COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA1.
AHTILA, Eija-Liisa
        Eija-Liisa Ahtila : parallel worlds : [Moderna Museet, Stockholm, 11. 2.-6. 5. 2012, Carré d'Art, Musée d'art contemporain, Nîmes, 12. 10. 2012-6. 1. 2013, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, 19. 4.-1. 9. 2013] / [editor Lena Essling ; translations Gabriella Berggren, Tomi Snellman, Turo Vartiainen]. - Stockholm : Moderna Museet ; Helsinki : Museum of Contemporary Art Kiasma, cop. 2012. - 199 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Moderna Museet exhibition catalogue ; 369)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 194

ISBN 978-91-86243-38-8 (Moderna Museet)
a) Ahtila, Eija-Liisa (1959-) b) Moderna Museet (Stockholm) - 11. 2.-6. 5. 2012 c) Carré d'Art, Musée d'art contemporain (Nîmes) - 12. 10. 2012-6. 1. 2013 d) Museum of Contemporary Art Kiasma (Helsinki) - 19. 4.-1. 9. 2013 e) finska umetnost f) video umetnost g) filmske instalacije h) finska fotografija i) intervjuji j) 21.st. k) samostojne razstave l) razstavni katalogi

7.038.53:791(480):929Ahtila E.
COBISS.SI-ID 670447

2.
BRBOROVIĆ, Suzana
        ID grad.: BB / SB 14 - n. 3 / 3 : Galerija Božidar Jakac - lapidarij, Kostanjevica na Krki, 9. maj 2014-9. junij 2014 / Suzana Brborović, Boris Beja ; [besedilo Goran Milovanović ; angleški prevod Amidas ; fotografija Tomaž Gerdin [!]]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2014 ([Ljubljana] : R tisk). - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - Fotogr. na notr. str. ov. - 300 izv.
a) Brborović, Suzana (1988-) - Razstavni katalogi b) Beja, Boris (1986-) - Razstavni katalogi c) Galerija Božidar Jakac - lapidarij (Kostanjevica na Krki) - 9. 5.-9. 6. 2014 d) slovensko slikarstvo e) slovensko kiparstvo f) iluzionstično slikarstvo g) arhitekturni prostor h) kiparske postavitve i) razstavni katalogi j) 2012-2014

7.038.55(497.4):929Brborović S.
7.038.55(497.4):929Beja B.
COBISS.SI-ID 274460160

3.
BUONARROTI, Michelangelo
        Michelangelo : complete works / [texts] Frank Zöllner, Christof Thoenes, Thomas Pöpper. - Köln : Taschen, cop. 2014. - 735 str. : ilustr. ; 38 cm

Bibliografija: str. 726-732

ISBN 978-3-8365-3935-7
a) Buonarroti, Michelangelo (1475-1564) b) italijanska renesansa c) italijansko slikarstvo d) italijansko kiparstvo e) italijanska arhitektura f) renesančna arhitektura g) renesančno kiparstvo h) renesančno slikarstvo i) študijska risba j) freska k) življenja in dela umetnikov l) opisi umetnin m) 15.st. n) 16.st. o) renesančna risba

7.034(450):929Buonarotti M.
COBISS.SI-ID 667887

4.
CERAR, France, 1904-1960
        Zaprašene podobe : fotografska zapuščina Franceta Cerarja / [avtorica [besedila] Andreja Zupanec Bajželj]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - [31] str. : č-b fotogr. ; 22 cm

Avtorica besedila navedena v kolofonu. - "Izšlo ob razstavi v preddverju Viteške dvorane Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 18. september 2014-2. november 2014 ..." --> v kolofonu. - 200 izv.

ISBN 978-961-6665-32-2
a) Cerar, France (1904-1960) - Razstavni katalogi b) Muzej novejše zgodovine Slovenije (Ljubljana) - 18. 9.-2. 11. 2014 - Razstavni katalogi c) slovenska fotografija d) amaterska fotografija e) portretna fotografija f) dokumentarna fotografija g) 20.st.

77-051(497.4Lukovica):929Cerar F.(083.824)
COBISS.SI-ID 555116

5.
CIGLENEČKI, Marjeta
        Vurnikova kolonija v Mariboru / Marjeta Ciglenečki. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 57 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 9)

400 izv. - Bibliografija: str. 55-57

ISBN 978-961-254-710-3
a) Vurnik, Ivan (1884-1971) b) Maribor - Bivalna arhitektura - 19-20.st. c) slovenska arhitektura d) stanovanjska arhitektura e) Maribor f) 1928

728(497.4Maribor)"18/19"
COBISS.SI-ID 274574080

6.
DABAC, Tošo, 1907-1970
        Tošo Dabac : uhvatiti pokret = capturing motion / [urednica, editor Marina Benažić ; tekstovi, texts Marina Benažić, Daniela Bilopavlović Bedenik]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2013. - 51 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. hrv. besedilo in prevod v angl. - Biografija: str. 42-45. - Razstava v okviru prireditve 5. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac. - Bibliografija: str. 48

ISBN 978-953-7615-60-4
a) Dabac, Tošo (1907-1970) b) Muzej suvremene umjetnosti, No Galerija (Zagreb) - 22. 11.-8. 12. 2013 c) hrvaška fotografija d) gibanje e) šport (motiv) f) 20.st. g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

77-051(497.5):929Dabac T.
COBISS.SI-ID 671983

7.
DARBOVEN, Hanne
        El tiempo y las cosas : la casa-estudio de Hanne Darboven : [exposición Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, del 25 de marzo al 1 de septiembre de 2014] / [comisario João Fernandes]. - Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, cop. 2014. - 190 str. : ilustr. ; 23 cm

Drugi dodatek k nasl. in urednik navedena v kolofonu. - Opombe z bibliografijo na koncu nekaterih prispevkov

ISBN 978-84-8026-492-1
a) Darboven, Hanne (1941-2009) b) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) - 25. 3.-1. 9. 2014 c) nemška umetnost d) konceptualizem e) minimalizem f) serialna umetnost g) znakovne strukture h) umetniški ateljeji i) hiše umetnikov j) 1960-2007 k) 20.st. l) samostojne razstave m) razstavni katalogi

7.036/.038(430):929Darboven H.
COBISS.SI-ID 666607

8.
        DESIGNING everyday life / with contributions by Jan Boelen ... [et al.] ; and interviews with David Crowley ... [et al.] ; [translations from Slovene to English Rawley Grau, Darja Horvatič]. - Zürich : Park Books ; Ljubljana : Museum of Architecture and Design, cop. 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 534 str. : ilustr. ; 24 cm

"This book is published on the occasion of the 24th Biennial of Design, Ljubljana, from 18 September to 7 December 2014 at the Museum of Architecture and Design, Jakopič Gallery and Museum of Modern Art, Ljubljana" --> v kolofonu

ISBN 978-3-906027-67-8
a) Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Ljubljana) - 18. 9.-7. 12. 2014 b) Galerija Jakopič (Ljubljana) - 18. 9.-7. 12. 2014 c) Moderna galerija (Ljubljana) - 18. 9.-7. 12. 2014 d) bienale industrijskega oblikovanja Ljubljana e) trajnostno oblikovanje f) javni prostor g) vsakdanje življenje h) intervjuji i) zgodovina razstav j) 2014 k) skupinske razstave l) razstavni katalogi

7.05(100)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 673263

9.
EPPERT, Anja
        Die Documenta und der öffentliche Raum : eine Darstellung anhand ausgewählter künstelerischer Arbeiten, ihrer Wirkungen und Wechselwirkungen im historischen Kontext / Anja Eppert. - Kassel : Kassel University Press, 2014. - 243, [68] str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 215-233

ISBN 978-3-86219-530-5
a) nemški muzeji b) muzejska arhitektura c) Documenta d) zgodovina razstavljanja e) muzeji na prostem f) krajinski parki g) umetniški projekti h) 20.st.

727(430)
COBISS.SI-ID 673519

10.
ERAKER, Rune
        Rune Eraker : wysiedleni = uprooted : [Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Museum of Contemporary Art in Krakow MOCAK, 14. 2.-27. 4. 2014] / [teksty, texts Rune Eraker, Krzysztof Miller, Wojciech Wilczyk]. - Krakow : Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 2014. - 175 str. : ilustr. ; 27 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. - Besedilo v pol. in angl.

ISBN 978-83-62435-06-7
a) Eraker, Rune (1961-) b) Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (Krakow) - 14. 2.-27. 4. 2014 c) norveška fotografija d) dokumentarna fotografija e) črno-bela fotografija f) besedila fotografov g) 1993-2004

77-051(481):929Eraker R.
COBISS.SI-ID 669167

11.
ERIČ, Milan
        Koprnenje po svetlobi = Yearning for light : Galerija Božidar Jakac - nekdanja samostanska cerkev, Kostanjevica na Krki, 23. 05. 2014-31. 08. 2014 / Milan Erič in Zvonko Čoh ; [besedilo Nadja Gnamuš ; angleški prevod Amidas ; fotografija Tomaž Grdin]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2014 ([Ljubljana] : R tisk). - 39 str. : ilustr. ; 28 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Biografija: str- 38-39. - 400 izv.

ISBN 978-961-6684-35-4
a) Čoh, Zvonko (1956-) b) Erič, Milan (1956-) c) Galerija Božidar Jakac - nekdanja samostanska cerkev (Kostanjevica na Krki) - 23. 5.-31. 8. 2014 d) slovenska umetnost e) prostorske postavitve f) svetloba g) razstavni katalogi

7.038.55(497.4):929Čoh Z.
7.038.55(497.4):929Erič M.
COBISS.SI-ID 273934080

12.
FLOQUET, Christian
        Christian Floquet : engager la peinture / [texte] Arnauld Pierre ; [traduction Charles Penwarden]. - Genève : Mamco, 2013. - 279 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 273-274

ISBN 978-2-94015-956-7
a) Floquet, Christian (1961-) b) švicarsko slikarstvo c) abstraktno slikarstvo d) neo geo e) 1982-2012

75.071(494):929Floquet C.
COBISS.SI-ID 672751

13.
GREGORČIČ, Milena
        Linije in transparence : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 22. avgust-21. september 2014 / Milena Gregorčič ; [besedilo Goran Milovanović ; angleški prevod Amidas ; fotografija Artiko]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2014 ([Ljubljana] : R-tisk). - [16] str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 300 izv. - Potiskane notr. str. ov. - Biografija: str. [16]
a) Gregorčič, Milena (1952-) - Razstavni katalogi b) Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon (Kostanjevica na Krki) - 22. 8.-21. 9. 2014 c) slovensko slikarstvo d) 2014 e) abstraktno slikarstvo f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

75.071(497.4):929Gregorčič M.
COBISS.SI-ID 275236608

14.
        KOLEKCJA MOCAK-u II = The MOCAK collection II / [teksty, texts Monika Kozioł, Maria Anna Potocka ; przekład, translation Soren Gauger, Anda MacBride]. - Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej = Museum of Contemporary Art, 2012. - 143 str. : ilustr. ; 23 cm

Pol. besedilo in prevod v angl. - Avtorici in prevajalca navedeni v kolofonu

ISBN 978-83-62435-72-2
a) Kraków (Muzeum Sztuki Współczesnej) b) poljski muzeji c) muzeji sodobne umetnosti d) muzejske zbirke e) stalne zbirke f) muzejski vodniki g) opisi umetnin h) 20.st. i) 21.st.

069(438)
COBISS.SI-ID 669423

15.
        KOLEKCJA MOCAK-u III = The MOCAK collection III / [teksty, texts Monika Kozioł ... [et al.] ; przekład, translation William Brand, Anda MacBride]. - Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej = Museum of Contemporary Art, 2013. - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

Pol. besedilo in prevod v angl. - Avtorji in prevajalca navedeni v kolofonu

ISBN 978-83-62435-02-9
a) Kraków (Muzeum Sztuki Współczesnej) b) poljski muzeji c) muzeji sodobne umetnosti d) muzejske zbirke e) stalne zbirke f) muzejski vodniki g) opisi umetnin h) 20.st. i) 21.st.

069(438)
COBISS.SI-ID 669679

16.
LAVRIČ, Ana, 1951-
        Spomenik škofa Antona Martina Slomška v mariborski stolnici : slovenski narodni buditelj v likovni umetnosti / Ana Lavrič. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu ; 8)

400 izv. - Spremna beseda Barbare Murovec na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 85-86

ISBN 978-961-254-648-9
a) Slomšek, Anton Martin, škof (1800-1862) - Spomeniki b) Zajec, Franc Ksaver (1821-1888) c) cerkvena umetnost d) Maribor e) portretno slikarstvo f) portretno kiparstvo g) spomeniško kiparstvo h) 19.st.

27-722.52:929Slomšek A. M.
725.94(497.4Maribor):929Slomšek A. M.
COBISS.SI-ID 271773184

17.
LEFEBVRE, Henri, 1905-1991
        Toward an architecture of enjoyment / Henri Lefebvre ; edited by Łukasz Stanek ; translated by Robert Bononno. - Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, cop. 2014. - LXI, 190 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Vers une architecture de la jouissance. - A manuscript found in Saragossa / Łukasz Stanek: str. XI-LXI. - "Toward an Architecture of Enjoyment is the first publication in any language of the only book devoted to architecture by Henri Lefebvre. Written in 1973 but only recently discovered in a private archive, this work extends Lefebvre's influential theory of urban space to the question of architecture. Taking the practices and perspective of habitation as his starting place, Lefebvre redefines architecture as a mode of imagination rather than a specialized process or a collection of monuments. He calls for an architecture of jouissance--of pleasure or enjoyment--centered on the body and its rhythms and based on the possibilities of the senses. Examining architectural examples from the Renaissance to the postwar period, Lefebvre investigates the bodily pleasures of moving in and around buildings and monuments, urban spaces, and gardens and landscapes. He argues that areas dedicated to enjoyment, sensuality, and desire are important sites for a society passing beyond industrial modernization. Lefebvre's theories on space and urbanization fundamentally reshaped the way we understand cities. Toward an Architecture of Enjoyment promises a similar impact on how we think about, and live within, architecture. " --> na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo: str. 155-176. - Kazalo

ISBN 978-0-8166-7719-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-8166-7720-7 (broš.)
a) arhitektura b) teorija arhitekture c) filozofija arhitekture d) filozofski vidik e) urbani prostor

72.01
COBISS.SI-ID 672495

18.
LOWNDES, Sarah
        All art is political : writings on performative art / Sarah Lowndes. - Edinburgh : Luath, 2014. - 138 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-1-910021-42-2
a) Thompson, Mayo (1944-) b) Rowe, Keith (1940-) c) Djordjadze, Thea (1971-) d) Hiller, Susan (1940-) e) Wright, Richard (1960-) f) Roth, Dieter (1960-) g) performativne prakse h) participatorna umetnost i) intervjuji j) 1960-2013 k) eseji o sodobni umetnosti

7.036/.038
COBISS.SI-ID 668655

19.
LUTTER, Vera
        Vera Lutter : [Carré d'Art, Musée d'art contemporain de Nîmes du 6 juin au 16 septembre 2012] / [texte] Françoise Cohen ... [et al.]. - Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 2012. - 143 str. : ilustr. ; 29 cm

Vzpor. franc. in angl. besedilo

ISBN 978-3-7757-3278-9
a) Lutter, Vera (1960-) b) Carré d'Art, Musée d'art contemporain (Nîmes) - 6. 6.-16. 9. 2012 c) nemška fotografija d) video instalacije e) fotografske instalacije f) mesto (motiv) g) samostojne razstave h) razstavni katalogi

77-051(430):929Lutter V.
COBISS.SI-ID 670703

20.
MOUFFE, Chantal
        Agonistics : thinking the world politically / Chantal Mouffe. - London ; New York : Verso, 2013. - XVII, 149 str. ; 20 cm

"Political conflict in our society is inevitable, and the results are often far from negative. How then should we deal with the intractable differences arising from complex modern culture? Developing her groundbreaking political philosophy of agnostics--the search for a radical and plural democracy--Chantal Mouffe examines international relations, strategies for radical politics, the future of Europe and the politics of artistic practices. She shows that in many circumstances where no alternatives seem possible, agonistics offers a new road map for change. Engaging with cosmopolitanism, post-operaism, and theories of multiple modernities she argues in favor of a multipolar world with a real cultural and political pluralism" --> na zadnji str. ov. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78168-103-9
a) politična filozofija b) umetniške prakse c) aktivizem d) muzeji sodobne umetnosti e) intervjuji

32.01
COBISS.SI-ID 32466013

21.
MROUÉ, Rabih
        Rabih Mroué : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, [11. 9.-2. 11. 2014] / [introduction text, catalogue editor Alenka Gregorič ; interviewer Cosmin Costinas ; translations from English to Slovenian Petra Zaranšek, translations from Arabic to English Ziad Nawfal and Masha Refka, English translation of introduction text by Arven Šakti Kralj Szomi]. - Ljubljana : Museum and Galleries, Mestna galerija, 2014 (Ljubljana : Print run). - 210 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6587-97-6
a) Mroué, Rabih (1967-) - Razstavni katalogi b) Mestna galerija (Ljubljana) - 11. 9.-2. 11. 2014 c) libanonska umetnost d) video umetnost e) video instalacije f) intervjuji g) besedila umetnikov h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

7.038.55(569.3)(083.824)
COBISS.SI-ID 275304192

22.
        NOVA F : tendence v sodobni slovenski fotografiji 2012 / [urednik kataloga in teksti Vasja Nagy ; prevod Leemeta]. - Maribor : Fotoklub, Fotogalerija Stolp, 2012 ([Maribor] : Demago). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 300 izv.

ISBN 978-961-91637-8-8
a) Wenzel, Matjaž b) Koštrun, Peter c) Verlak, Tanja d) Tomažin, Tomaž e) Žbona, Tilen f) Pilih, Žiga g) Radovič, Bojan h) Vajd, Aleksandra i) Alt, Hynek j) Beguš, Andraž k) Fotogalerija Stolp (Maribor) - 28. 3.-11. 5. 2012 l) slovenska fotografija m) sodobna fotografija n) 2012 o) skupinske razstave p) razstavni katalogi

77.04(497.4)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 70555649

23.
OBLAK, Katja, 1975-
        Prostor novega spomina = The space of a new remembrance : Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, junij - avgust 2014 / [[avtorica umetniških del], pesem] Katja Oblak ; [besedilo Barbara Rupel ; angleški prevod Andrej Hiti Ožinger, angleški prevod pesmi Miriam Drev ; fotografija Tomaž Lunder]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2014 ([Žabnica] : Pro grafika). - 48 str. : ilustr. ; 22 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Biografija: str. 44. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 46
a) Oblak, Katja (1975-) - Razstavni katalogi b) Galerija Božidar Jakac (Kostanjevica na Krki) - junij - avgust 2014 c) slovensko kiparstvo d) kiparske postavitve e) performance art f) video umetnost g) 2012-2014 h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

730.071(497.4):929Oblak K.
COBISS.SI-ID 274604288

24.
        OUTERVIEWS : conversations with artists / [contributors Neja Tomšič ... [et al.] ; edited by Neja Tomšič & Martin Bricelj Baraga ; translations Hana Cirman, Anna Baumritter, Sherill Howard-Pociecha]. - Ljubljana : MoTA - Museum of Transitory Art, 2013 (Ljubljana : Cicero). - 199 str. : ilustr. ; 21 cm

Biografije umetnikov: str. 189-196. - 800 izv.

ISBN 978-961-281-018-4
a) Pregl, Arjan (1973-) b) Umetniki - Intervjuji c) sodobna umetnost d) intervjuji e) pogovori f) umetniki o umetnosti g) umetniki in družba

7.071.1(047.53)
COBISS.SI-ID 266827776

25.
PREGL, Arjan
        Božidar Jakac in fotografija : ustvarjanje vidnih oblik za zanamce / Arjan Pregl. - Ilustr. - Ocena razstave: Božidar Jakac in fotografija, Moderna galerija, Ljubljana, 2014.

V: Ekran. - ISSN 0013-3302. - Letn. 51, št. sep./okt. (2014), str. 59-63.

77.04(497.4)

COBISS.SI-ID 672239

26.
ROTHKO, Mark, 1903-1970
        Mark Rothko : paintings from the National Gallery of Art in Washington : [The National Museum, Warsaw, June 7-September 1, 2013] / concept and editor Marek Bartelik ; [translation of Polish-language texts Agnieszka Morawińska, Łukasz Kiepuszewski, Maja Łatyńska]. - Warsaw : The National Museum in Warsaw, 2013. - 177 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. - Biografija: str. 169-172. - Bibliografija: str. 175-177

ISBN 978-83-7100-939-6
a) Rothko, Mark (1903-1970) b) The National Museum (Warsaw) - 7. 6.-1. 9. 2013 c) ameriško slikarstvo d) abstraktni ekspresionizem e) 20.st. f) samostojne razstave g) razstavni katalogi

75(73):929Rothko M.
COBISS.SI-ID 668911

27.
SMOCZYŃSKI, Mikołaj
        Mikołaj Smoczyński : past tense. Volume 1, Commentaries on Works from 1980-1999 (Talking about Myself) / [editing Maria Anna Potocka ; preface Stefan Morawski] ; translation William Brand. - Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej = Museum of Contemporary Art, 2013. - 147 str. ; 27 cm

Preface / Stefan Morawski: str. 7-9. - Bibliografija: str. 142-144

ISBN 978-83-62435-89-0
a) Smoczyński, Mikołaj (1955-2009) b) poljska umetnost c) sodobna umetnost d) poljsko slikarstvo e) poljska fotografija f) instalacije g) besedila umetnikov h) umetniki o umetnosti i) 1980-1999

7.036/.038(438):929Smoczyński M.
COBISS.SI-ID 669935

28.
SMOCZYŃSKI, Mikołaj
        Mikołaj Smoczyński : past tense. Volume 2, Collection = Mikołaj Smoczyński : czas przeszły. Tom 2, Zbiór / [redakcja, editor Maria Anna Potocka ; przekład, translation William Brand]. - Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej = Museum of Contemporary Art, 2013. - 359 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. pol. besedilo in prevod v angl. - Nasl. raztegnjen čez dve str.

ISBN 978-83-62435-93-7
a) Smoczyński, Mikołaj (1955-2009) b) poljska umetnost c) sodobna umetnost d) poljsko slikarstvo e) poljska fotografija f) instalacije g) besedila umetnikov h) umetniki o umetnosti i) 1980-1999

7.036/.038(438):929Smoczyński M.
COBISS.SI-ID 670191

29.
STERN, Nathaniel
        Interactive art and embodiment : the implicit body as performance / Nathaniel Stern. - Canterbury : Gylphi, 2013. - XII, 291 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Arts future book)

Bibliografija: str. 261-280. - Kazalo

ISBN 978-1-78024-009-1 (pbk.)
ISBN 978-1-78024-010-7 (Kindle)
ISBN 978-1-78024-011-4 (epub.)
a) performance art b) interaktivna umetnost c) novi mediji d) digitalna umetnost e) body art

7.036/.038
COBISS.SI-ID 667375

30.
        SYDNEY moderns : art for a new world / edited by Deborah Edwards and Denise Mimmocchi ; foreword by Daniel Thomas. - Sydney : Art Gallery of New South Wales, cop. 2013. - 324 str. : ilustr. ; 28 cm

"Catalogue accompanies exhibition held 6 July - 7 October 2013, Art Gallery of New South Wales, Sydney" --> v kolofonu. - Bibliografija: str. 306-309. - Kazalo

ISBN 978-1-74174-097-4 (trda vezava)
ISBN 1-74174-097-5 (broš.)
a) Art Gallery of New South Wales (Sydney) - 6. 7.-7. 10. 2013 b) avstralska umetnost c) modernizem d) 1900-1950 e) zgodovinski pregledi f) skupinske razstave g) razstavni katalogi

7(94)(083.824)
COBISS.SI-ID 666351

31.
SZYMBORSKA, Wisława, 1923-2012
        Wisława Szymborska : kolaże = collages : [Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Museum of Contemporary Art, Krakow, 2. 2.-13. 4. 2014] / [teksty, texts Małgorzata Baranowska ... et al.]. - Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej = Museum of Contemporary Art, 2014. - 199 str. : ilustr. ; 23 cm

Pol. besedilo in prevod v angl. - Drugi dodatek k nasl. in avtorji besedil navedeni v kolofonu

ISBN 978-83-62435-10-4
a) Szymborska, Wisława (1923-2012) b) Kraków (Muzeum Sztuki Współczesnej) - 2. 2.-13. 4. 2014 c) poljska umetnost d) knjižna ilustracija e) kolaž f) umetniške razglednice g) 20.st. h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

74(438):929Szymborska W.
COBISS.SI-ID 670959

32.
        TEACHING the museum : careers in museum education / edited by Leah M. Melber. - Washington, D.C. : The AAM Press, American Alliance of Museums, cop. 2014. - VII, 142 str. ; 23 cm

"Education departments in museums of all kinds serve millions of students and adult learners every year, using the objects and other resources of the museum. Teaching the Museum offers insights, anecdotes and valuable advice on how to get started and how to succeed in this rapidly growing field. Twenty contributors with decades of museum experience point out the opportunities for new graduates and seasoned teachers alike"--> v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-1-933253-92-3 (broš.)
ISBN 978-1-933253-95-4 (e-knjiga)
a) muzejska pedagogika b) pedagoško delo v muzejih c) muzejski obiskovalci d) muzejsko osebje e) priročniki

069
COBISS.SI-ID 666863

33.
TURK, Marko, 1920-1999, oblikovalec
        Marko Turk : homo faber : [Galerija Kresija, Ljubljana, 1. september - 1. oktober 2014] / [urednica, kronološki pregled pomembnih dogodkov Špela Šubic ; avtorji besedil Matevž Čelik ... [et al.] ; intervju z Markom Turkom Marijan Zlobec]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 102 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 700 izv.

ISBN 978-961-6669-27-6
a) Turk, Marko (1920-1999) - Razstavni katalogi b) Galerija Kresija (Ljubljana) - 1. 9.-1. 10. 2014 c) slovensko industrijsko oblikovanje d) mikorofoni e) elektroakustika f) 20.st. g) intervjuji h) samostojne razstave i) razstavni katalogi

7.05(497.4):929Turk M.
COBISS.SI-ID 275124224

34.
VANIŠTA, Josip
        Josip Vaništa : ukidanje retrospektive = abolition of retrospective : [Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 25.01. 2013. - 16.06. 2013.] / [uredila, edited by Nada Beroš ; autori tekstova, authors Nada Beroš ... [et al.] ; prijevod na engleski, translation to English Iva Polak ... et al.]. - Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2013. - 195, [69] str. : ilustr. ; 24 cm

Vzpor. hrv. in angl. besedilo. - Vsebuje tudi besedilo z ilustr. tiskano v obratni smeri. - Opombe z bibliografijo na koncu nekaterih prispevkov

ISBN 978-953-7615-51-2
a) Vaništa, Josip (1924) b) Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb) - 25. 1.-16. 6. 2013 c) hrvaško slikarstvo d) 20.st. e) Gorgona f) retrospektivne razstave g) razstavni katalogi

75.071(497.5):929Vaništa J.
COBISS.SI-ID 673007

35.
VERLAK, Tanja
        Polnoč v Mumbaju = Midnight in Mumbai : Mestna galerija, Nova Gorica, 26. 10.-16. 11. 2012 / Tanja Verlak ; [besedilo Brane Kovič ; prevod Peter Szabo]. - Nova Gorica : Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, 2012 ([Sežana] : Graphtech). - 12 str. : ilustr. ; 26 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 300 izv.
a) Verlak, Tanja (1979-) - Razstavni katalogi b) Mestna galerija (Nova Gorica) - 26. 10.-16. 11. 2012 c) slovenska fotografija d) 2012 e) samostojne razstave f) razstavni katalogi

77.04(497.4):929Verlak T.
COBISS.SI-ID 263976704

36.
        WIEN - Berlin : Kunst zweier Metropolen : [Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, 24. Oktober 2013 - 27. Januar 2014, Österreichische Galerie Belvedere Wien, 14. Februar - 15. Juni 2014] / herausgegeben von Agnes Husslein-Arco ... [et al.]. - München ; London ; New York : Prestel, cop. 2013. - 391 str. : ilustr. ; 29 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Biografije: str. 362-384. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-7913-6499-5 (Museumsausgabe Berlin)
ISBN 978-3-7913-5328-9 (Buchhandelsausgabe)
a) Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur - 24. 10. 2013-27. 1. 2014 b) Österreichische Galerie Belvedere (Wien) - 14. 2.-15. 6. 2014 c) Dunaj d) Berlin e) vplivi in primerjave f) avstrijska umetnost g) nemška umetnost h) dunajska secesija i) berlinska secesija j) ekspresionizem k) naturalizem l) dadaizem m) nova stravtnost n) magični realizem o) 1900-1940 p) 20.st. q) skupinske razstave r) razstavni katalogi

73/76(083.824)
COBISS.SI-ID 671471

37.
YOUNG, George M.
        The Russian cosmists : the esoteric futurism of Nikolai Fedorov and his followers / George M. Young. - New York : Oxford University Press, 2012. - X, 280 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 261-274. - Kazalo

ISBN 978-0-19-989295-2 (ebook)
ISBN 978-0-19-989294-5 (hbk.)
a) Fjodorov, Nikolaj Fjodorovič (1829-1903) b) ruska filozofija c) 19.st. d) 20.st. e) kozmologija f) ruski kozmisti

113/119(47)
COBISS.SI-ID 667119


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO