predmetov Sarah Poženel ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Rotosi). - 136 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6665-37-7
a) Slovenci - 20.st. - Zborniki b) prva svetovna vojna c) druga svetovna vojna d) osamosvojitev Slovenije e) biografije f) osebna pričevanja g) življenjske zgodbe

929(=163.6)"19"(082)
94(497.4)"19"(082)
COBISS.SI-ID 279977728

52.
PRINCENTHAL, Nancy
        Agnes Martin : her life and art / Nancy Princenthal. - New York ; London : Thames & Hudson, 2015. - 288 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Selected bibliography: str. 281-282. - Kazalo

ISBN 978-0-500-09390-0 (trda vezava)
a) Martin, Agnes (1912-2004) b) ameriško slikarstvo c) abstraktno slikarstvo d) geometrijska abstrakcija e) biografije umetnikov f) umetniki in njihovi sodobniki g) 20.st.

75.071(73):929Martin A.
COBISS.SI-ID 775919

53.
        PROJEKTRAUM = Project space : 2013-2014 : [Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, 29. September 2013 - 16. November 2014] / [Herausgeber Katia Huemer, Peter Pakesch]. - Graz : Kunsthaus Graz, 2013. - 109 str. : ilustr. ; 23 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-3-90209-561-9
a) Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum (Graz) - 29. 9. 2013-16. 11. 2014 b) avstrijska umetnost c) sodobna umetnost d) avstrijsko kiparstvo e) umetniški projekti f) 2013-2014 g) skupinske razstave h) razstavni katalogi

7.036/.038(436)
COBISS.SI-ID 767215

54.
        PROPHETAE domestici [Elektronski vir] : Galerija Miklova hiša, Ribnica, 27. avgust - 27. september 2015, 27 August - 27 September 2015 / [besedila, uredili Marjana Dolšina, Klara Zupančič ; angleški prevod Branka Klemenc ; fotografije likovnih del Dejan Habicht ... et al.]. - El. knjiga. - Ribnica : Rokodelski center, 2015. - 74 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.galerija-miklovahisa.si/pdf/Prophetae_domestici_GMH.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Opis vira z dne 27. 8. 2015. - Bibliografija na koncu posameznih besedil

ISBN 978-961-93468-5-3 (pdf)
a) Braniselj, Milena (1951-) b) Perko, Tomaž Izidor (1947-) c) Koprivec, Sašo (1967-) d) Klančar, Bojan e) Hrvacki, Drago (1936-) f) Usenik, Milena (1934-) g) Ficko, Mitja (1973-) h) Bernard, Emerik (1937-) i) Lavrič, Simon (1986-) j) Bajec, Karmen (1981-) k) Šubic, Alenka Rovan (1968-) l) Njatin, Lela B. (1963-) m) Strman, Božidar Mišo (1949-) n) Lužar, Aprilija (1963-) o) Pudobska, Stanislava S. (1952-) p) Glavač, Marko q) Gašparac, Nataša (1966-) r) Gorza, Nataliya (1972-) s) Galerija Miklova hiša (Ribnica) - 27. 8.-27. 9. 2015 t) Slovenska umetnost - Razstavni katalogi u) slovenska umetnost v) skupinske razstave w) elektronske knjige x) 21.st.

75(497.4)(083.824)
COBISS.SI-ID 280810240

55.
        PUBLIC art : Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, 2012 - 2013 / Herausgeber, editors Elisabeth Fiedler, Dirck Möllmann. - Nürnberg : Verlag für Moderne Kunst ; Graz : Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, cop. 2015. - 247 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Kunst im öffentlichen Raum Steiermark ; 1)

ISBN 978-3-86984-546-3
a) Cibic, Jasmina (1979-) b) Sagadin, Maruša (1978-) c) public art d) intervencije umetnikov e) umetniški projekti f) urbani prostor g) 2012-2013 h) zborniki

7.036/.038(082)
COBISS.SI-ID 766191

56.
REUTER, Mandla
        Mandla Reuter : no such st : [Kunsthalle Basel, from January 18 - March 10, 2013] / [edited by Lorenzo Benedetti, Adam Szymczyk]. - Milano : Mousse Publishing, cop. 2014. - 198 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v angl. in delni prevod v nem. in it. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-88-6749-132-2
a) Reuter, Mandla (1975-) b) Kunsthalle (Basel) - 18. 1.-10. 3. 2013 c) južnoafriška umetnost d) sodobna umetnost e) intervencije v prostor f) instalacije g) osebne razstave h) razstavni katalogi

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 762095

57.
RINEHART, Richard
        Re-collection : art, new media, and social memory / Richard Rinehart and Jon Ippolito. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2014. - XII, 297 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Leonardo)

"How will our increasingly digital civilization persist beyond our lifetimes? Audio and videotapes demagnetize; CDs delaminate; Internet art links to websites that no longer exist; Amiga software doesn't run on iMacs. In Re-collection, Richard Rinehart and Jon Ippolito argue that the vulnerability of new media art illustrates a larger crisis for social memory. They describe a variable media approach to rescuing new media, distributed across producers and consumers who can choose appropriate strategies for each endangered work. New media art poses novel preservation and conservation dilemmas. Given the ephemerality of their mediums, software art, installation art, and interactive games may be heading to obsolescence and oblivion. Rinehart and Ippolito, both museum professionals, examine the preservation of new media art from both practical and theoretical perspectives, offering concrete examples that range from Nam June Paik to Danger Mouse. They investigate three threats to twenty-first-century creativity: technology, because much new media art depends on rapidly changing software or hardware; institutions, which may rely on preservation methods developed for older mediums; and law, which complicates access with intellectual property constraints such as copyright and licensing. Technology, institutions, and law, however, can be enlisted as allies rather than enemies of ephemeral artifacts and their preservation. The variable media approach that Rinehart and Ippolito propose asks to what extent works to be preserved might be medium-independent, translatable into new mediums when their original formats are obsolete." --> na ov. - Opombe z bibliografijo: str. 235-285. - Kazalo

ISBN 978-0-262-02700-7 (trda vezava)
a) novi mediji b) obstojnost novih medijev c) ohranjanje umetnin d) konservatorstvo e) restavratorstvo f) digitalna umetnost g) spletna umetnost h) študije primerov i) novi mediji in muzeji j) arhiviranje k) avtorske pravice l) muzejska zakonodaja m) priročniki

7.036/.038:7.025.3
COBISS.SI-ID 772591

58.
RUHRY, Valentin
        Valentin Ruhry : Volumen : [anlässlich der Ausstellung Valentin Ruhry : Réclamer im Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, Graz, 16. 5. 2013 - 02. 6. 2013] / Herausgeber Sandro Droschl, Christine König. - Nürnberg : Verlag für Moderne Kunst, cop. 2013. - [160] str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. nem. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-3-86984-462-6
a) Ruhry, Valentin (1982-) b) Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien (Graz) - 16. 5.-2. 6. 2013 c) avstrijska umetnost d) instalacije e) neon objekti f) svetlobne instalacije g) intervjuji h) postavitve razstav i) osebne razstave j) razstavni katalogi

7.036/.038(436):929Ruhry V.
COBISS.SI-ID 775407

59.
SADR Haghighian, Natascha
        Trail : project realized for dOCUMENTA (13) - 9 June until 16 September 2012 / edited by Natascha Sadr Haghighian ... [et al.] ; [conversations with Michael Boßdorf ... et al.]. - Leipzig : Spector Books, 2015. - 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Documenta Archiv : Schriftenreihe des documenta-Archivs ; 25)

ISBN 978-3-95905-013-5
a) Sadr Haghighian, Natascha (1967-) b) Documenta (Kassel) - 9. 6.-16. 9. 2012 c) nemška umetnost d) umetniški projekti e) Documenta 13 f) 2012 g) pogovori

7.036/.038(430)
COBISS.SI-ID 763631

60.
SAPAČ, Igor
        Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem / Igor Sapač, Franci Lazarini ; [prevodi iz slovenščine v angleščino Maja Lovrenov, Tina Košak]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) : Fakulteta za arhitekturo (FA), 2015 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 736 str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Predgovor / Matevž Čelik: str. 7. - 19th century architecture in Slovenia: str. 689-697. - Bibliografija: str. 700-728

ISBN 978-961-6669-29-0 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO))
a) Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Ljubljana) - 28. 11. 2013-30. 3. 2014 b) Slovenska arhitektura - 19.st. c) slovenska arhitektura d) 19.st. e) zgodovinski pregledi

72(497.4)"18"
COBISS.SI-ID 276146688

61.
SCHAPIRO, Meyer
        Meyer Schapiro abroad : letters to Lillian and travel notebooks / edited by Daniel Esterman ; [with an essay by Hubert Damisch]. - Los Angeles : Getty Research Institute, cop. 2009. - IX, 243 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-0-89236-893-8 (trda vezava)
a) Schapiro, Meyer (1904-1996) b) Schapiro, Lillian Milgram (1902-2006) c) umetnostni zgodovinarji d) potovanja e) beležke f) skicirke g) potopisi h) pisma i) korespondenca j) umetniški pari k) 1926-1927 l) dokumentarno gradivo

7.07:821-6
COBISS.SI-ID 768751

62.
SCHWARZE, Dirk
        Die Karriere einer Ausstellung : 60 Jahre Documenta / Dirk Schwarze. - Wiesbaden : Hessische Landeszentrale für Politische Bildung, 2015. - 36 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Blickpunkt Hessen ; Nr. 19, ISSN 1612-0825)

Ov. nasl.

ISBN 978-3-943192-25-4
a) Documenta b) zgodovinski pregledi c) 1955-2012 d) likovni kritiki e) zgodovina razstav

7.03
COBISS.SI-ID 763119

63.
        SCULPTURE unlimited 2 : materiality in times of immateriality / [editors] Eva Grubinger and Jörg Heiser. - Berlin : Sternberg, cop. 2015. - 143 str. : ilustr. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo na koncu posemeznega prispevka

ISBN 978-1-934105-76-4
a) kiparstvo b) eseji o kiparstvu c) intervjuji d) diskusije

730(082)
COBISS.SI-ID 773103

64.
SEDMAK, Aleš, 1952-
        Dva pogleda : [30. maj - 28. junuj [!] 2007, 30 May - 28 June 2007 : slike, paintings 2004-2007] / Aleš Sedmak ; [besedilo Mateja Podlesnik ; angleški prevod Tamara Soban ; fotografije Jaka Jeraša]. - Ljubljana : Mestna galerija, 2007 ([Ljubljana] : Povše). - 10 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razstava = Exhibition / Bežigrajska galerija ; 2007, 8)

Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Two views. - Podnasl. navedena v kolofonu. - Besedilo v slov. in angl. prevod. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Biografija: str. 9. - 400 izv.

ISBN 978-961-6587-20-4
a) Sedmak, Aleš (1952-) - Razstavni katalogi b) Bežigrajska galerija (Ljubljana) - 30. 5.-28. 6. 2007 c) slovensko slikarstvo d) osebne razstave

75(497.4):929Sedmak A.
COBISS.SI-ID 232972288

65.
        SEEKING new genealogies : art, bodies, performances : [Museum of Contemporary Art, Tokyo, September 27, 2014 - January 4, 2015] / [texts Mansai Nomura ... et al.]. - Tokyo : Museum of Contemporary Art, 2014. - 233 str. : ilustr. ; 19 cm

Jap. besedilo in prevod v angl. - Lat. in jap. pisava. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-4-8459-1435-7
a) Museum of Contemporary Art (Tokyo) - 27. 9. 2014-4. 1. 2015 b) performance art c) intervjuji d) človeško telo e) gibanje f) ples g) plesni performance h) 21.st. i) japonska umetnost j) razstavni katalogi

7.038.531(083.824)
COBISS.SI-ID 764143

66.
        SENSE nonsense : Van Abbemuseum, 18. 10. - 09. 11. 2014 / [concept Thomas Widdershoven ; essay Louise Schouwenberg]. - Eindhoven : Van Abbemuseum, 2014. - [68] str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. niz. besedilo in prevod v angl.
a) Van Abbemuseum (Eindhoven) - 18. 10.-9. 11. 2014 b) nizozemsko oblikovanje c) 2014 d) skupinske razstave e) razstavni katalogi

73/76(083.824)(492)
COBISS.SI-ID 765167

67.
        SINNLICHE Ungewissheit : eine private Sammlung : [Kunsthaus Zürich, 19. 6. - 4. 10. 2015] / [Konzept Marianne Karabelnik ... et al.]. - Zürich : Kunsthaus Zürich, cop. 2015. - 191 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-3-86828-625-0
a) Kunsthaus (Zürich) - 19. 6.-4. 10. 2015 b) zasebne zbirke c) seksualnost d) erotika v likovni umetnosti e) 1958-2012 f) razstavni katalogi g) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 767471

68.
SIRK, Albert
        Albert Sirk / [uredila Alina Carli s pomočjo Giulie Giorgi ; besedila Alina Carli, Vid Lenard, Milček Komelj ; prevodi Paola Lucchesi ; fotografije Jaka Jeraša ... et al.]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska = Trieste : Editoriale stampa triestina, 2015 (Gorica : Grafica Goriziana). - 227 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. in it. besedilo. - Biografija: str. 216-217, 218-219. - Bibliografija: str. 222-227

ISBN 978-88-7174-178-9
a) Sirk, Albert (1887-1947) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) časopisna ilustracija d) marine (motiv) e) morje (motiv) f) portretno slikarstvo g) fotografsko dokumentarno gradivo h) tržaški umetniki i) 20.st. j) zamejski Slovenci

75(450.361=163.6):929Sirk A.
COBISS.SI-ID 8193260

69.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; spremna beseda Darja Skrt, Inga Miklavčič Brezigar ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Anica Cernatič Gregorič]. - Nova Gorica : Goriški muzej, Kromberk, 2014 ([Šempeter pri Gorici] : A- media). - 150 str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6201-46-9
a) Medvešček, Pavel (1933-) - Zbirateljstvo b) slovenska ljudska kultura c) etnološke zbirke d) razstavni katalogi

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
COBISS.SI-ID 274384640

70.
        The STEDELIJK Museum and the second World War : [Stedelijk Museum Amsterdam, 27 February - 31 May 2015] / edited by van Gregor Langfeld, Margriet Schavemaker, Margreeth Soeting. - Lubberhuizen : Uitgeverij Bas ; Amsterdam : Stedelijk Museum, cop. 2015. - 191 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-90-5937-404-1
a) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 27. 2.-31. 5. 2015 b) nizozemski muzeji c) zgodovina muzejskih zbirk d) druga svetovna vojna e) svetovna vojna 1939-1945 f) nacizem in likovna umetnost g) galeristi h) nepojasnjena provenienca i) izrojena umetnost j) bunkerji za umetnine k) dokumentarno gradivo l) razstavni katalogi

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 760559

71.
STOJKO, Tone
        Telo v igri = The body in play = Il corpo ludico / Tone Stojko ; [besedila Marija Skočir, Andrej Medved, Mojca Puncer ; fotografije Tone Stojko ; prevodi Marjana Karer ... et al.]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič = Museums and Galleries of Ljubljana, Jakopič Gallery ; Piran : Obalne galerije = Gallerie Costiere, 2011 (Ljubljana : Božnar & Partner). - 125 str. : ilustr. ; 25 x 25 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. in it. - Biografija: str. 114-117. - 600 izv. - Življenje in delo: str. 114-125

ISBN 978-961-93064-0-6 (Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič)
a) Stojko, Tone (1947-) - Razstavni katalogi b) Galerija Jakopič (Ljubljana) - 21. 4.-3. 7. 2011 c) Galerija Meduza (Koper) - 16. 8.-19. 9. 2011 d) slovenska fotografija e) umetniška fotografija f) človeško telo g) gibanje h) 2004-2011 i) osebne razstave

77.04(497.4):929Stojko T.
COBISS.SI-ID 255623936

72.
ŠUŠTERŠIČ, Apolonija
        Apolonija Šušteršič : community research office : [on the occasion of the exhibition Community Research Office at IBID Projects, London, from 16 January - 02 March 2003] / Apolonija Šušteršič in collaboration with Liutauras Psibilskis. - Frankfurt am Main : Revolver, Archiv für Aktuelle Kunst ; London : IBID Projects, cop. 2004. - 136 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 3-86588-021-5 (Revolver)
ISBN 0-9546723-0-5 (IBID Projects)
a) Šušteršič, Apolonija b) Community Research Office at IBID Projects (London) - 16. 1.-3. 3. 2003 c) slovenska umetnost d) umetniški projekti e) socialno angažirana umetnost f) urbanistični razvoj g) intervjuji h) osebne razstave i) razstavni katalogi

7.038.53:72(497.4):929Šušteršič A.
COBISS.SI-ID 762863

73.
        TYPEMOTION : type as image in motion : [ZKM, Museum of Contemporary Art, Karlsruhe, November 16, 2013 - March 2, 2014, FACT, Foundation for Art and Creative Technology, Liverpool, November 13, 2014 - February 15, 2015] / Bernd Scheffer, Christine Stenzer, Peter Weibel, Soenke Zehle (eds.). - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2015. - 463 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 416-448. - Kazali

ISBN 978-3-7757-3783-8 (English)
ISBN 978-3-7757-3782-1 (German)
a) ZKM, Museum of Contemporary Art (Karlsruhe) - 16. 11. 2013-2. 3. 2014 b) FACT, Foundation for Art and Creative Technology (Liverpool) - 13. 11. 2014-15. 2. 2015 c) pisava d) črka e) besedilo f) tipografija g) tridimenzionalna tipografija h) besedilo na sliki i) besedilo na steni j) besedilo na instalaciji k) vizualna poezija l) konkretna poezija m) letrizem n) digitalna poezija o) digitalna umetnost p) film q) novi mediji r) intervjuji s) 1897-2013 t) razstavni katalogi u) skupinske razstave

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 761071

74.
VOVK, Melita, 1928-
        Melita Vovk : risbe, slike in grafike : [Bežigrajska galerija 2, 20. maj - 27. junij 2015, 20 May - 27 June 2015] / [besedilo Miloš Bašin ; angleški prevod Dunja Elikan ; fotografije Marko Tušek]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = City of Ljubljana Museum and Art Galleries, 2015. - 32 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razstava = Exhibition / Bežigrajska galerija 2 ; 2015, 8)

Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Drawings, paintings and prints. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Biografija: str. 26. - 200 izv.
a) Vovk, Melita (1928-) - Razstavni katalogi b) Bežigrajska galerija 2 (Ljubljana) - 20. 5.-27. 6. 2015 c) slovensko slikarstvo d) slovenska risba e) slovenska grafika f) portreti umetnikov g) 20.st h) 21.st i) razstavni katalogi j) osebne razstave

75(497.4):929Vovk M.
COBISS.SI-ID 763375

75.
        VSI na volitve! : plakat kot politični medij na Slovenskem 1945-1999 = To the polling booths! : the poster as a political medium in Slovenia 1945-1999 : Jakopičeva galerija, Ljubljana, 10. oktober - 30. november, October 10th - November 30th, 2000 / [urednica kataloga [in] besedilo, izbor del, bibliografski podatki Cvetka Požar ; fotografije Božidar Dolenc, Milan Štupar ; prevod Amidas, Darja Horvatič]. - Ljubljana : Arhitekturni muzej, 2000 ([Ljubljana] : Radio). - 96 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 94-95. - Summary

ISBN 961-90417-3-9
a) Jakopičeva galerija (Ljubljana) - 10. 10.-30. 11. 2000 b) Politični plakati - Slovenija - 1945-1999 - Razstavni katalogi c) slovensko grafično oblikovanje d) politični plakat e) celostne grafične podobe f) slovenska grafika g) politična propaganda

766:32.019.5(497.4)"1945/1999"
COBISS.SI-ID 109369600

76.
        WALKING sculpture : 1967-2015 : [deCordova Sculpture Park and Museum, Lincoln, May 9- September 13, 2015] / Lexi Lee Sullivan ; with contributions by Cole Swensen and Helen Mirra. - Lincoln (Mass.) : deCordova Sculpture Park and Museum, cop. 2015. - 83 str. : ilustr. ; 27 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-0-300-21243-3 (trda vezava)
a) deCordova Sculpture Park and Museum (Lincoln) - 9. 5.-13. 9. 2015 b) sodobna umetnost c) umetniški projekti d) performance art e) hoja f) javni prostor g) konceptualizem h) 1967-2015 i) razstavni katalogi j) skupinske razstave

7.036/.038
COBISS.SI-ID 769007

77.
        WHEN attitudes become form : Bern 1969/Venice 2013 : [Fondazione Prada, Ca' Corner della Regina, Venice, 1 June -3 November 2013] / [general editor Germano Celant]. - Milano : Fondazione Prada, cop. 2013. - 727 str. : ilustr. ; 29 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - "The Fondazione Prada presents between 1 June and 3 November 2013 at Ca' Corner della Regina in Venice an exhibition entitled "When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013" curated by Germano Celant in dialogue with Thomas Demand and Rem Koolhaas. In a surprising and novel remaking, the project reconstructs "Live in Your Head. When Attitudes Become Form, " a show curated by Harald Szeemann at the Bern Kunsthalle in 1969, which went down in history for the curator's radical approach to exhibition practice, conceived as a linguistic medium." --> v kolofonu. - Selected bibliography: str. 638-645

ISBN 978-88-87029-55-0
a) Kunsthalle (Bern) - 22. 3.-23. 4. 1969 b) Fondazione Prada, Ca' Corner della Regina (Venice) - 1. 6.-3. 11. 2013 c) razstave d) rekonstrukcija razstav e) zgodovina razstav f) remake g) 1969 h) 2013 i) postavitve razstav j) fotografsko dokumentarno gradivo k) odzivi na razstave l) konceptualizem m) land art n) arte povera o) kustos in razstavna dejavnost p) pogovori q) razstavni katalogi r) skupinske razstave

7.036/.038
COBISS.SI-ID 770799

78.
WÖLFFLIN, Heinrich
        Principles of art history : the problem of the development of style in early modern art / Heinrich Wölfflin ; a new translation by Jonathan Blower ; edited and with essays by Evonne Levy and Tristan Weddigen. - One hundredth anniversary edition. - Los Angeles : Getty Research Institute, cop. 2015. - IX, 357 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Texts & documents)

Prevod dela: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. - Kazalo

ISBN 978-1-60606-452-8
a) umetnostna zgodovina b) metode umetnostne zgodovine c) stilna obdobja d) teorija umetnostne zgodovine e) umetnostni zgodovinarji f) umetnostnozgodovinske študije

7.01
COBISS.SI-ID 769263

79.
ZERO
        Zero : [on the occasion of the exhibitions Zero - The International Art Movement of the 50s and 60s, Martin-Gropius-Bau, Berlin, March 21 - June 8, 2015, Zero - let us explore the stars, Stedelijk Museum, Amsterdam, July 4 - November 8, 2015] / Dirk Pörschmann, Margriet Schavemaker (eds.). - Amsterdam : Stedelijk Museum ; Düsseldorf : Zero foundation ; Köln : W. König, cop. 2015. - 560 str. : ilustr. ; 25 x 25 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija 1955-1964: str. 538-553. - Bibliografija 1965-2015: str. 554-555

ISBN 978-3-86335-697-2
a) Mack, Heinz (1931-) b) Piene, Otto (1928-2014) c) Uecker, Günther (1930-) d) Martin-Gropius-Bau (Berlin) - 21. 3.-8. 6. 2015 e) Stedelijk Museum (Amsterdam) - 4. 7.-8. 11. 2015 f) Zero g) umetniške skupine h) avantgardna umetnost i) petdeseta leta 20.st. j) šestdeseta leta 20.st. k) 1958-1966 l) dokumentacija razstav m) dokumentarno gradivo n) umetniške revije o) umetniški projekti p) besedila umetnikov q) umetniki o umetnosti r) Nove tendencije s) skupinske razstave t) razstavni katalogi

7.036/.038(083.824)
COBISS.SI-ID 760303

80.
ZUPANČIČ, Dunja
        Postgravity art / Dunja Zupančič, Miha Turšič, Dragan Živadinov ; [photographers Voranc Vogel ... et al.]. - [S. l. : s. n.], 2013. - [52] str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v angl.
a) Potočnik, Herman (1892-1929) b) KSEVT (Vitanje) c) slovenska sodobna umetnost d) vesolje e) performativno gledališče f) 1995-2013

7.036/.038(497.4)
COBISS.SI-ID 37240365


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO