LIBRARY WINDOW 6 | Arhitekt Magazine | februar—april 2016

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Foto: Zmago Rus

 

Copies of ARHITEKT Magazine at MG+MSUM Library

 

 

.......

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

Year 1, No. 1, September 1951

Head editor: France Ivanšek

Editorial board: Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Oton Gaspari, Ljubo Humek, France

Ivanšek, Edvard Ravnikar, Branko Simčič, Maks Stepančič, Viljem Strmecki

Cover: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Design: France Ivanšek

Publisher: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 2], št. 2, januar-februar 1952

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 2], št. 3, marec-april 1952

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 2], št. 4, maj-junij 1952

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 2], št. 5, julij-avgust 1952

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 2], št. 6, september-oktober 1952

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 2], št. 7, november-december 1952

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar, Branko Simčič

Ovitek: Edvard Ravnikar s sodelovanjem Svetozarja Križaja

Notranja ureditev: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 3], št. 8, april 1953

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Emil Medvešček, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar,

Marjan Rupar, Branko Simčič, Marko Župančič

Oprema: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 3], št. 9, junij 1953

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Emil Medvešček, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar,

Marjan Rupar, Branko Simčič, Marko Župančič

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 3], št. 10, 1953

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Marjan Bohinec, Hrvoje Brnčič, Franc Cacak, Boris Gaberščik,

Oton Gaspari, France Ivanšek, Emil Medvešček, Marjan Mušič, Edvard Ravnikar,

Marjan Rupar, Branko Simčič, Marko Župančič

Oprema: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 4], št. 11, 1954

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivan Štrukelj

Zunanja oprema: France Ivanšek

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 4], št. 12-13, 1954

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Zunanja oprema: Edvard Ravnikar

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 4], št. 14, 1954

Head editor: France Ivanšek

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 4], št. 15, 1954

Head editor: France Ivanšek

Namestnik glavnega urednika: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Zunanja oprema: J. Brumen

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 5], št. 16, 1955

Head editor: France Ivanšek

Namestnik glavnega urednika: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Zunanja oprema: M. Jernejec

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 5], št. 17, 1955

Head editor: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, France Ivanšek, Oto Jugovec,

Emil Medvešček, Edvard Ravnikar, Ivo Štrukelj

Zunanja oprema: G. Košak

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 6], št. 18-19, 1956

Head editor: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, Branko Kocmut, Miloš Lapajne,

Vladimir Mušič ml., Edvard Ravnikar

Zunanja oprema: Bogo Fink

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 6], št. 20, 1956

Head editor: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Franc Cacak, Boris Gaberščik, Branko Kocmut, Miloš Lapajne,

Vladimir Mušič ml., Edvard Ravnikar

Zunanja oprema: Sergej Pavlin

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 7], št. 21-22, 1957

Head editor: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Niko Bežek, Boris Gaberščik, Branko Kocmut, Miloš Lapajne,

Vladimir Mušič ml., Edvard Ravnikar

Zunanja oprema: Vladimir Mušič in Uroš Vagaja

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 8], št. 23, 1958

Head editor: Edvard Ravnikar

Uredniški odbor: Niko Bežek, Boris Gaberščik, Branko Kocmut, Miloš Lapajne,

Vladimir Mušič ml., Edvard Ravnikar

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 9], št. 2, februar 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura),

Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Uredniški svet: Marjan Amalietti, Bogo Fink, Danilo Fürst,

Mitja Jernejc, Miloš Lapajne, Anton Pibernik, Edvard Ravnikar,

Branko Simčič

Designer: Jože Brumen

Izdajatelj: Društvo arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 9], št. 3, april 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura),

Boris Gaberščik (kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj

(oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Designer: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 9], št. 4, junij 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Designers: Jože Brumen, Marjan Bežan

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 9], št. 5, 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Designer: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 9], št. 6, 1960

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Designer: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 10], št. 1, 1961

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Designer: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 10], št. 2, 1961

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Designer: Jože Brumen

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 10], št. 3, 1961

Uredniški odbor: France Ivanšek, glavni urednik (arhitektura), Boris Gaberščik

(kartoteka gradbenih proizvodov), Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem)

Designers: Majda Dobravec, Alenka Kham-Pičman

Izdajatelj: Zveza društev arhitektov Slovenije, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

ARHITEKT

Magazine for architecture, urbanism and crafts

[Leto 11], št. 1, 1963

Uredniški odbor: Janez Lajovic, glavni urednik (arhitektura), France Ivanšek,

Boris Gaberščik (urbanizem), Marjan Gnamuš (kartoteka gradbenih proizvodov),

Niko Kralj (oblikovanje), Vladimir Mušič (urbanizem), Mirko Kajzelj (arhitektura),

Grega Košak (oblikovanje), Fedor Škerlep (kartoteka gradbenih proizvodov)

Designers: Marko Deu, Niko Zupan

Izdajatelj: Zveza arhitektov Slovenije, Ljubljana